Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Salih
· Sahîfe
· Fasık
· Ashâb-ı Suffe

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Nâvelenî
· Ravav Anhu
· Sadûkun İn-şâ'allah
· Sahâbî
· Tarahûhu
· Enne Fulânen Kale
· Esahh
· Kad Du'ife
· Mâ Akrabe Hadîsehu
· Maklûbu'l-İsnâd
· Merâtibu'l-Cerh
· Mutekaribu’l-Hadîs

Son Okunanlar
· Ashabu's-Sunen
· Vuhdân
· Reddû Hadîsehû
· Haddesenâ Fulân Bi-Kırâ'atı Aleyhi
· Cadde
· Tevhid Ve Sıfat
· Ekâbir Ve Esâğir
· Cehâletu'l-Ayn
· Vicâde
· Lem Erahu Bı-Haze'l-Lafz
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Fasillar » NAMAZDA İSTİÂNE BAHSİ

NAMAZDA İSTİÂNE BAHSİ


NAMAZDA İSTİÂNE BAHSİ faslinda 1 sayfada 7 kayitli hadis var

 
Fasil : NAMAZDA İSTİÂNE BAHSİ
Konu : Namazda istiâne (başka şeyle meşgul olmak)
Ravi : Abdullâh b. Mes`ûd
Baslik : HABEŞE HİCRETİNDEN EVVEL NAMAZ İÇİNDE SELÂM VERİLİP ALINDIĞI HAKKINDA ABDULLÂH İBN-İ MES`ÛD RİVÂYETİ
Hadis : İbn-i Mes`ûd demiştir ki: (İbtidâ-yi İslâm`da) Nebî salla`llâhu aleyhi ve sellem namazda iken biz kendisine selâm verirdik. O da (namazda olduğu halde) bize redd-i selâm ederdi. Vaktâ ki biz, (diyârına hicret ettiğimiz) Necâşî`nin yanından dönüp geldik. (Yine namazda) Resûl-i Ekrem`e selâm verdik. Fakat (bu def`a) Resûl-i Ekrem bize mukâbele etmedi. Ve: Namaz içinde (Allah ile) iştigâl-i azîm vardır" buyurdu.
HadisNo : 608

 
Fasil : NAMAZDA İSTİÂNE BAHSİ
Konu : Namazda istiâne (başka şeyle meşgul olmak)
Ravi : Zeyd b. Erkam
Baslik : NAMAZDA TEKELLÜM VE BAKARA 238 NOLU ÂYET-İ KERİMESİYLE TEKELLÜMÜN TAHRÎMİ
Hadis : Sâbit olan bir rivâyette müşârün-ileyh demiştir ki: Muhakkak biz, Nebî salla`llâhu aleyhi ve sellem zamânında (Resûl-i Ekrem`in arkasında) namazda (iken) görüşürdük. Bizim birimiz (yanındaki) arkadaşına hâcetini söylerdi. En sonu [Ey mü`minler! Namazları ve (husûsiyle bunların) orta (sındaki) namazı muhâfaza ediniz. Ve (namazınızı) sükût ederek Allah için kılınız] âyet-i kerîmesi nâzil oldu da Resûl-i Ekrem bize (namazda) sükût etmemizi emir buyurdu.
HadisNo : 609

 
Fasil : NAMAZDA İSTİÂNE BAHSİ
Konu : Namazda istiâne (başka şeyle meşgul olmak)
Ravi : Muaykıb
Baslik : NAMAZDA SECDE MAHALLİNDE BİR KERRE TESVİYYE-İ TURÂBIN CEVÂZINA DÂİR MUAYKIB RİVÂYETİ
Hadis : Nebî salla`llâhu aleyhi ve sellem`in (secdeye varırken) secde yerinin toprağını (eliyle) düzelten bir kimseye (hitâb ederek:) -Bir daha böyle tesviye-i türâba mecbûr olursan, bir def`a mesheyle! buyurduğu rivâyet edilmiştir.
HadisNo : 610

 
Fasil : NAMAZDA İSTİÂNE BAHSİ
Konu : Kolaylık göstermek
Ravi : Şu`be İbn-i Haccâc
Baslik : NAMAZDA KIBLEYE KARŞI HAYVANININ ARKASINDAN YÜRÜYEN EBÛ BERZE RADİYA`LLÂHU ANH
Hadis : Ezrak İbn-i Kays`dan şöyle rivâyet etmiştir: Ezrak demiştir ki: Ehvâz`da Harûriyye (denilen hâricîler) ile harb ettiğimiz günlerde (Düceyle) nehr (inin) kenârında bulunuyordum. Birisi de orada binidinin gemini elinde tutarak namaz kılıyordu ki, râvî Şu`be, bu namâz kılan zâtin Eslemî Ebû Berze radiya`llâhu anh olduğunu haber vermiştir. Namâz kılarken hayvan, Ebû Berze`yi çekmeğe, o da hayvana uymağa (ve onunla namâzda yürümeğe) başladı. Bu vaz`iyyet şâhid olan bir hâricî: "Yâ Râb: Şu ihtiyara cezâsını ver (o, hayvanı için namâzını terkediyor) di(yerek sebb ü tahkîr etmeğe başla)dı. Ebû Berze namâzdan fâriğ olunca (hâricîye karşı) şöyle cevâb verdi: Senin (şimdi söylediğin) sözünü işittim. Ben, Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem ile birlikte altı, yâhut yedi, yâhut sekiz gazâda bulundum. Resûl-i Ekrem`in (namâzda ve sâir husûslarda ümmetine) yüsr ü sühûlet gösterdiğine şâhid oldum. Şimdi benim bu hayvanın hareketine uysal olmaklığım onu (başı boş) bırakmaklığımdan daha hayırlıdır. (Çünkü bırakınca) hayvan, yemliğine, ahırına dönecektir. O zaman benim için (uzak menzilime gitmek) güçleşecektir.
HadisNo : 611

 
Fasil : NAMAZDA İSTİÂNE BAHSİ
Konu : Putlara kurban
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : RESÛL-İ EKREM`İN HUSÛF NAMAZINDA İLERİ, GERİ HAREKET ETTİĞİNE DÂİR HAZRET-İ ÂİŞE HADÎSİ
Hadis : Resûl-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`in: (Husûf namâzında) Cehennem`i de gördüm, dedikten sonra şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: Cehennem ateşinin bâzısı bâzısına (şiddet-i harâretle) kahr ü galebeye çalışıyordu. Cehennem`de "Amr İbn-i Lühayy"i de gördüm. Bu Amr, (putlar nâmına) develeri adak olarak salıverirdi. (Putlara böyle kurban nezrini en önce o koymuştu).
HadisNo : 612

 
Fasil : NAMAZDA İSTİÂNE BAHSİ
Konu : Namazda istiâne (başka şeyle meşgul olmak);Selâmlaşmak
Ravi : Câbir b. Abdullâh
Baslik : NAMAZDA SELÂM HAKKINDA CÂBİR İBN-İ ABDİLLÂH HADÎSİ
Hadis : Hazret-i Câbir demiştir ki: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem (Benî Mustalik seferinde) beni bir işe göndermişti. Gittim. Sonra o işi görerek geri dönüp Nebî salla`llâhu aleyhi ve sellem`e mülâkî oldum. Ve Resûl-i Ekrem`e selâm verdim. Fakat Resûl-i Ekrem selâmımı bana reddetmedi. Bunun üzerine kalbimde öyle şiddetli bir hüzün hâsıl oldu ki, onun mâhiyyetini (yalnız) Allah bilir. İçimden dedim ki; zannedersem Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem bana darıldı; bu işi ağır gördüğüme hükmetti. Sonra Resûl-i Ekrem`e (tekrar) selâm verdim. Yine Resûl-i Ekrem, selâmıma mukâbele buyurmadı. Bu def`a gönlümde birinci def`akinden daha şiddetli bir hüzün vâkı` oldu. Sonra Resûl-i Ekrem`e (üçüncü bir daha) selâm verdim. Bu def`a (namâzdan fâriğ olarak) selâmımı karşıladı. Ve dedi ki: Beni sana redd-i selâm etmekten, mücerred benim namâz kılar bulunmaklığım men` etmiştir. Bu sırada Resûl-i Ekrem, devesi üzerinde kıble cihetinden başka bir istikâmete müteveccih olarak gidiyordu.
HadisNo : 613

 
Fasil : NAMAZDA İSTİÂNE BAHSİ
Konu : Namazda istiâne (başka şeyle meşgul olmak)
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : NAMAZDA İSTİSARDAN NEHYE DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : "Nebî salla`llâhu aleyhi ve sellem`in (namaz kılan) kimsenin elini boş böğrüne koyarak namâz kılmasını nehyeyledi" dediği rivâyet edilmiştir.
HadisNo : 614
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Lâ Yusâvî Şey'en · An'ane · Tarahû Hadîsehû · Tunkiru Merre Ve Ta'rıfu Uhrâ · Haddesenî Ba'du Ashâbinâ · Mudrec · Aşere-i Mübeşşere Ashabı · Menâkib Ve Mesâlib · Fulân Yus'elu Anhu · Ta'lîkan · Mülakat · Ahberanî Racul · İleyhi'l-Munteha Fi'l-Kizb · Muhtelit · Hâlu'r-Ruvât · Tahvîk · Muhalefet · Vehn · Eceztu Talebete'l-İlmi Bi-Beledî Keza · Kitâbetu’l-Hadîs · İbdâl · Mudellis · Sıhâh · Ev Kemâ Kale · Fâhişu'l-Galat · İlmu'l-Hadîs Rivâyeten · Yuhkâ · Kırâ'a Ale'ş-Şeyh · Karin · Ke'ennehû Mushafun · Haber · Muntezihu'l-İsnad · Mutâba' Aleyh · İlhak · Subâ'î · Ekseru's-Sahâbe Fetven · Leyse Bi-Şey · Muşkilu'l-Hadis · Hasen · Şartu Müslim · Aziz-i Meşhur · Hazâ Semâ'î · İhtilâfu'l-Hadis · Cadde · Kale Lenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi · Nebbe'enâ Fulân Bi-Kırâ'atî Aleyh · Yu'teberu Bi-Hadîsihî · İlm-i Âsâr · Gayru Sâbit · Sirkatu'l-Hadîs
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Tusâ'iyyât · Ev Nahvehû · Mutaba'a Nâkısa · Muhâlefetu's-Sikât · Men Mislu Fulân · Rumiye Bi'l-Ahaveyn · Telakkub · Reka'ik · Kutub-i Mevdu’at · Ercahu'l-Esânîd · Ka-Senâ · Esbâbu'l-Vaz’ · Tesviye Tedlisi · Lâ Yuktebu Hadîsuhû · Lâ Yuhteccu Bihî · Kâdiha · İle's-Sıdkı Ma Huve · İlmu'l-Hadîs Rivâyeten · Ravâ Anhu · Lem Ekıf Lehu Alâ Asl · İcâze Mâ Lem Yetehammelhu'l-Mucîz · Vasl · İlm · Eceztu Leke (Li-Fulân) Me'şte-Melet Aleyhi Fihristî Hâzihî · Uluvv Bi-Kıdemi'l-Vefât · Eceztuke İn Şi'te · Eceztu Leke (Lekum) Cemî'a Mesmû'âtî · Ehlu's-Suffe · Kas · Makbul Âhad · Müselsel Bi'l-Evveliyye · Da'îfun Vahin · Mukarebu'l-Hadîs · Lem Yesıhh · İrvi Hazâ Annî · Da'îfun Cidden · Şekke Fulân

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber