Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Sahîfe
· Salih
· Fasık
· Ashâb-ı Suffe

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Rudde Hadîsuhû
· Haddesenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u
· İlle Gâmıda
· İlmu Dirâyeti'l-Hadîs
· Lâ Yu'lemu Men Ahrecehu Ve La İsnaduhu
· Merdûd Âhad
· Rivâyetu'l-Ebnâ Ani'l-Âbâ
· Sikatun
· Subâ'iyyât
· Ta'lîku'l-İcâze
· Telfîku'l-Hadîs
· Yurvâ

Son Okunanlar
· Kassâs
· Âlî
· Şedîdu'd-Da'f
· Garîbi'l-Meşhûr
· Salih
· Yekzibu
· Da'îfun Vahin
· Lehû Ahâdîs Menâkîr
· Vaz
· İhticâc
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Raviler » Ebû Hüreyre

Ebû Hüreyre

Ebû Hüreyre ravisine ait 40 sayfada 395 kayitli rivayet hadis var

« geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40    ileri »

 
Fasil : KİTABÜ`L-EŞRİBE
Konu : Su içme âdâbı;Suyu bardaktan içmek
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : BİR BARDAĞI KOYMADAN DESTİDEN SU İÇMENİN KERÂHETİNE DÂİR EBÛ SA`ÎD HUDRÎ VE EBÛ HÜREYRE HADÎSLERİ
Hadis : Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem kırbanın veyâ (desti gibi) su kabının ağzından (bir maşrabaya koymaksızın) su içmekten ve birinizin ev(inin duvar)ına komşusunun bir ağaç (başını) koymasını men` etmesinden nehyetti.
HadisNo : 1902

 
Fasil : KİTABÜ`L-MERZÂ
Konu : Kâmil mü`min
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : MÜ`MİNİN BİR SAK ÜZERİNE BİTEN YEŞİL EKİNE, FÂSIK VE FÂCİRİN DE UZUN SERVİ AĞACINA TEŞBÎH BUYURULMASI VE HASTALIK GİBİ ŞEDÂİD-İ RÜZGÂRDA BİRİNCİNİN MUKÂVEMET ETTİĞİ HALDE İKİNCİNİN YIKILDIĞI
Hadis : Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: Mü`min kişinin benzeri ekin nev`inden bir sâk üzerine biten tâze ot gibi (yumuşak) tır; hangi taraftan ona rüzgâr dokunursa rüzgâr onu eğer (fakat o yıkılmaz, yine doğrulur). Doğrulunca rüzgâr belâsı ile yine eğrilir (fakat yine yıkılmaz, doğrulur ve doğru kalır). Hak`tan yüz çeviren fâcir kişinin benzeri de sert ve düz çam ve dağ servisi gibidir ki, Allah onu tâ dilediği vakit (bir def`ada) söker, devirir.
HadisNo : 1908

 
Fasil : KİTABÜ`L-MERZÂ
Konu : Musîbetler sebebiyle müslümana mağrifet olunur
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : ALLÂHU TEÂLÂ, HAKKINDA HAYIR DİLEDİĞİ KİMSELERİ BİRTAKIM MUSÎBETLERE GİRİFTÂR EDER, HADÎSİ
Hadis : Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem`in: "Şu bir kimse ki, Allahu Teâlâ onun hakkında hayır dileye, onu birtakım musîbetlere giriftâr eder" buyurduğu rivâyet olunmuştur.
HadisNo : 1909

 
Fasil : KİTABÜ`L-MERZÂ
Konu : Cennete yalnız Allâh`ın rahmetiyle girilir;Îtidâlli hareket;Ölümü temenni etmek
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : ÖLÜM TEMENNÎSİNDEN NEHYE DÂİR EBÛ HÜREYRE RADİYA`LLÂHU ANH HADÎSİ
Hadis : Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem`den işittim ki: - (Allah`ın kerem ve rahmeti olmadıkça) Hiç bir kişiyi onun güzel işi ve ibâdeti Cennet`e koyamaz, buyurdu. Bunun üzerine Ashâb: - Yâ Resûla`llah! Sizi de mi koyamaz? Diye sormuşlardı da Resûl-i Ekrem şöyle cevap verdi: - Evet beni de Allah`ın fazlı ve rahmeti bürümedikçe yalnız ibâdetim Cennet`e koyamaz. Bu vechile Ashâb`ım! İş ve ibâdetinizde (i`tidâl ile hareket edip) ifrat ve tefritten sakınınız. Doğru yoldan gidip Allah`a yaklaşınız! Sakın sizin hiç biriniz (sâlih olsun, fâsik olsun) ölüm temennî etmesin! Çünkü o, hayır ve ihsan sâhibi ise (yaşayıp) hayrını, ihsânını arttırması umulur; eğer günahkâr bir kişi ise (yine yaşayıp günün birisinde) tevbe ederek Allah`ın rızâsını dilemesi me`muldür.
HadisNo : 1918

 
Fasil : KİTÂBÜ`T-TIB
Konu : Her derdin şifasını Allah verir
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : DERD VEREN ALLAH MUHAKKAK DEVÂSINI DA BİRLİKTE VERİR, MEÂLİNDEKİ EBÛ HÜREYRE RADİYA`LLÂHU ANH HADÎSİ
Hadis : Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem`in: "Allahu Teâlâ verdiği her hangi bir derdin şifâsını da verir" buyurduğu rivâyet olunmuştur.
HadisNo : 1920

 
Fasil : KİTÂBÜ`T-TIB
Konu : Baykuş ötmesi;Cüzamlıdan kaçmak;Hastalık sirâyeti;Uğursuzluk telâkkisi
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : CÜZZAMLIDAN ARSLANDAN KAÇAR GİBİ HAZER OLUNMASI HAKKINDA EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: (İslâm`da) hastalığın (bizâtihi) sirâyeti yoktur, teşe`üm de yoktur, öğey ve baykuş (ötmesinden te`sîri) de yoktur, safer (ayının hayır ve şerle alâmeti) de yoktur (bunlar câhiliyyet hurâfeleridir) fakat (Ey mü`min) cüzamlıdan arslandan kaçar gibi kaç!
HadisNo : 1927

 
Fasil : KİTÂBÜ`T-TIB
Konu : Hastalık sirâyeti
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : SÂRÎ HASTALIKLARDAN KORUNMA HAKKINDA RİVÂYETLER
Hadis : Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: (Resûl-i Ekrem bundan önceki hadîsi teblîğ buyurduğu mecliste, hazır bulunan) bir A`râbî: - Yâ Resûla`llah (hastalığın sirâyeti yoktur! Buyurdunuz. Fakat) benim geyikler gibi (düzgün sağlam) ve (temiz) kumluk (arâzî) de yaşayan develerime ne dersiniz? Bu develerimin arasına (hâriçten) uyuz deve (gelip) sokulunca develerimi uyuz ediyor! Di(ye ortaya bir şüphe bırak)tı. Resûl-i Ekrem: - Ya ilk uyuz deveye bu hastalığı kim sirâyet ettirdi? Diye cevâb verdi.
HadisNo : 1928

 
Fasil : KİTÂBÜ`T-TIB
Konu : Tefe`ül;Uğursuzluk telâkkisi
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : İSLÂM`DA TEŞE`ÜM YOKTUR, GÜZEL SÖZLE TEFE`ÜL VARDIR, HADÎS-İ ŞERÎFİ
Hadis : Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem`in: "İslâm`da teşe`üm yoktur, en hayırlısı tefe`üldür" buyurduğunu işittim, dediği rivâyet olunmuştur. Mecliste bulunanlar: Tefe`ül nedir Yâ Resûla`llah! Diye sordular. Resûl-i Ekrem: Sizden birinizin duyduğu güzel sözdür, buyurdu.
HadisNo : 1936

 
Fasil : KİTÂBÜ`T-TIB
Konu : Kahinler;Karında ölen ceninin diyeti
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : İSLÂM`DA TEŞE`ÜM YOKTUR, GÜZEL SÖZLE TEFE`ÜL VARDIR, HADÎS-İ ŞERÎFİ
Hadis : Rivâyete göre, bir kere Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem Hüzeyl kabîlesinden biribiriyle döğüşen iki kadın arasında hüküm etmişti. (Şöyle ki:) Bu kadınlardan birisi diğerine bir taş atmış ve attığı taş gebe kadının karnına dokunarak karnındaki çocuğu öldürmüştü. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem`e da`vâ ettiler. Resûl-i Ekrem de: Kadının karnındaki cenînin diyeti köle veyâ câriye gurresidir (yâni bir diyetin nısf-ı öşürüdür) diye hükmetti. Bunun üzerine diyet ve garâmetle mahkûm olan kadının velîsi (seci`li ve kafiyeli bir edâ ile): Yâ Resûla`llah! Henüz yemeyen, içmeyen ve söz söylemiyen, sayha etmiyen çocuğun diyetiyle nasıl mahkûm olurum. Bunun benzeri hüküm bâtıl olur, dedi. Resûl-i Ekrem de: Bu adam kâhinler zümresindendir, buyurdu.
HadisNo : 1937

 
Fasil : KİTÂBÜ`T-TIB
Konu : Hastalık sirâyeti
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : HASTALIK BİZÂTİHİ SÂRÎ DEĞİLDİR, ALLÂH`IN TAKDÎRİYLE SÂRÎDİR
Hadis : Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem`in: "Sakın hasta deveyi sağlam devenin yanına uğratmayınız!" buyurdu, dediği rivâyet olunmuştur.
HadisNo : 1939

« geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Leyse Bi-Hucce · Sıhah-ı Sitt · İndenâ · Sahabe · Hadis · İmâm · Uşarî · Gayru Sika · Kitâbet · Kezzâbun · Ecâzenî · Sudâsî · Fevâ'id · Teğayyur · Cerh Mertebeleri · Mevdû'u'l-İsnâd · Rivâyetu'l-Ekâbir Ani'l-Esâğîr · Ahberanâ Münâveleten · İttihâm Bi'l-Kizb · Ashâbu'l-Mi'în · Mudelles · Cevâmi' · Zenadıka · Hafız · Semi'tu · Leyse Bi-Şey · İ'câm · Tecrîh · Sahîfe · Leyse Lehu Aslun · İlmu Mustalahi'l-Hadîs · A'demu's-Sıhha · Rivayeten · Leyse Bi-Sâbit · Sunâ’î · Kibâr-ı Tâbi'în · İstinbat · Atfe · Kara’tu Bi-Hatti Fulân · Vakafehu · Tesâhul · Dâbıt · Garîbu'l-Hadîs · Mu’en’en · İcâzetu’l-Mucâz · Ahberanâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u · Tesmiyetu'r-Ruvât · Ashâb-ı Kiram · Şâz · Sıhhat
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Kalb-i Mürekkeb · İttihâmu'r-Râvî Bil-Kizb · Lem Erahu Bı-Haze'l-Lafz · İcâze Li'l-Mechûl · Buhârî · Ruvînâ · Mukâtebe Mücerrede Ani'l-İcâze · Mubhemât · Garîbi'l- Mutlak · Ka-Senî · Haber-i Mütevâtir · Zekera Lenâ Fulân Bi-Kırâ'atî · Müselsel Bi'l-Evveliyye · Semi'tu Fulânen · Es-Sunnetu'n-Nebeviyye · İcaze Li'l-Mu'ayyen Fî Gayrı Mu'ayyen · Esahhu’l-Ahâdîs · Tahammulu'l-İlm · Bâtılun · Dirâyetu'l-Hadîs İlmi · Nakale-i Hadîs · Yurvâ · Esbetu'l-Esânîd · Fukahâ-Yı Seb'a · Gayru Sâbit · Dabt · Semi'tu Fulânen Bi-Kırâ'atî Aleyh · Lafzı Tevatür · İstinbâtu'l-Ahkâm · Kale Fulân · Lâ Yus'elu Anhu · Leyse Bi'l-Metîn · Mucâzât · Mudevvenât · Makbul Âhad · Sahabe · İcâze Li'l Mu'ayyen Fi'l-Mu'ayyen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber