Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Sahîfe
· Salih
· Fasık
· Nesh

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Sahâbiye
· Mutarrahu'l-Hadîs
· Ve'l-Lafzu Li-Fulân Kale
· Yehimu Fî Hadîsihî
· İlmu Dirâyeti'l-Hadîs
· Merdûd Âhad
· Ricâluhu Sikât
· Sadûkun Lehû Evhâm
· Sâhîb
· Tedlîsu't-Tesviye
· De-Se-Nâ
· Eceztu Leke Cemî'a Merviyyâtî

Son Okunanlar
· Sohbet
· Şedîdu'd-Da'f
· Lem Ecid Lehu Aslen
· Tahvîl
· Rivâyetu'l-Ebnâ Ani'l-Âbâ
· Muttehem Bi'l-Vad’
· Hıfzı Kezâ
· Sahibu'l-Hadîs
· İsrailiyyât
· Kitâbet
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Konular » Sahih Buhari Hadis Sistemi

Sahih Buhari Hadis Sistemi

Sahih Buhari Hadis Sistemi

Sahih Buhari Hadis Sistemi konusunda 25 sayfada 248 kayitli hadis var

« geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25    ileri »

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-ÎMÂN
Konu :
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : RESÛLULLÂH (S.A. VE S.), ASHÂBINA, YAPABİLECEKLERİ AMELLERİ EMREDERDİ
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem Ashâbına emrettiği zaman (dâimâ) ellerinden gelebilecek amelleri emrederdi. (O zaman Ashâb-ı Kirâm`ı): "Yâ Resûlâ`llâh, biz Senin gibi değiliz. Allâhu Teâlâ Senin olmuş ve olacak günahlarına meydan vermemiştir." derlerdi de (âsâr-ı) gazab vech-i mübârekinde belirecek kadar kızar ve ondan sonra da: "En ziyâde sâhib-i takvânız, Allâh`ı en çok bileniniz şüphesiz ki benim." buyururlardı.
HadisNo : 20

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-ÎMÂN
Konu :
Ravi : Ebû Saîd-i Hudrî
Baslik : MÜ`MİNİN EBEDİYYEN CEHENNEM`DE KALMIYACAĞINA DÂİR EBÛ SAÎD HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Mükerrem salla`llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Ehl-i Cennet Cennet`e, ehl-i Dûzah Dûzah`a girdikten sonra Allâhu Teâlâ Azze ve Celle: "Kimin kalbinde bir hardal tânesi ağırlığınca îmân varsa (ateşden) çıkarınız." diye ferman buyuracaktır. Bunun üzerine (bu gibiler) simsiyah kesilmiş oldukları halde çıkarılıp Nehr-i hayât (yâhud Nehr-i hayâ, yâhud da Nehr-i hayâ`) içine atılacaklar ve (orada) sel uğrağında kalan yabânî reyhan tohumları nasıl (sür`atle) biterse öylece biteceklerdir. Görmezmisin, bunlar (ne güzel) sapsarı olarak (ve iki tarafına) salınarak sürer?
HadisNo : 21

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-ÎMÂN
Konu :
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : CİHÂD`IN FAZÎLETİNE DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Allâhu Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri kendi yolunda (cihâda) çıkan kimseye: "Onu (evinden) çıkaran şey yalnız bana îmân ve Peygamberlerimi tasdîk ise nâil olduğu ecir veya ganîmetle (sâlimen yurduna) geri getireyim, yâhud da Cennet`e ithâl edeyim." diye tekeffül etmiştir. Ümmetime meşakkate bâis olacağını bilmesem hiç bir seriyye (yâni cihad müfrezesine refâkat etmek) den geri kalmazdım. Allah bilir ki Allah yolunda katlolunup dirilmeyi, ondan sonra katlolunup dirilmeyi, ondan sonra katlolunmayı ne kadar isterdim!
HadisNo : 34

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-ÎMÂN
Konu :
Ravi : Ömer b. el-Hattâb
Baslik : MAİDE ÜÇ NOLU ÂYET-İ CELÎLESİNİN SEBEB-İ NÜZÛLÜ HAKKINDA HAZRET-İ ÖMER HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Tâife-i Yehûddan bir kimse ona: "Yâ Emîre`l-Mü`minîn, sizin Kitâbınızda okumakda olduğunuz bir âyet var ki biz Yahûdîlere nâzil olmuş olaydı yevm-i nüzûlünü bayram ederdik." demiş. (Ömer radiya`llâhu anh.): "Hangi âyettir o?" diye sormuş. (Yahûdî) ... cevâbını vermiş. (Bunun üzerine) Ömer (radiyallahu anh) demiş ki biz, bu Âyet-i Kerîme`nin nâzil olduğu günü de yeri de (hakkıyle) biliyor (,kıymetini takdîr ediyor)uz. (Bu Âyet-i Kerîme) Nebiyy-i Mükerrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`e bir cum`a günü Arefe`de (vakfede) kâim iken nâzil olmuştur.
HadisNo : 42

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-ÎMÂN
Konu :
Ravi : Ebû Mes`ûd Ukbe İbn-i Amr
Baslik : ÇOLUK ÇOCUĞUNUN GEÇİMİNİ SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞMANIN FAZÎLETİ HAKKINDA EBÛ MES`ÛD HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Mükerrem salla`llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Bir kimse, ıyâline li-vechi`llâh (yâni ecrini yalnız Allah`dan umarak) infâk etse bu nafakası kendisi için (sevâbca) sadaka (gibi) olur.
HadisNo : 51

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-İLİM
Konu :
Ravi : Muâviye b. Ebî Süfyân
Baslik : ALLÂH KİME İYİLİK MURÂD EDERSE, ONU DİNDE BİLGİ SÂHİBİ YAPAR
Hadis : Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`den işittim, buyuruyordu ki: Allâh (u Teâlâ) her kimin hayrını murâd ederse ona din husûsunda (büyük bir) anlayış verir. Ben (verici değil) yalnız taksîm ediciyim. Veren ise Allâhu Azze ve Cell`dir. Bir de bu ümmet, Allâh`ın emri (ve kazâsı) zuhûr edi(p kıyâmet kopu)nceye kadar emr-i İlâhî(ye mütâbeat) üzere hep sâbit-kadem olup duracak ve kendilerine muhâlefet edenlerden zarar gelmiyecektir.
HadisNo : 64

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-İLİM
Konu :
Ravi : Abdullâh b. Amr b. Âs
Baslik : EHL-İ İLMİN FAZÎLETİ HAKKINDA ABDULLÂH İBN-İ AMR HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: (Haccetü`l-Vedâ`da) Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`den işittim, buyurdu ki: Allâhu Teâlâ ilmi kullar(ının sudûr) ından nez` etmek (yâni silmek) sûretiyle değil, (ervâh-ı) ulemâyı kabzetmek sûretiyle kabzedecektir. Nihâyet hiçbir âlim kalmayınca halk kendilerine câhil bir takım kimseleri reis edinirler. Bunlara (öte-beri) sorulur. Onlar da ilimleri olmadığı halde fetvâ verirler de hem kendileri dalâlete düşerler, hem (halkı) idlâl ederler.
HadisNo : 86

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-İLİM
Konu :
Ravi : Abdullâh b. Abbâs
Baslik : PEYGAMBER ALEYHİ`S-SELÂM`IN GECE KILDIĞI NAMAZ
Hadis : Şöyle demiştir: Bir gece Nebiyy-i Muhterem salla`llâhu aleyhi ve sellem`in zevcât-ı tâhirâtdan teyzem Meymûne binti`l-Hâris (radiya`llâhu anhâ`nın) evinde kaldım. Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem o gece (nöbeti dolayısiyle) nezdinde idi. Nebiyy-i Mükerrem salla`llâhu aleyhi ve sellem (Mescidde) Yatsı`yı kıldırdıktan sonra menzil (-i saâdet)ini teşrîf etti. Dört rek`at namaz kıldıktan sonra uyudu. Sonra kalktı: "Çocuk uyudu mu?" dedi. Yâhud buna benzer bir söz söyledi. Sonra (namaza) durdu. Ben de sol tarafına durdum. Beni sağ tarafına geçirip beş rek`at kıldı. Ondan sonra da iki rek`at kıldı. Ondan sonra uyudu. O kadar ki horultusunu duydum. Ondan sonra namaz (kıldırmak üzere mescid)a çıktı.
HadisNo : 97

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-İLİM
Konu :
Ravi : Ebû Mûsâ el-Eş`arî
Baslik : ALLAH YOLUNDA SAVAŞMANIN FAZÎLETİNE DÂİR EBÛ MÛSÂ HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Muhterem salla`llâhu aleyhi ve sellem`e biri gelip: "Yâ Resûlâ`llâh, Allâh yolunda kıtâl ne demektir? Kimimiz gazabına kapılarak, kimimiz ârından dolayı kıtâl ediyor. (Buna ne dersin?)" diye sordu. (Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem başını kaldırıp): "Her kim Kelimetu`llâh (yâni Kelime-i Tevhîd) daha âlî olsun diye kıtâl ederse onunkisi Allâh yolundadır." buyurdu.
HadisNo : 103

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-İLİM
Konu :
Ravi : Alî b. Ebî Tâlib
Baslik : MEZÎNİN ABDESTİ BOZDUĞUNA DÂİR HAZRET-İ ALÎ HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Mezî ile müptelâ bir kimse idim. Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`e sorsun diye Mıkdâd (b. el-Esved)e söyledim. Sordu. "Abdesti îcâb eder." buyurdu.
HadisNo : 107

« geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Mütevatir-i Ma'nevî · Haber-i Meşhur · Cevâmi'u'l-Kelim · Kizb Ale'r-Resûl · Uluvv-u Ma'nevî · Suffe Ashabı · Zabt-ı Kitab · Elfâzu'ı-Cerh · Edâ Lafızları · Gayru Dâbıt · İztırab · Temrîz Sigası · Lehû Mâ Yunker · Sadûkun Teğayyera Bı-Ehara · Teferrede Bihî Fulân An Fulân · Ehlu'l-Eser · İcaze Li'l-Mu'ayyen Fî Gayrı Mu'ayyen · Sadûkun İn-şâ'allah · Takyîdu'l-İlm · Ashâb-ı Ahruf · Ruvînâ · Tecvîd · Se-Nâ · Turuk · Ale'l-Ma'nâ Rivayet · Âdâbu Tâlibi'l-Hadîs · Haber · Âhâd · Sahibu'l-Hadîs · Sarık · Mûdih · Lika · Nushatu'l-Asl · Leyse Bi-Sika · Sahihi Müslim · Ta'dil Lafızları · Kitâb · Kavlî Sünnet · Garâ'ib · Min Belâyâhu · Sudâsî · Ve Hazâ Lafzu Fulân Kale · Ma'nevî Tevatür · Merfû' Hükmen · Evâ'il · Zabt-ı Sadr · An · Lem Yervihi İllâ Fulan An Fulân · Lâ Yus'elu An Mislihî · Müselsel Bi'l-Evveliyye
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Elfâzu'l-Edâ · Kezzâbun Yekzibu · Mutâba'at-ı Tâmme · Kâle'llâhu Te'âlâ · Mebde · Ağrabe Bihî Fulân · Sahâbiye · Eceztu Leke (Li-Fulân) Me'şte-Melet Aleyhi Fihristî Hâzihî · Eceztuke (Cemî'a) Mâ Ucîze Lî Rîvâyetuh · Cehâletu'l-Vasf · Sikatun-Hâfizun · Fîhi Nazarun · Şurûtu’r-Rivâye · Fihris · Tedlîsu'l-Bilâd · Sebtun · Ka-Senâ · Ademu's-Subût · Teşdîd · Kıssa · Mutarrahu'l-Hadîs · Şurûtu'l-Mutevâtir · Min...İlâ · Merdûd · Esnâ'u's-Sened · Kutub-i Sitte · Maklûbu'l-İsnâd · İ'râbu'l-Hadîs · Ravâ Lehu · Avâlî · Enbe'enâ Muzâkereten · Nebevî Hadis · Usûl-ü Hadis · Ev Nahvehû · Mâ Alâ Şartihimâ · Müttefik Ve Mufterik · Adlun

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber