Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Sahîfe
· Salih
· Fasık
· Nesh

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· İcâze Mâ Lem Yesmahu'l-Mucîz
· Subâ'î
· Ta'lîk Gayr-i Meczûm
· Tevâtür-ü Lafzı
· Uşarî
· Da'îfu’l-Metn
· Eceztu Leke Cemî'a Merviyyâtî
· Eczâ'u'l-Hadîs
· Kad Du'ife
· Kale Lenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi
· Lâ Yusâvî Şey'en
· Mâ Alâ Şarti'l-Buhârî

Son Okunanlar
· Fâhişu'l-Galat
· Kalb Fi'l-Metn
· Eceztu Talebete'l-İlmi Bi-Beledî Keza
· Sahâbî Mürseli
· Semâ
· Haddesenâ
· Haber
· İcâze Li’l-Ma'dûm
· Hükmen Merfû
· Verede
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Fasillar » MEB`ASÜ`N-NEBÎ SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM BÂBI

MEB`ASÜ`N-NEBÎ SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM BÂBI


MEB`ASÜ`N-NEBÎ SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM BÂBI faslinda 1 sayfada 7 kayitli hadis var

 
Fasil : MEB`ASÜ`N-NEBÎ SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM BÂBI
Konu :
Ravi : Abdullâh b. Abbâs
Baslik : PEYGAMBERİMİZİN MEKKE`DE VE MEDÎNE`DE PEYGAMBERLİKLE GEÇEN HAYÂTI MÜDDETİNE ÂİD İBN-İ ABBÂS HADÎSİ
Hadis : Rivâyete göre şöyle demiştir: Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`e kırk yaşında iken (vahiy) indirildi. (Vahiy geldikten sonra) Mekke`de on üç yıl ikamet etti. Sonra hicretle emrolunup Medîne`ye hicret etti. Medîne`de de on sene oturdu. Sonra salla`llahu aleyhi ve sellem vefât etti.
HadisNo : 1543

 
Fasil : MEB`ASÜ`N-NEBÎ SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM BÂBI
Konu : Müşriklerin Hz. Peygamber`e eziyetleri
Ravi : Abdullâh b. Amr b. Âs
Baslik : MÜŞRİKLERİN PEYGAMBERİMİZE EZÂLARI
Hadis : Şöyle rivâyet olunmuştur: Bir kere Abdullah İbn-i Amr`dan: Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem hakkında müşriklerin irtikâb ettikleri fezâhatin en ağırından (bir şey bildirmesi) sorulmuştu. Abdullah şöyle anlatmıştır: Günün birisinde Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem Hicr-i Kâ`be`de namaz kılıyordu. Bunun üzerine Ukbe İbn-i Ebî Muayt çıkageldi. Ukbe Resûlullah`ın ridâsını (toparlayıp onun mübârek) boynuna koyarak onu şiddetli bir sûretle boğmağa başlamıştı ki, bu sırada Ebû Bekir karşı geldi. Nihâyet Ukbe`nin omuzunu tuttu ve onun tecâvüzünü Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`den def`etti. Ve "Fazîletli bir adamı, Rabb`im, Allah! diyor diye öldürecek misiniz?" meâlindeki âyeti sonuna kadar okudu.
HadisNo : 1544

 
Fasil : MEB`ASÜ`N-NEBÎ SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM BÂBI
Konu : Cinler
Ravi : Abdullâh b. Mes`ûd
Baslik : CİN VÂKIASI VE CİNLERİN KUR`ÂN DİNLEMELERİ
Hadis : Rivâyete göre İbn-i Mes`ûd`a: - Cinden bir zümre Kur`ân dinlemek istedikleri gece, Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`e cinni kim bilirdi? diye soruldu. O da: - Cinni, bir ağaç (Sakız ağacı) bildirdi! diye cevab verdi.
HadisNo : 1545

 
Fasil : MEB`ASÜ`N-NEBÎ SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM BÂBI
Konu : Cinler
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : RESÛL-İ EKREM`E NAZÎBEYN CİNLERİNİN HEY`ETİ GELDİĞİNE DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Rivâyete göre müşârün-ileyh, Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`in maiyyetinde abdest ve istincâ suyu için küçük bir kırba taşırdı. -Ebû Hüreyre hadîsinin bu kısmı yukarıda geçti- Buradaki rivâyetinde de salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğunu ziyâde etmiştir: - Bana Nasîbîn cinlerinin bir hey`eti geldi. Amma (bunlar) ne hoş cin! Ben de onların istifâdeleri için Allahu Teâlâ`ya: - Cinler, uğradıkları her kemik ve tezek makulesi üzerinde her halde (kendileri için) bir taam (hayvanları için de yem) bulalar! diye duâ ettim.
HadisNo : 1546

 
Fasil : MEB`ASÜ`N-NEBÎ SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM BÂBI
Konu :
Ravi : Hâlid (İbn-i Saîd) kızı Ümm-i Hâlid (Eme)
Baslik : HABEŞİSTAN`A BİRİNCİ MUHÂCERET. VE İLK HİCRET EDENLER. VE HÜSNÜ KABÛL GÖRDÜKLERİ
Hadis : Rivâyete göre şöyle demiştir: Habeşe (muhâceretin) den döndüğümde ben bir kızcağızdım. (Babamla Resûlullah`ın huzûruna geldim) de Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem bana softan siyah bir elbîse giydirdi. Üstünde damgalar vardı. Resûlullah o damgalara "Güzel güzel" diyerek eliyle dokunmağa başlamıştı.
HadisNo : 1547

 
Fasil : MEB`ASÜ`N-NEBÎ SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM BÂBI
Konu : Hz. Peygamber`in Ebû Tâlib`e şefâati
Ravi : Abbâs b. Abdülmuttalib
Baslik : RESÛL-İ EKREM`İN EBÛ TÂLİB İÇİN ŞEFÂATİ
Hadis : Rivâyete göre bir kere Abbas, Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`e: - Yâ Resûla`llah! Amucam (Ebû Tâlib hakkında şefâat) den seni nasıl bir alıkoydu? Allah`a yemîn ederim ki, o, seni her zaman tecâvüzden muhâfaza ederdi. Ve senin hesâbına düşmanlarına karşı asabîleşirdi! dedi. Resûllulah şöyle cevab verdi: - Şimdi Ebû Tâlib topuklarına kadar -dibi yakın- ateşten bir çukur içindedir. Eğer benim (şefâatim) olmasaydı muhakkak o, Cehennem`in en derin çukurunda bulunurdu.
HadisNo : 1548

 
Fasil : MEB`ASÜ`N-NEBÎ SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM BÂBI
Konu : Hz. Peygamber`in Ebû Tâlib`e şefâati
Ravi : Ebû Saîd-i Hudrî
Baslik : EBÛ TÂLİB`İN ÎMÂNI HAKKINDAKİ RİVÂYETLER VE BUNLARIN ZAYIF OLDUKLARI
Hadis : Rivâyete göre, Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`in yanında amucası (Ebû Tâlib hakkında hayırhâhlığı) bahsedildiğinde Ebû Saîd, Resûlullah`ın şöyle buyurduğunu işitmiştir: Umarım ki şefâatim amucama faydalı olacaktır. Şefâatimle amucam topuklarına çıkabilen ateşten bir çukura konulacak, oradan beyni kaynayacaktır.
HadisNo : 1549
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Hâl-i Ruvât · Semi'a · Takyîdu'l-İlm · Kavlu Abâdile · Haber-i Aziz · Müselsel Bi'l-Hilf · Fî Hadîsihî Şey'un · Kitâbu'l-Ğarîbeyn · Tâlîb · Âhır · Mursil · Lâ Yutâbâ' Alâ Hadîsihî · Yurvâ · Haddesenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u · Sahâbiye · Ef'âlu'r-Resûl · Fuhşu'l-Ğafle · Tabakât · Vasl · el-Kutubu's-Sitte · Me’mûn · Mu'telif Ve Muhtelif · Raffâ · Da'îfun Cidden · Musâvât · Rava'n-Nâs Anhu · İhve Ve Ahavât · Menşe' · Sadûkun İn-şâ'allah · Ahberanî Racul · Lem Yervihi İllâ Fulan An Fulân · Uluvv-u Mutlak · Lâ Yu'teberu Bihi · Tarahûhu · Tevhid Ve Sıfat · Fîhi Mekalun · Âfetuhû Fulân · Haber-i Âhad · Ashâb-ı Sünen · Gayruhû Evsak Minhu · Mukâtebe Mücerrede Ani'l-İcâze · Fîhi Lînun · Tahvîk · Ashâbu'l-Hadîs · Sahîfe Câbir · Mûsî · Ashâbu'l-Mi’e · Ahberanâ Fulan Bi-Teblîği Fulân · Mustahrec · Hafız
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Belağanâ Ani'n-Nebî · El-Fiten Ve'l-Melâhim · Mütevatir-i Lafzî · Ruba’î · Subâ'iyyât · Maklûbu'l-Metn · Mütevatir-i Ma'nevî · Es-Sunnetu’l-Kavliyye · Tevâtür-ü Lafzı · Fîhi Ednâ Mekal · Mukâtebe Makrûne Bi'l-İcâze · Hadîsi İlâhî · Sâlih Li'l-İhticâc · Ve Zekera'l-Hadîse · Yerfa'uhû · Efrâdu'l-Buldân · Mine's-Sunne Kezâ · Mevdû'u'l-İsnâd · Dabtu'l-Kitâb · Gayruhû Evsak Minhu · Semi'tu Fulânen · Ta'lîk Bi-Sîgati't-Temrîz · Tâlîb · Enşedenâ Fulân Bi-Kırâ'atî Aleyhi · el-Kutubu's-Sitte · Fe'ale Fulân · Meşhur Âhad · Lâ Yu’rafu Lehu Aslun · Şurûtu'l-Mutevâtir · Hafî İnkıta · Fîhi Da'fun · Tecvîd · Tabâkutu's-Sahâbe · Yu'teberu Bi-Hadîsihî · Sevvâ · Câ'e Ani'n-Nebî · Kâdih

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber