Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Sahîfe
· Salih
· Fasık
· Nesh

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Yuhkâ
· Merdûd Âhad
· Sahâbiye
· Sâhîb
· Tesmiyetu'r-Ruvât
· Ye'ti Bi'l-Acâ'ib
· Kalîlu't-Tahdîs
· Mâ Akrabe Hadîsehu
· Sadûkun Yehimu
· Şurûtu’r-Rivâye
· Ve'l-Lafzu Li-Fulân Kale
· Eceztu Leke Cemî'a Merviyyâtî

Son Okunanlar
· Mu'dal
· Tunkiru Merre Ve Ta'rıfu Uhrâ
· Leyyinun
· Lika
· İcazet
· Meşayih
· Müzâkere
· Haddesenâ
· Hazâ Min Hadîsi
· Munâvele Mücerrede Ani'l-İcâze
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Fasillar » KİTABÜ`L-MERZÂ

KİTABÜ`L-MERZÂ


KİTABÜ`L-MERZÂ faslinda 2 sayfada 13 kayitli hadis var

« geri 1 2    ileri »

 
Fasil : KİTABÜ`L-MERZÂ
Konu : Hastalık küçük günahlara kefârettir;Musîbetler sebebiyle müslümana mağrifet olunur
Ravi : Ebû Saîd-i Hudrî
Baslik : MÜSLÜMANA İSÂBET EDEN FENÂLIK, HASTALIK, KEDER, HÜZÜN, EZÂ VE İÇ SIKINTISI, HATTÂ VÜCÛDÜNE BİR DİKEN BATMASI O MÜSLÜMANIN GÜNAHLARINA KEFFÂRET OLDUĞUNA DÂİR EBÛ SA`ÎD HUDRÎ RADİYA`LLÂHU ANH HADÎSİ
Hadis : Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: Müslümana fenâlık, hastalık, keder, hüzün, ezâ, iç sıkıntısı ârız olmaz, hattâ vücûduna bir diken batırılmaz; ancak Allahu Teâlâ bu musûbetlerden birisi sebebiyle o müslümanın suçlarını ve günahlarıını örter, bastırır.
HadisNo : 1907

 
Fasil : KİTABÜ`L-MERZÂ
Konu : Kâmil mü`min
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : MÜ`MİNİN BİR SAK ÜZERİNE BİTEN YEŞİL EKİNE, FÂSIK VE FÂCİRİN DE UZUN SERVİ AĞACINA TEŞBÎH BUYURULMASI VE HASTALIK GİBİ ŞEDÂİD-İ RÜZGÂRDA BİRİNCİNİN MUKÂVEMET ETTİĞİ HALDE İKİNCİNİN YIKILDIĞI
Hadis : Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: Mü`min kişinin benzeri ekin nev`inden bir sâk üzerine biten tâze ot gibi (yumuşak) tır; hangi taraftan ona rüzgâr dokunursa rüzgâr onu eğer (fakat o yıkılmaz, yine doğrulur). Doğrulunca rüzgâr belâsı ile yine eğrilir (fakat yine yıkılmaz, doğrulur ve doğru kalır). Hak`tan yüz çeviren fâcir kişinin benzeri de sert ve düz çam ve dağ servisi gibidir ki, Allah onu tâ dilediği vakit (bir def`ada) söker, devirir.
HadisNo : 1908

 
Fasil : KİTABÜ`L-MERZÂ
Konu : Musîbetler sebebiyle müslümana mağrifet olunur
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : ALLÂHU TEÂLÂ, HAKKINDA HAYIR DİLEDİĞİ KİMSELERİ BİRTAKIM MUSÎBETLERE GİRİFTÂR EDER, HADÎSİ
Hadis : Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem`in: "Şu bir kimse ki, Allahu Teâlâ onun hakkında hayır dileye, onu birtakım musîbetlere giriftâr eder" buyurduğu rivâyet olunmuştur.
HadisNo : 1909

 
Fasil : KİTABÜ`L-MERZÂ
Konu : Hz. Peygamber`in hastalığı
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : HAZRET-İ ÂİŞE`NİN (RESÛL-İ EKREM`DEN ZİYÂDE HASTALIĞI ŞİDDETLİ KİMSE GÖRMEDİM) HADÎSİ
Hadis : "Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem`den ziyâde hastalığı şiddetli olan hiç bir kimse görmedim" dediği rivâyet olunmuştur.
HadisNo : 1910

 
Fasil : KİTABÜ`L-MERZÂ
Konu : Humma hastalığı
Ravi : Abdullâh b. Mes`ûd
Baslik : HASTANIN GÜNÂHI AĞAÇ YAPRAĞI GİBİ DÖKÜLÜR, HADÎSİ. RESÛL-İ EKREM`İN HASTALIĞI HUMMÂ İDİ
Hadis : Rivâyete göre, şöyle demiştir: Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem`in hastalığında vücûdu hummânın harâretinden şiddetle sarsıldığı sırada huzûruna varmıştım. Ve: Yâ Resûla`llah! Hummâ harâretinden çok ıztırab çekiyorsunuz, dedim. Yâ Resûla`llah! Bu hummânın iki kat ıztırâbı var, elbette sizin için iki kat ecri ve mükâfâtı vardır, diye arzettim. Evet, deyip beni tasdîk ederek: "Hiç bir müslüman yoktur ki ona hastalık isâbet etmez, ancak Allahu Teâlâ onun hatâlarını ve günahlarını döker, nasıl ağacın (hazan vakti) yaprakları dökülürse." buyurdu.
HadisNo : 1911

 
Fasil : KİTABÜ`L-MERZÂ
Konu : İffeti korumak;Sar`a
Ravi : Abdullâh b. Abbâs
Baslik : HUMMÂ, SAR`A, KÖRLÜK GİBİ HASTALIKLARIN VESÎLE-İ CENNET OLACAĞI
Hadis : Bâzı ashâbına (ki, `Atâ` İbn-i Ebî Rebâh`tır) şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Ey `Atâ`! Sana Cennet kadınlarından bir kadın göstereyim mi? Demiştir. O da: Evet gösteriniz, demesi üzerine İbn-i Abbâs şöyle demiştir: Şu (gördüğün iri yapılı ve uzun boylu habeşî) kara kadın yok mu? Bu kadın bir kere Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem`e gelip: Yâ Resûla`llah! Ben sar`alanıyorum, sar`alanınca da açılıyorum, Allah`a benim için du`â buyurunuz, dedi. Resûl-i Ekrem: Ey kadın! İstersen hastalığına sabret. Bunun mukabilinde sana Cennet vardır. İstersen âfiyet vermesi için Allah`a du`â edeyim, buyurdu. Kadın: Yâ Resûla`llah! Hastalığıma sabrederim, dedi. Ancak ben açılıyorum. Açılmaklığım için Allah`a du`â buyurunuz, diye ricâ etti. Resûl-i Ekrem du`â etti. (Edeb yerleri açılmaz oldu).
HadisNo : 1912

 
Fasil : KİTABÜ`L-MERZÂ
Konu : Açılma korkusu;Körlük
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : HUMMÂ, SAR`A, KÖRLÜK GİBİ HASTALIKLARIN VESÎLE-İ CENNET OLACAĞI
Hadis : Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğunu işittim, dediği rivâyet olunmuştur: Allahu Teâlâ buyurur ki: Kulumu iki sevgilisiyle ibtilâ (ve göz nurlarından mahrûm) edip de kulum (ikâyet etmeyip) sabır ederse iki gözüne bedel olarak ona Cennet`i veririm. Enes İbn-i Mâlik der ki: (İki sevgilisi) sözü ile Resûlu`llah kulun iki gözünü murâd etmiştir.
HadisNo : 1913

 
Fasil : KİTABÜ`L-MERZÂ
Konu : Hasta ziyâreti
Ravi : Câbir b. Abdullâh
Baslik : RESÛL-İ EKREM`İN YAYA, BİNİTLİ HASTA ZİYÂRETİ VE ZİYÂRET ÂDÂBI
Hadis : Rivâyete göre, Câbir: "Hastalığımda Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem beni hasta ziyâretine gelmişti. Gelirken ne katıra, ne de ata binmemişti" demiştir.
HadisNo : 1914

 
Fasil : KİTABÜ`L-MERZÂ
Konu : Hz. Ebûbekr`in halifeliği;Hilâfet;Kadın kıskançlığı
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : HASTANIN HASTA A`ZÂSINDAN ŞİKÂYET EDEREK MESELÂ: VAH BAŞIM, DEMESİNDE MAHZUR OLMADIĞINA DÂİR HAZRET-İ ÂİŞE HADÎSİ
Hadis : (Kardeşi oğlu Kasim İbn-i Muhammed`in) rivâyetine göre, Hazret-i `Âişe (bir kere şiddetli baş ağrısına tutularak:) Vay başım, (ölüyorum!) Demişti. Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem de: Eğer sen ölür de ben hayatta kalırsam senin için istiğfâr eder ve senin için du`â eylerim! Buyurdu. Bunun üzerine Âişe: Vay başıma gelen musîbete! Vallahi öyle sanıyorum ki, muhakkak sen benim ölümümü istiyorsun. Eğer ben ölürsem muhakkak sen o son günün gecesinde kadınlarının birisiyle gerdek olup yaşayacaksın, dedi. Âişe`nin bu sözü üzerine Resûlu`llah şöyle buyurdu: Yâ Âişe! (endişelenme) belki ben "Vay başım!" demeliyim (çünkü senden önce öleceğim). Yâ Âişe! (hattâ) şimdi Ebû Bekr`e ve oğluna haber göndermek ve -Hilâfet dedikoducularının sözlerinden ve hilâfet umanların temennîlerinden nefret ederek- Hilâfeti Ebû Bekr`e vâsıyyet etmek arzu ettim. Fakat sonra düşündüm ki, Allah (Hilâfeti Ebû Bekir`den başkasına müyesser kılmaktan) imtinâ eder. Mü`minler de Ebû Bekir`den başkasının halîfe olmasını men` ederler. Yâhud Allahu Teâlâ (Ebû Bekir`den başkasının halîfe olmasını) men` eder. Mü`minler de (Ebû Bekir`den başkasına bî`at ve mutâba`attan) imtinâ` ederler.
HadisNo : 1915

 
Fasil : KİTABÜ`L-MERZÂ
Konu : Ölümü temenni etmek
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : BİR ZARAR İSÂBETİNDEN DOLAYI, ÖLÜM TEMENNÎSİNDEN NEHİY HAKKINDA ENES İBN-İ MÂLİK RADİYA`LLÂHU ANH HADÎSİ
Hadis : Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: Sizden biriniz kendisine (hastalık gibi) bir zarar isâbet ettiğinizden dolayı sakın ölümü temennî etmesin! Eğer muhakkak tememnî etmek zorunda bulunursa, şöyle söylesin: Allah`ım, yaşamak benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat, ölmek hayırlı olduğu zaman da beni öldür!.
HadisNo : 1916

« geri 1 2    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Men Mislu Fulân · Uhtulife Fîhi · Haddesenâ Fulân Kırâ'aten · Müselsel Bi'l-Hilf · Muselsel · Ashâbu'l-Mı'eteyn · Lâ Yus'elu An Mislihî · İmlâ · Ehlu'l-Hevâ · Eceztu Leke (Lekum) Cemî'a Mesmû'âtî · Şedîdu'd-Da'f · Lafzen Mütevâtir · İcâzetu'l-Mu'ayyen Li'l-Muayyen Fî'l-Mu'ayyen · Vakf · Tahdis Ücreti · Humâsî · İntihâ · Cehâlet · Mütevatir-i Ma'nevî · Lâ Şey' · İhtisâr-ı Hadis · Yukalu · Esbâbu'l-Hadîs · Emsâlu'l-Hadîs · Eceztu Li-Men Yeşâ'u'l-İcâze · Da'îfu’l-Hadis · Fuhşu'l-Ğafle · Ahrece Lehû · Matrûh · Vehen · Cemâ'a · Mûsî · A'demu's-Sıhha · Lehû Menâkîr · Taktî'u'l-Hadîs · İşkâl · İkrâr · Nakl-i Hadîs · İsnad · Enşedenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi · Mustahrecât · Salih · İlle Gâmıda · Mâ Alâ Şarti Muslim · Eş-Şeyhân · Nâzil · Leyse Bi-Merdiyy · Lem Yuced Lehu Asl · Haddesenî's-Sika · Âhır
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · İbtidâ-yı Sened · Lâ Be’se Bihî · Elfâzu't-Ta'dil · 3. Dipnotlar · İstimla · Rumiye · Mütevâtir · Eceztu Li-Men Edreke Zemânî · Es-Sunne · Silsiletu’z-Zeheb · el-Kutubu's-Selâse · Şuyuh Tedlîsi · Mudelles · Tusâ’î · 0. Sözlük Hakkinda · Vasalehu · Ashâb-ı Suffe · Müselsel Bi'l-Kavl · Garîbul-Metn · Âdâbu'l-Muhaddis · Ta'dil Lafızları · Semi'tu Fulânen Yekûlu · Sıhâh · Mudellis · Mu'telif Ve Muhtelif · Esbetu'n-Nâs · Ahsenu Şey'in Fi'l-Bâb · Gayru Sâbit · Musâ Leh · Kaviyyu'l-Hadîs · Zevâ’id · İlmu Dirâyeti'l-Hadîs · Sıfatu Rivâyeti'l-Hadîs · Sumâniyyât · Zabıt · Se-Nâ · Kâle'llâhu Te'âlâ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber