Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Sahîfe
· Salih
· Fasık
· Nesh

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Yuhkâ
· Merdûd Âhad
· Sahâbiye
· Sâhîb
· Tesmiyetu'r-Ruvât
· Ye'ti Bi'l-Acâ'ib
· Kalîlu't-Tahdîs
· Sadûkun Yehimu
· Şurûtu’r-Rivâye
· Ve'l-Lafzu Li-Fulân Kale
· Eceztu Leke Cemî'a Merviyyâtî
· Esahhu Mâ Câ'e Fi'l-Bâb

Son Okunanlar
· İnfirad
· Mutâba
· Asleyn
· Alâ Yedey Adlin
· Mukâtebe
· Mumlî
· Zekera Lî Fulân
· Âhâd
· Azîz
· Ehlu'l-Eser
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Fasillar » İSTİHÂRE HADÎSİ VE DUÂSI

İSTİHÂRE HADÎSİ VE DUÂSI


İSTİHÂRE HADÎSİ VE DUÂSI faslinda 1 sayfada 6 kayitli hadis var

 
Fasil : İSTİHÂRE HADÎSİ VE DUÂSI
Konu : İstihâre duâsı
Ravi : Câbir b. Abdullâh
Baslik : İSTİHÂRE NAMAZI VE DUÂSI HAKKINDA CÂBÎR İBN-İ ABDULLÂH RADİYA`LLÂHU ANHUMÂ HADÎSİ
Hadis : Hazret-i Câbir demiştir ki: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem Kur`ân`dan bir sûre öğretir gibi (büyük küçük) işlerimizin hepsinde bize istihâre (duâsını) ta`lîm ederek buyurdu ki: Sizin biriniz, bir işe kalben azmettiğinde o kimse farz değil, (istihâre niyetiyle nâfile olarak) iki rek`at namaz kılsın. (Namazdan) sonra şöyle di (ye duâ et)sin: "Allâhümme" İnnî estahîrüke bi-ilmike ve estakdirüke bi-kudretike ve es`elüke min fadlike`l-azîm. Fe-inneke takdirü ve lâ akdiru ve ta`lemü ve lâ a`lemu ve ente allâmü`l-ğuyûb. Allâhümme! İn künte ta`lemü enne hâze`l-emre hayrün lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emrî. Fakdürhü lî ve yessirhü lî. Sümme bârik lî fîh. Ve in künte ta`lemü enne hâze`l-emre şerrün lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emrî. Fa`srifhü annî va`srifnî anhü. Va`kdür li`l-hayre haysü kâne. Sümme ardınî bih." DUÂNIN TERCEMESİ: Yâ Rab! (Hakkımda hayırlısını) bildiğin için Sen(in dergâh-ı inâyetin) den ben, hayırlısını (bildirmeni) dilerim. Ve (hayırlı cihete) gücün yetiştiğinden, Sen` (in hazîne-i lûtfun) dan beni kudretlendirmeni dilerim. Yâ Rab! Hayırlı olan cihetin tebyîn ve takdîrini Sen`in o büyük fazl (ve kerem) inden isterim. Allâh`ım! Sen`in (her şeye) gücün yeter, halbuki benim yetmez, Sen (her şeyi) bilirsin de halbuki ben bilmem. Muhakkak Sen, şuûrumuzdan uzak olan her şeyi de pek yakından bilirsin. Yâ Rab! Bilirsen (ki, bildiğinde hiç şüphe yoktur) şu azmettiğim iş dînime, dünyâ ve âhiretime taallûku cihetiyle (yâhut istihâre eden kimse dünyâ ve âhiret emrinde der) benim için hayırdır. Bunu bana mukadder kıl, (beni buna muvaffak kıl) ve bunu bana müyesser kıl. Sonra işlemeğe kudret bahşettiğin ve bana müyesser kıldığın bu işi, bana mübârek kıl, (hayr-ü bereketini arttır). Yine bilirsen (ki, bildiğinde hiç şüphe yoktur) şu azmettiğim iş dînime, dünyâ ve âhiretime taallûku i`tibâriyle (yâhut istihâre eden kimse dünyâ ve âhiret emrinde, der) benim için şerdir. Bu işi benden, beni (ve gönlümü) de bu işten çevir. Ve hayır, (zaman ve mekândan) her nerede ise o hayrı bana makdûr (ve müyesser) kıl. Sonra nefsimi, bu hayr-ı makdûre râzı kıl. Hazret-i Câbir demiştir ki: istihâre eden mü`min, (duânın "bu iş" diye kinâye tarîkıyle zikredilen her yerinde) hâcetini adiyle anar, (tasrîh eder).
HadisNo : 598

 
Fasil : İSTİHÂRE HADÎSİ VE DUÂSI
Konu : Sabah namazının sünneti
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : RESÛL-İ EKREM EFENDİMİZ`İN NÂFİLE NAMAZLAR ARASINDA SABAH NAMAZININ İKİ REK`AT SÜNNETİNE ŞİDDETLE MUHÂFAZAKÂR OLDUKLARINA DÂİR HAZRET-İ ÂİŞE HADÎSİ
Hadis : "Nebî salla`llâhu aleyhi ve sellem, nevâfilden hiç bir namâz hakkında sabah namâzının iki rek`at sünneti derecesinde şiddetle muhâfazakâr değildi" dediği rivâyet edilmiştir.
HadisNo : 599

 
Fasil : İSTİHÂRE HADÎSİ VE DUÂSI
Konu : Sabah namazının sünneti
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : RESÛL-İ EKREM`İN SABAH NAMAZININ SÜNNETİNİ EDÂ EDERKEAN KIRÂAT VE EF`ÂL-İ SALÂT CİHETİYLE TAHFİF BUYURDUKLARINA DÂİR HAZRET-İ ÂİŞE HADÎSİ
Hadis : Hazret-i Âişe demiştir ki: Nebî salla`llâhu aleyhi ve sellem sabah namâz (ının farz)ından evvelki o iki rek`at (sünnet)i, (kırâet ve ef`âl-i salât cihetiyle o kadar) hafifletirdi (ki) hattâ ben (gönlümde) kat`î olarak: acabâ Resûlullâh Fâtiha`yı okudu mu? der idim.
HadisNo : 600

 
Fasil : İSTİHÂRE HADÎSİ VE DUÂSI
Konu : Duha namazı (kuşluk namazı);Kuşluk namazı;Nâfile oruç;Vitir namazı
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : HAZARDA DUHÂ NAMAZI HAKKINDA EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Kalbî dostum (Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem) bana üç şey vasıyyet etti. Bunları ölünceye kadar aslâ terketmem: Her aydan üç gün oruc (tutmak) (her gün iki rek`at) Duhâ namâzı (kılmak), vitir (namâzı) kılıp da uyumak.
HadisNo : 601

 
Fasil : İSTİHÂRE HADÎSİ VE DUÂSI
Konu : Nâfile namaz
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : RESÛL-İ EKREM`İN ÖĞLENİN FARZINDAN EVVEL DÖRT VE SABAH NAMAZININ FARZINDAN EVVEL İKİ REK`AT NÂFİLE KILMAĞI TERKETMEDİKLERİ HAKKINDA HAZRET-İ ÂİŞE HADÎSİ
Hadis : Nebî salla`llâhu aleyhi ve sellem`in öğle (namâzının farzı) ndan evvel dört (rek`at), sabah (namâzının farzın) dan evvel iki rek`at (tetavvu` kılmayı) terketmediği rivâyet edilmiştir.
HadisNo : 602

 
Fasil : İSTİHÂRE HADÎSİ VE DUÂSI
Konu : Nâfile namaz
Ravi : Abdullâh-ı Müzenî
Baslik : AKŞAM NAMAZININ FARZINDAN EVVEL NÂFİLE KILINMASINA DÂİR ABDULLÂH-İ MÜZENÎ RİVÂYETİ
Hadis : Nebî salla`llâhu aleyhi ve sellem`in (üç def`a) akşam namâz (ının farz) ından evvel (iki rek`at nâfile namâz) kılınız buyurduğunu, üçüncüsünüde halkın bu namâzı, devâm edilmesi lâzım bir ibâdet telâkki etmesini hoşlanmıyarak: "İsteyen kılsın" dediğini, Resûl-i Ekrem`den (işidip) naklettiği rivâyet edilmiştir.
HadisNo : 603
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· İksar-ı Hadis · Ahz Ve Tahammül · Esahhu’l-Ahâdîs · İleyhi'l-Munteha Fi'l-Kizb · Cevdet · Şartu'ş-Şeyhayn · Da'îf · Verede · Bilâd Tedlîsi · Tevâtür-ü Lafzı · Sevveğa Lî · Hayrun · Lâ Yesbut Fıhı Şey · Hadis İlmi · Zenadıka · Takrîrî Sünnet · İstifada · Ta'lîk · İşkâl · Âdil · Evha'l-Esânîd · İdrâc · Erba'ûn · Vahiy · Teğayyera Bi-Âhirih · Ravâ · Mutesâhil · Sahih Li-Gayrihî · Harm · Mukarebu'l-Hadîs · Ashabu's-Sunen · Ashâb · İleyhi’l-Munteha Fi't-Tesebbut · Teferrud · El-fiten Ve Eşrâtu's-Sâ'a · Garîbu'l-İsnâd · Azbat · Nuhinâ An Keza · Buldânu'r-Ruvât · Lem Yesbut · Humasiyyât · Garîb-i Nisbî · Kitâbet · İhtilâfu'l-Hadis · Haber · Merviyyat · İcâze Âmme · İlm-i Zarurî · Kalb Fi'l-Metn · Emânet
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Lâ Be’se Bihî · Elfâzu't-Ta'dil · 3. Dipnotlar · İstimla · Rumiye · Mütevâtir · Eceztu Li-Men Edreke Zemânî · Es-Sunne · Silsiletu’z-Zeheb · el-Kutubu's-Selâse · Şuyuh Tedlîsi · Mudelles · Tusâ’î · 0. Sözlük Hakkinda · Vasalehu · Ashâb-ı Suffe · Müselsel Bi'l-Kavl · Garîbul-Metn · Âdâbu'l-Muhaddis · Ta'dil Lafızları · Semi'tu Fulânen Yekûlu · Sıhâh · Mudellis · Mu'telif Ve Muhtelif · Esbetu'n-Nâs · Ahsenu Şey'in Fi'l-Bâb · Gayru Sâbit · Musâ Leh · Kaviyyu'l-Hadîs · Zevâ’id · İlmu Dirâyeti'l-Hadîs · Sıfatu Rivâyeti'l-Hadîs · Sumâniyyât · Zabıt · Se-Nâ · Kâle'llâhu Te'âlâ · Râfi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber