Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Sahîfe
· Salih
· Fasık
· Nesh

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Yuhkâ
· Merdûd Âhad
· Sahâbiye
· Sâhîb
· Tesmiyetu'r-Ruvât
· Ye'ti Bi'l-Acâ'ib
· Kalîlu't-Tahdîs
· Şurûtu’r-Rivâye
· Ve'l-Lafzu Li-Fulân Kale
· Eceztu Leke Cemî'a Merviyyâtî
· Esahhu Mâ Câ'e Fi'l-Bâb
· İlmu Dirâyeti'l-Hadîs

Son Okunanlar
· Garîb
· Fi's-Sahîh
· Mu’addil
· Takyîd
· Es-Sunnetu'n-Nebeviyye
· Udûl
· Mürsel-i Zahir
· Muhtelefun Fîhi
· Hıfzı Kezâ
· Istılah
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Fasillar » PEYGAMBERİMİZİN HÂTEMÜ`L-ENBİYÂLIĞINI TEBLÎĞ BUYURMASI

PEYGAMBERİMİZİN HÂTEMÜ`L-ENBİYÂLIĞINI TEBLÎĞ BUYURMASI


PEYGAMBERİMİZİN HÂTEMÜ`L-ENBİYÂLIĞINI TEBLÎĞ BUYURMASI faslinda 3 sayfada 24 kayitli hadis var

« geri 1 2 3    ileri »

 
Fasil : PEYGAMBERİMİZİN HÂTEMÜ`L-ENBİYÂLIĞINI TEBLÎĞ BUYURMASI
Konu : Hz. Peygamber son peygamberdir
Ravi : Câbir b. Abdullâh
Baslik : CÂBİR İBN-İ ABDULLÂH HADÎSİ
Hadis : Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: Benimle Peygamberler (zümresin)`in benzeri, şu bir kimsenin meseli ve benzeri gibidir ki, o kişi, bir ev yaptırmış ve binâyı tamamlayıp süslemiş de yalnız bir tuğlası eksik kalmış. Bu vaziyette halk binâya girip gezmeğe başlarlar. Ve (eksik yeri görüp) hayret ederek: Şu bir tuğlanın yeri boş (bırakılmış) olmasaydı! dediler. Ebû Hüreyre radiya`llahu anh`den gelen bir rivâyet tarîkında da: "Şu köşede bir kerpiç yeri boş bırakılmı olmasaydı!" ziyâdesi vardır. Bunun sonunda da Resûlullah`ın: "Ben o (yeri boş bırakılan) kerpicim, ben Hâtemü`n-Nebiyyîn`im" (Peygamberlerin sonuyum!) buyurduğu rivâyet olunmuştur.
HadisNo : 1441

 
Fasil : PEYGAMBERİMİZİN HÂTEMÜ`L-ENBİYÂLIĞINI TEBLÎĞ BUYURMASI
Konu : Hz. Peygamber`in yaşı
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : PEYGAMBERİMİZ SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM`İN 63 YAŞINDA VEFÂT ETTİĞİNE DÂİR HAZRET-İ ÂİŞE HADÎSİ
Hadis : Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem altmış üç yaşında vefât etti, dediği rivâyet olunmuştur.
HadisNo : 1442

 
Fasil : PEYGAMBERİMİZİN HÂTEMÜ`L-ENBİYÂLIĞINI TEBLÎĞ BUYURMASI
Konu :
Ravi : Sâib b. Yezîd
Baslik : PEYGAMBERİMİZİN SÂİB İBN-İ YEZÎD`E DUASI
Hadis : Rivâyete göre, müşârün-ileyh doksan dört yaşında bünyesi sağlam, çevik, boyu bosu dimdik olduğu halde şöyle demiştir: Pek iyi bilirim ki (şu yaşımda) kulağımla, gözümle (işitip görerek) müstefîd olmam, ancak Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`in duâsı (berekâtı) iledir. Hakîkaten (çocukluğumda) teyzem beni Resûlullah`ın huzûruna götürmüştü. Resûlullah`a: - Yâ Resûla`llah, hemşîre-zâdem hastadır. Onun (şifâsı) için Allah`a duâ buyursanız! demişti. Bunun üzerine Resûlullah bana (âfiyetime) duâ etti (de vücûdum zinde, havassım yerinde olarak yaşıyorum).
HadisNo : 1443

 
Fasil : PEYGAMBERİMİZİN HÂTEMÜ`L-ENBİYÂLIĞINI TEBLÎĞ BUYURMASI
Konu : Hz. Peygamber`in şemâili (vasıfları);Şemâil-i Şerîfe
Ravi : Ukbe b. el-Hâris
Baslik : HAFÎDİ HASAN İBN-İ ALÎ`NİN PEYGAMBERİMİZE BENZEDİĞİNE DÂİR HAZRET-İ EBÛ BEKR`İN SÖZÜ VE HAZRET-İ HASAN`I TALTÎFİ
Hadis : Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: (Resûlullah`ın vefâtından bir kaç gün sonra) Ebû Bekr radiya`llahu anh ikindi namazını kıldı. Sonra (mescidden) çıkıp (Alî ile berâber) gidiyordu. (Yolda Alî`nin oğlu) Hasan`ı gördü. Hemen çocuklarla oynuyordu. Ebû Bekr çocuğu tutup omuzuna alarak: - Peygambere benzeyen, Alî`ye benzemiyen (yavru) babam sana fedâ olsun! dedi. Alî ise gülüyordu.
HadisNo : 1444

 
Fasil : PEYGAMBERİMİZİN HÂTEMÜ`L-ENBİYÂLIĞINI TEBLÎĞ BUYURMASI
Konu : Hz. Peygamber`in şemâili (vasıfları);Şemâil-i Şerîfe
Ravi : Ebû Cuhayfe
Baslik : RESÛL-İ EKREM`İN SIFATLARI HAKKINDA EBÛ CÜHAYFE VEHB İBN-İ ABDULLAH (RADİYA`LLAHU ANH) HADÎSİ
Hadis : Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Ben, Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`i gördüm. (Tereddütsüz derim ki:) Hasen İbn-i Alî ona (çok) benzerdi. (Ebû Cuhayfe`nin râvîsi İbn-i Ebî Hâlid İsmâil tarafından) Ebû Cuhayfe`ye: - Resûlullah`ı vasfedip bize bildirseniz!, denildi. O da: - Resûlullah (ın teni, sîmâsı) beyazdı. Siyah saçına beyaz karışmıştı. Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem bize (Benî Süvâa hey`etine) on üç genç dişi deve (hediye) verilmesini emretti. Fakat biz bu develeri almazdan önce Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem (Allah`ın dîvânına) alındı, demiştir.
HadisNo : 1445

 
Fasil : PEYGAMBERİMİZİN HÂTEMÜ`L-ENBİYÂLIĞINI TEBLÎĞ BUYURMASI
Konu : Hz. Peygamber`in şemâili (vasıfları);Şemâil-i Şerîfe
Ravi : Abdullah İbn-i Büsr
Baslik : BU HUSÛSTAKİ ABDULLÂH İBN-İ BÜSR HADÎSİ
Hadis : Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`in yâri ve hem-demi olup kendisinden memnûn olduğu -Abdullah İbn-i Büsr`den rivâyete göre (bir kere Harîz İbn-i Osmân tarafından) İbn-i Büsr`e: - Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`i gördün mü, ihtiyar mı idi, diye sorulmuş, O da: - Alt dudağiyle çenesi arasında (ki siyah saçlar arasında) bir kaç beyaz tel bulunuyordu, de(ye kocamadığına işâret et) miştir.
HadisNo : 1446

 
Fasil : PEYGAMBERİMİZİN HÂTEMÜ`L-ENBİYÂLIĞINI TEBLÎĞ BUYURMASI
Konu : Hz. Peygamber`in şemâili (vasıfları);Şemâil-i Şerîfe
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : RESÛL-İ EKREM`İN SIFATLARI HAKKINDA ENES İBN-İ MÂLİK (RADİYA`LLÂHU ANH)`İN RİVÂYETLERİ
Hadis : (Resûlullah`ı şöyle ta`rîf ve tavsîf ettiğini) rivâyet etmiştir: Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem kavminin orta boylusu idi: ne çok uzun, ne de fazla kısa endamlı idi. Resûlullah ezherü`l-levn idi: (Teni ve sîmâsı, kırmızı rengi iyice emmiş beyazdı) ne (kireç renginde) duru beyazdı, ne de kara yağızdı. Resûlullah (Sûdânîler gibi) kıvırcık, kısa saçlı değildi. Düz, ve uzun saçlı da değildi. O, mu`tedil sarkık saçlı idi. Ona kırk yaşı (nın tamâmı) nda (Vahy) indirildi. Vahy indirilmekte olduğu halde Mekke`de on yıl ikamet etti. Medîne`de de on yıl (yaşadı). Ve başı(nın saçı)nda ve sakalında yirmi tel ak saç bulunmıyarak (Refîk-ı A`lâ`ya = Cenâb-ı Hakk dîvânına da`vet olunup) alındı. (Ve altmış yaşının tamâmında vefât etti).
HadisNo : 1447

 
Fasil : PEYGAMBERİMİZİN HÂTEMÜ`L-ENBİYÂLIĞINI TEBLÎĞ BUYURMASI
Konu : Hz. Peygamber`in şemâili (vasıfları);Şemâil-i Şerîfe
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : RESÛL-İ EKREM`İN SIFATLARI HAKKINDA ENES İBN-İ MÂLİK (RADİYA`LLÂHU ANH)`İN RİVÂYETLERİ
Hadis : Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem ne ifrat derecede uzundu; ne de kısa boylu idi. O, ne (süt gibi) sâfi beyazdı; ne de kara yağızdı. O, ne kısa kıvırcık saçlı idi; ne de düz uzun saçlı. Kırk yaşını doldurunca Allah onu Peygamber gönderdi. Enes İbn-i Mâlik (bundan sonra, bundan önce rivâyet olunan) hadîsin tamâmını zikretti.
HadisNo : 1448

 
Fasil : PEYGAMBERİMİZİN HÂTEMÜ`L-ENBİYÂLIĞINI TEBLÎĞ BUYURMASI
Konu : Hz. Peygamber`in şemâili (vasıfları);Şemâil-i Şerîfe
Ravi : Berâ` b. Âzib
Baslik : PEYGAMBERİMİZ HİLKATEN VE AHLÂKAN İNSANLARIN EN GÜZELİ, NE ÇOK UZUN, NE DE KISA OLDUĞUNA DÂİR BERÂ` İBN-İ ÂZİB HADÎSİ
Hadis : Şöye dediği rivâyet olunmuştur: Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem sîmâca insanların en güzeli idi. Ahlâk i`tibâriyle de en güzeli idi. (Endâmının) yaratılışı cihetiyle de insan (tip) leri (ni)n en güzeli idi. O, ne çok uzundu, ne de çok kısa boylu idi.
HadisNo : 1449

 
Fasil : PEYGAMBERİMİZİN HÂTEMÜ`L-ENBİYÂLIĞINI TEBLÎĞ BUYURMASI
Konu : Hz. Peygamber`in şemâili (vasıfları);Şemâil-i Şerîfe
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : RESÛLULLÂH`IN SÂİR VASIFLARI HAKKINDAKİ DİĞER RİVÂYETLER
Hadis : Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem (saçını) boyadı mı? diye sorulmuş. O da: hayır, boyamadı. Çünkü biraz beyazlık onun yalnız -iki göziyle iki kulağı arasına dökülen- iki zülfünde vardı, demiştir.
HadisNo : 1450

« geri 1 2 3    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· İstişhad · Li'd-Da'fi Ma Huve · Musnid · Menşe'u's-Sened · İle's-Sıdkı Ma Huve · Lafzı Tevatür · Terâcum · Tahammulu'l-İlm · Hadara · El-Hadîse · Haddesenâ · Haber-i Vâhid · Ahberanî Fulân Kitâbeten · Es-Sunnetu'l-Fi’iliyye · Ahrece Anhu · Vahin · İcâze Li’l-Ma'dûm · Kari · Rece'a · Subâ'iyyât · Silsiletu’z-Zeheb · Tashîhu'l-Kutub · Ve Zekera'l-Hadîse · Masnû · Eceztuke İn Ahbabte · Ashâbu'l-Mı'eteyn · Şâz Bi-Merra · Cerh Ve Ta'dil · Hükmen Merfû · Leyse Bi Me’mûn · Sigâr-ı Tabiin · Hasen-Garîb · Gayru Dâbıt · Mutesâhil · Mukâtebe Mücerrede Ani'l-İcâze · Haddesenâ Fulân Bi-Kırâ'atı Aleyhi · Sâlih Li'l-İ'tibâr · Hasenu'l-Hadîs · Mutarrah · Bâb · Ta'lîkât · Tarîk · Zekera Lî Fulân · Musned · Emera · 1. Önsöz · Şartu'ş-Şeyhayn · Lâ Yu’rafu Lehu Aslun · Mecâlis · Râfi
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Lâ Be’se Bihî · Elfâzu't-Ta'dil · 3. Dipnotlar · İstimla · Rumiye · Mütevâtir · Eceztu Li-Men Edreke Zemânî · Es-Sunne · Silsiletu’z-Zeheb · el-Kutubu's-Selâse · Şuyuh Tedlîsi · Mudelles · Tusâ’î · 0. Sözlük Hakkinda · Vasalehu · Ashâb-ı Suffe · Müselsel Bi'l-Kavl · Garîbul-Metn · Âdâbu'l-Muhaddis · Ta'dil Lafızları · Semi'tu Fulânen Yekûlu · Sıhâh · Mudellis · Mu'telif Ve Muhtelif · Esbetu'n-Nâs · Ahsenu Şey'in Fi'l-Bâb · Gayru Sâbit · Musâ Leh · Kaviyyu'l-Hadîs · Zevâ’id · İlmu Dirâyeti'l-Hadîs · Sıfatu Rivâyeti'l-Hadîs · Sumâniyyât · Zabıt · Se-Nâ · Kâle'llâhu Te'âlâ · Râfi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber