Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Sahîfe
· Salih
· Fasık
· Ashâb-ı Suffe

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Rudde Hadîsuhû
· İlmu Dirâyeti'l-Hadîs
· Lâ Yu'lemu Men Ahrecehu Ve La İsnaduhu
· Rivâyetu'l-Ebnâ Ani'l-Âbâ
· Sikatun
· Ta'lîku'l-İcâze
· Haddesenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u
· Hafîtyu'l-İrsâl
· İlle Gâmıda
· Merâtibu'l-Cerh
· Merdûd Âhad
· Subâ'î

Son Okunanlar
· Sadûkun Yuhti'u
· Uluvv Bi-Kıdemi'l-Vefât
· Kat’ Tedlisi
· Tahvîl
· Sâdıka
· Esmâ'u'l-Muhaddisîn
· Kesîru'l-Rıhle
· Da'îf
· Mutkin
· Şurûtu’r-Rivâye
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Raviler » Ebû Hüreyre

Ebû Hüreyre

Ebû Hüreyre ravisine ait 40 sayfada 395 kayitli rivayet hadis var

« geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40    ileri »

 
Fasil : İSLÂM`DA NÜBÜVVET ALÂMETLERİ
Konu : Hz. Peygamber`in haber verdiği fitneler;İslâm milletinin helâki Kureyş`ten birkaç gencin elindedir
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : BU ÜMMETİN HELÂKİ KUREYŞ KABÎLESİNDEN BİR KAÇ TECRÜBESİZ GENCİN ELİNDE OLACAĞINA DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Şöyle dediği rivâyet olunmuştur. Kendisi (fıtraten) doğru sözlü (olan ve Allah tarafından) doğruluğu tasdîk olunan Resûlullah`ın: - Ümmetimin ölümü Kureyş`ten bir kaç gencin ellerindedir! buyurduğunu işittim. (Mecliste bulunan Mervân, Ebû Hüreyre`ye: - Gençler mi? demesi üzerine) Ebû Hüreyre: - İstersen filân oğulları, diye adlarını anabilirim! demiştir.
HadisNo : 1470

 
Fasil : ÖMER İBN-İ HATTÂB RADİYA`LLÂHU ANH`İN MENÂKIBI
Konu : Hz. Ömer`in fazîleti
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : RESÛL-İ EKREM: ÖMER, ALLAH TARAFINDAN MÜLHEMDİR, BUYURMUŞTUR
Hadis : Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: Benî İsrâil`den sizden önce gelip geçen anlar içinde (Allahu Teâlâ tarafından mülhem) öyle kimseler vardı ki, onlar peygamberler (pâyesinde) olmadıkları halde kendilerine haber ilhâm olunurdu. Eğer ümmetim içinde de bunlardan bir kimse bulunursa (ki, şüphesiz bulunacaktır) o da muhakkak Ömer`dir.
HadisNo : 1496

 
Fasil : MENÂKIB-I ENSÂR BAHSİ
Konu : Ensârın fazîleti;Hicret
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : HİCRET FAZÎLETİ OLMASAYDI BEN ENSÂR`DAN OLURDUM, HADÎSİ
Hadis : Rivâyete göre, Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem: Eğer Hicret (dînî bir emir ve ibâdet) olmasaydı muhakkak ben (kendimi) Ensâr`dan (bir kişi saymış) olurdum! buyurmuştur.
HadisNo : 1520

 
Fasil : MENÂKIB-I ENSÂR BAHSİ
Konu : Ensârın fazîleti;İsar;Misâfir ağırlamak
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : HAŞR SURESİ DOKUZ NOLU ÂYET-İ KERÎMESİNİN TEFSÎRİ HAKKINDA EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Rivâyete göre, bir kişi (Ebû Hüreyre`nin kendisi) Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`e geldi: - (Yâ Resûla`llah! Açlıktan zayıfladım, tahammülüm kalmadı! diye şikâyet etti). Resûlullah onu (it`âm için) kadınlarına gönderdi. Kadınlar: - Bizim yanımızda sudan başka bir şey yoktur! diye iâde ettiler. Bunun üzerine Resûlullah yanında bulunanlara: - Şu açı kim taâmına ortaklar, yâhut kim konuklar? buyurdu. Ensâr`dan bir kişi ayağa kalktı: - Ben! diye cevab verdi. Ve misâfir ile (evine) eşinin yanına gitti. Ve: - Haydi Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`in misâfirlerini ağırla! dedi. Fakat kadın: - Çocukların azığından başka evimizde bir şey yok ki! diye cevab verdi. Kocası: - O yemeğini getir, ışığını yak; çocuklarını da uyut! dedi. Kadın da akşam yemek yenileceği sırada yemeğini hazırladı, ışığını yaktı; çocuklarını da uyuttu, sonra kalktı, kandili düzeltir gibi oynayıp söndürdü. Bu sûretle karı, koca kendilerini misâfire yemek yiyor gibi göstermeğe teşebbüs ettiler. İkisi de aç gecelediler, sabah olunca ev sâhibi Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`e gitti. Resûlullah onu görünce şöyle buyurdu: - Bu gece Allah sana güldü; yâhut karı, koca sizin güzel hareketinize hayret etti ve Allah Azze ve Cel: (ve Ensâr, kendilerinin fakr ü ihtiyâcı olsa bile misâfir ve Muhâcirleri nefislerini tercîh ederler) kavl-i şerîfini inzâl buyurdu.
HadisNo : 1527

 
Fasil : RESÛL-İ EKREM`İN HAZRET-İ HADÎCE İLE İZDİVÂCI
Konu : Hz. Hatice`nin fazîleti
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : RESÛL-İ EKREM HİRÂ DAĞINDA İKEN HAZRET-İ CİBRÎL`İN HADÎCE (RADİYA`LLÂHU ANHÂ)YI CENNETLE MÜJDELEMESİ
Hadis : "Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem (Hırâ` dağında iken) yanına Cibrîl gelmiş de şöyle demiştir" dediği rivâyet olunmuştur: Yâ Resûla`llah! İşte şu Hadîce`dir; sana doğru geliyor. Yanında bir kap var; içinde katık, yâhut taâm, yâhut şerbet var. Hadîce sana geldiğinde ona, Rabb`inden ve benden selâm söyle! Ve Cennet`te inciden yapılmış bir sarayla da müjdele ki, onun içinde (Hadîce`nin hoşlandığı gibi) gürültü, patırdı yok ve çalışmak, çablamak da yok!
HadisNo : 1537

 
Fasil : RESÛL-İ EKREM`İN HAZRET-İ HADÎCE İLE İZDİVÂCI
Konu : Hz. Peygamber`in bi`seti;Şâir Lebîd`in bir mısraı;Ümeyye b. Ebi`s-Salt
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : ŞAİR LEBÎD İLE ÜMEYYE İBN-İ EBİ`S-SALT HAKLARINDA EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Rivâyete göre Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Şâir (sınıfın)ın söylediği en doğru söz Lebîd`in: ...kelâmıdır. Ümeyye İbn-i Ebi`s-Salt da (şiirlerinde) müslüman olmağa yaklaşmıştı.
HadisNo : 1542

 
Fasil : MEB`ASÜ`N-NEBÎ SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM BÂBI
Konu : Cinler
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : RESÛL-İ EKREM`E NAZÎBEYN CİNLERİNİN HEY`ETİ GELDİĞİNE DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Rivâyete göre müşârün-ileyh, Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`in maiyyetinde abdest ve istincâ suyu için küçük bir kırba taşırdı. -Ebû Hüreyre hadîsinin bu kısmı yukarıda geçti- Buradaki rivâyetinde de salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğunu ziyâde etmiştir: - Bana Nasîbîn cinlerinin bir hey`eti geldi. Amma (bunlar) ne hoş cin! Ben de onların istifâdeleri için Allahu Teâlâ`ya: - Cinler, uğradıkları her kemik ve tezek makulesi üzerinde her halde (kendileri için) bir taam (hayvanları için de yem) bulalar! diye duâ ettim.
HadisNo : 1546

 
Fasil : RESÛLULLÂH İLE ASHÂB`ININ MEDÎNE`YE HİCRETİ BÂBI
Konu : Medîne`de yahûdilerle ilk münâsebetler
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : HİCRET SIRASINDA MEDÎNE YEHÛDÎLERİ
Hadis : Rivâyete göre Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem: (Hicreti müteâkib) Yehûd (hahamların) dan on kişi bana îmân etmiş olsaydı, yehûdun hepsi bana îmân etmiş olurlardı! buyurmuştur.
HadisNo : 1560

 
Fasil : UHUD GAZÂSI
Konu : Uhud Gazâsı
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : RESÛLULLÂH (S.A.V)UHUDDA ŞEHİT OLAN MUBAREK DİŞİYLE İLGİLİ EBÛ HÜREYRE HADİSİ
Hadis : Rivâyete göre Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem (Uhud günü mubârek) rebâiye dişine işâret ederek: Peygamberine şu cinâyeti irtikâb eden bir kavim hakkında Allah`ın intikamı şiddetli oldu! buyurdu. (Yine) Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem (kendi eliyle) Allah yolunda öldürdüğü kişi hakkında Allah`ın intikamı şiddetli oldu! buyurdu.
HadisNo : 1586

 
Fasil : AHZÂB VE HENDEK HARBİ
Konu : Benî Kureyza Gazâsı
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : HARBİN SON SAFHASI
Hadis : Rivâyete göre Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem zaman zaman şöyle buyururdu. Allah`dan başka İlâh yoktur. Yalnız bir O vardır. Allah ordusunu azîz kıldı. Kulu (Muhammed salla`llahu aleyhi ve sellem) e de yardım etti. Bir başına da Arab kabîlelerine galebe etti. Son söz: Allah`tan başka hiçbir şey (in hakîkî varlığı) yoktur.
HadisNo : 1590

« geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Efrâdu'l-Buldân · Gayru Sika Ve La Me’mûn · Mu'allel · Hadis İlmi · Tusâ'iyyât · İleyhi’l-Munteha Fi'l-Vad' · İhve Ve Ahavât · Erba'ûn · Uluvv Bi-Kıdemi's-Semâ · Kussâs · Kale Fulân · Ashâb · Hafî İnkıta · Cami · Ve Zekera'l-Hadîse · Zekera Lenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u · Esahh · Tunkiru Merre Ve Ta'rıfu Uhrâ · El-Etbâ · Enşedenâ Fulân Bi-Kırâ'atî Aleyhi · El-fiten Ve Eşrâtu's-Sâ'a · Eceztu Ehle Zemânî · Sebtun · Mutkin · Mu'telif Ve Muhtelif · Meşihat · Garîb-i Nisbî · Meşyeha · Lehû Ahâdîs Menâkîr · Elfiyye · Rivayet Şartları · Musâfaha · Şibhu'l-Vad' · Fihris · Lehû Evham · Kâdih · Elfâzu'ı-Cerh · Mudrec · Tesviye · Enbe'enâ Muzâkereten · Muttehem · Vecih · Leyse Bihî Be'sun · Leyyinu'l-Hadîs · Ahberanî Fulân Mukâtebeten · Eceztu Leke Kitâbe'l-Fulânî · İsnâd-ı Âli · Ve'l-Lafzu Li-Fulân · Cehâletu'l-Vasf · Fîhi Lînun
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Kalb-i Mürekkeb · İttihâmu'r-Râvî Bil-Kizb · Lem Erahu Bı-Haze'l-Lafz · İcâze Li'l-Mechûl · Buhârî · Ruvînâ · Mukâtebe Mücerrede Ani'l-İcâze · Mubhemât · Garîbi'l- Mutlak · Ka-Senî · Cehaletu't-Ta'yîn · Haber-i Mütevâtir · Zekera Lenâ Fulân Bi-Kırâ'atî · Müselsel Bi'l-Evveliyye · Semi'tu Fulânen · Es-Sunnetu'n-Nebeviyye · İcaze Li'l-Mu'ayyen Fî Gayrı Mu'ayyen · Esahhu’l-Ahâdîs · Tahammulu'l-İlm · Bâtılun · Dirâyetu'l-Hadîs İlmi · İlmu Dirâyeti'l-Hadîs · Nakale-i Hadîs · Yurvâ · Esbetu'l-Esânîd · Sikatun · Emânet · Fulân Lâ Yus'elu Anhu · Ahfaz · Fukahâ-Yı Seb'a · Gayru Sâbit · Dabt · Semi'tu Fulânen Bi-Kırâ'atî Aleyh · Alâmâtu’l-Vaz · Lafzı Tevatür · Rumiye Bi'l-Ahaveyn · İstinbâtu'l-Ahkâm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber