Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Sahîfe
· Salih
· Fasık
· Ashâb-ı Suffe

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Rudde Hadîsuhû
· İlmu Dirâyeti'l-Hadîs
· Lâ Yu'lemu Men Ahrecehu Ve La İsnaduhu
· Rivâyetu'l-Ebnâ Ani'l-Âbâ
· Sikatun
· Ta'lîku'l-İcâze
· Haddesenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u
· Hafîtyu'l-İrsâl
· İlle Gâmıda
· Merâtibu'l-Cerh
· Merdûd Âhad
· Subâ'î

Son Okunanlar
· Mâ Alâ Şarti Muslim
· Muksirîn-i Sahabe
· Ashâb-ı Sünen
· Zahirî İnkıta’
· Vehim
· Merfû'an
· Sevk
· Refe'ahû
· Şekkun Mine'r-Râvî
· Kara’tu Bi-Hatti Fulân
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Raviler » Ümmü`l-mü`minîn Âişe

Ümmü`l-mü`minîn Âişe

Ümmü`l-mü`minîn Âişe ravisine ait 24 sayfada 234 kayitli rivayet hadis var

« geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    ileri »

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Humma hastalığı
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : CEHENNEM VE EHL-İ CEHENNEMİN VASFI VE NEBE` SÛRESİ ÂYETİ
Hadis : Rivâyet olunduğuna göre, Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem: "Hummâ (hastalığı) Cehennem harâretinin şiddetinden (bir parça) dır. Siz onu su ile soğutunuz!" buyurmuştur.
HadisNo : 1349

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Sihir
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : NEBÎ SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM`E SİHİR YAPILDIĞINA DAİR HZ. ÂİŞE HADİSİ
Hadis : Rivâyete göre demiştir ki: bir kere Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`e sihir yapılmıştı. Hattâ (şahs-ı Nebevî) bâzı işi işlemediği halde yaptım sanırdı. Nihâyet günün birinde tekrar tekrar duâ etti. Sonra bana: - Ey Âişe, bilir misin? Allah, bana kendisinde şifam olan şeyi bildirdi ki: bana iki kişi geldi (Cibrîl ve Mîkâil). Bunlardan biri baş ucumda, öbürüsü de ayak ucumda oturdu. Ve biri öbürüsüne: bu zâtın hastalığı nedir? diye sordu. O da: sihirlenmiştir, diye cevap verdi. Kim sihir yapmıştır? diye suâline de öbir Melek: Lebîd İbn-i A`sam! diye cevap verdi. Sonra bu sihir ne ile yapılmıştır? diye sordu. O da: Bir tarak, saç ve sakal tarantısı, erkek hurmanın kurumuş çiçek kapçığı ile, diye cevap verdi. Nerede yapılmıştır? Suâline de: Zervan kuyusunda diye cevap verdi. Sonra Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem (bâzı Ashâb ile berâber) çıkıp bu kuyuya gitti. Sonra dönüp geldi. Geldiğinde bana: - Ey Âişe! Kuyunun etrâfındaki hurma ağacının uçları şeytan başları gibidir? buyurdu. Bunun üzerine ben: - Yâ Resûla`llah! Siz o sihri çıkar (ıp çöz) dünüz mü? diye sordum. Resûlullah: - Hayır çıkarmadım. Çünkü Allah bana şifâ verdi. Bir de o sihri çıkarıp çözmekle halk arasında sihir şerrinin şuyûundan endîşe ettim. Sonra kuyunun kapatılmasını emrettim, buyurdu.
HadisNo : 1352

 
Fasil : İBRET-ÂMİZ BENÎ İSRÂİL KISSALARI
Konu : Veba
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : TÂÛN VE MÜSTEVLÎ HASTALIKLARDAN KORUNMAK HUSÛSUNA DÂİR ÜSÂME İBN-İ ZEYD İLE HAZRET-İ ÂİŞE HADÎSLERİ
Hadis : Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`in kadını Âişe radiya`llahu anhâ`dan rivâyete göre, Hazret-i Âişe: Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`e tâûndan sordum da bana şöyle cevap verdi, demiştir: Tâûn şüphesiz bir azâbtır; Allah dilediği kuluna gönderir. Yine muhakkak ki, Allah, tâûnu mü`minler hakkında şehâdet vesîlesi kılmıştır. Bir yerde tâûn zuhûr eder de orada bulunan bir mü`min -sabır ederek, sevab umarak, bu tâûn yalnız Allah`ın takdîr ettiği kimseye isâbet eder, kanaatini besliyerek- bulunduğu şehirde eğlenirse, muhakkak Allah ona şehid ecrine benzer sevab takdir buyurur.
HadisNo : 1418

 
Fasil : PEYGAMBERİMİZİN İSLÂM`A ALENÎ İLK DA`VETİ
Konu : Müşriklerin Hicvine karşılık vermek
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : KİŞİNİN ANASINA, BABASINA VE ATALARINA İLGİ VE MUHABBET BESLEYİP ONLARA SÖZ GELMESİNE KARŞI KISKANÇ OLMASINA DÂİR HAZRET-İ ÂİŞE HADÎSİ
Hadis : Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: (Şâir) Hassân, (Kureyş) müşriklerini hiciv ve zem etmek husûsunda Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`den müsâade istemişti. Resûlullah: - (Kureyş içindeki) benim mesebim ne olacak? diye sordu. Hassân: - Yâ Resûla`llah! Hiç şüphesiz ben, seni (n soyun Benî Hâşim`i) Kureyş soyları arasından hamurdan kıl çeker gibi muhakkak çeker çıkarırım, diye cevab verdi.
HadisNo : 1438

 
Fasil : PEYGAMBERİMİZİN HÂTEMÜ`L-ENBİYÂLIĞINI TEBLÎĞ BUYURMASI
Konu : Hz. Peygamber`in yaşı
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : PEYGAMBERİMİZ SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM`İN 63 YAŞINDA VEFÂT ETTİĞİNE DÂİR HAZRET-İ ÂİŞE HADÎSİ
Hadis : Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem altmış üç yaşında vefât etti, dediği rivâyet olunmuştur.
HadisNo : 1442

 
Fasil : PEYGAMBERİMİZİN HÂTEMÜ`L-ENBİYÂLIĞINI TEBLÎĞ BUYURMASI
Konu : Hz. Peygamber`in şemâili (vasıfları);Kolay olanı tercih;Şemâil-i Şerîfe
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : RESÛLULLÂH`IN AHLÂKI KUR`ÂN İDİ. HER EMRİN KOLAYINI İLTİZÂM EDERDİ
Hadis : Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem (dünyâ işlerinden) iki şey arasında muhayyer kılındı mı o, muhakkak onlardan en kolayını alırdı. Şu kadar ki, o kolay şey günah olmaya. Eğer günâhı mûcib olursa, o kolay şeyden halkın en uzak bulanın Resûlullah olurdu. Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem kendisi için kin tutup öç almamıştır. Meğer ki, Allah`a karşı hürmetsizlik edilmiş ola. Bu halde irtikâb edilen hürmetsizlik sebebiyle Allah için (öfkelenir,) intikâm alırdı.
HadisNo : 1457

 
Fasil : PEYGAMBERİMİZİN HÂTEMÜ`L-ENBİYÂLIĞINI TEBLÎĞ BUYURMASI
Konu : Hz. Peygamber`in konuşması;Hz. Peygamber`in sözleri;Hz. Peygamber`in şemâili (vasıfları);Şemâil-i Şerîfe
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : BİR ŞEYİ ANLATIRKEN DÂNE DÂNE SÖYLERDİ. VE SÖZLERİNİN KELİMELERİ SAYILMAK ARZU OLUNSA SAYILABİLİRDİ
Hadis : Şöyle rivâyet olunmuştur: Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem bir hâdiseyi hikâye ettiği olurdu. (Anlatırken tefhimde mübâlâğa ederdi de) onun söz (lerinin kelime) lerini saymak isteyen kişi saysaydı muhakkak sayabilirdi, demiştir.
HadisNo : 1462

 
Fasil : PEYGAMBERİMİZİN HÂTEMÜ`L-ENBİYÂLIĞINI TEBLÎĞ BUYURMASI
Konu : Hz. Peygamber`in konuşması;Hz. Peygamber`in sözleri;Hz. Peygamber`in şemâili (vasıfları);İsrâ ve Mi`rac;Mi`râc;Şemâil-i Şerîfe
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : PEYGAMBERİMİZ ZİNCİRLEME SÖZ SÖYLEMEZDİ. HAZRET-İ ÂİŞE`NİN BU HUSÛSA DÂİR RİVÂYETİ. VE EBÛ HÜREYRE`Yİ TENKÎDİ
Hadis : "Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem sözü, -sizin biribirine zincirlediğiniz gibi- oyalıyarak îrâd etmek i`tiyâdında değildi. (O, sözü ayıra ayıra söylerdi, dinleyenlerin gönüllerine sinerdi)" dediği rivâyet olunmuştur.
HadisNo : 1463

 
Fasil : ZEYD İBN-İ HÂRİSE İLE OĞLU ÜSÂME RADİYA`LLÂHU ANHÜMÂ`NIN MENÂKIBI
Konu : İz takibi;Üsâme b. Zeyd`in menkıbeleri
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : BİR KÂİFİN BABA, OĞULUN NESEBİNE ŞEHÂDETİ
Hadis : Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Bir kere Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem yanımda iken (müdleci) bir kaif bir izci gelmişti. Üsâme İbn-i Zeyd ile Zeyd İbn-i Hârise (küçük bir kaftan altında) yan yatmışlar (ayakları meydanda uyuyorlar)dı. Kaif (şöyle baktı: - Şu ayakların bâzısı öbürlerinden olmuştur! dedi. Kaifin bu sözü ile Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`in (hutût-ı veçhiyesi şimşek çakar gibi nurlar saçarak) yüzü güldü. Ve buna hayret ederek bu hayretini bana da bildirdi.
HadisNo : 1506

 
Fasil : ZEYD İBN-İ HÂRİSE İLE OĞLU ÜSÂME RADİYA`LLÂHU ANHÜMÂ`NIN MENÂKIBI
Konu : Üsâme b. Zeyd`in menkıbeleri
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : ÜSÂME`YE PEYGAMBERİMİZİN BÜYÜK SEVGİSİ
Hadis : Şöyle rivâyet olunmuştur: Mahzûm oğulları (eşrâf)ından (Fâtıma adlı) bir kadın (mücevherat) çalmıştı. (Kureyş): - Bu (kadının cezâdan affı)nı Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`e kim arzedebilir? diyorlardı ve hiç bir kimse Resûlullah`a söylemeğe cesâret edemiyordu. Nihâyet Üsâme İbn-i Zeyd (cesâretlenerek) söyledi. Bunun üzerine Resûlullah: - (Tuhaf şey? Vaktiyle) Benî İsrâli, bunların arasında büyükler ve nüfûz sâhipleri çalarsa, onları bırakırlardı da zayıf olanlar çalarsa, onların ellerini keserlerdi. (Emîn olmalıdır ki:) Eğer (kızım) Fâtıma çalmış olsaydı, onun da elini keserdim! buyurdu.
HadisNo : 1507

« geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Sîğatu'l-Cezm · Haddesenâ Mukâtebeten · Er-Rıhle Fî Talebi'l-Hadîs · Vahy-i Metluv · Ta'lîku'l-İcâze · Muztarıbu'l-Hadîs · Tevârih Ve Vefeyât · Rivayet Şartları · Lafzen Rivayet · Gayru Sâbit · Sohbet · Uhtulife Fîhi · Mukâtebe Mücerrede Ani'l-İcâze · Takyîdu'l-İlm · İlelu'l-Hadîs · Fîhi Halfun · Hasen · Eceztuke İn Ahbabte · İhrâc · Adlun · İcâze Mukterine Bi'l-Munâvele · Mechûlu'l-Ayn · Ulûm-u Hadîs · Nahvehû · Sumâniyyât · Semâ'u's-Sağîr · Rîvâyetu'd-Darîr · Mecâlis · Me'hûz Bih · Sadûkun Seyyi'u'l-Hıfz · Elfiyye · An'ane Munkatı’a · Ev Kemâ Kale · Edâ Lafızları · Zekera Lenâ Fulân · Ashâbu'l-Elfeyn · el-Kutubu's-Sitte · Efrâd · Tarahû Hadîsehû · Teferrud · Teferrede Bihî Fulân An Fulân · Eceztuke İn Eredte · Rivâyetu'l-Ebnâ Ani'l-Âbâ · Kussâs · E'imme Sitte · Usûl-ü Hadis · Munkatı’ · Ahberanâ Racul · Hükmen Merfû · Hazâ Semâ'î
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Kalb-i Mürekkeb · İttihâmu'r-Râvî Bil-Kizb · Lem Erahu Bı-Haze'l-Lafz · İcâze Li'l-Mechûl · Buhârî · Ruvînâ · Mukâtebe Mücerrede Ani'l-İcâze · Mubhemât · Garîbi'l- Mutlak · Ka-Senî · Cehaletu't-Ta'yîn · Haber-i Mütevâtir · Zekera Lenâ Fulân Bi-Kırâ'atî · Müselsel Bi'l-Evveliyye · Semi'tu Fulânen · Es-Sunnetu'n-Nebeviyye · İcaze Li'l-Mu'ayyen Fî Gayrı Mu'ayyen · Esahhu’l-Ahâdîs · Tahammulu'l-İlm · Bâtılun · Dirâyetu'l-Hadîs İlmi · İlmu Dirâyeti'l-Hadîs · Nakale-i Hadîs · Yurvâ · Esbetu'l-Esânîd · Sikatun · Emânet · Fulân Lâ Yus'elu Anhu · Ahfaz · Fukahâ-Yı Seb'a · Gayru Sâbit · Dabt · Semi'tu Fulânen Bi-Kırâ'atî Aleyh · Alâmâtu’l-Vaz · Lafzı Tevatür · Rumiye Bi'l-Ahaveyn · İstinbâtu'l-Ahkâm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber