Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Sahîfe
· Salih
· Fasık
· Nesh

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Yuhkâ
· Merdûd Âhad
· Sahâbiye
· Sâhîb
· Tesmiyetu'r-Ruvât
· Ye'ti Bi'l-Acâ'ib
· Kalîlu't-Tahdîs
· Mâ Akrabe Hadîsehu
· Sadûkun Yehimu
· Şurûtu’r-Rivâye
· Ve'l-Lafzu Li-Fulân Kale
· Eceztu Leke Cemî'a Merviyyâtî

Son Okunanlar
· Vaz
· Lehû Suhbe
· Evhâm
· Rece'a
· Mislehû Sevâ'en
· Esbât
· İnkıta
· Cevâmi'
· İlm-i Hadîs
· İntiâ'u's-Sened
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Fasillar » KİTÂBÜ`L-İ`TİSÂM

KİTÂBÜ`L-İ`TİSÂM


KİTÂBÜ`L-İ`TİSÂM faslinda 1 sayfada 8 kayitli hadis var

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-İ`TİSÂM
Konu : Hz. Peygamber`den yüz çevirmek;Hz. Peygamber`e itâat
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : RESÛL-İ EKREM`E İTÂATİN VÜCÛBU;İSYÂNIN UKÛBETİ
Hadis : Rivâyete göre, Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem: - Ümmetimin hepsi Cennet`e girecektir. Ancak imtinâ` edenler girmiyeceklerdir, buyurmuştur. Ashâb-ı Kirâm: - Yâ Resûla`llah, kimler imtinâ` edecekler? Diye sordular. Resûl-i Ekrem de: - Her kim bana itâ`at ederse Cennet`e girecektir. Her kim de bana `âsî olursa, o da (da`vetimi kabûlden ve emirlerime itâ`atten) imtinâ` etmiş olur (ve Cennet`e giremez) buyurdu.
HadisNo : 2171

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-İ`TİSÂM
Konu : Hz. Peygamber`den yüz çevirmek;Hz. Peygamber`e itâat
Ravi : Câbir b. Abdullâh
Baslik : RESÛL-İ EKREM SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM`İN GÖZLERİ UYURDU KALBİ UYUMAZDI
Hadis : Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Bir kere Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem uyurken yanına birtakım melekler gelerek bunlardan bâzıları: Bu zât uyuyor, dedi. Bâzıları da: Gözü uyuyor, fakat kalbi uyanıktır, dedi. Bunun üzerine bu melekler (biribirlerine:) Bu dostunuzun âlî sıfatı vardır (âlî menkabe sâhibidir). Haydi siz de bunun âlî mevki`ini hâricî bir örnekle temsîl ediniz, dediler. Fakat bâzıları: İyi amma bu zat uyuyor, dediler. Bâzıları da: Hayır, onun gözü uyuyor, fakat kalbi uyanıktır, dediler. Bunun üzerine melekler: Bu zâtın hâricî benzeri şu bir kimsenin misâli gibidir ki, o kimse yeni bir ev yaptırır, o evde bir velîme ziyâfeti tertip edip (bu ziyâfete nâsı da`vetine kim icâbet ederse, o (mükemmel) eve girer ve (mükellef) ziyâfeti yer. Her kim de da`vetcinin da`vetine icâbet etmezse o eve giremez, ve ziyâfet yemeklerini de yiyemez. Bunun üzerine melekler yine biribirlerine: Haydi bu temsîli, bu zâta îzâh ediniz de anlasın, dediler. Fakat yine bunlardan bâzıları: İyi ama bu zât uyuyor, dediler, bâzıları da: Hayır gözleri uyuyor ama kalbi uyanıktır, dediler. Bunun üzerine melekler (kendi aralarında temsîli îzâh ederek): O ev Cennet`tir, da`vetci de Muhammed Salla`llahu aleyhi ve sellem`dir. Her kim Muhammed Salla`llahu aleyhi ve sellem`e itâ`at ederse, Allah`a itâ`at etmiştir. Her kim de Muhammed Salla`llahu aleyhi ve sellem`e `âsî olursa Azîz ve Celîl olan Allah`a `âsî olmuştur. Hazret-i Muhammed nâsın arasını ayırd etmiştir (itâ`at ve isyân şi`ârını bildirip mü`minleri, münkirleri tefrîk etmiştir).
HadisNo : 2172

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-İ`TİSÂM
Konu : Çok soru sormak
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : HER AKLA GELEN HÂTIRANIN RESÛL-İ EKREM`E SORULMAMASI
Hadis : Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: İnsanlar birbirlerine birtakım suâller sormaktan vazgeçmiyecekler. Hattâ: Her şeyi yaradan Allah`dır, fakat Allah`ı kim yaratmıştır? Diyeceklerdir.
HadisNo : 2173

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-İ`TİSÂM
Konu : İlmin câhillere kalması
Ravi : Abdullâh b. Amr b. Âs
Baslik : İSLÂMÎ BİLGİLERİN ZEVÂLİ
Hadis : Rivâyete göre, Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğunu işittim, demiştir: Allahu Teâlâ ilmi size ihsan buyurduktan sonra (hâfızanızdan) zorla söküp almaz. Lâkin cemiyetin ilim adamlarını bilgileriyle berâber cemiyet içinden alır. Artık kara câhil bir zümre kalır. O sırada halk bunlardan dînî ihtiyaçlarını soracaklar, onlar da (Şahsî) re`y ve arzûlariyle cevap vererek hem halkı idlâl edecekler, hem de kendileri dalâlette kalacaklar.
HadisNo : 2174

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-İ`TİSÂM
Konu : Taklit
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : İSLÂM`DA FARS VE RUM TAKLİDCİLİĞİ
Hadis : Rivâyete göre, Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem: "Kıyâmet kopmaz, tâ ki ümmetim, kendisinden evvelki ümmetlerin yolunu karış karış, arşın arşın tâkip etmedikçe" buyurmuştu. (Ashab tarafından): Yâ Resûla`llah! (Yollarından gidilen) Fars ve Rum gibi milletler midir? Diye soruldu. Resûl-i Ekrem de: Onlardan başka nâsdan kim var yâ? Diye cevap verdi.
HadisNo : 2175

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-İ`TİSÂM
Konu : Nesholunan recm âyeti
Ravi : Ömer b. el-Hattâb
Baslik : RECM ÂYETİ
Hadis : (Bir hutbesinde) şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Bir hakîkattir ki, Allah, Muhammed Salla`llahu aleyhi ve sellem`i Hak Peygamber gönderdi ve ona kitap indirdi. Ona indirdiği âyetler içinde Recm âyeti de vardı.
HadisNo : 2176

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-İ`TİSÂM
Konu : Hakkı aramak;İctihat
Ravi : Amr İbn-i `Âs
Baslik : HÂKİMİN İSÂBETİ İKİ, HATÂSI BİR ECİR
Hadis : Rivâyete göre, Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğunu işitmişimdir: Bir hâkim hükmedeceği zaman içtihad yâni hakkı arayıp hükmeder de sonra bu hükmünde isâbet ederse, o hâkime iki ecir ve sevap vardır: (Hakkı aramak, hakka isâbet etmek sevapları). Eğer hükmedeceği zaman hakkı arar, fakat hatâ ederse bu hâkime de bir ecir vardır (Hakkı aramak sevâbı).
HadisNo : 2177

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-İ`TİSÂM
Konu : Deccâl
Ravi : Câbir b. Abdullâh
Baslik : İBNÜ`S-SAYYÂD`IN DECCAL DLDUĞUNA DAİR
Hadis : Rivâyete göre (Râvî Muhammed İbn-i Münkedir der ki:) Hazret-i Câbir, İbnü`s-Sayyâd`ın Deccal olduğuna yemîn ederdi. Ey Câbir! Allah adına bu hususda nasıl yemîn edersin, dedim. O da: Ömer radiya`llahu anh`in bunun Deccallığına Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem`in huzûrunda yemîn ettiğini işittim. Halbuki Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem Ömer`in yemînini reddetmedi.
HadisNo : 2178
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Mustahrecât · Kesîru’l-Galat · Şartu Müslim · Cerh Mertebeleri · Cehaletu't-Ta'yîn · Leyse Bi-Şey · Eda Sığaları · Mebde'u's-Sened · Hasen-Garîb · Yuhkâ · Ahvâlu'r-Ruvât · Zekera Lî Fulân · Lem Ekıf Aleyhi · Muhtelefu'l-Hadîs · Hakk · Ravâ Anhu · Ashâbu'l-Aşerât · Sadûkun Yuhti'u · İbhâm · Mudric · Garîbi'l- Mutlak · Edâ Lafızları · Ta'lîk · Mu’an'in · Zabt-ı Sadr · Haddesenâ Sâhibun Lenâ · Ercahu'l-Esânîd · Etrâf · Istılah · Hadîs Usulü · Ta'lîk Gayr-i Meczûm · Nushatu'l-Asl · Es-Sunnetu't-Takririyye · Kudsi Hadis · Fulân Yus'elu Anhu · Nese'î · Ye'ti Bi'l-Acâ'ib · Tedlîsu's-Şuyûh · Ta'dîl Mertebeleri · Tahammulu'l-Hadîs · Atfe · Kas · Edâ · Mu'allil · Mudebbec · Ka-Senâ · Munker · Kara’tu Bi-Hatti Fulân · Leyse Bi's-Sika · Ahz
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · İbtidâ-yı Sened · Lâ Be’se Bihî · Elfâzu't-Ta'dil · 3. Dipnotlar · İstimla · Rumiye · Mütevâtir · Eceztu Li-Men Edreke Zemânî · Es-Sunne · Silsiletu’z-Zeheb · el-Kutubu's-Selâse · Şuyuh Tedlîsi · Mudelles · Tusâ’î · 0. Sözlük Hakkinda · Vasalehu · Ashâb-ı Suffe · Müselsel Bi'l-Kavl · Garîbul-Metn · Âdâbu'l-Muhaddis · Ta'dil Lafızları · Semi'tu Fulânen Yekûlu · Sıhâh · Mudellis · Mu'telif Ve Muhtelif · Esbetu'n-Nâs · Ahsenu Şey'in Fi'l-Bâb · Gayru Sâbit · Musâ Leh · Kaviyyu'l-Hadîs · Zevâ’id · İlmu Dirâyeti'l-Hadîs · Sıfatu Rivâyeti'l-Hadîs · Sumâniyyât · Zabıt · Se-Nâ · Kâle'llâhu Te'âlâ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber