Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Salih
· Sahîfe
· Fasık
· Ashâb-ı Suffe

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Hafîtyu'l-İrsâl
· Ta'lîku'l-İcâze
· Eceztu Li'l-Mevcûdîn
· Ecvedu'l-Esânîd
· Habberenâ
· Huddistu An Fulân
· İcaze Li’l-Mıtayyen Bıl-Mechûl
· İrsâl-i Hafî
· İttefekâ Aleyhi'ş-Şeyhân
· Kad Du'ife
· Lehû Belâya
· Lem Ecidhu

Son Okunanlar
· Enâ
· Hasen
· Garîbu'l-Hadîs
· Eceztuke (Cemî'a) Mâ Ucîze Lî Rîvâyetuh
· İklâl-i Hadîs
· Sünen
· Cerh-i Mübhem
· İcazet
· Rumiye
· Sahih-i Buhârî
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Fasillar » MENÂKIB-I ENSÂR BAHSİ

MENÂKIB-I ENSÂR BAHSİ


MENÂKIB-I ENSÂR BAHSİ faslinda 2 sayfada 17 kayitli hadis var

« geri 1 2    ileri »

 
Fasil : MENÂKIB-I ENSÂR BAHSİ
Konu : Ensârın fazîleti;Medîne`ye hicret
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : BUÂS HARBİ EVS VE HAZREC KABÎLELERİ
Hadis : Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Buâs günü, Allah`ın kendi Resûl`ü salla`llahu aleyhi ve sellem için hazırladığı bir gündür ki, bu (muhârebe) nin (netîcesi) üzerine Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem (Medîne`ye) hicret etmişti. Bir halde ki (hicret sırasında) muhârib (Evs ile Hazrec) lerin cemiyetleri dağılmış, eşrâfı öldürülmüş ve yaralanmıştı. Bu perîşanlık üzerine Allah, muhâriplerin (Ensâr`ın) İslâm câmiasına girmeleri için bu günü Peygamber`i salla`llahu aleyhi ve sellem`e hazırlamıştır.
HadisNo : 1519

 
Fasil : MENÂKIB-I ENSÂR BAHSİ
Konu : Ensârın fazîleti;Hicret
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : HİCRET FAZÎLETİ OLMASAYDI BEN ENSÂR`DAN OLURDUM, HADÎSİ
Hadis : Rivâyete göre, Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem: Eğer Hicret (dînî bir emir ve ibâdet) olmasaydı muhakkak ben (kendimi) Ensâr`dan (bir kişi saymış) olurdum! buyurmuştur.
HadisNo : 1520

 
Fasil : MENÂKIB-I ENSÂR BAHSİ
Konu : Ensârı sevmek;Ensârın fazîleti
Ravi : Berâ` b. Âzib
Baslik : ENSÂR`IN FAZÎLETİ HAKKINDAKİ RİVAYETLER
Hadis : Rivâyete göre, Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, demiştir: Ensâr (fazîletli insanlardır). Onları ancak mü`min olan sever, hiç şüphesiz onlara münâfık olan da buğuz ve adâvet eder. Kim ki Ensâr`ı sever, Allah da onu sever; her kim de Ensâr`a buğuz ve adâvet eder, Allah da ona adâvet eder.
HadisNo : 1521

 
Fasil : MENÂKIB-I ENSÂR BAHSİ
Konu : Ensârın fazîleti
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : ENSÂR`IN FAZÎLETİ HAKKINDAKİ RİVAYETLER
Hadis : Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Bir kere Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem bir takım (Ensâr) kadınlarının ve çocuklarının düğün aşından dönerek (neş`eli) geldiklerini gördü de ayağa kalkıp dikilerek: - (Ey Ensâr kadınları ve çocukları!) Allah şâhid olsun ki, siz bana insanların en sevimlilerindensiniz! dedi ve bu sözünü üç kere tekrarladı.
HadisNo : 1522

 
Fasil : MENÂKIB-I ENSÂR BAHSİ
Konu : Ensârın fazîleti
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : ENSÂR BANA NÂSIN EN SEVİMLİSİDİR, HADÎSİ
Hadis : Gelen bir rivâyete göre, şöyle demiştir: Bir kere Ensâr`dan bir kadın, kendi çocuğu ile berâber Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`e gelmiş (ve bir hâcetini arzetmiş) ti. Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem cevap verdi, sonra iki kerre: Hayâtım yed-i kudretinde olan Allah`a yemîn ederim ki: Siz Ensâr cemâati bana insanların en sevimlilerindensiniz, buyurdu.
HadisNo : 1523

 
Fasil : MENÂKIB-I ENSÂR BAHSİ
Konu : Ensârın fazîleti
Ravi : Zeyd b. Erkam
Baslik : ENSÂR`IN AHFÂDINA RESÛL-İ EKREM`İN DUÂ BUYURMASI
Hadis : Rivâyete göre şöyle demiştir: Ensâr: - Yâ Resûla`llah; her peygamberin etbâı (kendi sünnetine uyan ashâbı) vardır. Biz de bütün kanâatimizle sana uymuşuzdur. Allah`a duâ buyursanız da bizim etbâ` (ve ahfâd) ımızı, biz (im seciyyemizde kimseler) den kılsa! demişlerdi. Bunun üzerine Resûlullah onların dilekleri veçhile: - (Allah`ım, Ensâr`ın zürriyetlerini kendilerine itâatli kıl! diye) duâ buyurdu.
HadisNo : 1524

 
Fasil : MENÂKIB-I ENSÂR BAHSİ
Konu : Ensârın fazîleti
Ravi : Ebû Humeyd Ensârî-i Sâidî
Baslik : MEDÎNE`DE ENSÂR MAHALLERİNİ RESÛL-İ EKREM`İN HAYIR İLE YÂD ETMESİ
Hadis : Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`in: "Ensâr`ın hayırlı mahalleleri" buyurduğu rivâyet olunmuştur. Râvî Ebû Humeyd (devamla) hadîsin yukarıda geçen mâ-ba`dini de zikretmiştir. Sonra râvînin beyânına göre Sa`da İbn-i Ubâde Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`e: - Yâ Resûla`llah! Ensâr`ın hayırlı mahalleleri sayılırken biz (Sâide oğulları) sona bırakılmışız! demiş. Resûlullah da: - Hayırlılardan olmanız size yetişmez mi? buyurmuştur.
HadisNo : 1525

 
Fasil : MENÂKIB-I ENSÂR BAHSİ
Konu : Ensârın fazîleti
Ravi : Üseyd İbn-i Hudayr
Baslik : ENSÂR`IN MUHÂCİRLERİ NEFİSLERİNE TERCÎH ETMELERİ
Hadis : Rivâyet olunmuştur: Ensâr`dan bir kişi: - Yâ Resûla`llah! Beni zekât âmili veya bir beldeye vâli ta`yîn buyurmaz mısınız?. Nasıl ki, filânı (Muhâcirlerden Amr İbn-i Âs`ı) ta`yîn ettiniz! diye ta`rîz eyledi. Resûlullah cevâben: - "Ey Ensâr cemâati! Benden sonra yakında siz, (Böyle dünyâ işlerinde) başkalarının size tercîh edildiği zamâna kavuşacaksınız!. Bununla berâber yine siz sabrediniz!. Nihâyet (kıyâmet günü) kevser havuzunda bana mülâkî olacaksınız!." -Enes İbn-i Mâlik`ten gelen bir rivâyette- "sizin bana mülâkat yeriniz kevser havuzudur!" buyurdu.
HadisNo : 1526

 
Fasil : MENÂKIB-I ENSÂR BAHSİ
Konu : Ensârın fazîleti;İsar;Misâfir ağırlamak
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : HAŞR SURESİ DOKUZ NOLU ÂYET-İ KERÎMESİNİN TEFSÎRİ HAKKINDA EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Rivâyete göre, bir kişi (Ebû Hüreyre`nin kendisi) Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`e geldi: - (Yâ Resûla`llah! Açlıktan zayıfladım, tahammülüm kalmadı! diye şikâyet etti). Resûlullah onu (it`âm için) kadınlarına gönderdi. Kadınlar: - Bizim yanımızda sudan başka bir şey yoktur! diye iâde ettiler. Bunun üzerine Resûlullah yanında bulunanlara: - Şu açı kim taâmına ortaklar, yâhut kim konuklar? buyurdu. Ensâr`dan bir kişi ayağa kalktı: - Ben! diye cevab verdi. Ve misâfir ile (evine) eşinin yanına gitti. Ve: - Haydi Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`in misâfirlerini ağırla! dedi. Fakat kadın: - Çocukların azığından başka evimizde bir şey yok ki! diye cevab verdi. Kocası: - O yemeğini getir, ışığını yak; çocuklarını da uyut! dedi. Kadın da akşam yemek yenileceği sırada yemeğini hazırladı, ışığını yaktı; çocuklarını da uyuttu, sonra kalktı, kandili düzeltir gibi oynayıp söndürdü. Bu sûretle karı, koca kendilerini misâfire yemek yiyor gibi göstermeğe teşebbüs ettiler. İkisi de aç gecelediler, sabah olunca ev sâhibi Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`e gitti. Resûlullah onu görünce şöyle buyurdu: - Bu gece Allah sana güldü; yâhut karı, koca sizin güzel hareketinize hayret etti ve Allah Azze ve Cel: (ve Ensâr, kendilerinin fakr ü ihtiyâcı olsa bile misâfir ve Muhâcirleri nefislerini tercîh ederler) kavl-i şerîfini inzâl buyurdu.
HadisNo : 1527

 
Fasil : MENÂKIB-I ENSÂR BAHSİ
Konu : Ensârın fazîleti
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : RESÛL-İ EKREM`İN VEFÂTINDAN ÖNCE ÎRÂD ETTİĞİ SON HUTBESİNDE ENSÂR HAKKINDAKİ VASİYYETİ
Hadis : Gelen rivâyete göre şöyle demiştir: (Resûlullah`ın ölüm hastalığı sırasında) Ebû Bekir ile Abbâs radiya`llahu anhümâ Ensâr toplantılarından birine uğramışlardı ki, Ensâr orada ağlıyorlardı. Ebû Bekir veya Abbâs: - Sizi nasıl bir fâcia ağlatıyor? diye sordu. Ensâr: - Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`in bizimle berâber oturduğu zamânı hatırlıyoruz. (Onu kaybedeceğiz korkusiyle ağlıyoruz) dediler. Ebû Bekir, yâhut Abbâs, Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`in yanına girdi. Ve Resûlullah`a Ensâr`ın bu teessürünü arzetti. Enes İbn-i Mâlir (rivâyetine devamla) der ki: - Bunun üzerine Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem, başına (siyah) bir kumaş kenariyle bir çatkı çatmış olduğu halde mescide ve minbere çıktı bugünden sonra Resûlullah bir daha minbere çıkmadı. (Bu da son hutbesi oldu). Enes İbn-i Mâlik der ki: Resûlullah hemen minbere çıktı. Allah`a hamd ve senâ ettikten sonra: - Ashâb`ım, size Ensâr`ı vasıyyet ederim. Çünkü onlar, benim cemâatimdir ve sırdaşlarım, emînlerimdir. Onlar, üzerlerine düşen yardım vazîfesini (Akabe gecesi söz verdikleri gibi) yerine getirdiler. Şimdi (vazîfe mukabilindeki) hakları kalmıştır (ki, Cennettir.) Şu halde siz Ensâr`ın iyilik edenlerine teveccüh ve ikrâm ediniz!. (Hudûdun gayri) fenâlık yapanların kusurlarından da vazgeçiniz ve afvediniz! buyurdu.
HadisNo : 1528

« geri 1 2    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Belâğ · Enbe'enâ Fulân Bi-Kırâ'atî Aleyhi · Kurie Aleyhi Ve Huve Yesme'u · Ziyâde · Âdâb · Sebtun · Sudâsî · Tahdîs · Arz-ı Kırâ'at · 3. Dipnotlar · Vahy-i Metluv · Ekâbir Ve Esâğir · İstinbat · Meğâzî · Lem Yervihi İllâ Fulan An Fulân · Elfâzu'ı-Cerh · Eceztu Li-Men Yeşâ'u'l-İcâze · Âdâbu Tâlibi'l-Hadîs · Lâ Yus'elu Anhu · Vecedtu An Fulân · Eceztu Li'l-Muslimîn · Sû'u’l-Hıfz · Belağahû · İnteha'l-Lahak · Haber-i Aziz · Evhâm · Semâ'u's-Sağîr · Sakîm · Cerh-i Müfesser · Kesret-i Galat · el-Kutubu's-Selâse · Enne Fulânen Kale · Vasalehu · Eceztu Li-Men Yeşâ'u Fulân · Cevâmi' · Tekellemû Fîhi · Ferd · Cerh Ve Ta'dil · Muharref · Subût · Fer · İbdâl-i Âlî · Tahvîl · Vecih · Sahîhu’l-Hadîs · İlm-i Zarurî · Lehû Ahâdîs Menâkîr · Sahibu'r-Resul · Rudde Hadîsuhû · Âdâbu'l-Muhaddis
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Mecâlis · Merfû'an · Mukâtebe Mücerrede Ani'l-İcâze · Muvâfakati Mukayyede · Sünen Nese'î · Ta'lîk Gayr-i Meczûm · Ta'lîkan · Ta'lîkât · Vecedtu Bi-Hatti Fulân · Mutarrahu'l-Hadîs · Terâcum · Râfi · Metrûkun · Mebde'u's-Sened · Telakkub · Kale Lenâ Fulân · Î'tidâd · Nâsihu'l-Hadîs Ve Mensûhuhû · Vasiyye Bi'l-Kitâb · Uşarî · Bilâd Tedlîsi · Yuzkeru · Cerh-i Gayrı Müfesser · Vasalehu · Ruvînâ · Ashâbu'l-Kutub · Sadûkun Yehimu · Tashîhu'l-Kutub · Kas · Ta'rifu Ve Tunkiru · İksar-ı Hadis · Da'afûhu · Da'îfu’l-Metn · İlhâm · Cehâlet-i Ayniyye · Sıhah-ı Sitt · Ta'dîl Gayru Sarîh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber