Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Sahîfe
· Salih
· Fasık
· Nesh

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Yuhkâ
· Merdûd Âhad
· Mâ Akrabe Hadîsehu
· Sahâbiye
· Sâhîb
· Tesmiyetu'r-Ruvât
· Ye'ti Bi'l-Acâ'ib
· Kalîlu't-Tahdîs
· Sadûkun Yehimu
· Şurûtu’r-Rivâye
· Ve'l-Lafzu Li-Fulân Kale
· Eceztu Leke Cemî'a Merviyyâtî

Son Okunanlar
· Belağanî
· Tahammul
· Udûl
· Nese'î
· Hazâ Semâ'î Fe'rvihî Annî
· Hâkim
· Leyse Bi-Hucce
· Sakîm
· Sahibu'l-Bid'a
· Mevdu’u’l-Metn
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Fasillar » RESÛL-İ EKREM`İN HAZRET-İ HADÎCE İLE İZDİVÂCI

RESÛL-İ EKREM`İN HAZRET-İ HADÎCE İLE İZDİVÂCI


RESÛL-İ EKREM`İN HAZRET-İ HADÎCE İLE İZDİVÂCI faslinda 1 sayfada 7 kayitli hadis var

 
Fasil : RESÛL-İ EKREM`İN HAZRET-İ HADÎCE İLE İZDİVÂCI
Konu : Hz. Hatice`nin fazîleti
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : HAZRET-İ ÂİŞE`NİN HAZRET-İ HADÎCE HAKKINDA KISKANÇLIĞI
Hadis : Rivâyete göre şöyle demiştir: Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`in kadınlarından ihçbirisi hakkında ben; Hadîce`ye karşı kıskançlığım derecesinde kıskanç değildim. Halbuki ben Hadîce`yi (Resûlullah almazdan önce vefât etmişti). Fakat Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem, onu (yanımda) çok anardı. Çok def`a koyun keserdi sonra da etini, budunu parçalardı. Daha sonra Hadîce`nin sâdık (kadın) dostlarına gönderirdi. Bâzı def`a ben, (sabırsızlanarak) Resûlullah`a: - Sanki yeryüzünde hiç kadın yok da yalnız Hadîce mi var! diye ta`rîz ederdim; Resûlullah da: - Hadîce (şöyle) idi, Hadîce (böyle) idi (diye mahâsinini sayar) ve ondan çocuklarım var! buyururdu.
HadisNo : 1536

 
Fasil : RESÛL-İ EKREM`İN HAZRET-İ HADÎCE İLE İZDİVÂCI
Konu : Hz. Hatice`nin fazîleti
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : RESÛL-İ EKREM HİRÂ DAĞINDA İKEN HAZRET-İ CİBRÎL`İN HADÎCE (RADİYA`LLÂHU ANHÂ)YI CENNETLE MÜJDELEMESİ
Hadis : "Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem (Hırâ` dağında iken) yanına Cibrîl gelmiş de şöyle demiştir" dediği rivâyet olunmuştur: Yâ Resûla`llah! İşte şu Hadîce`dir; sana doğru geliyor. Yanında bir kap var; içinde katık, yâhut taâm, yâhut şerbet var. Hadîce sana geldiğinde ona, Rabb`inden ve benden selâm söyle! Ve Cennet`te inciden yapılmış bir sarayla da müjdele ki, onun içinde (Hadîce`nin hoşlandığı gibi) gürültü, patırdı yok ve çalışmak, çablamak da yok!
HadisNo : 1537

 
Fasil : RESÛL-İ EKREM`İN HAZRET-İ HADÎCE İLE İZDİVÂCI
Konu : Hz. Hatice`nin fazîleti
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : HAZRET-İ ÂİŞE`NİN HAZRET-İ HADÎCE`Yİ DİŞİ DÖKÜLMÜŞ KOCAKARI DİYE TAVSÎFİNE RESÛL-İ EKREM`İN DARILMASI
Hadis : Rivâyete göre şöyle demiştir: Bir kere Hadîce`nin hemşîresi Hâle Bint-i Huveylid (Medîne`ye gelip) Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`in huzûruna girmek için izin dilemişti. Resûlullah (iki hemşîrenin seslerindek benzeyişle) Hadîce`nin (vaktiyle) istîzânını hatırlayarak hâl-i tegayyür etti ve: Allah`ım, istîzân edeni Hâle kıl! diye duâ etti. Âişe der ki: Artık kıskandım da (Hadîce`yi kasdederek): - Yâ Resûla`llah! (İhtiyarlıktan) ağzının (dişlerini dökülüp) iki tarafında diş etlerinin kızartısından başka bir beyazlık kalmıyan ve zamânın (tekallübâtı) içinde ölen ihtiyar Kureyş kadınlarından bir kocakarının nesini anarsın?. Allah onun yerine sana, ondan daha hayırlısını vermiştir! diye Resûlullah`ı karşıladım.
HadisNo : 1538

 
Fasil : RESÛL-İ EKREM`İN HAZRET-İ HADÎCE İLE İZDİVÂCI
Konu :
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : EBÛ SÜFYÂN`IN KARISI HİND`E PEYGAMBERİMİZİN CEVABI
Hadis : Rivâyete göre şöyle demiştir: Utbe İbn-i Rabîa kızı Hind, bir kere Resûlullah`ın huzûruna gelerek: - Yâ Resûla`llah! Vaktiyle yeryüzünde ev, bark sâhibi âilelerden hiçbir âile yoktu ki, onların zelîl olmaları, senin hânedânının zelîl olmasından bana daha sevgili olsun! Sonra bugün yeryüzünde hiçbir âile de yoktur ki, onların azîz olmaları, senin hânedânının izzet ve saâdeti derecesinde bana sevimli olsun! dedi. Resûlullah da Hind`e: - Hayâtım yed-i kudretinde olan Allah`a yemîn ederim ki, ben de sana nisbetle senin gibiyim! diye cevab verdi. Hadîsin geri kalan kısmı ise yukarıda geçti.
HadisNo : 1539

 
Fasil : RESÛL-İ EKREM`İN HAZRET-İ HADÎCE İLE İZDİVÂCI
Konu :
Ravi : Abdullâh b. Ömer
Baslik : ZEYD İBN-İ AMR İBN-İ NUFEYL HAKKINDA İBN-İ ÖMER HADÎSİ
Hadis : Rivâyete göre bir kere Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem (nübüvvet ve) vahiy gelmezden önce Beldah vâdîsinin alt tarafında Zeyd İbn-i Amr İbn-i Nüfeyl ile buluşmuştu. Bu sırada Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`e (Kureyş tarafından) bir sofra ve bir mikdar yemek takdîm olundu. (Resûlullah yemedi; Zeyd`e takdîm ettim) Zeyd de yemekten çekindi. Sonra Zeyd (Kureyş`e karşı): Ben, sizin ansâbınız nâmına kestiğiniz hayvanların etinden yemem, ben, yalnız üzerine Allah`ın adı anılarak kesilen hayvan etini yerim! dedi. (Abdullah İbn-i Ömer rivâyetine devamla der ki:) Muhakkak ki Zeyd İbn-i Amr, Kureyş`e karşı bu yoldaki zebîhalarını ayıplardı da bu âdetlerini reddederek ve nazarlarında büyütüp canlandırarak: - Ey Kureyş! Koyun bir mahlûktur ki, onu Allah yaratmıştır ve istifâdesi için gökten yağmur yağdırmıştır. Yerden de gıdâsını bitirmiştir. Sonra siz (Allah`ın yarattığı, besleyip büyüttüğü) bu hayvanı, Allah adının başkası bir ad anarak kesiyorsunuz? (Bu, akla, insâfa muvâfık mıdır?) derdi.
HadisNo : 1540

 
Fasil : RESÛL-İ EKREM`İN HAZRET-İ HADÎCE İLE İZDİVÂCI
Konu : Yemin
Ravi : Abdullâh b. Ömer
Baslik : CÂHİLİYYET ZAMÂNINDA BABALAR ADINA EDİLEN YEMİNDEN NEHYOLUNDUĞUNA DÂİR İBN-İ ÖMER HADÎSİ
Hadis : Rivâyete göre, Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ashâb`ım! İyi biliniz ki, her kim yemîn etmek zorunda kalırsa, yalnız Allah adına and içsin, (başka bir şeye yemîn etmesin!). Kureyş, babaları üstüne yemîn ederlerdi de Resûlullah onlara: Babalarınızın üstüne and içmeyiniz! buyurdu.
HadisNo : 1541

 
Fasil : RESÛL-İ EKREM`İN HAZRET-İ HADÎCE İLE İZDİVÂCI
Konu : Hz. Peygamber`in bi`seti;Şâir Lebîd`in bir mısraı;Ümeyye b. Ebi`s-Salt
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : ŞAİR LEBÎD İLE ÜMEYYE İBN-İ EBİ`S-SALT HAKLARINDA EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Rivâyete göre Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Şâir (sınıfın)ın söylediği en doğru söz Lebîd`in: ...kelâmıdır. Ümeyye İbn-i Ebi`s-Salt da (şiirlerinde) müslüman olmağa yaklaşmıştı.
HadisNo : 1542
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Ahberanî's-Sıka · Leyse Bihî Be'sun · Kavî · Lehû Belâya · Teğayyera Bi-Âhirih · Etrâf · Ruknu'l-Kizb · Usûlu'l-Hadîs · İlmu Dirâyeti'l-Hadîs · Istılâhât-ı Hadîsiye · Câ'e Ani'n-Nebî · Âkil · Sünen Tirmizî · Ercû En Lâ Be'se Bihî · Ahâdîsu'l-Ahkâm · An'ane Munkatı’a · Yuktebu Hadîsuhu · Sunâ’î · Vasiyye Bi'l-Kitâb · Mürsel-i Sahâbî · Râfi · Sahîfe · Garîbun Metnen Ve İsnâden · Enbe'enî · Ravâ · Telfîku'l-Hadîs · Merdûdu'l-Hadîs · Muda'af · Teşdîd · Lehû Mâ Yunker · Fıkhu'r-Râvî · Es-Sunnetu'n-Nebeviyye · Tesviye · İrsâl-i Celi · Âhâd · Haddesenî's-Sika · Ta'lîkât · Nisbe · Ta'dîl Gayru Sarîh · Mufîd · İleyhi’l-Munteha Fi't-Tesebbut · Azbatu'n-Nâs · Sahâbî · Semi'tu Fulânen Yekûlu · Âlî Hadis · İdrâc · İşkâl · Şekku’r-Râvî · Eceztu Li-Men Yeşâ'u'l-İcâze · Ef'âlu'r-Resûl
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · İbtidâ-yı Sened · Lâ Be’se Bihî · Elfâzu't-Ta'dil · 3. Dipnotlar · İstimla · Rumiye · Mütevâtir · Eceztu Li-Men Edreke Zemânî · Es-Sunne · Silsiletu’z-Zeheb · el-Kutubu's-Selâse · Şuyuh Tedlîsi · Mudelles · Tusâ’î · 0. Sözlük Hakkinda · Vasalehu · Ashâb-ı Suffe · Müselsel Bi'l-Kavl · Meratibu's-Sahîh · Garîbul-Metn · Âdâbu'l-Muhaddis · Ta'dil Lafızları · Semi'tu Fulânen Yekûlu · Sıhâh · Mudellis · Mu'telif Ve Muhtelif · Esbetu'n-Nâs · Ahsenu Şey'in Fi'l-Bâb · Gayru Sâbit · Musâ Leh · Kaviyyu'l-Hadîs · Zevâ’id · İlmu Dirâyeti'l-Hadîs · Sıfatu Rivâyeti'l-Hadîs · Sumâniyyât · Zabıt · Se-Nâ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber