Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Sahîfe
· Salih
· Fasık
· Nesh

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Yuhkâ
· Merdûd Âhad
· Mâ Akrabe Hadîsehu
· Sahâbiye
· Sâhîb
· Tesmiyetu'r-Ruvât
· Ye'ti Bi'l-Acâ'ib
· Kalîlu't-Tahdîs
· Sadûkun Yehimu
· Şurûtu’r-Rivâye
· Ve'l-Lafzu Li-Fulân Kale
· Eceztu Leke Cemî'a Merviyyâtî

Son Okunanlar
· İlâhî Hadis
· Nehâ
· Dirâyetu'l-Hadîs İlmi
· Vasatun
· Teğayyera Bi-Âhirih
· Sahih-i Buhârî
· Sahabe
· Talebul-İlm
· Ehlu'l-Hevâ
· Kale Resûlullah
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Fasillar » KİTÂBÜ`L-FİTEN

KİTÂBÜ`L-FİTEN


KİTÂBÜ`L-FİTEN faslinda 2 sayfada 12 kayitli hadis var

« geri 1 2    ileri »

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-FİTEN
Konu : Âmire itâat;Devlete isyan;Ulû`l-Emre itâat
Ravi : Abdullâh b. Abbâs
Baslik : RESÛL-İ EKREM`İN ASHÂBINI FİTNE VE İHTİLÂFTAN VE BOZGUNCULUKTAN MEN` VE TAHZÎRİNE DÂİR İBN-İ ABBÂS HADÎSİ
Hadis : Rivâyete göre, Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her kim emîrinden sudûr eden bir hareketi fenâ görürse sabretsin (isyankâr vaziyet almasın!). Çünkü her kim Sultan(a itâ`at)den bir arşın (dışarı) çıkarsa, o, câhiliyet ölümiyle ölür. İbn-i Abbas`dan gelen diğer bir rivâyette de Resûl-i Ekrem şöyle buyurmuştur: Her kim emîrinden fenâ bir hâlin sudûr ettiğini görürse, onun fenâlığına sabretsin, (isyân etmesin!) Çünkü her kim (İslâm) câmiasından bir karış ayrılır da ölürse, muhakkak o câhiliyet ölümiyle ölür.
HadisNo : 2112

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-FİTEN
Konu : Âmire itâat
Ravi : Ubâde b. es-Sâmit
Baslik : Bİ`L-İNTİHAB DEVLET NÜFÛZ VE KUDRETİNİ TEMSİL EDEN DEVLET REÎSİNE İTÂAT HAKKINDA UBÂDE İBN-İ SÂMİT HADÎSİ
Hadis : Rivâyete göre, şöyle demiştir: Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem (Akabe gecesi) biz Ensâr`ı (bî`at için) da`vet etmişti. Biz de bî`at ettik. Übâde der ki: Resûl-i Ekrem Ensâr üzerine bir borç olarak bizden aldığı ahit ve mîsakta şöyle bî`at ettik: Allah`ım ve Resûlü`nün emirlerini dinleyib onlara -hem neş`eli, hem kederli zamânımızda; hem zor, hem kolay hâlimizde- itâ`at etmek ve âmirlerimiz kendi arzularını nefislerimiz üzerine tercîh etseler dahî anlara itâ`at etmek ve nizâ (kıtal) etmemek, meğer ki, emîrin açık bir küfrünü görseniz ki, onun küfrü hakkında yanınızda Allah Kitâbı`ndan kuvvetli delîliniz ola. (Bu sûrette inkâr edersiniz).
HadisNo : 2113

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-FİTEN
Konu : Kıyâmet koptuğu zaman yetişenler
Ravi : Abdullâh b. Mes`ûd
Baslik : KIYÂMET ANCAK NÂSIN ŞERLİLERİ ÜZERİNE KOPACAKTIR, RİVÂYETİ
Hadis : Rivâyete göre, Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöylebuyurduğunu işittim, demiştir: Kendileri hayatta bulunup da kıyâmetin koptuğu zamâna erişen kimseler nâsın şerlilerindendirler.
HadisNo : 2114

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-FİTEN
Konu : Nizâmı bozmak
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : HACCÂC-I ZÂLİM`İN ZULÜM VE İ`TİSÂFINDAN ŞİKÂYET EDEN BASRA HALKINI ENES İBN-İ MÂLİK RADİYA`LLÂHU ANH`A ŞİKAYETİ
Hadis : Rivâyete göre, Haccâc (-ı zâlim) in halka yaptığı zulüm ve i`tisaftan (bir ara) Enes İbn-i Mâlik`e şikâyet olunmuştu. Enes İbn-i Mâlik şikâyetcilere "Sabrediniz (sakın memleketin nizâmını bozmayınız). Çünkü (siz öyle bir zamanda yaşıyorsunuz ki) bundan sonra gelecek zaman muhakkak bundan daha fenâ olacaktır. Ve bu fenâlık (siz ölüp de) Rabbinize kavuşuncaya kadar (asırlarca) böyle sürüp gidecektir. Bu (fenâlığın muzâaf bir sûrette teselsül edeceği) ni ben Peygamberimiz (Muhammed) Salla`llahu aleyhi ve sellem`den işittim" demiştir.
HadisNo : 2115

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-FİTEN
Konu : Silâhla oynamamak
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : DİN KARDEŞE KARŞI TEŞHÎR-İ SİLÂHDAN MEN`E DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Rivâyete göre, Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sakın sizin biriniz silâhını (teşhîr edip de) din kardeşine işâret etmesin! Çünkü işâret eden kimse bilmez ki, belki şeytan eline hız verir de (din kardeşini vurur); bu sûretle Cehennem`den bir çukura yuvarlanır.
HadisNo : 2116

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-FİTEN
Konu : Fitneden kaçmak
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : RESÛL-İ EKREM`İN YAKIN BİR İSTİKBALDE BİRTAKIM FİTNELER ZUHÛR EDECEĞİNİ İHBÂRI, BU SIRADA FİTNEYE KARIŞMAYIP OTURANIN AYAKTA DURANDAN HAYIRLI OLDUĞUNU TENBÎH BUYURDUĞUNA DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: Yakın bir istikbalde birtakım fitneler olacaktır. Fitne zamânında (ona karışmayıp) oturan kişi (karışmak üzere) ayakta durandan hayırlıdır. O hengâmete ayakta duran da (fitne esbâbını hazırlamağa) gidenden hayırlıdır. Her kim fitne vukuuna muttali` olup onu görmeğe çalışırsa, muhakkak onun kahrına uğrar. Her kim o fitne zamânı iltica edecek veyâ sığınacak bir yer bulursa hemen sığınsın (fesadcılara karışmasın!).
HadisNo : 2117

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-FİTEN
Konu :
Ravi : Seleme İbn-i Ekva`
Baslik : BU FİTNE GÜNLERİNDE SELEME İBN-İ EKVA` RADİYA`LLÂHU ANH İLE HACCÂC ARASINDA GEÇEN BİR VAK`A
Hadis : Rivâyete göre, müşârün-ileyh hazretleri (Medîne`de) Haccâc`ın yanına girdiğinde Haccâc: - Ey İbnü`l-Ekva` sen ayağının iki ökçesine basarak dîninden geri döndün, (Medîne`yi bırakıp) bâdiye arablariyle yaşadın (ölüme müstahak oldun) dedi. İbnü`l-Ekva`: - Hayır (ben hicret ettiğîm Medine`den yüz çevirmedim) fakat Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem bana bâdiyede oturamağa izin verdi, diye karşıladı.
HadisNo : 2118

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-FİTEN
Konu : Bir kavme inen azap iyilerede isabet eder;Herkes kendi amellerine göre ba`s olunur
Ravi : Abdullâh b. Ömer
Baslik : ALLÂHU TEÂLÂ BİR KAVME AZÂB İNDİRİNCE O KAVMİN FASÎK, SÂLİH HEPSİNE İSÂBET EDER. SÂLİHLER KIYÂMETTE MÜKÂFATLANIRLAR, MEÂLİNDE İBN-İ ÖMER HADÎSİ
Hadis : Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: Allah bir kavme azâb indirince, o kavim içinde bulunan (sâlih, fâsık) her ferde azâb isâbet eder. Sonra (Kıyâmet gününde) herkes kendi amellerine göre ba`s olunurlar (sâlihler mükâfatlanır, fâsıklar azâb olunurlar).
HadisNo : 2119

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-FİTEN
Konu : Nifak
Ravi : Huzeyfe b. el-Yemânî
Baslik : MÜNÂFIKLIK ANCAK RESÛLU`LLÂH ZAMÂNINDA VARDI. BUGÜN İSE NİFAK, ÎMÂNDAN SONRA KÜFÜRDÜR, MEÂLİNDE HUZEYFE HADÎSİ
Hadis : Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Nifak ancak Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem zamânında mevcut idi. Bugün ise nifâk, îmânından sonra küfürdür.
HadisNo : 2120

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-FİTEN
Konu : Kıyâmet alâmetleri
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : HİCAZ MINTAKASINDA BİR ATEŞ ÇIKMADIKÇA KIYÂMET KOPMIYACAKTIR, MEÂLİNDEKİ EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Rivâyete göre, Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Hicaz kıt`asında bir ateş çıkmadıkça Kıyâmet kopmıyacaktır. Öyle bir ateş ki, Busrâ`daki develerin boyunlarını ziyâlandıracaktır.
HadisNo : 2121

« geri 1 2    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Lem Yesıhh · Ashâb-ı Resûlillâh · Munkeru'l-Hadîs · Kale Fulân · Sahâbî Mürseli · Muselsel · Enbe'enâ · Usûlu'l-Hadîs · Muztarıbu'l-Hadîs · Mâ A'lemu’ Bihî Be'sen · Ta'rifu Ve Tunkiru · İcâze Li’l-Ma'dûm · Muşebbeh · Elfâzu'l-Edâ · Sahibu'l-Bid'a · Atraf · Zenadıka · Ahfaz · Takyîdu'l-İlm · Garîbul-Metn · Vecedtu Bi-Hatti Fulân · Nushatu'l-Asl · Tarih · İlhâm · Muttehem Bi'l-Vad’ · Uluvv · Şibhu'l-Vad' · Musâ Leh · Gayru Me'huz Bih · Lem Ecidhu Hâkezâ · Hükmen Merfû · Merâtibu't-Ta'dîl · Tebliğ · Rakş · Muştebih Maklûb · Hasen Li-Zâtihî · Ashâb-ı Sünen · Galatâtu'l-Muhaddisîn · Ahberanâ Racul · Usûl · İstinbâtu'l-Ahkâm · Ta'âlik · Tefsir · İrvi Hazâ Annî · Sevk · Mebde · Suveylih · Ravi · Muttefekun Alâ Terkihî · Belâğ
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · İbtidâ-yı Sened · Lâ Be’se Bihî · Elfâzu't-Ta'dil · 3. Dipnotlar · İstimla · Rumiye · Mütevâtir · Eceztu Li-Men Edreke Zemânî · Es-Sunne · Silsiletu’z-Zeheb · el-Kutubu's-Selâse · Şuyuh Tedlîsi · Mudelles · Tusâ’î · 0. Sözlük Hakkinda · Vasalehu · Ashâb-ı Suffe · Müselsel Bi'l-Kavl · Meratibu's-Sahîh · Garîbul-Metn · Âdâbu'l-Muhaddis · Ta'dil Lafızları · Semi'tu Fulânen Yekûlu · Sıhâh · Mu'âsarat · Mudellis · Mu'telif Ve Muhtelif · Esbetu'n-Nâs · Ahsenu Şey'in Fi'l-Bâb · Gayru Sâbit · Musâ Leh · Kaviyyu'l-Hadîs · Zevâ’id · İlmu Dirâyeti'l-Hadîs · Sıfatu Rivâyeti'l-Hadîs · Sumâniyyât · Zabıt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber