Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Sahîfe
· Salih
· Fasık
· Nesh

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Yuhkâ
· Merdûd Âhad
· Mâ Akrabe Hadîsehu
· Sahâbiye
· Sâhîb
· Tesmiyetu'r-Ruvât
· Ye'ti Bi'l-Acâ'ib
· Kalîlu't-Tahdîs
· Sadûkun Yehimu
· Şurûtu’r-Rivâye
· Ve'l-Lafzu Li-Fulân Kale
· Eceztu Leke Cemî'a Merviyyâtî

Son Okunanlar
· Esma Ve Kunâ
· Mechûlu'l-Hâl
· Ale'r-Ricâl
· Kezzâbun
· Derecâtu's-Sahîh
· Sünen Dârimî
· Zındık
· Sadûkun
· Belağanî
· Tahammul
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Fasillar » EBVÂBÜ`L-ÖMRE

EBVÂBÜ`L-ÖMRE


EBVÂBÜ`L-ÖMRE faslinda 2 sayfada 14 kayitli hadis var

« geri 1 2    ileri »

 
Fasil : EBVÂBÜ`L-ÖMRE
Konu : Hacc-ı Mebrûr;Haccın fazîleti;Ulû`l-Emre itâat
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : ÖMRENİN FAZÎLETİ HAKKINDA EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem `in: "Ömre, kendisiyle öbür ömre arasındaki zaman içinde işlenilen (küçük) günâhlara keffârettir. (Kendisinde riyâ ve süm`a bulunmayan) hacc-ı mebrûrün de sevâbı, bâzı günahların afvına munhasır olmayıp Cennet (e dâhil olmak) dır" buyurduğu rivâyet edilmiştir.
HadisNo : 844

 
Fasil : EBVÂBÜ`L-ÖMRE
Konu : Hz. Peygamber`in umreleri;Ulû`l-Emre itâat
Ravi : Abdullâh b. Ömer
Baslik : RESÛL-İ EKREM`İN ÖMRESİNİN KEMİYETİ HAKKINDA HAZRET-İ ÂİŞE VE İBN-İ ÖMER RİVÂYETLERİ
Hadis : Ravi`den hacdan evvel (îfâ edilen) ömre (nin hükmü) sorulmuş, o da : beis yoktur, diye cevâb vermiş, ve: Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem de haccetmezden evvel ömre etti, demiştir.
HadisNo : 845

 
Fasil : EBVÂBÜ`L-ÖMRE
Konu : Hz. Peygamber`in umreleri;Ulû`l-Emre itâat
Ravi : Mücâhid
Baslik : RESÛL-İ EKREM`İN ÖMRESİNİN KEMİYETİ HAKKINDA HAZRET-İ ÂİŞE VE İBN-İ ÖMER RİVÂYETLERİ
Hadis : Diyor ki, bir kerre Urve İbn-i Zübeyr ile (Medîne de) Mescid (-i Şerîf) e girdik. Abdullah İbn-i Ömer`i Hazret-i Âişe`nin hücresine istinâd eder bir halde bulduk. Bâzı kimseler de Mescid`de Duhâ namazı kılıyorlardı. İbn-i Ömer`e, bunların Duhâ namazı için Mescid`e toplanmalarının hükmünü sorduk. İbn-i Ömer: - Bid`attir, diye cevâb verdi. Sonra Urve, İbn-i Ömer`e: - Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem kaç kere ömre etti, diye sordu. İbn-i Ömer: - Birisi Receb`de olmak üzere dört ömre eyledi, diye cevâb verdi. İbn-i Ömer`in bu son cevâbındaki hatâyı kendisine reddetmeği muvâfık bulmadık. (Bu sırada) biz, Ümmü`l-mü`minîn Âişe`nin, odasında misvâk kullandığını işitiyorduk. (Müsâadeleri alınarak girdiğimizde) Urve (halası sıfati) Âişe`ye: - Anneciğim! Ebû Abdurrahmân (Abdullah İbn-i Ömer)in ne söylediğini işittin mi? diye sordu. Hazret-i Âişe: - Ne söylüyor?, dedi. Urve İbn-i Zübeyr: - İbn-i Ömer, Resûullah salla`llahu aleyhi ve sellem `in, birisi Receb`te olmak üzere dört ömre ettiklerini söylüyor, dedi. (Hazret-i) Âişe: - Allâh, Ebû Abdurrahmân`a rahmet etsin! Resûlullah`ın îfâ buyurduğu ömrelerin hepsine kendisi şâhid olmuştur. Halbuki Resûlullah Receb ayında kat`iyyen ömre etmemiştir, diye cevab verdi.
HadisNo : 846

 
Fasil : EBVÂBÜ`L-ÖMRE
Konu : Hz. Peygamber`in umreleri;Ulû`l-Emre itâat
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : BU HUSÛSTA ENES İBN-İ MÂLİK RİVÂYETİ
Hadis : (Hassân`ın) rivâyetine göre (Katâde tarafından Hazret-i) Enes`e: - Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem kaç ömre etti, diye sorulmuş. Enes İbn-i Mâlik cevâben: - Dört Ömre etti: 1) Hudeybiye ömresidir ki, Resûlullah`ı müşrikler (Mekke`ye duhulden) men` ettikleri zaman (Hicret`in altıncı yılı) Zilka `de`sinde, 2) (Kazâ) ömresidir ki, Resûlullah`ın Kureyş ile yaptığı müsâlehanâme târihinin gelen senesi Zilka `de`sinde, 3) Ci`râne ömresidir ki, zannedersem Huneyn ganîmetinin taksîmi senesi (olan sekizinci Hicret yılı) nda, (Katâde tarafından) Resûlullâh salla`llahu aleyhi ve sellem `in kaç haccettiği de Enes`ten soruldu, o da: - Bir haccetti, diye cevâb verdi. (İbn-i Hemmâm`ın) rivâyetine göre (Hazret-i) Enes şöyle cevâb vermiştir: - Resûlullah dört ömre etti: 1) Kureyş müşrikleri Resûl-i Ekrem`i Mekke`ye duhulden men` ettikleri sene ki Hudeybiyye ömresi, 2) Hudeybiyye`den sonra gelen senedeki (Kazâ ömresi), 3) (sekizinci sene) Zilka`de (sin) de Ci`râne ömresi, 4) Vedâ Haccı ile yaptığı ömredir.
HadisNo : 847

 
Fasil : EBVÂBÜ`L-ÖMRE
Konu : Hz. Peygamber`in umreleri
Ravi : Berâ` b. Âzib
Baslik : BERÂ` İBN-İ ÂZİB RİVÂYETİ VE DİYER RİVAYETLER
Hadis : "Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem haccetmezden evvel Zilka`de`de iki def`a ömre etti" dediği rivâyet edilmiştir.
HadisNo : 848

 
Fasil : EBVÂBÜ`L-ÖMRE
Konu : Ulû`l-Emre itâat
Ravi : Abdurrahmân İbn-i Ebî Bekr
Baslik : BERÂ` İBN-İ ÂZİB RİVÂYETİ VE DİYER RİVAYETLER
Hadis : Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem Abdürrahmân`a (hemşîresi Hazret-i) Âişe`yi devesinin arkasına bindirip Ten`îm`den (ihramlayarak) ömre ettirmesini emir buyurdu. Sürâka İbn-i Mâlik İbn-i Cu`şum da Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem `e (Minâ`da), Akabe`de, Akabe cemresini atarken mülâkî oldu da: - Yâ Resûla`llah! Hac aylarında ömre yapmak. Zât-ı Risâlet-Penâhîlerine mi mahsustur? diye sordu. Resûlullah da: - Hayır, yalnız bize has değildir. Belki (hükmü umûmîdir), Kıyâmete kadar dâimîdir, buyurdu.
HadisNo : 849

 
Fasil : EBVÂBÜ`L-ÖMRE
Konu : Umre ecri
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : BERÂ` İBN-İ ÂZİB RİVÂYETİ VE DİYER RİVAYETLER
Hadis : Hac hakkında Âişe radiya`llahu anhâ`nın hadîsi kesretle tekerrür etmiş ve tamâmı (nın rivâyeti) geçmiştir. Yine Âişe radiya`llahu anhâ`dan gelen bir rivâyete Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem Âişe-i Sıddîka`ya ömre hakkında: "lâkin ömre (nin ecri) senin infâk (ının derecesi) ne, veyâhud (iltizâm ettiğin) tâb ü meşakkatin (nev`ine) göredir" buyurmuştur.
HadisNo : 850

 
Fasil : EBVÂBÜ`L-ÖMRE
Konu : İhramdan çıkmak;Kâ`be`yi tavaf
Ravi : Ebû Bekre Nufey` b. Hâris
Baslik : BERÂ` İBN-İ ÂZİB RİVÂYETİ VE DİYER RİVAYETLER
Hadis : (Abdullah İbn-i Keysân`ın rivâyetine göre) Esmâ` her ne zaman Hacun mevkiine uğrarsa şöyle dermiş: Allah, (Resûlü) Muhammed`e salât (ve selâm) buyursun! Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem ile biz, (esnâ-yi) hacda) bu Hacun mevkiine inmiştik. O günlerde biz, yükü hafif, biniti az, azıkları az kimselerdik. Ben, kardeşim Âişe, Zübeyr ve (bizim gibi hedy sevk etmeyen) fülân ve fülân (haccı fesh ile) ömre ettik. Biz, Beyt-i tavâf edip (sa`y ve taksîrden sonra) ihramdan çıktık ve sonra hac için yeniden ihrâma girdik.
HadisNo : 851

 
Fasil : EBVÂBÜ`L-ÖMRE
Konu : Sa`y
Ravi : Abdullâh b. Ömer
Baslik : RESÛL-İ EKREM BİR GAZÂDAN, BİR HAC VEYA ÖMREDEN DÖNDÜĞÜNDE HER YÜKSEK MAHALDE ÜÇ KERE TEKBÎR GETİRİP RİVÂYET OLUNAN DUÂYI OKUDUKLARINA DÂİR İBN-İ ÖMER HADÎSİ
Hadis : Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem bir gazâdan, bir hacdan, bir ömreden döndüğünde her yüksek mahalde üç kerre tekbir getirir, sonra şöyle duâ buyururdu: Lâ ilâhe illa`llahü vahdeh; lâ şerîke leh; lehü`l-mülkü ve lehü`l-hamd; ve hüve alâ külli şey`in kadîr. Âyibûne, Tâibûne, Âbidûne, Sâcidûn; li-Rabbinâ hâmidûn. Sadaka`llahü va`deh ve nasara abdeh ve hezeme`l-ahzâbe vahdeh "= Yâ Rab! Sen`den başka ma`bud yoktur, yalnız Sen varsın!. Sen`in şerîkin yoktur. Bütün mülk Sen`indir, bütün hamd de Sen`indir. Allah, her şey`e kadirdir. Allah`ım! Biz Sana (, bize bahşettiğin ana vatana) yöneldik; (günahlarımızdan) tevbe ediyoruz; biz, ancak Rabbımıza ibâdet, Rabbımıza secde, Rabbımıza hamd ederiz. Cenâb-ı Hak va`dinde sâdıktır; kuluna nusrat etmiştir, yalnız başına bütün (eyyâm ü mevâtindeki) şirk bölgelerini dağıtmıştır".
HadisNo : 852

 
Fasil : EBVÂBÜ`L-ÖMRE
Konu :
Ravi : Abdullâh b. Abbâs
Baslik : FETH-İ MEKKE GÜNÜ RESÛL-İ EKREM`İ ABDÜ`L-MUTTALİB ÂİLESİNE MENSÛB ÇOCUKLARIN İSTİKBÂLİ
Hadis : (Mekke`nin fethi günü) Nebî RB`i, Abdülmuttalib evlâdının oğlancıkları istikbâl etmişlerdi. Resûlullah (bunlardan) birisini (devesinin) önüne, öbürüsünü de arkasına bindirdi.
HadisNo : 853

« geri 1 2    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Mukâtebe Makrûne Bi'l-İcâze · Ashâbu's-Suffe · İsnâd-ı Âli · Sahibu'l-Bid'a · Haddesenî's-Sika · Ecâze Lî · İlm-i Nazarî · Yerfa'uhû · Kesret-i Galat · Tedlîsu'l-Bilâd · Şuyuh Tedlîsi · Rivayet Şartları · Meratibu's-Sahîh · Ahbârî · Humasiyyât · Ale'l-Ahruf · Es-Sâbık Ve'l-Lâhık · Mechûlu'z-Zât · İntikad · Telkin · Raffâ · Zabt · Enne · İnfirad · Rivayeten · Lafzen Mütevâtir · Yuda'afu · Hasen · Cerh-i Gayrı Müfesser · Ahberanî Racul · Bedel-i Âlî · Tedlîsu's-Şuyûh · Seyyi'u'l-Hıfz · Esbâbu'l-Cerh · Kussâs · Lâ Yusâvî Şey'en · Tasliye · Yerfau'l-Hadîse · Kesîru’l-Galat · Fîhi Halfun · Tedvînu'l-Hadîs · Uluvv · Nuzûl · Ani's-Sîka · Ravâhu · Takrîr · Sunâ'iyyât · Emânet · Hadîs Usulü · İlm-i Âsâr
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · İbtidâ-yı Sened · Lâ Be’se Bihî · Elfâzu't-Ta'dil · 3. Dipnotlar · İstimla · Rumiye · Mütevâtir · Eceztu Li-Men Edreke Zemânî · Es-Sunne · Silsiletu’z-Zeheb · el-Kutubu's-Selâse · Şuyuh Tedlîsi · Mudelles · Tusâ’î · 0. Sözlük Hakkinda · Vasalehu · Ashâb-ı Suffe · Müselsel Bi'l-Kavl · Meratibu's-Sahîh · Garîbul-Metn · Âdâbu'l-Muhaddis · Ta'dil Lafızları · Semi'tu Fulânen Yekûlu · Sıhâh · Mudellis · Mu'telif Ve Muhtelif · Esbetu'n-Nâs · Ahsenu Şey'in Fi'l-Bâb · Gayru Sâbit · Musâ Leh · Kaviyyu'l-Hadîs · Zevâ’id · İlmu Dirâyeti'l-Hadîs · Sıfatu Rivâyeti'l-Hadîs · Sumâniyyât · Zabıt · Se-Nâ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber