Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Salih
· Sahîfe
· Fasık
· Ashâb-ı Suffe

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Enne Fulânen Kale
· Esbâbu'l-Cerh
· Nâvelenî
· Şurûtu’r-Rivâye
· Huddistu An Fulân
· İleyhi’l-Munteha Fi't-Tesebbut
· Maklûbu'l-İsnâd
· Merâtibu'l-Cerh
· Muntezihu'l-İsnad
· Mutekaribu’l-Hadîs
· Sadûkun İn-şâ'allah
· Tarahûhu

Son Okunanlar
· Sebt
· İlhak
· İnfirad
· 2. Kaynakça
· Ef'âlu'r-Resûl
· Sahîh Muttefak Aleyh
· İcâze Li'l-Mechûl
· Sıhhat
· Lâ Yuhteccu Bihî
· El-Câmi'u's-Sahîh
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Fasillar » KİTÂBÜ`L-İ`TİSÂM

KİTÂBÜ`L-İ`TİSÂM


KİTÂBÜ`L-İ`TİSÂM faslinda 1 sayfada 8 kayitli hadis var

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-İ`TİSÂM
Konu : Hz. Peygamber`den yüz çevirmek;Hz. Peygamber`e itâat
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : RESÛL-İ EKREM`E İTÂATİN VÜCÛBU;İSYÂNIN UKÛBETİ
Hadis : Rivâyete göre, Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem: - Ümmetimin hepsi Cennet`e girecektir. Ancak imtinâ` edenler girmiyeceklerdir, buyurmuştur. Ashâb-ı Kirâm: - Yâ Resûla`llah, kimler imtinâ` edecekler? Diye sordular. Resûl-i Ekrem de: - Her kim bana itâ`at ederse Cennet`e girecektir. Her kim de bana `âsî olursa, o da (da`vetimi kabûlden ve emirlerime itâ`atten) imtinâ` etmiş olur (ve Cennet`e giremez) buyurdu.
HadisNo : 2171

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-İ`TİSÂM
Konu : Hz. Peygamber`den yüz çevirmek;Hz. Peygamber`e itâat
Ravi : Câbir b. Abdullâh
Baslik : RESÛL-İ EKREM SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM`İN GÖZLERİ UYURDU KALBİ UYUMAZDI
Hadis : Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Bir kere Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem uyurken yanına birtakım melekler gelerek bunlardan bâzıları: Bu zât uyuyor, dedi. Bâzıları da: Gözü uyuyor, fakat kalbi uyanıktır, dedi. Bunun üzerine bu melekler (biribirlerine:) Bu dostunuzun âlî sıfatı vardır (âlî menkabe sâhibidir). Haydi siz de bunun âlî mevki`ini hâricî bir örnekle temsîl ediniz, dediler. Fakat bâzıları: İyi amma bu zat uyuyor, dediler. Bâzıları da: Hayır, onun gözü uyuyor, fakat kalbi uyanıktır, dediler. Bunun üzerine melekler: Bu zâtın hâricî benzeri şu bir kimsenin misâli gibidir ki, o kimse yeni bir ev yaptırır, o evde bir velîme ziyâfeti tertip edip (bu ziyâfete nâsı da`vetine kim icâbet ederse, o (mükemmel) eve girer ve (mükellef) ziyâfeti yer. Her kim de da`vetcinin da`vetine icâbet etmezse o eve giremez, ve ziyâfet yemeklerini de yiyemez. Bunun üzerine melekler yine biribirlerine: Haydi bu temsîli, bu zâta îzâh ediniz de anlasın, dediler. Fakat yine bunlardan bâzıları: İyi ama bu zât uyuyor, dediler, bâzıları da: Hayır gözleri uyuyor ama kalbi uyanıktır, dediler. Bunun üzerine melekler (kendi aralarında temsîli îzâh ederek): O ev Cennet`tir, da`vetci de Muhammed Salla`llahu aleyhi ve sellem`dir. Her kim Muhammed Salla`llahu aleyhi ve sellem`e itâ`at ederse, Allah`a itâ`at etmiştir. Her kim de Muhammed Salla`llahu aleyhi ve sellem`e `âsî olursa Azîz ve Celîl olan Allah`a `âsî olmuştur. Hazret-i Muhammed nâsın arasını ayırd etmiştir (itâ`at ve isyân şi`ârını bildirip mü`minleri, münkirleri tefrîk etmiştir).
HadisNo : 2172

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-İ`TİSÂM
Konu : Çok soru sormak
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : HER AKLA GELEN HÂTIRANIN RESÛL-İ EKREM`E SORULMAMASI
Hadis : Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: İnsanlar birbirlerine birtakım suâller sormaktan vazgeçmiyecekler. Hattâ: Her şeyi yaradan Allah`dır, fakat Allah`ı kim yaratmıştır? Diyeceklerdir.
HadisNo : 2173

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-İ`TİSÂM
Konu : İlmin câhillere kalması
Ravi : Abdullâh b. Amr b. Âs
Baslik : İSLÂMÎ BİLGİLERİN ZEVÂLİ
Hadis : Rivâyete göre, Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğunu işittim, demiştir: Allahu Teâlâ ilmi size ihsan buyurduktan sonra (hâfızanızdan) zorla söküp almaz. Lâkin cemiyetin ilim adamlarını bilgileriyle berâber cemiyet içinden alır. Artık kara câhil bir zümre kalır. O sırada halk bunlardan dînî ihtiyaçlarını soracaklar, onlar da (Şahsî) re`y ve arzûlariyle cevap vererek hem halkı idlâl edecekler, hem de kendileri dalâlette kalacaklar.
HadisNo : 2174

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-İ`TİSÂM
Konu : Taklit
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : İSLÂM`DA FARS VE RUM TAKLİDCİLİĞİ
Hadis : Rivâyete göre, Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem: "Kıyâmet kopmaz, tâ ki ümmetim, kendisinden evvelki ümmetlerin yolunu karış karış, arşın arşın tâkip etmedikçe" buyurmuştu. (Ashab tarafından): Yâ Resûla`llah! (Yollarından gidilen) Fars ve Rum gibi milletler midir? Diye soruldu. Resûl-i Ekrem de: Onlardan başka nâsdan kim var yâ? Diye cevap verdi.
HadisNo : 2175

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-İ`TİSÂM
Konu : Nesholunan recm âyeti
Ravi : Ömer b. el-Hattâb
Baslik : RECM ÂYETİ
Hadis : (Bir hutbesinde) şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Bir hakîkattir ki, Allah, Muhammed Salla`llahu aleyhi ve sellem`i Hak Peygamber gönderdi ve ona kitap indirdi. Ona indirdiği âyetler içinde Recm âyeti de vardı.
HadisNo : 2176

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-İ`TİSÂM
Konu : Hakkı aramak;İctihat
Ravi : Amr İbn-i `Âs
Baslik : HÂKİMİN İSÂBETİ İKİ, HATÂSI BİR ECİR
Hadis : Rivâyete göre, Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğunu işitmişimdir: Bir hâkim hükmedeceği zaman içtihad yâni hakkı arayıp hükmeder de sonra bu hükmünde isâbet ederse, o hâkime iki ecir ve sevap vardır: (Hakkı aramak, hakka isâbet etmek sevapları). Eğer hükmedeceği zaman hakkı arar, fakat hatâ ederse bu hâkime de bir ecir vardır (Hakkı aramak sevâbı).
HadisNo : 2177

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-İ`TİSÂM
Konu : Deccâl
Ravi : Câbir b. Abdullâh
Baslik : İBNÜ`S-SAYYÂD`IN DECCAL DLDUĞUNA DAİR
Hadis : Rivâyete göre (Râvî Muhammed İbn-i Münkedir der ki:) Hazret-i Câbir, İbnü`s-Sayyâd`ın Deccal olduğuna yemîn ederdi. Ey Câbir! Allah adına bu hususda nasıl yemîn edersin, dedim. O da: Ömer radiya`llahu anh`in bunun Deccallığına Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem`in huzûrunda yemîn ettiğini işittim. Halbuki Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem Ömer`in yemînini reddetmedi.
HadisNo : 2178
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Rumiye Bi'l-Ahaveyn · Şedîdu'd-Da'f · Sahih Li-Gayrihî · Dabt · Lâ Tehillu Kitâbetü Hadîsihî · Âdil · Muselsel · Da'îfu’l-Hadis · Mürüvvet · Adlun Dâbitun · Terekûhu · Eceztu Ehle Zemânî · el-Kutubu's-Selâse · Ashâb-ı Suffe · Subâ'î · Huve Ruknu'l-Kizb · Sadûkun Yuhti'u · Elfâzu'ı-Cerh · Bâb · İksar-ı Hadis · Ashâbu'l-Bıd'a · Ekâbir Ve Esâğir · Eserî · İttisal · Haddesenî · Eceztu Leke Cemî'a Merviyyâtî · Cem · Yerfau'l-Hadîse · Kesretu'l-Galat · Ravâ Ba'duhum · Ahberanâ Kitâbeten · Ahberanâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u · Adlu’r-Rivâye · El-Etbâ · İbdâl-i Âlî · Telfîku'r-Rivâyâ · Mutarrah · İttefekâ Aleyhi'ş-Şeyhân · Lâ Yu'lemu Men Ahrecehu Ve La İsnaduhu · Nâzil · Ercû En Lâ Be'se Bihî · Lem Yervihi İllâ Fulan An Fulân · Hadîsi Kudsî · Ale'l-Ma'nâ Rivayet · Sulâsî · Mukâtebe Makrûne Bi'l-İcâze · İle's-Sıdkı Ma Huve · Leyse Bi's-Sika · Mudebbec · Merfû
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Muştebih Maklûb · İle's-Sıdkı Ma Huve · Garîbun Metnen Ve İsnâden · Rumiye Bi'l-Kader · Vahy-i Gayr-ı Metluv · Câ'e An Fulân Mevkûfen · Vâcîd · Mesânîd · İntihâ · Da'afûhu · Sunâ'iyyât · Rudde Hadîsuhû · Ashâbu'l-Aşerât · Nazil İsnad · Hazâ Semâ'î Fe'rvihî Annî · Lâ Yesbut Fıhı Şey · Ev Şibhehû · Şekke Fulân · Rumuz · Zabt-ı Kitab · Esbâbu'l-Cerh · Kalb Fi's-Sened · Sahih-Garib · Lâ Yus'elu Anhu · Ruba’î · Ma'nen Rivayet · Galatâtu'l-Muhaddisîn · Yuhkâ · Hadîsi Mütevâtir · Ekseru's-Sahâbe Hadisen · Kezzâbun · Mutâba'at-ı Tâmme · Dârimî · Kale Fulân · Kat’ Tedlisi · Vahin Bi-Merra · Fısk Bi'l-Ma'siye

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber