Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Sahîfe
· Salih
· Fasık
· Nesh

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Yuhkâ
· Merdûd Âhad
· Sahâbiye
· Sâhîb
· Tesmiyetu'r-Ruvât
· Ye'ti Bi'l-Acâ'ib
· Kalîlu't-Tahdîs
· Mâ Akrabe Hadîsehu
· Sadûkun Yehimu
· Şurûtu’r-Rivâye
· Ve'l-Lafzu Li-Fulân Kale
· Eceztu Leke Cemî'a Merviyyâtî

Son Okunanlar
· Leyyinun
· Lika
· İcazet
· Meşayih
· Müzâkere
· Haddesenâ
· Hazâ Min Hadîsi
· Munâvele Mücerrede Ani'l-İcâze
· Musahhaf
· Fî Hadîsihî Şey'un
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Fasillar » CENÂZE BAHSİ

CENÂZE BAHSİ


CENÂZE BAHSİ faslinda 7 sayfada 69 kayitli hadis var

« geri 1 2 3 4 5 6 7    ileri »

 
Fasil : CENÂZE BAHSİ
Konu : Allâh`a şirk koşmamak;İmanda İhlâs
Ravi : Ebû Zerr-i Gıfârî
Baslik : MUHAMMED ÜMMETİNDEN ŞİRK ETMEDEN ÖLEN MÜ`MİNİN CENNETLE MÜBEŞŞER OLDUĞUNA DÂİR EBÛ ZER HADÎSİ
Hadis : Ebû Zer Hazretleri demiştir ki: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem: Bana rabbim tarafından (sefâretle) gelen Cibrîl, (bir kerre daha) gelmiş ve: - Ümmetimden her kim Allâhu Teâlâ`ya hiç bir şey`i (ulûhiyyette ve havass-ı rubûbiyyette) ortak tanımıyarak ölürse, o kimse Cennet`e girer, diye haber verdi, buyurdu. Ben: - (Yâ Resûla`llâh!) O adam zinâ ettiği ve sirkat eylediği halde (yine Cennet`e girer) mi? diye sordum. Resûl-i Ekrem: - (Evet) zinâ ettiği ve sirkat eylediği halde de (Cennet`e girer) diye cevâb verdi.
HadisNo : 617

 
Fasil : CENÂZE BAHSİ
Konu : Allâh`a şirk koşmamak
Ravi : Abdullâh b. Mes`ûd
Baslik : MÜŞRİKİN CEHENNEM`E, MUVAHHİDİN DE CENNET`E DÂHİL OLACAĞINA DÂİR ABDULLÂH İBN-İ MES`ÛD HADÎSİ
Hadis : İbn-i Mes`ûd Hazretleri, bir kerre Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem: "Allâh`a bir şeyi menend addederek ölen kimse, Cehennem`e dâhil olur" demişti. Ben de dedim ki: Allâh`a hiç bir şeyi menend addetmiyerek ölen kimse Cennet`e dâhil olur.
HadisNo : 618

 
Fasil : CENÂZE BAHSİ
Konu : Aksırana duâ etmek;Altın ve gümüş kap kullanmak;Altın yüzük takmak;Cenâzeye gitmek;Dâvete katılmak (icâbet);Hasta ziyâreti;İpekli elbise giymek;Mazlûma yardım;Selâmlaşmak;Yemini kabûl etmek
Ravi : Berâ` b. Âzib
Baslik : YEDİ ŞEY İLE EMİR, YEDİ ŞEYDEN NEHY BUYURULDUĞUNA DÂİR BERÂ` HADÎSİ
Hadis : Berâ` demiştir ki: Nebî salla`llâhu aleyhi ve sellem bize yedi şey`i işlememizi emretti. Yedi şeyden de bizi nehyeyledi. Resûl-i Ekrem bize, cenâze arkasında gitmeyi, hastayı ziyâret etmeyi, dâvete icâbet eylemeyi, mazlûme yardımı, yemîni kabûl etmeyi, selâmı karşılamayı, aksırana duâ etmeyi emreyledi. Yine Nebî salla`llâhu aleyhi ve sellem bizi: gümüş kap (kullanmak) dan, altın yüzük (takmak) tan, harîr, dîbâ, kasıy, istebrak (denilen ipekli kumaş isti`mâlin) den de nehyetti.
HadisNo : 619

 
Fasil : CENÂZE BAHSİ
Konu : Cenâzeye gitmek;Tezkiye
Ravi : Ümmü Alâ` b. Hâris
Baslik : ÜMM-İ ALÂ` RADYİA`LLÂHU ANHÂ`NIN OSMÂN İBN-İ MAZ`ÛN RADİYA`LLÂHU ANH`İ TEZKİYESİ HADÎSİ
Hadis : Ümmü Alâ` Nebî salla`llâhu aleyhi ve sellem`e bîat eden kadınlardan idi. Ümmü Alâ` demiştir ki: (Hicret-i Seniyye`de) muhâcirler kur`a ile (Ensâr arasında) taksîm edilmişti. Bizim âilenin sehmine de Osmân İbn-i Maz`ûn düşmüştü. Biz, Osman`ı evimizde konukladık. Fakat Osman (bir müddet sonra) sebeb-i mevti olan bir hastalıkla hastalandı. Vefâtında gasledildi. Kendi elbîsesi ile kefenlendi. Sonra Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem cenâzeye geldi. Ben (cenâzeyi tezkiye ederek): -Ey Ebû Sâib; Cenâb-ı Hak sana rahmet etsin! Senin hakkında bildiğim ve bu cemâate bildirmek istediğim şudur ki: sen, Allâhu Teâlâ`nın (âhiret âleminde) kerem ve inâyetine mazhar olmuş bir zâtsın, dedim. Bunun üzerine Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem: - Allâhu Teâlâ`nın bu ölüye ikrâm ve inâyet buyurduğunu neden biliyorsun?" sûretinde sorgularına cevâben ben de: -Yâ Resûla`llâh, babam, (anam) sana fedâ olsun! Allah, (bu îmanlı, tâatli kuluna ikrâm etmez de) ya kime ikrâm eder? dedim. Bu def`a da Resûl-i Ekrem: -Osman İbn-i Maz`ûn ölmüştür. Ve Allâh`a yemîn ederim ki, ben de bu (mübârek) ölü için hayır ve saâdet umarım. Yine Allâh`a yemîn ederim ki, ben, Allâh`ın bir peygamberi iken bana (ve size yarın) Allah tarafından ne muâmele edileceğini bilemem, buyurdu. Ümmü Alâ` demiştir ki: Vallâhi bundan sonra ben, kimseyi tezkiye etmeğe cesâret edemedim.
HadisNo : 620

 
Fasil : CENÂZE BAHSİ
Konu :
Ravi : Câbir b. Abdullâh
Baslik : ABDULLÂH İBN-İ AMR RADİYA`LLÂHU ANH`İN UHUD`DA FÂCİA-İ ŞEHÂDETİ HAKKINDA OĞLU HAZRET-İ CÂBİR`İN RİVÂYETİ
Hadis : Hazret-i Câbir demiştir ki: Babam (Uhud gazâsında) şehîd edildiğinde ağlayarak üzerinden elbisesini çıkarıyorum da beni ağlamaktan men` ediyorlardı. Halbuki Nebî salla`llâhu aleyhi ve sellem nehyetmiyordu. Halam Fâtıma da ağlamağa başladı. Nebî salla`llâhu aleyhi ve sellem (halamı ta`ziye ve şehîdin yüce mertebesini bildirerek) buyurdu ki: Ey Fâtıme, siz ona ağlasanız da ağlamasanız da siz şehîdi (mağlesinden) kaldırana kadar melekler (onun üzerine toplandılar), kanadlariyle onu gölgelendirdiler.
HadisNo : 621

 
Fasil : CENÂZE BAHSİ
Konu : Cenâze namazı
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : NECÂŞÎ`NİN VEFÂTINI RESÛL-İ EKREM`İN HABER VERMESİ VE DÖRT TEKBİRLE NAMAZ KILMASI HAKKINDA EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem Necâşî`nin vefâtını, Necâşî öldüğü günü (Mescid`de bizzât) haber verdi. (Sonra Mescid`den) musallâya çıkıp Ashâb`ı ile saf bağlayarak dört tekbîr aldı.
HadisNo : 622

 
Fasil : CENÂZE BAHSİ
Konu : Hz. Peygamber`in mu`cizeleri
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : MÛTE KUMANDANLARI VE SER-ÂMEDÂN-I ŞÜHEDÂSI ZEYD, CA`FER, İBN-İ REVÂHA HAZARÂTININ ŞEHÂDETLERİNİ RESÛL-İ EKREM`İN AĞLIYARAK MİNBER ÜZERİNDE HABER VERDİĞİNE DÂİR ENES İBN-İ MÂLİK HADÎSİ
Hadis : Hazret-i Enes demiştir ki: "Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem (bir kerre minber üzerinde: "İşte) sancağı Zeyd (İbn-i Hârise) aldı, Zeyd katlolundu. Sonra sancağı Ca`fer (İbn-i Ebî Tâlib) aldı. O da katlolundu. Sonra sancağı (Abdullâh) İbn-i Revâha aldı, o da katlolundu" buyurdu. (Bunu söylerken) Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in (mübârek) iki gözünden yaş akıyordu. (Resûl-i Ekrem devamla:) "Bundan sonra sancağı emirsiz, Hâlid İbn-i Velîd aldı. Ona feth ü nusrat ihsân olundu" buyurdu.
HadisNo : 623

 
Fasil : CENÂZE BAHSİ
Konu : Çocuğu kendinden önce ölenler;Hediye
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : SABÂVET HÂLİNDE VEFÂT EDEN ÇOCUKLARIN EBEVEYNİNE ŞEFÂATİ HAKKINDA ENES İBN-İ MÂLİK HADÎSİ
Hadis : Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurdu, dediği rivâyet edilmiştir: Üç çocuğu henüz erlik çağına ermeden vefât etmiş hiç bir müslüman yoktur. Ancak Cenâb-ı Hak o müslümanı, bu çocuklara ihsân buyurduğu geniş rahmet ve keremi ile Cennet`e idhâl eder.
HadisNo : 624

 
Fasil : CENÂZE BAHSİ
Konu : Cenâze yıkamak
Ravi : Ümmü Atıyye
Baslik : GASL-İ MEYYİT HAKKINDA ÜMM-İ ATIYYE HADÎSİ
Hadis : Ümmü Atıyye demiştir ki: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in kızı (Zeyneb radiya`llâhu anhâ) vefât ettiğinde Resûlullâh yanımıza gelip buyurdu ki: Kızımı su ve sidr ile üç, yâhud beş, hattâ îcâb ederse daha ziyâde yıkayınız. En sonrakinde kâfûr, yâhut kâfûr nev`inden bir koku kullanınız. Gasilden fâriğ olduğunuzda bana bildiriniz. Biz, gasli bitirince Resûl-i Ekrem`e haber verdik. Resûlullâh bize "Hikiv" denilen kendi izârını verdi. Ve: Bunu kızıma iç gömleği yapınız, buyurdu. (Râvî Muhammed İbn-i Sîrîn diyor ki): Ümmü Atıyye "Hikiv" ile izâr kasdetmiştir.
HadisNo : 625

 
Fasil : CENÂZE BAHSİ
Konu : Cenâze yıkamak
Ravi : Ümmü Atıyye
Baslik : GASL-İ MEYYİT HAKKINDA ÜMM-İ ATIYYE HADÎSİ
Hadis : Ümmü Atıyye hadîsinin diğer bir rivâyet tarîkinde Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in: "(Kızımı tek su ile yıkayınız), gasle, Zeyneb`in sağ tarafı ile ve abdest âzâları ile başlayınız" buyurduğu ve Ümmü Atıyye`nin de: "Zeyneb`in saçını taradık, (tarakla açtıktan sonra da kalınca) üç bukle yaptık (ve bunları arkasına salıverdik)".
HadisNo : 626

« geri 1 2 3 4 5 6 7    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· La Yesbut · · Ravâ Anhu · An'ane Mursele · Belağanî · Gayru Sika Ve La Me’mûn · Rava'n-Nâs Anhu · Mukill · Ahz · Sikatun-Mutkinun · Cerh-i Mübhem · Es-Sahîfetu's-Sahîha · Ve Tekarebâ Fı'l-Manâ · Meşihat · Ahberanâ Muşâfeheten · Yesrıku'l-Hadîs · İcâzetu’l-Mucâz · Sıhhat · Telkîb · Seketû Anhu · Neseb · Ale'l-Ahruf · Hasen · Esahhu'l-Esânîd · Sadûkun İn-şâ'allah · Esnâ'u's-Sened · Huddistu An Fulân · Ahberanâ Fulan Bi-Teblîği Fulân · Me'hûz Bih · Ebâha Lî · Misle Hadisin Kablehu Metnuhû Kezâ Ve Kezâ · Lâ Yutâbâ' Alâ Hadîsihî · Ahrece Anhu · Ed'afu'l-Esânîd · Mubtedi · Âhâd · Makbul · el-Kutubu'l-Erba'a · Mevdû'u'l-İsnâd · Lehû Menâkîr · Hazâ Semâ'î Fe'rvihî Annî · Da'afûhu · Dabbe · Muhtelefu'l-Hadîs · Yekzibu · Meçhulün · El-Hadîse Bi-Tûlihî · Es-Sahîfetu's-Sâdıka · Salih · Sohbet
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · İbtidâ-yı Sened · Lâ Be’se Bihî · Elfâzu't-Ta'dil · 3. Dipnotlar · İstimla · Rumiye · Mütevâtir · Eceztu Li-Men Edreke Zemânî · Es-Sunne · Silsiletu’z-Zeheb · el-Kutubu's-Selâse · Şuyuh Tedlîsi · Mudelles · Tusâ’î · 0. Sözlük Hakkinda · Vasalehu · Ashâb-ı Suffe · Müselsel Bi'l-Kavl · Garîbul-Metn · Âdâbu'l-Muhaddis · Ta'dil Lafızları · Semi'tu Fulânen Yekûlu · Sıhâh · Mudellis · Mu'telif Ve Muhtelif · Esbetu'n-Nâs · Ahsenu Şey'in Fi'l-Bâb · Gayru Sâbit · Musâ Leh · Kaviyyu'l-Hadîs · Zevâ’id · İlmu Dirâyeti'l-Hadîs · Sıfatu Rivâyeti'l-Hadîs · Sumâniyyât · Zabıt · Se-Nâ · Kâle'llâhu Te'âlâ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber