Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Salih
· Sahîfe
· Fasık
· Ashâb-ı Suffe

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Nâvelenî
· Ravav Anhu
· Sadûkun İn-şâ'allah
· Sahâbî
· Tarahûhu
· Enne Fulânen Kale
· Esahh
· Kad Du'ife
· Mâ Akrabe Hadîsehu
· Maklûbu'l-İsnâd
· Merâtibu'l-Cerh
· Mutekaribu’l-Hadîs

Son Okunanlar
· Vicâde
· Lem Erahu Bı-Haze'l-Lafz
· Fîhi Mekalun
· Dayyiku'l-Mahrec
· Mürsel-i Hafî
· Hıfzı Kezâ
· Ashâb-ı Resûlillâh
· Esahhu'l-Esânîd
· İntihâ
· Mebde
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Fasillar » BENÎ KURAYZA SEFERİ

BENÎ KURAYZA SEFERİ


BENÎ KURAYZA SEFERİ faslinda 2 sayfada 15 kayitli hadis var

« geri 1 2    ileri »

 
Fasil : BENÎ KURAYZA SEFERİ
Konu : Benî Kureyza Gazâsı
Ravi : Ebû Saîd-i Hudrî
Baslik : HAZRET-İ SA`D`İN DE NAKZ-I AHDEDEN BU VATAN HÂİNLERİNİN MUHÂRİBLERİNİN ÖLDÜRÜLMESİNE, KADINLARININ, ÇOCUKLARININ ESÎR EDİLMELERİNE HÜKMETMESİ;BU MEHÂBETLİ HÜKMÜN İNFÂZI VE AHZÂB SÛRESİ ÂYETLERİ
Hadis : Rivâyete göre şöyle demiştir: Kureyza halkı Sa`d İbn-i Muâz`ın hükmüne boyun eğdi de Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem Sa`d`a haber gönderdi. Sa`d, bir merkeb üzerinde geldi. Mescide yaklaşınca Resûlullah Ensâr`a: - Haydi ulunuza ayağa kalkınız (istikbâl edip indiriniz!). Sonra Resûlullah Sa`d`a: Şunlar (Benî Kureyza) senin hükmüne râzı oldular! buyurdu. Sa`d da: - Bunların harb edenleri öldürülür, kadınları ve çocukları da esîr edilmelidir! dedi. Bunun üzerine Resûlullah: - Ey Sa`d, Azîz ve Celîl olan Allah`ın hükmüne uygun hükmettin! buyurdu. Râvî (Hükmu`llah yerinde) çok defa Hükmü`l-Melik diye rivâyet etmiştir.
HadisNo : 1591

 
Fasil : BENÎ KURAYZA SEFERİ
Konu : Cephede namaz;Korku namazı;Zâtü`r-Rika` Gazâsı
Ravi : Câbir b. Abdullâh
Baslik : ZÂTÜ`R-RİKÂ` GAZÂSI
Hadis : Rivâyete göre, Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem, yedinci gazâsı olan Zâtü`r-Rika` gazâsında Ashâbına korku içinde namaz kıldırmıştı.
HadisNo : 1592

 
Fasil : BENÎ KURAYZA SEFERİ
Konu : Zâtü`r-Rika` Gazâsı
Ravi : Ebû Mûsâ el-Eş`arî
Baslik : BU ADIN VERİLMESİNİN SEBEBİ HAKKINDA EBÛ MÛSE`L-EŞ`ARÎ HADÎSİ
Hadis : Rivâyete göre şöyle demiştir: Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem ile biz bir gazâya çıktık. Altı kişilik bir çete idik. Bir devemiz vardı. Nöbetleşe biniyorduk. Artık ayaklarımız delinmişti. Benim de iki ayağım delinmiş, tırnaklarım dökülmüştü. Bunun için ayaklarımızda bez parçası sarıyorduk. Ayaklarımıza bu sûretle bez parçası sardığımız için bu sefere Zâtü`r-Rika` gazâsı denildi.
HadisNo : 1593

 
Fasil : BENÎ KURAYZA SEFERİ
Konu : Cephede namaz;Korku namazı;Zâtü`r-Rika` Gazâsı
Ravi : Sehl İbn-i Ebî Hasme
Baslik : BU MUHÂREBEDE KILINAN KORKU NAMAZI VE BU NAMAZIN NASIL KILINDIĞI HAKKINDA SEHL HADÎSİ
Hadis : Ravi, müşârün-ileyh Zâtü`r-Rika` günü Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem ile berâber hazır bulunup korku namazı kılanlardandır- şöyle rivâyet olunmuştur: Askerin bir kısmı Resûlullah ile berâber (namaz için) saf bağlandı. Öbür kısmı da düşman karşısında saf bağladı. Resûlullah kendisiyle berâber bulunanlarla bir rek`at kıldı. Sonra Resûlullah ayakta durdu. Kendisiyle bir rek`at kılanlar kendi başlarına (bir rek`at daha) kılarak (iki rek`atı) tamamladılar. Sonra çekildiler ve düşmanın yüzüne karşı saf bağladılar. Ve (düşman karşısında bulunan) öbür tâife gelip Resûlullah`ın geri kalan bir rek`at namazını onunla birlikte kıldılar. Sonra Resûlullah (Tahiyyatta oturdu. Namazdan çıkmayıp) oturmakta devâm etti. Cemâat de bir rek`at kendi başlarına kılıp tamamladılar. Sonra Resûlullah bunlarla berâber selâm verdi.
HadisNo : 1594

 
Fasil : BENÎ KURAYZA SEFERİ
Konu : Zâtü`r-Rika` Gazâsı
Ravi : Câbir b. Abdullâh
Baslik : BU HARB SEFERİNDE RESÛL-İ EKREM`E SÛİKASDE VE BU FENÂLIĞA CÜR`ET EDEN BEDEVÎNİN MÜSLÜMÂN OLMASI HAKKINDA CÂBİR HADÎSİ VE RESÛL-İ EKREM`İN BİR MU`CİZESİ
Hadis : Rivâyete göre Câbir (Zâtü`r-Rika` seferinde) Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem ile berâber Necid tarafına gazâya gitmişti. Resûlullah bu gazâdan döndüğü zaman Câbir de onunla berâber dönmüştü. Dönüşte (muz ve sakız ağacı gibi) ulu ağacı çok bir vâdîde Resûlullah -kafileye gün ortası sıcağı irişmekle- istirahat için râhilesinden inmişti. Sefer halkı da ağac altında gölgelenmek üzere meşcere içinde dağılmışlardı. Resûlullah da bir sakız ağacı altına inerek kılıcını o ağaca asmıştı. Câbir der ki: Biraz uyumuştuk ki, Resûlullah`ın bizi çağırdığını işittik ve hemen yanına geldik. Bir de ne görelim Resûlullah`ın yanında (müşriklerden) bedevî bir arab oturuyor. Bunun üzerine Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem (bedevînin hâlini anlatarak) buyurdu ki: Şu bedevî arab ben uyurken (gelmiş), kılıcımı alarak kınından çekmiş. Bu sırada hemen uyandım. Kılıç, kınından sıyrılmış olarak bunun elinde idi. Bu halde bana bedevî: - (Şimdi benden korkar mısın? diye sordu. Ben: - Hayır, korkmam! dedim. Bedevî:) - Benim tecâvüzümden şu anda seni kim koruyabilir? dedi. Ben de: - Allah korur! dedim. (Bu sırada Cibrîl bunun göğsüne bir yumruk vurmuştu da kılıç elinden düşmüştü. Bunun üzerine Resûlullah kılıcı eline alarak a`râbîye: - Şimdi seni benden kim kurtarabilir? buyurdu. Bedevî: - Hiçbir kimse kurtaramaz! diye cevab verdi. Resûlullah sonra bize): - Ashâbım, bakıp ibret alınız! Bu vak`anın kahramânı şu oturan bedevîdir! buyurdu. Sonra Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem onu cezâlandırmadı.
HadisNo : 1595

 
Fasil : BENÎ KURAYZA SEFERİ
Konu : Müreysi` Gazâsı
Ravi : Ebû Saîd-i Hudrî
Baslik : MÜREYSÎ` DENİLEN BENÎ MUSTALIK GAZÂSI VE BU SEFERİN VUKÛU TÂRİHİ VE SEBEBİ
Hadis : Rivâyete göre şöyle demiştir: Benî Mustalık gazâsında Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem ile berâber sefere çıkmıştık. Ve arab esirlerinden birçok kadın esirlere kavuşmuştuk. O günlerde kadınlara karşı arzumuz artmış ve bekârlık bize çok güç gelmişti. (Esir kadınlara yaklaşmak, fakat çocuk yapmamak için) azl etmeği de düşünüp azletmek istiyorduk. Ancak Resûlullah aramızda iken (bunun hükmünü) ona sormadan nasıl azlederiz? dedik de bu mes`eleyi Peygamber`den sorduk. Resûlullah: Bunu yapmamanızda bir beis yoktur. (Azil yapmamanız vâcib kılınmamıştır). Fakat Allah`ın ezelî ilminde kıyâmet gününe kadar vücud bulacak olan her zî-hayât, bu dünyâda her halde vücud bulacaktır! diye cevab verdi.
HadisNo : 1596

 
Fasil : BENÎ KURAYZA SEFERİ
Konu : Binit üzerinde namaz;Enmâr Gazâsı
Ravi : Câbir b. Abdullâh
Baslik : RESÛL-İ EKREM`İN HÂL-İ SEFERDE DEVE ÜZERİNDE ŞARKA DOĞRU NÂFİLE NAMAZ KILDIĞINA DÂİR CÂBİR HADÎSİ
Hadis : Rivâyete göre Câbir: Ben Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`in Enmâr gazâsında devesi üzerinde yüzü şark cihetine doğru nâfile namaz kıldığını gördüm! demiştir.
HadisNo : 1597

 
Fasil : BENÎ KURAYZA SEFERİ
Konu : Hudeybiye Gazâsı ve Sulhü
Ravi : Berâ` b. Âzib
Baslik : BU SEFERE İŞTİRÂK EDENLER VE HUDEYBİYE KUYUSU VE PEYGAMBER`İN BİR MU`CİZESİ HAKKINDA BERÂ` HADÎSİ
Hadis : Rivâyete göre şöyle demiştir: (Ey gençler) siz, büyük fethi, Mekke`nin fethi sayarsınız. -Vâkıa Mekke`nin fethi (Kur`ân`ın şahâdet ettiği) paklak bir fetih ve zafer idi- Halbuki biz büyük fethi, Hudeybiye günündeki Rıdvân bîati addederiz (ki, o gün cihâd için Resûlullah`a verdiğmiz sözden Allah râzı olmuştur) Biz o gün Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`in maiyetinde yüzer mevcutlu on dört bölük (bin dört yüz) er idik. Hudebyibe bir kuyudur. Biz oraya varınca kuyunun suyunu tamâmen çekmiştik de içinde bir katre su bırakmamıştık. Bu hal Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`e arzedildi. Resûlullah kuyunun yanına geldi, kenarına oturdu. Sonra içinde biraz su bulunan bir kab istedi. Getirilen su ile abdest aldı sonra ağzını çalkaladı. Ve (gizlice) duâ etti. Sonra bu abdest ve çalkantı suyunu kuyuya döktü. Bunun üzerine biz az bir zaman kuyuyu (Peygamber`in emriyle) bu halde bıraktık. Sonra kuyu bize istediğimiz kadar su verdi. Hem biz, hem hayvanlarımız (göç edinceye kadar) suya kandık.
HadisNo : 1598

 
Fasil : BENÎ KURAYZA SEFERİ
Konu : Bî`at-ı rıdvan;Hudeybiye Gazâsı ve Sulhü
Ravi : Câbir b. Abdullâh
Baslik : BÎAT-İ RIDVÂN
Hadis : Rivâyete göre şöyle demiştir: Hudeybiye günü Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem bize: Ey Hudeybiye seferinde bulunan Ashâbım, siz yeryüzündeki insanların en hayırlısısınız! buyurdu. Biz ise bu seferde bin dört yüz kişi idik. Bugün (gözlerimde amâ olmayıp) görebilseydim altında bîat ettiğimiz ağacın (kendisin değil) yerini size muhakkak gösterirdim!.
HadisNo : 1599

 
Fasil : BENÎ KURAYZA SEFERİ
Konu :
Ravi : Süveyd b. Nû`mân
Baslik : ŞECERE-İ RIDVÂN
Hadis : Şecere-i Rıdvân Ashâb`ından olan Süveyd İbn-i Nu`mân radiya`llahu anh`den: Rivâyete göre müşârün-ileyh: (Biz, Resûlullah ile berâber Hayber`e sefere gittiğimizde) Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem ile Ashâbına kavut getirildi de ağızlarında evirip çevirip çiğne(yerek ye) diler. (Sonra ağızlarını çalkalayıp namaz kıldılar).
HadisNo : 1600

« geri 1 2    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Tahdis Ücreti · Ale'l-Ma'nâ Rivayet · Tedvin · Fısk Bi'l-Bid'a · Âdâb · Lâ Şey' · Se-Nâ · Adl · Usûl-ü Hadis · Tesviye Tedlisi · El-Muvatta’ · Müselsel Bi'l-Hilf · Eser · İrsal · Vicâde · Haddesenâ · Esbâbu Vurûdil-Hadîs · Sirkatu'l-Hadîs · Meşihat · Ekzebu'n-Nâs · Ferd · İsnad Tedlisi · Leyse Bi-Sahîh · Tesebbut · Tedlîsu's-Sukût · Haddesenâ İcazeten · Sahîfe Semure · Mubtedî · Mebde · Şâz Bi-Merra · Âfetuhû Fulân · Ma'nen Rivayet · Lem Ecidhu Hâkezâ · Kad Du'ife · Şuzûz · Î'tidâd · Zevâ’id · Dabbe · Zâhibu'l-Hadîs · Mustahric · İmlâ · Mucevved · Nuhinâ An Keza · İttihâmu'r-Râvî Bil-Kizb · Es-Sunnetu'l-Fi’iliyye · Fıkhu'l-Hadîs · Sahâbî · Ehlu's-Suffe · İlle Gâmıda · Ashâb-ı Kutub
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Tusâ'iyyât · Ev Nahvehû · Mutaba'a Nâkısa · Muhâlefetu's-Sikât · Men Mislu Fulân · Rumiye Bi'l-Ahaveyn · Telakkub · Reka'ik · Kutub-i Mevdu’at · Ercahu'l-Esânîd · Ka-Senâ · Esbâbu'l-Vaz’ · Tesviye Tedlisi · Lâ Yuktebu Hadîsuhû · Lâ Yuhteccu Bihî · Kâdiha · İle's-Sıdkı Ma Huve · İlmu'l-Hadîs Rivâyeten · Ravâ Anhu · Lem Ekıf Lehu Alâ Asl · İcâze Mâ Lem Yetehammelhu'l-Mucîz · Vasl · İlm · Eceztu Leke (Li-Fulân) Me'şte-Melet Aleyhi Fihristî Hâzihî · Uluvv Bi-Kıdemi'l-Vefât · Eceztuke İn Şi'te · Eceztu Leke (Lekum) Cemî'a Mesmû'âtî · Ehlu's-Suffe · Kas · Makbul Âhad · Müselsel Bi'l-Evveliyye · Da'îfun Vahin · Mukarebu'l-Hadîs · Lem Yesıhh · İrvi Hazâ Annî · Da'îfun Cidden · Şekke Fulân

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber