Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Sahîfe
· Salih
· Fasık
· Nesh

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Sahâbiye
· Ecvedu'l-Esânîd
· Sâhîb
· Sevveğa Lî
· Zekera Lenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u
· Ed'afu'l-Esânîd
· Enne Fulânen Kale
· Esahhu Mâ Câ'e Fi'l-Bâb
· Lehû Ahâdîs Menâkîr
· Mâ Alâ Şarti'l-Buhârî
· Mustahrecât
· Mutarrahu'l-Hadîs

Son Okunanlar
· İlmu Dirâyeti'l-Hadîs
· Garîb
· Sarık
· Humasiyyât
· Cerh-i Gayrı Müfesser
· Kat’ Tedlisi
· Tahsîn
· Murselu's-Sahâbî
· Mu'cem
· Muştebih
KÜTÜBÜ SİTTE HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Kütübü Sitte » Fasillar » FEZAİL BÖLÜMÜ

FEZAİL BÖLÜMÜ


FEZAİL BÖLÜMÜ faslinda 37 sayfada 370 kayitli hadis var

« geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37    ileri »

 
Fasil : FEZAİL BÖLÜMÜ
Konu : Ashabın Faziletlerinin Mücmel Zikri
Ravi : Cabir
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ashabıma sebbetmeyin (dil uzatmayın). Nefsim elinde olan Zat-ı Zülcelal`e yemin olsun (sizden) biri, Uhud dağı kadar altın infak etse, onlardan birinin infak ettiği bir müdd`e hatta yarım müdd`e bedel olmaz."
HadisNo : 4365

 
Fasil : FEZAİL BÖLÜMÜ
Konu : Ashabın Faziletlerinin Mücmel Zikri
Ravi : Ebu Musa
Hadis : Resulullah (sav) ile beraber akşam namazı kılmıştık. Aramızda: "Burada oturup yatsıyı da onunla birlikte kılsak" dedik ve oturduk. Derken yanımıza geldi ve: "Hala burada mısınız?" buyurdular. "Evet!" dedik. "İyi yapmışsınız!" buyurdu ve başını semaya kaldırdı. Başını sıkça semaya kaldırdı ve şöyle buyurdu: "Yıldızlar semanın emniyetidir. Yıldızlar gitti mi, vaadedilen şey semaya gelir. Ben de Ashabım için bir emniyetim. Ben gittim mi, onlara vaadedilen şey gelecektir. Ashabım da ümmetim için bir emniyettir. Ashabım gitti mi ümmetime vaadedilen şey gelir."
HadisNo : 4366

 
Fasil : FEZAİL BÖLÜMÜ
Konu : Ashabın Faziletlerinin Mücmel Zikri
Ravi : Büreyde
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir yerde ölen Ashabımdan hiçbirisi yoktur ki, kıyamet günü oranın ahalisine bir nur ve onlara (cennete şevkte) bir rehber olmasın."
HadisNo : 4367

 
Fasil : FEZAİL BÖLÜMÜ
Konu : Ashabın Faziletlerinin Mücmel Zikri
Ravi : Said İbnu`l-Müseyyeb
Hadis : Hz. Ömer (ra)`den naklediliyor: "Demişti ki: "Ben Resulullah (sav)`ı dinledim, buyurmuştu ki: "Ben, Rabbimden Ashabımın benden sonra düşeceği ihtilaf hakkında sordum. Bunun üzerine şöyle vahyetti: "Ey Muhammed! Senin Ashabın benim nezdimde, gökteki yıldızlar gibidir. Bazıları diğerlerinden daha kavidirler. Her biri için bir nur vardır. Öyleyse, kim onların ihtilaf ettikleri meselelerden birini alırsa, o kimse benim nazarımda hidayet üzeredir." Hz. Ömer der ki: "Resulullah (sav) (devamla) ilave etti: "Ashabım yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız hidayeti bulursunuz." [Rezin tahriç etmiştir. (Hadisin birinci kısmım Cami`u`us-Sağir`de Suyuti kaydeder (Feyzu-Kadir 4,76). İkinci kısmı da İbnu Abdu`l-Berr, Cami`ul-İlm`de kaydetmiştir (2,91)]
HadisNo : 4368

 
Fasil : FEZAİL BÖLÜMÜ
Konu : Ashabın Fazilet Ve Menkıbelerinin Yüceliği
Ravi : Said İbnu Zeyd
Hadis : Resulullah (sav)`ın şöyle söylediğini işittim: "Ebu Bekr cennetliktir, Ömer cennetliktir, Osman cennetliktir, Ali cennetliktir, Talha cennetliktir, Zübeyr cennetliktir, Sa`d İbnu Malik cennetliktir, Abdurrahman İbnu Avf cennetliktir, Ebu Ubeyde İbnu`l-Cerrah cennetliktir." (Ravi der ki: Zeyd) onuncu da sükut etti. Dinleyenler: "Onuncu kim?" diye sordular. (Bu taleb üzerine): "Said İbnu Zeyd!" dedi. Yani bu, kendisi idi. Zeyd sonra ilave etti: "Allah`a yemin ederim. Onlardan birinin Resulullah (sa} ile birlikte yüzü tozlanacak kadar bulunuvermesi, sizden birinin ömür boyu çalışmasından daha hayırlıdır, hatta ömrü, Hz. Nuh aleyhisselam`ın ömrü kadar uzun olsa bile."
HadisNo : 4369

 
Fasil : FEZAİL BÖLÜMÜ
Konu : Ashabın Fazilet Ve Menkıbelerinin Yüceliği
Ravi : Enes
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ümmetimde ümmetime karşı en çok merhametli olan kimse Ebu Bekr`dir. Onlar içinde Allah`ın emri hususunda en çok titiz olanı Ömer`dir. Haya cihetiyle en şiddetli olanı Osman`dır. (Davalarda) en isabetli hüküm vereni Ali`dir. Helal ve haramı en iyi bileni Muaz İbnu Cebel`dir, Feraizi en iyi bilen Zeyd İbnu Sabit`tir. Kur`an okumasını en iyi bileni Ubey İbnu Ka`b`dır. Her ümmetin bir emini vardır. Bu ümmetin emini Ebu Ubeyde İbnu`l-Cerrah`dır. Ebu Zerr`den daha doğru sözlü olan birini ne gök gölgeledi, ne de yer taşıdı. O, verada Hz. İsa aleyhisselam gibiydi. Hz. Ömer (ra) (hased etmişçesine): "Yani biz bu hasletin onda olduğunu kabul edecek miyiz?" dedi. Resulullah (sav): "Evet Bu hasletleri onda var bilin!" buyurdular.
HadisNo : 4370

 
Fasil : FEZAİL BÖLÜMÜ
Konu : Ashabın Fazilet Ve Menkıbelerinin Yüceliği
Ravi : Huzeyfe
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ben aranızda ne kadar kalacağımı bilemiyorum. Benden sonra "iki`ye uyun" dedi ve Ebu Bekr ile Ömer`e işaret etti. (Sözlerine devam ederek): "Ammar`ın davranışlarını örnek alın. İbnu Mes`ud ne söylemişse tasdik edin" buyurdu.
HadisNo : 4371

 
Fasil : FEZAİL BÖLÜMÜ
Konu : Ashabın Fazilet Ve Menkıbelerinin Yüceliği
Ravi : Cabir
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Geceleyin (rüyamda) bana salih bir adam gönderildi. Sanki Ebu Bekr, Resulullah`a yamanmış gibiydi, Ömer de Ebu Bekr`e yamanmış gibiydi. Osman da Ömer`e yamanmış gibiydi." Cabir der ki: "Resulullah (sav)`ın yanından kalktığımız zaman dedik ki: "(Rüyanın yorumu şöyle olmalıdır): Oradaki salih kimse Resulullah`tır. Onların birbirlerine yamanmaları, Allah`ın, peygamberleriyle gönderdiği işin (dinin) sorumluları olmalarıdır."
HadisNo : 4372

 
Fasil : FEZAİL BÖLÜMÜ
Konu : Ashabın Fazilet Ve Menkıbelerinin Yüceliği
Ravi : Cabir
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ben kendimi cennete girmiş gördüm. Derken Ebu Talha`nın hanımı Rumeysa ile karşılaştım (ra). Bir de hışırtı kulağına geldi. "Bu kimitn hışırtısı" dedim, "Bilal`in" dediler. Avlusunda bir cariye bulunan bir köşk gördüm. "Bu kime ait?" dedim. "Ömer İbnu`l-Hattab`ındır" dediler, içine girip bakmayı arzu ettim. Ancak senin kıskanç olduğunu hatırladım ve geri döndüm." Ömer, bu söz üzerine ağladı ve: "Sana karşı da mı kıskanç olacağım ey Allah`ın Resulü!" dedi.
HadisNo : 4373

 
Fasil : FEZAİL BÖLÜMÜ
Konu : Ashabın Fazilet Ve Menkıbelerinin Yüceliği
Ravi : Büreyde
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ey Bilal! Ne ile benden önce cennete girdin? Her ne zaman cennete girdiysem, her seferinde önümde senin hışırtını işittim. Dün gece de cennete girmiştim, önümde (yine) senin hışırtını duydum. Sonra altından şerefeler olan murabba bir köşke geldim. "Bu köşk kimin?" diye sordum. "Arapardan birinin!" dediler. Ben cevaben: "Ama ben de bir Arabım, (benim olmadığına göre) bu köşk kimin?" dedim. Bunun üzerine: "Kureyş`ten birinin!" dediler. Ben tekrar: "Ben de bir Kureyşliyim, bu köşk kimin?" dedim. Bu sefer: "Muhammed ümmetinden birinin." dediler. Ben de: "Muhammed benim, bu köşk kimin?" dedim. Bunun üzerine: "Ömer İbnu`l-hattab`ın" dediler (ra). Bunun üzerine Bilal: "Ya Resulullah! Her ezan okuyuşunda iki rek`at namaz kıldım. Her ne zaman hades vaki oldu ise derhal abdest tazeledim ve Allah`a iki rek`at namaz kılmayı üzerimde borç gördüm" dedi. Bilal`in bu açıklaması üzerine Aleyhisselatu vesselam: "İşte bu iki şey sebebiyle (cennete girmede benden evvel davranmış olmalısın" buyurdular.
HadisNo : 4374

« geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37    ileri »


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber