Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Salih
· Sahîfe
· Fasık
· Ashâb-ı Suffe

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Hafîtyu'l-İrsâl
· Ta'lîku'l-İcâze
· Eceztu Li'l-Mevcûdîn
· Ecvedu'l-Esânîd
· Habberenâ
· Huddistu An Fulân
· İcaze Li’l-Mıtayyen Bıl-Mechûl
· İrsâl-i Hafî
· İttefekâ Aleyhi'ş-Şeyhân
· Kad Du'ife
· Lehû Belâya
· Lem Ecidhu

Son Okunanlar
· Men'ferede Bihi'l-Buhârî
· Sahih-i Buhârî
· Sulâsiyyât
· Mevsûl
· Nesh
· Esahhu'l-Kutub
· Kitâbet
· Musned
· İnteha'l-Lahak
· Da'îf
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Fasillar » SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ

SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ


SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ faslinda 1 sayfada 5 kayitli hadis var

 
Fasil : SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
Konu : İnsanların arasını bulmak;Yalan söylemenin meşrû olduğu yerler
Ravi : Ukbe kızı Ümm-i Gülsüm
Baslik : ARALARI BOZULAN İNSANLARIN ARALARINI DÜZELTMEK İÇİN YALAN SÖYLEYEN KİŞİ, YALANCI GÜNÂHINA MÜSTEHIK DEĞİLDİR, MEÂLİNDEKİ ÜMM-İ GÜLSÜM HADÎSİ
Hadis : Rivâyet olunduğuna göre müşârün-ileyhâ, Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`in: "Halk arasını düzelten ve bunun için hayır kasdiyle söz ulaştıran veya hayır kasdiyle (yalan) söyliyen, yalancı değildir" buyurduğunu işittim, demiştir.
HadisNo : 1156

 
Fasil : SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
Konu : İnsanların arasını bulmak
Ravi : Sehl b. Sa`d
Baslik : KUBÂ HALKI ARASINDA ÇIKAN BİR NİZÂI PEYGAMBER EFENDİMİZ`İN ISLAH BUYURDUKLARINA DÂİR SEHL İBN-İ SA`D HADÎSİ
Hadis : Rivâyet olunduğuna göre (bir gün) Kubâ halkı döğüşmüşler, hattâ biribirlerine taş atmışlardı. Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`e bu hadîseden haber verilince, Resûlullah (bâzı Ashâb`ına): Haydi bizimle gidiniz de onların aralarını düzeltelim, buyurmuştur.
HadisNo : 1157

 
Fasil : SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
Konu : Hudeybiye Gazâsı ve Sulhü
Ravi : Berâ` b. Âzib
Baslik : ÖMRETÜ`L-KAZÂ DÖNÜŞÜNDE MEKKE`DE BULUNAN HAZRET-İ HAMZE`NİN KIZI DA MEDÎNE`YE GELMİŞTİ. BUNUN KİME MÜSÂFİR OLACAĞI HAKKINDA ALÎ, ZEYD İBN-İ HÂRİSE, CA`FER NİZÂ ETTİKLERİNDE RESÛLULLÂH`IN ARALARINI BUL
Hadis : Rivâyet olunduğuna göre, Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem (altıncı sene-i Hicriyenin) Zilka`de (ayı) içinde umre etmek istemişti de (sefer etmişti. Fakat) Mekke müşrikleri Resûlullah`ı Mekke`ye bırakmaktan imtinâ` etmişlerdi. Nihâyet Resûlullah Mekkelilerle (sene-i âtiyede) üç gün Mekke`de kalmak üzere (Hudeybiye) de bir sulh akdetti. Musâleha-nâme yazdıkları sırada müslümanlar, (Alî İbn-i Ebî Tâlib rıdvânu`llahi aleyh yediyle): - Bu kitâbe, Muhammed Resûlullah`ın mûcebince sulh olduğu maddeleri muhtevîdir, unvânını yazmışlardı. Müşrik murahhasları Resûl-i Ekrem`e: - Biz, senin risâletini ikrâr etmiş değiliz ki! Biz, senin Resûlullah olduğunu bilmiş ve tasdîk etmiş olsaydık seni (Mekke`ye girmekten) men` etmezdik. Şu kadar ki, sen, Muhammed İbn-i Abdi`llâh`sın! dediler. Resûlullah bunlara cevâben: - (Siz, beni tekzîb etseniz de vallahi) ben, Resûlullah`ım, Muhammed İbn-i Abdi`llâh`ım, dedi. Bundan sonra Alî`ye: - Resûlullah lâfzını sil! buyurdu. Alî: - Hayır, vallahi ben, senin (Resûlullah unvânını) kat`iyen silemem! dedi. Bunun üzerine Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem kitabı aldı. Ve: - Bu kitab Muhammed İbn-i Abdi`llâh`ın, mûcibince sulh olduğu şu maddeleri muhtevîdir, diye yaz (dır) dı: 1) Mekke`ye silâh sokmayacak, yalnız mahfazası içinde getirilebilecektir. 2) Mekkelilerden bir (er) kişi Muhammed`e tâbi` olmak isterse, Mekke`den çıka (rak Medîne`ye gide) miyecektir. Muhammed`in Ashâbından birisi Mekke`de kalmak isterse, bunun da Mekke`de ikameti men` edilmiycektir. (Ferdâsı sene) Resûlullah Mekke`ye dâhil oldu. Muayyen üç gün geç (meğe yaklaş) ınca Mekke müşrikleri Alî`ye gelerek: - Muâhede müddeti geçti. Artık Peygamber`ine söyle de Mekke`den çıksın! dediler. Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem de (Ashâbiyle birlikte) Mekke`den çıktı. (Bu sırada Hazret-i) Hamza`nın kızı (Resûl-i Ekrem`e): - Yâ ammî yâ ammî!, diye feryâd ederek arkalarına takılmıştı. Alî radiya`llahu anh onu hemen tutup (mahfede bulunan) Fâtıma radiya`llahu anhâ`ya hitâb ederek: - Amucanın kızını al! deyip onu mahfeye yükledi. Râvî Berâ` İbn-i Âzib diyor ki: (Medîne`ye vardıktan sonra) Hamza`nın kızının misâfirliği hakkında Alî, Zeyd (İbn-i Hârise), Ca`fer nizâ` ettiler. Alî: - Bint-i Hamza benim amucamın kızıdır. Onun terbiyesine ben herkesten ziyâde hak sâhibiyim, diyordu. Ca`fer de: - O, benim amucamın kızıdır. Teyzesi de taht-ı nikâhımdır. (Terbiyesi bana düşer) demişti. Zeyd de: - O, benim kardeşimin kızıdır, bana herkesten yakın diyordu. (Resûl-i Ekrem`e arz-ı husûmet edildiğinde) Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem Bint-i Hamza`nın teyzesine âid olduğuna hükmederek: - Teyze (hıdâne husûsunda) ana mesâbesindedir, buyurdu. Sonra Hazret-i Alî`ye: - Sen bana (neseble, muhabbetle) bağlısın, ben de sana muttasılım, diye taltîf buyurdu. Ca`fer`i de taltîf ederek: - Sen de hılkaten ve ahlâkan bana benzersin! dedi. Zeyd İbn-i Hârise`ye de: - Sen bizim kardeşimiz, dostumuzun! di (ye şeref ver) di.
HadisNo : 1158

 
Fasil : SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
Konu : İnsanların arasını bulmak
Ravi : Ebû Bekre Nufey` b. Hâris
Baslik : PEYGAMBER EFENDİMİZ`İN MİNBER ÜZERİNDE YANINDA BULUNAN AZÎZ HAFÎDİ HASAN İBN-İ ALÎ`YE İŞÂRET EDEREK: BENİM ŞU OĞLUM ŞEREF SÂHİBİ BİR EFENDİDİR. YAKINDA ALLAH, OĞLUM SEBEBİYLE İKİ BÜYÜK MÜSLÜMAN FIRKAS
Hadis : Rivâyet olunduğuna göre müşârün-ileyh şöyle demiştir: (Bir kere) gördüm ki, Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem minber üzerinde (hafîdi) Hasen İbn-i Alî radiya`llahu anhumâ`yı yanına alarak, bir kere cemâate, diğer bir def`a da Hasen İbn-i Alî`den yana dönüp ona işâret ederek: - Bu benim oğlumdur, şeref sâhibi bir Efendidir. Umarım ki Allah, oğlum sebebiyle yakında müslümanlardan iki büyük fıkranın arasını ıslah ede, buyurdu.
HadisNo : 1159

 
Fasil : SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
Konu : Borç ödemek
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : RESÛL-İ EKREM`İN TAVSİYESİ ÜZERİNE BİR DÂYİNİN MEDYÛN İLE DEYNİN YARISI ÜZERİNE SULH OLMASI HAKKINDA HAZRET-İ ÂİŞE HADÎSİ
Hadis : Rivâyet olunduğuna göre, müşârün-ileyhâ demiştir ki: Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem (bir kere hâne-i saâdet) kapısı önünde (bir alacak da`vâsından) hasımların yüksek sesle nizâ ettiklerini işitmişti. İki muhâsımdan biri, (medyûn) öbüründen (dâyinden) deynin bir mikdârını bağışlamasını, alacağını rıfk ile taleb etmesini istiyordu. Dâyin ise: - Vallahi bağışlamam! diye yemîn edip duruyordu. Bunun üzerin Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem (hâne-i Saâdet`ten) bu iki muhâsımın yanına çıkarak: - Ma`rûf (ve meşrû`) olan bir iyiliği işlememek üzere yemîn eden nerededir (, kimdir?) diye sordu. Dâyin (kemâl-i hicâb ile): - Benim yâ Resûla`llah! dedi ve şimdi medyun nasıl arzu ederse öyle olsun (diye yarı yarıya sulh oldu).
HadisNo : 1160
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Kitâbet · Adlun Dâbitun · Ahbârî · İstişhad · Mudelles Anh · Hafîtyu'l-İrsâl · Ebâha Lî · Ka-Senâ · İhtisâru'l-Hadîs · Rece'a · Lafzen Mütevâtir · Ani's-Sîka · Masnû · Ahberanâ Fulan Bi-Teblîği Fulân · Ashâb-ı Kiram · İlmu'l-Hadîs Dirâyeten · Mürsel-i Sahâbî · Ale'l-Ma'nâ Rivayet · Mahrecuhu Ma'rûf · Kaviyyu'l-Hadîs · Âhâd · Şibhu'l-Vad' · Tâlîb · Kari · Cerh-i Müfesser · Mubtedi · Mu’an'in · Nuzûl · Nebevî Hadis · İcâze · Mudrec · Sünen Tirmizî · Alâmetu'd-Darb · Arzu'l-Munâvele · Musannif · Ahberanâ Fulan Kırâ'aten Aleyhi · Mukaribu'l-Hadîs · Adlun Hâfizun · Semi'tu Fulânen Yekûlu · Ahvâlu'r-Ruvât · Hasen Ü-Gayrîhî · Te'nîn · Fevâ'id · Garâ'ib · Sebtun-Hafizun · Hadîs Usulü · Ta'lîk Bi-Sîgati't-Tashîh · Sigâr-ı Tabiin · Haddesenâ Fulân Bi-Kırâ'atı Aleyhi · Mutarrah
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Mecâlis · Merfû'an · Mukâtebe Mücerrede Ani'l-İcâze · Muvâfakati Mukayyede · Sünen Nese'î · Ta'lîk Gayr-i Meczûm · Ta'lîkan · Ta'lîkât · Vecedtu Bi-Hatti Fulân · Mutarrahu'l-Hadîs · Terâcum · Râfi · Metrûkun · Mebde'u's-Sened · Telakkub · Kale Lenâ Fulân · Î'tidâd · Nâsihu'l-Hadîs Ve Mensûhuhû · Vasiyye Bi'l-Kitâb · Uşarî · Bilâd Tedlîsi · Yuzkeru · Cerh-i Gayrı Müfesser · Cerh-i Mübhem · Vasalehu · Ruvînâ · Ashâbu'l-Kutub · Sadûkun Yehimu · Tashîhu'l-Kutub · Kas · Ta'rifu Ve Tunkiru · İksar-ı Hadis · Da'afûhu · Da'îfu’l-Metn · İlhâm · Cehâlet-i Ayniyye · Sıhah-ı Sitt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber