Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Sahîfe
· Salih
· Fasık
· Ashâb-ı Suffe

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Rudde Hadîsuhû
· Haddesenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u
· İlle Gâmıda
· İlmu Dirâyeti'l-Hadîs
· Lâ Yu'lemu Men Ahrecehu Ve La İsnaduhu
· Merdûd Âhad
· Rivâyetu'l-Ebnâ Ani'l-Âbâ
· Sikatun
· Subâ'iyyât
· Ta'lîku'l-İcâze
· Telfîku'l-Hadîs
· Yurvâ

Son Okunanlar
· Da'îfun Vahin
· Lehû Ahâdîs Menâkîr
· Vaz
· İhticâc
· Arz
· Şartu'ş-Şeyhayn
· Ahberanî Fulân Kitâbeten
· Ashâb-ı Sünen
· Tashîh
· Muttehem Bi'l-Kezib
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Raviler » Ebû Hüreyre

Ebû Hüreyre

Ebû Hüreyre ravisine ait 40 sayfada 395 kayitli rivayet hadis var

« geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40    ileri »

 
Fasil : NAFAKA BAHSİ
Konu : Dul kadınların nafakasını temine çalışmak;Fakirlerin nafakasını temine çalışmak
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : DULLARIN VE FAKÎRLERİN NAFAKASINI KAZANAN MÜSLÜMAN, ALLAH YOLUNDA HARB EDEN MÜCÂHİD GİBİDİR
Hadis : Rivâyete göre, Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Dul kadınların ve bir günlük geçimi olmıyan fakirlerin nafakalarını kazanmağa koşan müslüman, Allah yolunad harb eden mücâhid gibidir. Yâhud gece namazlı, gündüz oruçlu kimse gibidir.
HadisNo : 1843

 
Fasil : TAÂM BAHSİ
Konu : Açları doyurmak
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : RESÛL-İ EKREM`İN EBÛ HÜREYRE`NİN KARNINI DOYURMASI
Hadis : Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Bir gün son derece acıkmıştım. Yolda Ömer İbn-i Hattâb radiya`llahu anh`e kavuşdum. Azîz ve Celîl olan Allah`ın kitâbında (ve Âl-i İmrân Sûresi`nden) bir âyeti bana okumasını (ve istifâde etmemi) ricâ ettim. Ömer evine girdi. Ve o âyeti bana okudu. (Halbuki maksadım okumak değildi, karnımı doyurmakdı. Ömer bunu anlamamışdı, evden ayrılıp) uzak gitmeden (şiddetli açlıkdan) yüz üstü düştüm. Bu baygınlık sırasında Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`in baş ucumda dikilerek bana: Yâ Ebâ Hüreyre diye seslendiğini duydum. Hemen ben: Buyur yâ Resûla`llah, emrine hazırım, her saâdet senindir, dedim. Resûlullah elimi tuttu, beni kaldırdı. Ve bu düşkün vaziyetimi anladı. Beni evine götürdü. Hemen büyük bir bardak süt içmemi emretti. Onu içdim. Sonra: Tekrak iç yâ Ebâ Hüreyre, buyurdu. Bir bardak daha içdim. Sonra bir daha süt emretti. Ben de tekrar içdim. Artık karnımın vaziyeti düzeldi, bir ok gibi dümdüz oldu. Ebû Hüreyre (rivâyetine devâm ederek) der ki: Bir müddet sonra Ömer`e kavuşmuştum. Ve başımdan geçen bu vâkıayı anlatarak: "Yâ Ömer, Allah benim karnımı doyurmağa senden daha lâyık bir zâtı, (Resûl-i Ekrem`i) me`mûr etti. Vallahi ben senden bana bir âyet okuyup öğretmeni ricâ etmişdim. Halbuki ben o âyeti senden daha düzgün okurdum!" dedim. Bunun üzerine Ömer, "Vallahi yâ Ebâ Hüreyre, seni evime koyup doyurmak benim için kızıl develer misâli kıymetli dünyâlığa mâlik olmakdan daha sevimlidir!" dedi.
HadisNo : 1845

 
Fasil : TAÂM BAHSİ
Konu : İki kişinin yiyeceği üç kişiye yeter
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : AYNI MEVZÛDA ENES İBN-İ MÂLİK`İN DİĞER BİR HADÎSİ VE EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Rivâyete göre, Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem: "İki kişinin taâmı, üç kişiye kifâyet eder (doyurur). Üç kişinin taâmı da dört kişiye kifâyet eder" buyurmuştur.
HadisNo : 1850

 
Fasil : TAÂM BAHSİ
Konu : Yemek seçmemek
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : HİÇ BİR YEMEĞİN AYIBLANMAMASINA DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem hiç bir yemeği hiç bir zaman ayıblamamış, yermemiştir. O, hoşlanırsa yerdi, hoşlanmazsa bırakırdı, yemezdi, demiştir.
HadisNo : 1853

 
Fasil : TAÂM BAHSİ
Konu : Hz. Peygamber`in kanâati
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : EBÛ HÜREYRE`NİN İKİ HADÎSİ
Hadis : Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Bir kere Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem Ashâb`ı arasında hurma taksîm etti. Herkese yedişer hurma verdi. Bana da yedi hurma verdi. Bunun birisi ağacında kemâle ermeden kurumuş koruk hurma idi. Fakat bu hurmaların içinde, bana ondan sevimlisi yoktu. Çiğnerken o, (sakız gibi dayanır) ağzımda çabuk erimezdi.
HadisNo : 1855

 
Fasil : TAÂM BAHSİ
Konu : Hz. Peygamber`in kanâati
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : EBÛ HÜREYRE`NİN İKİ HADÎSİ
Hadis : Rivâyete göre bir kere müşârün-ileyh önlerinde koyun kebabı yemekte olan bir cemâate uğramıştı. Bunlar Ebû Hüreyre`yi dâ`vet ettilerse de müşârün-ileyh icâbet etmeyip: "Vallahi Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem şu dünyâdan arpa ekmeği ile karnı doymadan çıkıp gitti!" demiştir.
HadisNo : 1856

 
Fasil : AKİKA BAHSİ
Konu : Putlara kurban
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : İSLÂM`DA FERA` VE ATÎRE BULUNMADIĞINA DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Rivâyete göre, Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem: (İslâm`da) ne fera`, ne de atîre yokdur (yâni bu kurbanlar vâcib değildir). Fera`, deve ve koyun makulesi hayvanların ilk yavrusudur. (Câhiliyet devrinde) müşrikler bu yavruları putlarına kurban ederlerdi. Atîre de Receb`de kesilenlerdi.
HadisNo : 1872

 
Fasil : KİTABÜ`L-EŞRİBE
Konu : Hırsızlık;İçki içmek;Zinâ edenler
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : ŞİRB-İ HAMRI KÜFÜR DERECESİNE VARDIRAN EBÛ HÜREYRE RADİYA`LLÂHU ANH`IN ŞİDDETLİ BİR RİVÂYETİ
Hadis : Rivâyete göre, Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zinâkâr (mü`min) kişi zinâ ettiği sıra (tam ve kâmil bir) mü`min olduğu halde zinâ edemez. İçki içen de içki içtiği zamanda (kâmil bir) mü`min olarak içemez. Hırsız da sirkat ettiği sıra (kâmil bir) mü`min olduğu halde sirkat edemez.
HadisNo : 1889

 
Fasil : KİTABÜ`L-EŞRİBE
Konu : Yağmacılık
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : ŞİRB-İ HAMRI KÜFÜR DERECESİNE VARDIRAN EBÛ HÜREYRE RADİYA`LLÂHU ANH`IN ŞİDDETLİ BİR RİVÂYETİ
Hadis : Bir rivâyette (Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: Halkın gözü önünde yağmacılık eden yüksek mevkî sâhibi (zâlim kişi) yağmacılık ettiği zaman mü`min olarak çapulculuk edemez.
HadisNo : 1890

 
Fasil : KİTABÜ`L-EŞRİBE
Konu : Sağım hayvanlarının geçici olarak verilmesi (meniha)
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : SAĞILIP İÂDE ETMEK ÜZERE SAĞMAL DEVE VE KOYUN HEDİYE ETMEK NE GÜZEL SADAKADIR, HADÎSİ
Hadis : Rivâyete göre, Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bol sütlü bir sağım devesi -sağılıp sâhibine i`âde edilmek üzere- hediyesi ne güzel sadakadır. Mümtaz sağmal koyun hediyesi de böyledir. Bu bereketli hayvan bir kap sabahleyin, bir kap akşam vakti sağılır.
HadisNo : 1897

« geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Gayruhû Evsak Minhu · Matrûhu'l-Hadîs · Dabt · Fısku’r-Râvî · Ashâb-ı Ahruf · İmlâ · An'ane Munkatı’a · Mudevvenât · Leyse Bi-Umde · Hazâ Min Hadîsî Fervihî Annî · Kari · Haddesenâ Muzâkereten · Kâle'llâhu Te'âlâ · Esbât · Nâvelenî · Sebebu Vurûdi'l-Hadîs · İleyhi’l-Munteha Fi't-Tesebbut · İleyhi'l-Munteha Fi'l-Kizb · Hadis İlmi · Mahrec · Eceztu Ehle Zemânî · Uhbirtu An Fulân · Huve Ruknu'l-Kizb · Lem A'rifhu · Sikatun · Ruvînâ · Elfâz-ı Câzime · Fulân Yus'elu Anhu · Ceyyidu'l-Hadîs · İsnad · İlelu'l-Hadîs · Ercahu'l-Esânîd · Mütevâtir · Hazâ Semâ'î Fe'rvihî Annî · Alâmâtu’l-Vaz · Haddesenâ Fulân Kırâ'aten · Ruvîye An Fulân · Takyîd · Sebtun-Sikatun · İbdâl · İlhak · Ravâ Ba'duhum · Reka'ik · Kavî · Müselsel Bi'l-Evveliyye · Gayru Me’mûn · Haber-i Âhad · İcâze · Elkâbu'l-Muhaddısîn · Arzı Münâvele
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Kalb-i Mürekkeb · İttihâmu'r-Râvî Bil-Kizb · Lem Erahu Bı-Haze'l-Lafz · İcâze Li'l-Mechûl · Buhârî · Ruvînâ · Mukâtebe Mücerrede Ani'l-İcâze · Mubhemât · Garîbi'l- Mutlak · Ka-Senî · Haber-i Mütevâtir · Zekera Lenâ Fulân Bi-Kırâ'atî · Müselsel Bi'l-Evveliyye · Semi'tu Fulânen · Es-Sunnetu'n-Nebeviyye · İcaze Li'l-Mu'ayyen Fî Gayrı Mu'ayyen · Esahhu’l-Ahâdîs · Tahammulu'l-İlm · Bâtılun · Dirâyetu'l-Hadîs İlmi · Nakale-i Hadîs · Yurvâ · Esbetu'l-Esânîd · Fukahâ-Yı Seb'a · Gayru Sâbit · Dabt · Semi'tu Fulânen Bi-Kırâ'atî Aleyh · Lafzı Tevatür · İstinbâtu'l-Ahkâm · Kale Fulân · Lâ Yus'elu Anhu · Leyse Bi'l-Metîn · Mucâzât · Mudevvenât · Makbul Âhad · Sahabe · İcâze Li'l Mu'ayyen Fi'l-Mu'ayyen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber