Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Sahîfe
· Salih
· Fasık
· Ashâb-ı Suffe

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Rudde Hadîsuhû
· İlmu Dirâyeti'l-Hadîs
· Lâ Yu'lemu Men Ahrecehu Ve La İsnaduhu
· Rivâyetu'l-Ebnâ Ani'l-Âbâ
· Sikatun
· Ta'lîku'l-İcâze
· Haddesenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u
· Hafîtyu'l-İrsâl
· İlle Gâmıda
· Merâtibu'l-Cerh
· Merdûd Âhad
· Subâ'î

Son Okunanlar
· Mâ Alâ Şarti Muslim
· Muksirîn-i Sahabe
· Ashâb-ı Sünen
· Zahirî İnkıta’
· Vehim
· Merfû'an
· Sevk
· Refe'ahû
· Şekkun Mine'r-Râvî
· Kara’tu Bi-Hatti Fulân
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Fasillar » BED`ÜL-HALK BAHSİ

BED`ÜL-HALK BAHSİ


BED`ÜL-HALK BAHSİ faslinda 6 sayfada 51 kayitli hadis var

« geri 1 2 3 4 5 6    ileri »

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Şeytanın şerrinden Allâh`a sığınmak
Ravi : Süleymân İbn-i Surad
Baslik : SİNİRLENMENİN ŞEYTANDAN GELDİĞİ VE İSTİÂZE İLE GEÇECEĞİ
Hadis : Rivâyete göre şöyle demiştir: bir kere ben Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem ile berâber oturmakta idim. O sırada iki kişi sövüştüler. Bunlardan birinin (şiddet ve gazabından) yüzü kızarmış ve şah damarları şişmişti. Bunun üzerine Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem: - Ben bir kelime bilirim ki: eğer şu kişi o kelimeyi söylesin kendisinde bulunan gazap hâli muhakkak gider. (Evet) o kişi "Eûzü bi`llâhi mine`ş-şeytân" dese kendisinde bulunan bu hal gider, buyurdu. Orada bulunan Ashâb o kişiye: - Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem şeytandan Allah`a sığın! buyurdu, dediler. O da: - Vay, bende delilik mi var? diye i`tirâz etti.
HadisNo : 1356

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Esnemek
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : ŞEYTAN`LA İLGİLİ HADİSLER GELDİĞİ
Hadis : Rivâyete göre Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem: [Esnemek şeytandandır. Sizden biriniz esneyeceği zaman gücü yettiği kadar onu karşılasın. Çünkü sizin biriniz (esnerken mübâlâğa ederek) "Haaa" deyince şeytan (sevincinden) güler] buyurmuştur.
HadisNo : 1357

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Karışık rüyâ görmek;Korkulu rüyâ görmek;Rüyâ;Şeytanın şerrinden Allâh`a sığınmak
Ravi : Ebû Katâde Hâris b. Rıb`ıyy
Baslik : ŞEYTAN`LA İLGİLİ HADİSLER GELDİĞİ
Hadis : Rivâyete göre Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: - (Sûreti ve ta`bîri cihetiyle) güzel rü`yâ Allah`tandır. Fenâ rü`yâ da şeytandandır. Biriniz korkunç yâni karışık rü`yâ gördüğünde hemen sol tarafına tükürüp, üflesin ve o rü`yânın şerrinden Allah`a sığınsın, (Eûzü bi`llâhi mine`ş-şeytâni`r-racîm, desin!). Bu sûretle o rü`yâ, gören kimseye zarar vermez.
HadisNo : 1358

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Şeytanın insana tasallutu
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : ŞEYTAN`LA İLGİLİ HADİSLER GELDİĞİ
Hadis : Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`in: "Sizin biriniz uykusundan uyanıp da abdest aldığında burnundaki nesneyi nefesiyle üç def`a dışarı çıkarsın!. Çünkü şeytan uyuyanın genzinde geceler" buyurduğu rivâyet olunmuştur.
HadisNo : 1359

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Ev yılanları;Zehirli yılanları öldürmek
Ravi : Abdullâh b. Ömer
Baslik : YILANLARIN ÖLDÜRÜLMESİ HAKKINDAKİ RİVÂYETLER
Hadis : Rivâyete göre şöyle demiştir: Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem bir kere minber üzerinde hutbe îrâd ederken şöyle dediğini işittim: Ashâbım, siz yılanları öldürünüz! Ve (husûsiyle) arkasında iki beyaz çizgili cinsiyle kuyruksuz engerek yılanını öldürünüz!. Yılanların bu iki (habîs ve zehirli) cinsi, gözün nûrunu giderir, yüklü kadının da çocuğunu düşürür. Abdullah İbn-i Ömer (diğer bir rivâyette) demiştir ki: bir kere ben bir yılanı öldürmek için onu ta`kîb ediyordum. Ebû Lübâbe: - Onu öldürme! diye bana seslendi. Ben de ona: - Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem yılanları öldürmeyi emretmiştir! dedim. Ebû Lübâbe: - Resûlullah, yılanların umûmiyetle öldürülmesini emrettikten sonra, ev yılanlarını öldürmekten nehyetti. (Beyaz ve zehirsiz olan) bu ev yılanlarını Avâmirdir, uzun zaman evde yaşarlar, dedi.
HadisNo : 1360

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Kendini beğenmek;Kibirlenmek;Tevâzu
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : MÜSLÜMANLARIN HAYIRLI MALI KOYUNDUR
Hadis : Rivâyete göre Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Küfrün başı şark tarafındadır. Kendini beğenmek, kibirlenmek de at ve deve sâhibleri ile mevâşî sâhibi bedevî fellâhlardadır. Vakar ve tevâzu` ise koyun sâhiplerindendir.
HadisNo : 1361

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : İman-İslâm;Katı yürekliler
Ravi : Ebû Mes`ûd Ukbe İbn-i Amr
Baslik : ÎMAN YEMENLİDİR HADÎSİNİN MA`NÂSI
Hadis : Rivâyete göre müşârün-ileyh demiştir ki: bir kere Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem eliyle Yemen tarafına işâret etti de buyurdu ki: Îman Yemenlidir, işte şurada. İyi biliniz ki, katı ve kara yürekliler de develerin kuyrukları dibinde onlara haykıran (bedevî) ler içinde bulunur ki, bunlar şeytanın iki boynuzu görülen (şark) tarafındaki Rebîa ve Mudar (halkı) dır.
HadisNo : 1362

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Eşek anırması;Horoz ötmesi;Merkep anırması;Şeytanın şerrinden Allâh`a sığınmak
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : HOROZLAR ÖTERKEN EDİLEN DUÂLARIN KABÛL OLUNMASI, O SIRADA MELEKLERNİ HOROZLARA GÖRÜNMESİ VE EDİLEN DUÂLARA ÂMÎN DEMELERİ
Hadis : Rivâyet olunduğuna göre Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Horozların öttüğünü işittiğinizde (dileklerinizi) Allah`ın fazl-ü kereminden isteyiniz!. Zirâ horozlar melekler görmüşler (de öyle ötmüşler) dir. Merkebin anırmasını işittiğinzde de şeytan (ın şerrin) den Allah`a sığınınız (ve: Eûzü bi`llâhi mine`ş-şeytâni`r-racîm, deyiniz). Çünkü merkep şeytan görmüş (de öyle anırmış) dır.
HadisNo : 1363

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Fareler
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : GEÇMİŞ ÜMMETLERİN MESH VE TAHVİLLERİ HAKKINDA EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Rivâyete göre, Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Benî İsrâil`den bir kavim (mesh olunup) beşer târihinden silindi, yok oldu. Bilinmez ki, o kavm ne (fenâlık) işlemiştir. Ben zannetmem ki, o ümmet fâreden başka bir şeye mesh ve tahvîl edilmiş olsun. Çünkü fâre (içsin) diye (bir yere) deve sütü konulursa, onu içmez de koyun sütü konulursa onu içer. (Ebû Hüreyre der ki:) ben bunu Kâ`bü`l-Ahbâr`a hikâye ettim. O da bana: - Ey Ebû Hüreyre! Sen Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`den böyle söylediğini işittin mi? diye sordu. Ben de: - Evet işittim, dedim. Sonra Kâ`b tekrar tekrar bana: (Resûlullah`dan böyle söylediğini işittin mi?) diye sordu. Ben de nihâyet (onu reddederek): - Ben sana Tevrât`ı okuyor muyum? (Ben ancak Resûlullah`tan duyduğumu hikâye ediyordum) diye mukabele ettim.
HadisNo : 1364

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Yiyecek içine sinek düşmesi
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : SİNEK HAKKINDA EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Rivâyet olunduğuna göre Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem: [Sizden birinizin içeceği (ve yiyeceği) içine sinek düştüğü zaman, o kişi o(nun her tarafını) batırsın, sonra çıkarsın, (atsın). Çünkü sineğin iki kanadının birisinde hastalık, öbirisinde de şifâ vardır] buyurmuştur.
HadisNo : 1365

« geri 1 2 3 4 5 6    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Mevlâ · Ahrece Anhu · Şart · Mevlâhum · İlmu'l-Hadîs Dirâyeten · Zahirî İnkıta’ · Enşedenâ · Vâcîd · İcâze Li'l Mu'ayyen Fi'l-Mu'ayyen · Salih · Vehn · Rudde Hadîsuhû · Aşera -yi Mübeşşere · Mevsûl · Erba'ûn · Leyyinu'l-Hadîs · Se-Nî · Lem Ecidhu · Kara'tu Alâ Fulân An Fulân · Nâzil · Kalb Fi's-Sened · Musannif · Lehû Mâ Yunker · Asl · Sünen · Garîb-i Nisbî · Eceztuke Ve Li-Evlâdike Ve Li-Akîbike · Esbâbu'l-Vaz’ · Temrîz · İllet · Kurie Aleyhi Ve Huve Yesme'u · Telkîb · Gayru Dâbıt · Etkan · Ma’mûl Bih · Belağanî · Nuhinâ An Keza · Yuda'afu · İstimla · Ruvînâ · Adlun Hâfizun · Ta'rifu Ve Tunkiru · Lâ Yusâvî Şey'en · Muhtelit · Tazbîb · Eda Sığaları · Muteşâbîh · Cehâletu'l-Ayn · Adâletu's-Sahâbe · Merviyy Anh
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Kalb-i Mürekkeb · İttihâmu'r-Râvî Bil-Kizb · Lem Erahu Bı-Haze'l-Lafz · İcâze Li'l-Mechûl · Buhârî · Ruvînâ · Mukâtebe Mücerrede Ani'l-İcâze · Mubhemât · Garîbi'l- Mutlak · Ka-Senî · Cehaletu't-Ta'yîn · Haber-i Mütevâtir · Zekera Lenâ Fulân Bi-Kırâ'atî · Müselsel Bi'l-Evveliyye · Semi'tu Fulânen · Es-Sunnetu'n-Nebeviyye · İcaze Li'l-Mu'ayyen Fî Gayrı Mu'ayyen · Esahhu’l-Ahâdîs · Tahammulu'l-İlm · Bâtılun · Dirâyetu'l-Hadîs İlmi · İlmu Dirâyeti'l-Hadîs · Nakale-i Hadîs · Yurvâ · Esbetu'l-Esânîd · Sikatun · Emânet · Fulân Lâ Yus'elu Anhu · Ahfaz · Fukahâ-Yı Seb'a · Gayru Sâbit · Dabt · Semi'tu Fulânen Bi-Kırâ'atî Aleyh · Alâmâtu’l-Vaz · Lafzı Tevatür · Rumiye Bi'l-Ahaveyn · İstinbâtu'l-Ahkâm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber