Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Sahîfe
· Salih
· Fasık
· Ashâb-ı Suffe

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Rudde Hadîsuhû
· Haddesenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u
· İlle Gâmıda
· İlmu Dirâyeti'l-Hadîs
· Lâ Yu'lemu Men Ahrecehu Ve La İsnaduhu
· Merdûd Âhad
· Rivâyetu'l-Ebnâ Ani'l-Âbâ
· Sikatun
· Subâ'iyyât
· Ta'lîku'l-İcâze
· Telfîku'l-Hadîs
· Yurvâ

Son Okunanlar
· Yekzibu
· Da'îfun Vahin
· Lehû Ahâdîs Menâkîr
· Vaz
· İhticâc
· Arz
· Şartu'ş-Şeyhayn
· Ahberanî Fulân Kitâbeten
· Ashâb-ı Sünen
· Tashîh
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Raviler » Ebû Hüreyre

Ebû Hüreyre

Ebû Hüreyre ravisine ait 40 sayfada 395 kayitli rivayet hadis var

« geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40    ileri »

 
Fasil : SÜCÛD-I KUR`ÂN BAHSİ
Konu : Secde âyetleri
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : İNŞİKAK SURESİ BİR NOLU AYETİNİN SECDEYE DÂİR EBÛ HÜREYRE RİVÂYETİ
Hadis : Rivâyet olunur ki, Ebû Hüreyre radiya`llâhu anh (bir namazda) ... (sûre-i şerîfesini) okuyup ondan dolayı secdeye varmış. Kendisine bu (secdenin sebebi) nedir? denilmiş. O da: "Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`i (bu sûrede) secde etmiş görmeye idim secde etmezdim" demiş.
HadisNo : 558

 
Fasil : TAKSÎR-İ SALÂT BAHSİ
Konu : Sefer eden kadının yanında mahremi olması
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : KADINLARININ YANINDA MAHREMİ BULUNMAKSIZIN BİR GÜN, BİR GECELİK MESÂFEYE SEFER ETMELERİNİN HÜRMETİNE DÂİR EBÛ HÜREYRE RİVÂYETİ
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem: "Allâh`a Âhiret gününe îmân eden bir kadına yanında bir mahremi olmaksızın bir gün, bir gecelik mesâfeye kadar sefer etmek helâl olmaz" buyurdu.
HadisNo : 565

 
Fasil : TERÂVİH NAMAZI
Konu : Gece namazı (teheccüt);Şeytanın insanı namazdan alıkoyması;Teheccüd
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : NÂİMİN TEHECCÜDE UYANMAMASI İÇİN ŞEYTANIN FİTNE VE İHTİYÂLİNE DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Resûl-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki: Sizin biriniz (gece) uyuyunca Şeytan onun boyun köküne üç düğüm düğümler. Her düğüm (yerine): "Senin için uzun bir gece vardır, rahat uyu" (diyerek eliyle) vurur. O kimse uyanıp (Kur`ân okuyarak, tesbîh ve tehlîl ederek) Allâh`ı anarsa, bir düğüm çözülür. Abdest alırsa, bir düğüm daha çözülür. Namaz da kılarsa, Şeytânın düğümlerinin hepsi çözülür. Artık o teheccüd sâhibi düğümü çözük ve gönlü hoş ve neş`eli bir halde sabâha dâhil olur. Fakat zikretmez, ve abdest alıp namaz kılmazsa gönlü kirli ve uyuşuk bir halde sabaha girer.
HadisNo : 588

 
Fasil : TERÂVİH NAMAZI
Konu : Gece ibâdetinin fazîleti
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : GECENİN SÜLÜS-İ ÂHİRİNDE FEYZ-İ HAKKIN DÜNYÂ SEMÂSINA NÜZÛLÜ HAKKINDA EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: Gecenin (üçte ikisi geçip de) son sülüsü kaldığında Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ (keyfiyyeti bizce meçhul bir halde) her gece dünyânın semâsına inerek buyurur ki: Hani bana kim duâ eder ki, onun duâsına icâbet edeyim! Benden kim hâcet ister ki, dileğini vereyim! Benden kim mağfiret diler ki, onu mağfiret edeyim!
HadisNo : 590

 
Fasil : TERÂVİH NAMAZI
Konu : Gece namazı (teheccüt);Şiir söylemek;Teheccüd
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : ABDULLÂH İBN-İ REVÂHA`NIN RESÛL-İ EKREM`İN TEHECCÜD HAYÂTINI VE FECİR VAKTİ ASHÂB-I KİRÂM ARASINDA KIRÂÂT-İ KUR`ÂN BUYURULMALARINI TASVÎR EDEN BİR ŞİİRİ
Hadis : Ebû Hüreyre, (bir kerre dostlarına) menkabeler anlatırken Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`i de yâd ederek Resûl-i Ekrem`in, (Abdullâh İbn-i Revâha âtîdeki beyitleri inşâd ettiği sırada hüsn-ü şi`rini takdîr ederek:) Şüphesiz kardeşiniz bâtıl söz söylemez, buyurduğunu haber vermiştir. (Râvî Zührî demiştir ki:) Resûlullâh "kardeşiniz" söziyle İbn-i Revâha radiya`llâhu anh`i kasdetmiştir. (Kasîdenin tercemesi şöyledir:) "Tanyeri ağarıp fecr-i sâdık yükseldiği sırada (ne mutlu ki) Resûlullâh Kur`ân okuyarak aramızda bulunuyor. O, bize dalâletten sonra, hidâyet nûru göstermiştir. Gönüllerimiz O`na, (O`nun nübüvvet ve risâletine) tereddüdsüz inanmıştır. O Nebiyy-i Emîn, her ne ki teblîğ etti ise, muhakkak vâkı`dir. Müşriklere yatakları istiskal ederken, o Nebiyy-i Zî-şân, yanını firâş (-ı saâdet) inden uzaklaştırarak gecelerdi.
HadisNo : 596

 
Fasil : İSTİHÂRE HADÎSİ VE DUÂSI
Konu : Duha namazı (kuşluk namazı);Kuşluk namazı;Nâfile oruç;Vitir namazı
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : HAZARDA DUHÂ NAMAZI HAKKINDA EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Kalbî dostum (Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem) bana üç şey vasıyyet etti. Bunları ölünceye kadar aslâ terketmem: Her aydan üç gün oruc (tutmak) (her gün iki rek`at) Duhâ namâzı (kılmak), vitir (namâzı) kılıp da uyumak.
HadisNo : 601

 
Fasil : MEKKE VE MEDÎNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZÎLETİ BÂBI
Konu : Mescid-i Aksâ`nın fazîleti;Mescid-i Harâm`ın fazîleti;Mescid-i Nebî`nin fazîleti
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : MESCİD-İ HARÂM, MESCİD-İ NEBÎ ALEYHİ`S-SELÂM VE MESCİD-İ AKSÂ`DAN BAŞKA HİÇBİR MESCİDE NAMAZ KILMAK İÇİN SEFER ETMEK CÂİZ OLMADIĞINA DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Şöyle rivâyet edilmiştir: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki: (Namaz ve ibâdet için) hiç bir mescide sefer edilmesi doğru değildir. (Ziyâde sevâb umarak) yalnız (şu) üç mescide sefer edilir: Mescid-i Harâm, Mescid-i Resûl (aleyhi`s-selâm) ve Mescid-i Aksâ.
HadisNo : 604

 
Fasil : SEYYİDÜ`L-MÜRSELÎN SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM`İ ZİYÂRET
Konu : Mescid-i Harâm`ın fazîleti;Mescid-i Nebî`nin fazîleti
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : MEDÎNE`DE MESCİD-İ SAÂDET`TE KILINAN BİR NAMAZIN, MESCİD-İ HARAM MÜSTESNÂ OLMAK ÜZERE, DİĞER MESCİDLERDE KILINAN BİN NAMAZDAN HAYIRLI OLDUĞUNA DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Nebî salla`llâhu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: Benim şu (Medîne`deki) mescidimde kılınan bir namâz, (Mekke`deki) Mescid-i Harâm müstesnâ olmak üzere, başka mescidlerde kılınan bin namazdan (ecr ü sevâb cihetiyle) hayırlıdır.
HadisNo : 605

 
Fasil : SEYYİDÜ`L-MÜRSELÎN SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM`İ ZİYÂRET
Konu : Mescid-i Nebî`nin fazîleti
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : EVİMLE MİNBERİM ARASI CENNET BAHÇELERİNDEN BİR BAHÇEDİR, BUYURULDUĞUNA DÂİR EBÛ HÜREYRE RİVÂYETİ
Hadis : Nebî salla`llâhu aleyhi ve sellem`den naklederek şöyle rivâyet edilmiştir: Nebî salla`llâhu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki: Evimle minberim arasındaki sâha, Cennet bahçelerinden bir bahçedir. Minberim de (bana bahşedilen Kevser) havzımın üzerinde (kurulmuş bulunmakta) dır.
HadisNo : 607

 
Fasil : NAMAZDA İSTİÂNE BAHSİ
Konu : Namazda istiâne (başka şeyle meşgul olmak)
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : NAMAZDA İSTİSARDAN NEHYE DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : "Nebî salla`llâhu aleyhi ve sellem`in (namaz kılan) kimsenin elini boş böğrüne koyarak namâz kılmasını nehyeyledi" dediği rivâyet edilmiştir.
HadisNo : 614

« geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Mahrec · Mervî · Garîbi'l- Mutlak · Mubtedî · Sıhhat · El-Hadîse · Haber-i Mütevâtir · Tedlîsu's-Sukût · Muntehâ-yı Sened · Hazâ Min Hadîsi · Ta'n · Esmâ'u'l-Muhaddisîn · Sarih Merfû · Cerh Ve Ta'dil İlmi · Nesh · Sıhâh-ı Selâse · Lâ Yesıhhu · Yervi'l-Menâkîr · Makrûnen · Âdâb · Mahrecuhu Ma'rûf · Rıhle · Muhtelefu'l-Hadîs · Sulâsî · Tekellemû Fîhi · Lem Ecidhu · Muztarıbu'l-Hadîs · Dâbıt · Merâtibu't-Ta'dîl · Adlun Dâbitun · Ta'lîk Meczûm · Mu'cem · Töhmet-i Kizb · Tasnîf · Sıfatu Rivâyeti'l-Hadîs · Enâ · Esbâbu Vurûdil-Hadîs · Sâlih Li'l-İhticâc · Aslu's-Sened · Lâ Yu'teberu Bihi · Murselu's-Sahâbî · Lem Yesıhh · Vehen · Metâ'in-i Aşere · Ashâb-ı Kutub · Etkan · Sad · Musnid · Hasen · Zayıf
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Kalb-i Mürekkeb · İttihâmu'r-Râvî Bil-Kizb · Lem Erahu Bı-Haze'l-Lafz · İcâze Li'l-Mechûl · Buhârî · Ruvînâ · Mukâtebe Mücerrede Ani'l-İcâze · Mubhemât · Garîbi'l- Mutlak · Ka-Senî · Haber-i Mütevâtir · Zekera Lenâ Fulân Bi-Kırâ'atî · Müselsel Bi'l-Evveliyye · Semi'tu Fulânen · Es-Sunnetu'n-Nebeviyye · İcaze Li'l-Mu'ayyen Fî Gayrı Mu'ayyen · Esahhu’l-Ahâdîs · Tahammulu'l-İlm · Bâtılun · Dirâyetu'l-Hadîs İlmi · Nakale-i Hadîs · Yurvâ · Esbetu'l-Esânîd · Fukahâ-Yı Seb'a · Gayru Sâbit · Dabt · Semi'tu Fulânen Bi-Kırâ'atî Aleyh · Lafzı Tevatür · İstinbâtu'l-Ahkâm · Kale Fulân · Lâ Yus'elu Anhu · Leyse Bi'l-Metîn · Mucâzât · Mudevvenât · Makbul Âhad · Sahabe · İcâze Li'l Mu'ayyen Fi'l-Mu'ayyen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber