Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Sahîfe
· Salih
· Fasık
· Nesh

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Yuhkâ
· Merdûd Âhad
· Sahâbiye
· Sâhîb
· Tesmiyetu'r-Ruvât
· Ye'ti Bi'l-Acâ'ib
· Kalîlu't-Tahdîs
· Şurûtu’r-Rivâye
· Ve'l-Lafzu Li-Fulân Kale
· Eceztu Leke Cemî'a Merviyyâtî
· Esahhu Mâ Câ'e Fi'l-Bâb
· İlmu Dirâyeti'l-Hadîs

Son Okunanlar
· Ashâbu'l-Elfeyn
· Mucâz
· Nâsih
· Sened
· Sünen
· Ekseru's-Sahâbe Hadisen
· Yuzkeru
· Râcih
· Munker
· Ceyyidu'l-Hadîs
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Fasillar » TEADDÜDÜ ZEVCE BAHSİ

TEADDÜDÜ ZEVCE BAHSİ


TEADDÜDÜ ZEVCE BAHSİ faslinda 3 sayfada 29 kayitli hadis var

« geri 1 2 3    ileri »

 
Fasil : TEADDÜDÜ ZEVCE BAHSİ
Konu : Şigar (değişme) sûretiyle nikâh
Ravi : Abdullâh b. Ömer
Baslik : MÜBÂDELE SÛRETİYLE NİKÂHIN HURMETİ
Hadis : Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`in şigâr (sûretiyle nikâh) dan nehyettiği rivâyet olunmuştur.
HadisNo : 1801

 
Fasil : TEADDÜDÜ ZEVCE BAHSİ
Konu : Mut`a nikâhı
Ravi : Câbir b. Abdullâh
Baslik : MÜT`ADAN NEHYE DÂİR RİVÂYETLER
Hadis : Şöyle dedikleri rivâyet olunmuştur: Biz (Hüneyn seferi) ordusu içinde bulunduk. Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem bize gelerek: "Size müt`a sûretiyle (muvakkat bir zaman için) nikâh ve izdivâca izin verildi. Muvakkat bir zaman için evlenebilirsiniz!" buyurdu.
HadisNo : 1802

 
Fasil : TEADDÜDÜ ZEVCE BAHSİ
Konu : Başlık;Mehir
Ravi : Sehl b. Sa`d
Baslik : EN AZ MEHİR HAKKINDA SEHL İBN-İ SA`D RADİYA`LLÂHU ANHÜMÂ HADİSİ
Hadis : Şöyle rivâyet olunmuştur: Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`e bir kere bir kadın gelip kendisini (zevceliğe almasını) teklîf etti. (Resûl-i Ekrem gözlerini indirip sükût etti.) Orada hazır bulunan bir Sahâbî: - Yâ Resûla`llah! bu kadını bana tezvîc etseniz, dedi. Resûl-i Ekrem: - (Mehir olarak dünyâlık verecek) bir şeyin var mı? diye sordu. O Sahâbî: - Hayır yâ Resûla`llah, yanımda hiç bir şey yoktur, dedi. Resûl-i Ekrem: - Haydi git, araştır ve demir bir yüzük olsun (bul, getir, tak) buyurdu. Sahâbî gitti. Sonra dönüp gelerek: - Hayır yâ Resûla`llah, dünyâlık bir şey, demir bir halka bile bulamadım. Ve lâkin şu izârım (belden aşağı ihrâmım) var. Bunun yarısını verebilirim, dedi. Râvî Sehl İbn-i Sâ`d der ki: Bu fakir Sahâbe`nin (izârı üzerine giyecek) ridâsı bile yoktu. Bunun üzerine Resûlullah: - İyi ama izârınla ne iş görebilirsin, neye yarar? Onu sen giyersen kadının üstünde ondan bir şey bulunmaz, açıkda kalır, kadın giyerse sen çıplak kalırsın, buyurdu. Adamcağız bulunduğu yere oturdu. Bu oturuşu uzayınca da kalkıp (me`yûs bir halde) gitti. Resûlullah bu zâtın (ümidsiz) gittiğini görünce onu ya kendi çağırdı, yâhud birisine çağırtarak: - Kur`ân`dan ezberinde bir şey var mı? diye sordu. Fakir Sahâbî: - Ezberimde şu sûre var, şu sûre var, şu sûre var, diye birtakım sûreler saymağa başladı. Bunun üzerine Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem: - Kur`ân`dan ezberindeki sûrelerle seni bu kadına mâlik kıldım (tezvîc eyledim) buyurdu.
HadisNo : 1803

 
Fasil : TEADDÜDÜ ZEVCE BAHSİ
Konu : Başlık;Hz. Peygambe`e kendini veren kadın;Mehir
Ravi : Sehl b. Sa`d
Baslik : EN AZ MEHİR HAKKINDA SEHL İBN-İ SA`D RADİYA`LLÂHU ANHÜMÂ HADİSİ
Hadis : Bir rivâyete göre: Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`e bir kadın gelerek: Yâ Resûla`llah, ben cenâbınıza nefsimi hibe etmek (ve kadınlık kıymetimi mehirsiz bağışlamağa) geldim, demiştir. Resûl-i Ekrem gözünü kadına doğru kaldırıp tasvîb, sonra da indirip başını eğmiştir. Râvî Sehl İbn-i Sa`d bundan önce (1803 numara ile tercemesi geçen) hadîsi rivâyet etmiştir. Hadîsin sonunda da Resûl-i Ekrem`in: Bu sûreleri ezbere okuyabilir misin? suâline karşı fakir Sahâbî`nin: Evet okurum, demesi üzerine Resûl-i Ekrem`in: Kur`ân`dan ezberindeki sûrelerle bu kadına seni mâlik kıldım, buyurduğunu rivâyet etmiştir.
HadisNo : 1804

 
Fasil : TEADDÜDÜ ZEVCE BAHSİ
Konu :
Ravi : Ma`kıl İbn-i Yesâr
Baslik : NİKÂHDA VELÎNİN İZNİ HAKKINDA MA`KIL İBN-İ YESÂR RADİYA`LLÂHU ANHÜMÂ HADİSİ
Hadis : Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Kız kardeşim (Cümeyl Bint-i Yesâr)ı bir ere vermişdim. Bu adam hemşîremi boşadı. İddeti tamâm olunca da gelip yine istedi. Ben de dedim ki: Sana vaktiyle hemşîremi tezvîc etmiş ve onu sana (bir âile) firâşı yapmış, her vechile ikrâm etmiştim. Fakat sen (bunlara karşı) kardeşimi boşadın. Sonra da gelip onu istiyorsun. Hayır, kardeşim sana vallahi ebedî dönüp varamaz. Fakat bu adam kusursuz (iyi) bir kişi idi. Hemşîrem de kocasına varmak istiyordu. (Ben mâni` oluyordum.) Bunun üzerine Azîz ve Celîl olan Allahu Teâlâ şu (meâldeki): "Kadınları erleri boşayıp iddetleri meşrû` olan halde bâliğ olunca (yeniden birleşmek isterlerse) ey velîler siz kadınların izdivaclarına mâni` olmayınız!" âyetini inzâl buyurdu. Bunun üzerine ben: Yâ Resûla`llah şimdi ne yapayım? dedim. Resûl-i Ekrem: Hemşîreni eski kocasına tezvîc et, buyurdu.
HadisNo : 1805

 
Fasil : TEADDÜDÜ ZEVCE BAHSİ
Konu : Bâkirenin sükûtu nikâha muvafakatidir;Dul kadının nikâhlanması;Nikâha muvafakat
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : NİKÂHDA SEYYİBİN, BÂKİRİN İZNİ HAKKINDA EBÛ HÜREYRE, ÂİŞE, HANSÂ` HADÎSLERİ
Hadis : Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: Dulkadın, kendisinin sarâhaten emri olmadıkça nikâh olunmaz. Er görmedik kız da kendisinden istîzân olunup izni alınmaksızın nikâh olunmaz. Meclisde hazır bulunanlar: Yâ Resûla`llah bâkir bir kızın izni nasıl olur? diye sorduklarında Resûlullah: Onun izni sükût etmesidir, buyurdu.
HadisNo : 1806

 
Fasil : TEADDÜDÜ ZEVCE BAHSİ
Konu : Bâkirenin sükûtu nikâha muvafakatidir;Nikâha muvafakat
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : NİKÂHDA SEYYİBİN, BÂKİRİN İZNİ HAKKINDA EBÛ HÜREYRE, ÂİŞE, HANSÂ` HADÎSLERİ
Hadis : Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Ben bir kere: Yâ Resûla`llah er görmedik kız utanır (rızâsını bildiremez), dedim. Resûl-i Ekrem: Bâkirin rızâsı susmasıdır, buyurdu.
HadisNo : 1807

 
Fasil : TEADDÜDÜ ZEVCE BAHSİ
Konu : Dul kadının nikâhlanması;Nikâha muvafakat
Ravi : Bint-i Hızâm
Baslik : NİKÂHDA SEYYİBİN, BÂKİRİN İZNİ HAKKINDA EBÛ HÜREYRE, ÂİŞE, HANSÂ` HADÎSLERİ
Hadis : Ensâr kadınlarından Hansâ` Bint-i Hızâm radiya`llahu anhâ`dan rivâyete göre Hansâ`yı babası (Hâlid) iznini, rızâsını almaksızın tezvîc etmişti. Halbuki Hansâ` dul kadındı. (muvâfakatı alınmak îcâb ederdi.) Kadın bu izdivâcı hoş görmiyerek: Resûl-i Ekrem`e gidip şikâyet etti. (Ve babam beni birisine nikâh etmiş. Halbuki başkası ile evlenmek benim için daha hayırlı olurdu, dedi.) Resûl-i Ekrem de bu nikâhı red ve iptâl etti.
HadisNo : 1808

 
Fasil : TEADDÜDÜ ZEVCE BAHSİ
Konu : Mü`minin evlenmek istediği bir kadına talip olmamak;Müslümanın din kardeşinin alışverişine pey sürmemesi
Ravi : Abdullâh b. Ömer
Baslik : KARDEŞİNİN TALÂKI ŞARTİYLE NİKÂH HARÂMDIR
Hadis : Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem sizin bâzınız bir matâ almak üzere iken öbürüsünün almağa kalkışmasını nehyetti. Yine böyle kişinin (bir mü`min) kardeşinin nikâhına tâlib olduğu bir kadını istemesi de doğru değildir. Meğer ki, ikinci istemezden önce birinici tâlib vaz geçmiş ola, yâhud da birinci tâlib vaz geçmiş ola, yâhud da birinci tâlib ikincisinin istemesine müsâade etmiş ola.
HadisNo : 1809

 
Fasil : TEADDÜDÜ ZEVCE BAHSİ
Konu : Kadının, kendisi evlenmek üzere kız kardeşinin boşanmasını istemesi
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : KARDEŞİNİN TALÂKI ŞARTİYLE NİKÂH HARÂMDIR
Hadis : Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: Hiç bir kadına kız kardeşinin çanağındaki ni`metin kendi kabına boşalması için onun talâkını istemek (ve onun yerine nikâh olunmak) helâl olmaz. Bu kadın iyi bilmelidir ki (ezelde) ne takdîr olundu ise kendisine âid olan ni`met ondan ibârettir.
HadisNo : 1810

« geri 1 2 3    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Maklûbu'l-Metn · Tedlîsu'l-İsnâd · Ademu's-Subût · Ale'l-Ma'nâ Rivayet · Mat'ûnun Fîhi · İşkâl · İnfirad · Sadûkun Teğayyera Bı-Ehara · Ravâ · Menba'ul-Kizb · Kale Lenâ Fulân · Belâğ · Tedlîsu's-Sukût · Zekera Lenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u · Musannif · Rivâyetu'l-Âbâ Anil-Ebnâ · Şeyh · Merdûd Şaz · Hadîsi İlâhî · Semi'tu Fulânen Kırâ'aten Aleyh · Taktî'u'l-Hadîs · Kale Lî Fulân · Eceztu Li-Men Edreke Zemânî · Dabbe · İhâle · Lâ Yutâbâ' Alâ Hadîsihî · Cehâlet-i Ayniyye · Seyyi'u'l-Hıfz · Gaflet · Hâkim · Rava'n-Nâs Anhu · Metin · Kitâbet · Mütevâtir · Eceztu Li-Men Yeşâ'u'l-İcâze · Yu'teberu Bi-Hadîsihî · Şakk · Uşâriyyât · Usûl · Kassâs · Fîhi Şeyun · Ma'nevî Tevatür · Unvan · Ekzebu'n-Nâs · İ'lâl · Mubhemu't-Ta'dîl · Esbâbu'l-Vaz’ · Kavî · Sâlihu'l-Hadis · Elkâbu'l-Muhaddısîn
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Lâ Be’se Bihî · Elfâzu't-Ta'dil · 3. Dipnotlar · İstimla · Rumiye · Mütevâtir · Eceztu Li-Men Edreke Zemânî · Es-Sunne · Silsiletu’z-Zeheb · el-Kutubu's-Selâse · Şuyuh Tedlîsi · Mudelles · Tusâ’î · 0. Sözlük Hakkinda · Vasalehu · Ashâb-ı Suffe · Müselsel Bi'l-Kavl · Garîbul-Metn · Âdâbu'l-Muhaddis · Ta'dil Lafızları · Semi'tu Fulânen Yekûlu · Sıhâh · Mudellis · Mu'telif Ve Muhtelif · Esbetu'n-Nâs · Ahsenu Şey'in Fi'l-Bâb · Gayru Sâbit · Musâ Leh · Kaviyyu'l-Hadîs · Zevâ’id · İlmu Dirâyeti'l-Hadîs · Sıfatu Rivâyeti'l-Hadîs · Sumâniyyât · Zabıt · Se-Nâ · Kâle'llâhu Te'âlâ · Râfi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber