Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Sahîfe
· Salih
· Fasık
· Ashâb-ı Suffe

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Rudde Hadîsuhû
· İlmu Dirâyeti'l-Hadîs
· Lâ Yu'lemu Men Ahrecehu Ve La İsnaduhu
· Rivâyetu'l-Ebnâ Ani'l-Âbâ
· Sikatun
· Ta'lîku'l-İcâze
· Haddesenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u
· Hafîtyu'l-İrsâl
· İlle Gâmıda
· Merâtibu'l-Cerh
· Merdûd Âhad
· Subâ'î

Son Okunanlar
· Da'îf
· Mutkin
· Şurûtu’r-Rivâye
· Rubâ'iyyât
· Sadûkun Lehû Evhâm
· Cerh Mertebeleri
· Kara'tu Alâ Fulân An Fulân
· Mâ Alâ Şarti Muslim
· Muksirîn-i Sahabe
· Ashâb-ı Sünen
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Fasillar » BED`ÜL-HALK BAHSİ

BED`ÜL-HALK BAHSİ


BED`ÜL-HALK BAHSİ faslinda 6 sayfada 51 kayitli hadis var

« geri 1 2 3 4 5 6    ileri »

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Hz. Peygamber`in Cebrâil (A.S)`ı görmesi;Rü`yetullah
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : RESÛLULLÂH`IN CİBRÎL`İ İKİ KERE KENDİ SÛRET VE HİLKATİNDE GÖRÜŞÜ
Hadis : Rivâyete göre şöyle demiştir: Her kim Muhammed salla`llahu aleyhi ve sellem (uyanık olarak baş göziyle) Rabb`ını gördü sanırsa, en büyük yalan irtikâb etmiş olur. Lâkin muhakkak olan şudur ki, Resûlullah Cibrîl`i ufkun arasını kaplamış olduğu halde hakîkî sûret ve hilkatinde görmüştür.
HadisNo : 1336

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Erkeğin karısını yatağına dâveti;Kadının kocası yatağa çağırdığında imtina etmesi
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : CENNET VE CEHENNEM`İN EL`ÂN MAHLÛK VE MEVCUT OLDUKLARI
Hadis : Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: Kişi kadınını (cinsî mukarenet için) yatağına da`vet eder de kadın imtinâ ederek zevc asabî bir halde gecelerse, Melekler o kadına sabaha kadar lâ`net ederler.
HadisNo : 1337

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Cebrâil (A.S);Cehennem muhafızları;Deccâl;Hz. Îsâ;Hz.Mûsâ;Hz. Peygamber`in Mi`rac`da gördükleri;Îsâ (A.S);Mûsâ (A.S.)
Ravi : Abdullâh b. Abbâs
Baslik : CENNET VE CEHENNEM`İN EL`ÂN MAHLÛK VE MEVCUT OLDUKLARI
Hadis : Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: (Mi`râc`da) bana gece sefer ettirildiğinde ben Mûsâ`yı esmer yüzlü, uzun boylu, kıvırcık saçlı (bir tipte) gördüm. Mûsâ (uzunluk ve esmerlik cihetiyle) sanki Kahtan adamlarından bir er kişi. Îsâ`yı da gördüm: ne uzun, ne kısa, orta boyda benzi kırmızı ile beyaza mâil olup başı, salıverilmiş düz saçlı kişi idi. Allah`ın bana gösterdiği hayrete şâyân daha birtakım garîbeler arasında Cehennem muhâfızı Mâlik`i ve Deccâl`ı da gördüm. Ey mü`min, Peygamberinin Mûsâ`ya kavuşmasından şüphede olma!
HadisNo : 1338

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Ölüye makâmı gösterilir
Ravi : Abdullâh b. Ömer
Baslik : CENNET VE CEHENNEM`İN EL`ÂN MAHLÛK VE MEVCUT OLDUKLARI
Hadis : Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğ rivâyet olunmuştur: Sizden biriniz öldüğünde sabah, akşam âhiretteki yeri kendisine gösterilir: eğer o ölü ehl-i Cennet`ten ise kendisine ehl-i Cennet`in makamlarından gösterilir. Eğer ehl-i nârdan ise cehennemlikler (in yerin) den gösterilir.
HadisNo : 1339

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Cennet ehli;Kadınlar
Ravi : İmrân İbn-i Husayn
Baslik : CENNET HALKININ ÇOĞUNUN FAKİRLER, CEHENNEMLİKLERİN DE KADINLAR OLDUĞU RİVÂYETİNİN TEVCÎHİ
Hadis : Rivâyet olunduğuna göre Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem: "Ben, (Mi`râc gecesi) Cennet`de baktım da ehl-i Cennet`in çoğunun fakirler olduğunu gördüm. Cehennem`e de baktım. Cehennem`dekilerin çoğunu da kadınlar (teşkîl ettiğini) gördüm" buyurmuştur.
HadisNo : 1340

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Hz. Ömer`in fazîleti
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : CENNET HALKININ ÇOĞUNUN FAKİRLER, CEHENNEMLİKLERİN DE KADINLAR OLDUĞU RİVÂYETİNİN TEVCÎHİ
Hadis : Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`in huzûrunda bulunduğumuz sırada o, bize şöyle buyurdu: - Ben bir kere uyurken kendimi Cennet`te gördüm. O sırada bir kadın (Ümm-i Süleym) bir köşkün yanında abdest almakta idi. (Yanımdaki Meleklere:) bu köşk kimin için (hazırlanmış) tır? diye sordum. Onlar: Ömer İbn-i Hattâb için! dediler. (Buraya girmek itedim. Fakat) Ömer`in gayretini (kıskançlığını) hatırladım da hemen yüzümü arkama çevirdim. (Resûlullah`ın bu lâtîfeli müjdesi üzerine) Ömer (sevincinden) ağladı da: yâ Resûla`llah! Sana karşı mı kıskançlık edeceğim? dedi.
HadisNo : 1341

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Cennet ehli;Cennete ilk girenler
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : CENNET HÛRÎLERİ
Hadis : Rivâyete göre Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennet`e ilk giren bir cemâat vardır ki, onların yüzleri, ayın on dördüncü gecesindeki nurlu sûretine benzer. Onlar ağızlarından, burunlarından ve bedenin sâir yerlerinden bir şey çıkarmazlar. Onların Cennet`teki kapları ve tarakları altın (ve gümüş) tendir. (Buhurdanlıklarının) udları, Ûd-i Hindîdir. Onların teri misktir. Ehl-i Cennet`ten her birinni iki kadını vardır ki, vücûdünün letâfetinden iki baldırı (kemiği) nin iliği etinin üstünden görünür. Ehl-i Cennet`in arasında ne ihtilâf vardır, ne de düşmanlık. Gönülleri (sanki) bir gönül. Onlar sabah, akşam Allah`ı tesbîh eder (ek zevk-yâb olur) lar.
HadisNo : 1342

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Cennet ehli;Cennete ilk girenler
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : CENNET HÛRÎLERİ
Hadis : Rivâyete göre Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: (Cennet`e ilk giren bir cemâatin yüzleri, ayın on dördüncü gecesindeki sûreti gibi berraktır.) Bunların peşi sıra dâhil olanlar da en keskin zıyâ neşreden yıldızlar gibidir. Ehl-i Cennet`in gönülleri, bir kişinin gönlü (ndeki yekpâre irâdeye benzer bir fıtrat) üzerine (yaradılmış) tır. Onların aralarında ne ihtilâf vardır, ne husûmet. Ehl-i Cennet`ten her kişi için iki zevce vardır. Bunlardan her birinin baldırı (ndaki kemiği) nin iliği letâfetinden dolayı etinin ötesinden görünür. Onlar sabah, akşam Allah`ı tesbîh ederler. Ne hasta olurlar, ne de (aksırıp) sümkürürler, (râvî Ebû Hüreyre) hadîsin gerisini de zikretmiştir (ki, bundan önceki tercümede geçti).
HadisNo : 1343

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Cennete ilk girenler
Ravi : Sehl b. Sa`d
Baslik : CENNET`E İLK GİREN İSLÂM ÜMMETİNİN KEMMİYYET VE KEYFİYYETİ
Hadis : Rivâyete göre, Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Muhakkak ki, ümmetimden yetmiş bin, yâhut yedi yüz bin (kişi veya zümre hesap ve ıkab görmeksizin ilk def`a olarak Cennet`e) girecektir. Bu ilk zümrenin sondakileri Cennet`e girinceye kadar öndekileri girmiyecektir. (Ve bir saf hâlinde hepsi def`aten gireceklerdir). Bunların yüzleri, bedir gecesinde (sanki) ayın (nûrânî) çehresidir. (Her bin kişinin maiyeti olan yetmiş bin kişi de Cennet`e ikinci zümre olarak milyarlar hâlinde girecektir).
HadisNo : 1344

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : İpekli elbise giymek
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : CENNET`E İLK GİREN İSLÂM ÜMMETİNİN KEMMİYYET VE KEYFİYYETİ
Hadis : Rivâyete göre demiştir ki: bir kere Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`e (Ükeydir tarafından) ince bir atlas cübbe hediye olundu. Resûlullah ise (erkeklerin) ipekli kullanmalarını yasak ettiğinden halk, Peygamber`in bunu kabûl buyurmasına hayret ettiler. (Bunun üzerine Resûlullah: buna taaccüp mü ediyorsunuz? buyurdu. Ashâb: Evet! diye tasdîk ettiler.) Resûlullah da: - Muhammed`in hayâtı yed-i kudretinde olan Allah`a yemîn olsun ki: Sa`d İbn-i Muâz`ın Cennet`deki mendilleri, (hayret ettiğiniz) şu cübbeden muhakkak daha güzeldir, buyurdu.
HadisNo : 1345

« geri 1 2 3 4 5 6    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Eceztuke İn Eredte · İ'râbu'l-Hadîs · Şart · Kibâr-ı Tâbi'în · Mutarrahu'l-Hadîs · Ekseru's-Sahâbe Hadisen · İstişhad · Rivâyetu'l-Akrân · Ruknu'l-Kizb · Takvâ · Munkeru'l-Hadîs · Ahberanî's-Sıka · Merdûd · Kunâ Mufrede · İbhâm · Ahberanâ Fulân Bi'l-Kırâ'ati Aleyhi · Mudevvenât · Enbe'enâ Muzâkereten · Fihris · Keşt · Şâz · Meçhulün · İlm-i Zarurî · Kale Lenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi · Müselsel Bi'l-Evveliyye · Enbe'enâ · Kara'tu Bi-Kitâbi Fulân · Ebâha Lî · Fısk Bi'l-Bid'a · Tahrîf · Muhkem · Sünen Dârimî · Cerh Sebepleri · Usûl-ü Hadis · Salih · Rumuz · Ashâbu'l-Kutub · Kırâ'a Ale'ş-Şeyh · İcâze Âmme Mukayyede · Arzu'l-Munâvele · Hadîsi Kudsî · Tedvin · An'ane Mursele · Vaddâ'un Yeda'u · Zâhibu'l-Hadîs · Haber-i Hâssa · Ta'dil Lafızları · Câ'e Ani'n-Nebî · Lâ Be’se Bihî · Tebliğ
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Kalb-i Mürekkeb · İttihâmu'r-Râvî Bil-Kizb · Lem Erahu Bı-Haze'l-Lafz · İcâze Li'l-Mechûl · Buhârî · Ruvînâ · Mukâtebe Mücerrede Ani'l-İcâze · Mubhemât · Garîbi'l- Mutlak · Ka-Senî · Cehaletu't-Ta'yîn · Haber-i Mütevâtir · Zekera Lenâ Fulân Bi-Kırâ'atî · Müselsel Bi'l-Evveliyye · Semi'tu Fulânen · Es-Sunnetu'n-Nebeviyye · İcaze Li'l-Mu'ayyen Fî Gayrı Mu'ayyen · Esahhu’l-Ahâdîs · Tahammulu'l-İlm · Bâtılun · Dirâyetu'l-Hadîs İlmi · İlmu Dirâyeti'l-Hadîs · Nakale-i Hadîs · Yurvâ · Esbetu'l-Esânîd · Sikatun · Emânet · Fulân Lâ Yus'elu Anhu · Ahfaz · Fukahâ-Yı Seb'a · Gayru Sâbit · Dabt · Semi'tu Fulânen Bi-Kırâ'atî Aleyh · Alâmâtu’l-Vaz · Lafzı Tevatür · Rumiye Bi'l-Ahaveyn · İstinbâtu'l-Ahkâm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber