Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Sahîfe
· Salih
· Fasık
· Ashâb-ı Suffe

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Rudde Hadîsuhû
· İlmu Dirâyeti'l-Hadîs
· Lâ Yu'lemu Men Ahrecehu Ve La İsnaduhu
· Rivâyetu'l-Ebnâ Ani'l-Âbâ
· Sikatun
· Ta'lîku'l-İcâze
· Haddesenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u
· Hafîtyu'l-İrsâl
· İlle Gâmıda
· Merâtibu'l-Cerh
· Merdûd Âhad
· Subâ'î

Son Okunanlar
· Mutkin
· Şurûtu’r-Rivâye
· Rubâ'iyyât
· Sadûkun Lehû Evhâm
· Cerh Mertebeleri
· Kara'tu Alâ Fulân An Fulân
· Mâ Alâ Şarti Muslim
· Muksirîn-i Sahabe
· Ashâb-ı Sünen
· Zahirî İnkıta’
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Fasillar » BED`ÜL-HALK BAHSİ

BED`ÜL-HALK BAHSİ


BED`ÜL-HALK BAHSİ faslinda 6 sayfada 51 kayitli hadis var

« geri 1 2 3 4 5 6    ileri »

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Cennetteki Tûbâ ağacı
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : CENNET`E İLK GİREN İSLÂM ÜMMETİNİN KEMMİYYET VE KEYFİYYETİ
Hadis : Rivâyete göre, Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem: "Ashâbım! Cennet`de (Tûbâ denilen) bir ağaç vardır ki, bir süvârî onun gölgesinde yüz sene gezse onun gölgesini asla bitiremez" buyurmuştur.
HadisNo : 1346

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Cennetteki Tûbâ ağacı
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : CENNET`TE ENBİYÂ MENZİLLER
Hadis : Bir rivâyette de Enes İbn-i Mâlik hadîsi gibi vârid olmuştur. (Ziyâde olarak) Ebû Hüreyre: [İsterseniz (bu haberi te`yîd için) "Ashâb-ı yemîn = defterleri sağ taraflarından verilenler, bu gölgede sâyebân olurlar" (meâlindeki âyet) i okuyunuz!] demiştir.
HadisNo : 1347

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Cennet ehli
Ravi : Ebû Saîd-i Hudrî
Baslik : CENNET`TE ENBİYÂ MENZİLLER
Hadis : Rivâyet olunduğuna göre, Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem: - Ehl-i Cennet Cennet`de kendilerinden yükseklerdeki (ehl-i guref denilen) bir takım köşklerin sâhiblerini (aralarındaki mesâfe farkından dolayı) güçlükle görebilirler. Nasılki (gündüz) şark veya garp ufkunda zıyâdâr kalan parlak yıldızı aradaki mesâfe uzunluğundan dolayı dikkatle bakanlar seçebilir! buyurmuş. Ashâb: - Yâ Resûla`llah! O âlî köşkler Enbiyâ menzilleri midir?. Başkaları onlara erişemez mi? diye sordular. Resûlullah: - Evet, o köşkler Enbiyâ menzilleridir. Fakat (Allah başkalarına da ihsân edebilir) hayâtım yed-i kudretinde bulunan Allah`a yemîn ederim ki: (Enbîya`dan başkaları) o erlerdir ki, onlar Allah`a îmân ve Peygamberleri tasdîk etmişlerdir, buyurdu.
HadisNo : 1348

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Humma hastalığı
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : CEHENNEM VE EHL-İ CEHENNEMİN VASFI VE NEBE` SÛRESİ ÂYETİ
Hadis : Rivâyet olunduğuna göre, Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem: "Hummâ (hastalığı) Cehennem harâretinin şiddetinden (bir parça) dır. Siz onu su ile soğutunuz!" buyurmuştur.
HadisNo : 1349

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Cehennem ateşi
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : CEHENNEM`İN VASFI HAKKINDA EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Rivâyete göre, Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem: - Sizin (şu dünyâ) ateşiniz, Cehennem ateşinin yetmiş cüz`ünden bir parçadır, buyurmuş. Ashâb tarafından: -Yâ Resûla`llah! Dünyâ ateşi (kâfirleri, fâcirleri azâb için) her halde kâfîdir, denildi. Resûlullah: - Cehennem ateşi (mikdarca ve sayıca) dünyâ ateşleri (nin umûmu) üzerine altmış dokuz derece fazla kılındı: Bunlardan her birinin harâreti bütün dünyâ ateşinin harâreti gibidir.
HadisNo : 1350

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Başkasına iyilik emrettiği halde kendi tutmamak;Cehennem azâbı
Ravi : Üsâme b. Zeyd b. Hârise
Baslik : CEHENNEM`İN VASFI HAKKINDA ÜSÂME HADÎSİ
Hadis : Rivâyete göre, Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle dediğini işittim, demiştir: Kıyâmet gününde bir kişi getirilip Cehennem`e atılır da Cehennem`de onun barsakları derhal karnından dışarı çıkar. Sonra o kişi (barsakları etrâfında) değirmen merkebinin değirmende döndüğü gibi döner. Bunun üzerine Cehennem halkı o kişinin başına toplanıp da: - Ey filân! Hal ve şânın nedir? Sen bize (dünyâda) iyilikle emredip bizi kötülükten nehyeden (bir öğütçü) değil mi idin? derler. O da: - (Evet ben öyle idim. Fakat) ben sizi ma`rûf ile emr ederdim. Halbuki kendim yapmazdım. Yine ben sizi münkerden nehyederdim de kendim işlerdim! diye cevap verir.
HadisNo : 1351

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Sihir
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : NEBÎ SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM`E SİHİR YAPILDIĞINA DAİR HZ. ÂİŞE HADİSİ
Hadis : Rivâyete göre demiştir ki: bir kere Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`e sihir yapılmıştı. Hattâ (şahs-ı Nebevî) bâzı işi işlemediği halde yaptım sanırdı. Nihâyet günün birinde tekrar tekrar duâ etti. Sonra bana: - Ey Âişe, bilir misin? Allah, bana kendisinde şifam olan şeyi bildirdi ki: bana iki kişi geldi (Cibrîl ve Mîkâil). Bunlardan biri baş ucumda, öbürüsü de ayak ucumda oturdu. Ve biri öbürüsüne: bu zâtın hastalığı nedir? diye sordu. O da: sihirlenmiştir, diye cevap verdi. Kim sihir yapmıştır? diye suâline de öbir Melek: Lebîd İbn-i A`sam! diye cevap verdi. Sonra bu sihir ne ile yapılmıştır? diye sordu. O da: Bir tarak, saç ve sakal tarantısı, erkek hurmanın kurumuş çiçek kapçığı ile, diye cevap verdi. Nerede yapılmıştır? Suâline de: Zervan kuyusunda diye cevap verdi. Sonra Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem (bâzı Ashâb ile berâber) çıkıp bu kuyuya gitti. Sonra dönüp geldi. Geldiğinde bana: - Ey Âişe! Kuyunun etrâfındaki hurma ağacının uçları şeytan başları gibidir? buyurdu. Bunun üzerine ben: - Yâ Resûla`llah! Siz o sihri çıkar (ıp çöz) dünüz mü? diye sordum. Resûlullah: - Hayır çıkarmadım. Çünkü Allah bana şifâ verdi. Bir de o sihri çıkarıp çözmekle halk arasında sihir şerrinin şuyûundan endîşe ettim. Sonra kuyunun kapatılmasını emrettim, buyurdu.
HadisNo : 1352

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Şeytanın insana tasallutu;Şeytanın şerrinden Allâh`a sığınmak
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : ŞEYTANIN MÂHİYETİ VE BİR İĞFÂL YOLU
Hadis : Rivâyete göre, Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Sizden her hangi birinize şeytan gelir de: (Şunu) böyle kim yarattı?, (Şunu) böyle kim yarattı?, En sonu: Rabb`ini kim yarattı? d(iye vesvese ver)ir. İmdi şeytanın vesvesesi Rabb`ınıza kadar erişince o vesveseli kişi hemen "Eûzü bi`llâhi mine`ş-şeytâni`r-racîm" di (yerek Allah`a sığın)sın! Ve vesveseye son versin!.
HadisNo : 1353

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu :
Ravi : Abdullâh b. Ömer
Baslik : ŞEYTANDAN İSTİÂZE EDİLMESİ
Hadis : Rivâyete göre müşârün-ileyh Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`in: [Meşrık tarafına işâret ederek: iyi biliniz ki fitne işte buradadır, fitne buradadır, şeytanın boynuzu doğduğu yerde (şark cihetinde) dir] buyurduğunu işittim, demiştir.
HadisNo : 1354

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Abdullah b. Selâm`ın müslüman oluşu, menkıbeleri;Besmele;Çocukları akşam eve almak;Su kaplarının ağzını örtmek
Ravi : Câbir b. Abdullâh
Baslik : ŞEYTANDAN İSTİÂZE EDİLMESİ
Hadis : Rivâyete göre Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: (Güneş batıp) gece karanlığı, yâhut gecenin bir kısmı hâsıl olduğu zaman, çocuklarınızı (dışarı çıkmaktan) men` ediniz!. Çünkü şeytanlar o sırada dağılır, (faâliyete geçer) ler. Yatsıdan bir saat geçince de (dışarıdaki) çocuklarınızı (meskeninize) koyunuz!. Ey mü`min, o zaman Allah`ın ismini anarak (Bismi`llâhi`r-Rahmâni`r-Rahîm diyerek) kapını kapa!. Besmele ile kandilini söndür!, Su kırbanın ağzını Besmele ile bağla!. Yine Besmele ile kap, kacağını kapat! Velevki o kap üzerine enine (tahta parçası gibi) bir şey koysun!
HadisNo : 1355

« geri 1 2 3 4 5 6    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Ziyâde · İstifada · Mercûh Aleyh · Ebâha Lî · Vasatun · Yekzibu · Mudric · Garîbi'l-Meşhûr · Ruvîye An Fulân · Ferd-i Muhâlif · Lâ Yesıhhu · Aşere-i Mübeşşere Ashabı · Kari · Ercahu'l-Esânîd · İhve Ve Ahavât · Tusâ'iyyât · Hıfzı Kezâ · Müselsel Bi'l-Evveliyye · Tasnîf · Meşkûk · Mebde'u's-Sened · Ma'dinu'l-Kizb · De-Se-Nâ · Tahammul · Tâbi · Tabaka · Lehû Ahâdîs Menâkîr · İstinbâtu'l-Ahkâm · Kesîru'l-Rıhle · Mudrecu’l-Metn · Ya'nî · Müfredat · Şuzûz · Şemâ'il · Mu'allel · İleyhi'l-Munteha Fi'l-Kizb · Sebebu'l-Hadîs · Haber · Vehen · Mursil · Rıhle · Sabit · Fısku’r-Râvî · Mevlâhum · Bedel · Leyse Bi-Sahîh · Lem A'rifhu · Muhtelifu'l-Hadîs · Cerh Ve Ta'dil · İcaze Li’l-Mıtayyen Bıl-Mechûl
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Kalb-i Mürekkeb · İttihâmu'r-Râvî Bil-Kizb · Lem Erahu Bı-Haze'l-Lafz · İcâze Li'l-Mechûl · Buhârî · Ruvînâ · Mukâtebe Mücerrede Ani'l-İcâze · Mubhemât · Garîbi'l- Mutlak · Ka-Senî · Cehaletu't-Ta'yîn · Haber-i Mütevâtir · Zekera Lenâ Fulân Bi-Kırâ'atî · Müselsel Bi'l-Evveliyye · Semi'tu Fulânen · Es-Sunnetu'n-Nebeviyye · İcaze Li'l-Mu'ayyen Fî Gayrı Mu'ayyen · Esahhu’l-Ahâdîs · Tahammulu'l-İlm · Bâtılun · Dirâyetu'l-Hadîs İlmi · İlmu Dirâyeti'l-Hadîs · Nakale-i Hadîs · Yurvâ · Esbetu'l-Esânîd · Sikatun · Emânet · Fulân Lâ Yus'elu Anhu · Ahfaz · Fukahâ-Yı Seb'a · Gayru Sâbit · Dabt · Semi'tu Fulânen Bi-Kırâ'atî Aleyh · Alâmâtu’l-Vaz · Lafzı Tevatür · Rumiye Bi'l-Ahaveyn · İstinbâtu'l-Ahkâm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber