Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Sahîfe
· Salih
· Fasık
· Ashâb-ı Suffe

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Rudde Hadîsuhû
· Haddesenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u
· İlle Gâmıda
· İlmu Dirâyeti'l-Hadîs
· Lâ Yu'lemu Men Ahrecehu Ve La İsnaduhu
· Merdûd Âhad
· Rivâyetu'l-Ebnâ Ani'l-Âbâ
· Sikatun
· Subâ'iyyât
· Ta'lîku'l-İcâze
· Telfîku'l-Hadîs
· Yurvâ

Son Okunanlar
· Ebu Dâvud
· Vasl
· Mutâba'at
· Ashâb-ı Suffe
· Subâ'î
· Sahih-i Buhârî
· Rivâyetu'l-Ebnâ Ani'l-Âbâ
· Merâtibu'l-Cerh
· Hafîtyu'l-İrsâl
· Cehaletu't-Ta'yîn
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Raviler » Ebû Hüreyre

Ebû Hüreyre

Ebû Hüreyre ravisine ait 40 sayfada 395 kayitli rivayet hadis var

« geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40    ileri »

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu :
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : RESÛL-İ EKREM (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN TEKBÎR İLE KIRÂET ARASINDA OKUDUKLARI DUÂ HAKKINDA EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem (namaz başlangıçlarında iftitah) tekbîr (i) ile kırâet arasında (azıcık) sükût buyururdu. Dedim ki: Yâ Resûla`llâh, anam, babam sana kurbân olsun, tekbîr ile kırâet arasındaki şu sükûtun (nedir? Orada) ne dersin? Buyurdu ki: ... derim.
HadisNo : 416

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Namazda istiâne (başka şeyle meşgul olmak)
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : NAMAZINI ÂDÂBINCA KILAMAYAN BİR BEDEVÎYE, RESÛL-İ EKREM (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN NAMAZI TA`RÎF BUYURMASINA DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: (Bir def`a) Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem Mescid(-i Şerîf)e girdi. (Derken) biri de girip namaz kıldı. Sonra Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem(in huzûrun)a (gelip) selâm verdi. (Aleyhi`s-salâtü ve`s-selâm Efendimiz) redd-i selâm buyurduktan sonra: "Dön (de yeni baştan) kıl. Çünkü sen (namaz) kılmış olmadın." buyurdu. O kimse dönüp (evvelce) kıldığı gibi (namazı tekrar) kıldı. Sonra gelip Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`e selâm verdi. Yine: "Dön (de yeni baştan) kıl. Çünkü sen (namaz) kılmış olmadın" buyurdu. Bu da üç kere oldu. (Nihâyet) o kimse: "Seni hak ile ba`s buyuran (Zât-ı Ecell-ü A`lâ`y)a kasem olsun ki, bunun başka (türlü)sünü bilmiyorum. Bana (doğrusunu) ta`lim buyur" dedi. Bunun üzerine buyurdu ki, namaza durduğun vakitte (ihram) tekbîr(ini) al. Sonra ne kadar kolayına gelirse o kadar Kur`ân oku. Sonra rükûa var(ıp) tâ mutmain (yâni a`zâ-yı bedenin yatışmış) oluncaya kadar (dur.) Sonra başını kaldır(ıp) ayakda (büsbütün) doğruluncaya kadar dur. Sonra secdeye var(ıp)tâ mutmain oluncaya kadar (kal). Sonra başını kaldır(ıp) tâ mutmain oluncaya kadar otur. Bunu namazının bütününde (de böylece) yap.
HadisNo : 423

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Namazda istiâne (başka şeyle meşgul olmak)
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : RESÛLULLÂH (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN YATSI NAMAZINDA OKUDUĞU SÛRELERE DÂİR EBÛ HÜREYRE VE BERÂ` (RADİYA`LLÂHU ANHÜMÂ) HADÎSLERİ
Hadis : Şöyle demiştir: Ebü`l-Kâsım (Muhammed Mustafâ) salla`llâhu aleyhi ve sellem`in (bir def`a) arkasında yatsı namazı kıldı idim. ... (sûre-i şerîfesin) i okuyup (secde yerinde) secde buyurdu. Ben (de âlem-i ukbâba) O`na mülâkî oluncaya kadar bu sûre (nin kırâeti esnâsın) da hep secde edip duracağım.
HadisNo : 428

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Namazda istiâne (başka şeyle meşgul olmak)
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : NAMAZDA KIRÂATİN VÜCÛBUNA DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Her namazda (Kur`ân) okunur. Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in bize duyurduklarını biz de sizlere duyuyoruz. Bizden gizlice okuduklarını biz de sizlerden gizli okuyoruz. Ümmü`l-Kur`ân`dan (yâni Fâtiha`dan) başka (bir şey) okumazsan (sana) yeter. Daha ziyâde (sini kırâet) edersen (hakkında) daha hayırlı olur.
HadisNo : 430

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Namazda fâtihadan sonra âmin demek
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : EBÛ HÜREYRE`DEN RİVÂYET OLUNAN, "İMAM `ÂMÎN` DEDİ Mİ, SİZ DE `ÂMÎN` DEYİNİZ...", "SİZLERDEN BİRİ `ÂMÎN` DESE, MELÂİKE DE SEMÂDA `ÂMÎN` DESELER DE HER İKİSİ YEKDİĞERİNE MUVÂFIK DÜŞERSE, O KİMSENİN GEÇM
Hadis : Şöyle demiştir: İmam (Fâtiha`dan sonra) "âmîn" dedimi (arkasında) siz de "âmîn" deyiniz. Zîrâ her kimin "âmîn" demesi meleklerin "âmîn" demesine uyarsa, geçmiş günahları mağfûr olur. (Râvî İbn-i Şihâb-ı Zührî, Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem de "âmîn" derdi diyor).
HadisNo : 435

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Namazda fâtihadan sonra âmin demek
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : EBÛ HÜREYRE`DEN RİVÂYET OLUNAN, "İMAM `ÂMÎN` DEDİ Mİ, SİZ DE `ÂMÎN` DEYİNİZ...", "SİZLERDEN BİRİ `ÂMÎN` DESE, MELÂİKE DE SEMÂDA `ÂMÎN` DESELER DE HER İKİSİ YEKDİĞERİNE MUVÂFIK DÜŞERSE, O KİMSENİN GEÇM
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki, sizlerden biri (Fâtiha`dan sonra) "âmîn" dese, Melâike de semâda "âmîn" deseler de her ikisi yekdiğere muvâfık düşerse o kimsenin geçmiş günahları mağfûr olur.
HadisNo : 436

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Namaz tekbirleri;Namazda tekbir
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : RESÛL-İ EKREM (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN NAMAZDA NERELERDE TEKBÎR ALDIĞINA DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem namaza kalktığında ayakda iken (ihram) tekbîr(ini) alırdı. Sonra rükûa varırken tekbîr alırdı. Sonra rükû`dan belini doğrulttuğunda ... sonra ayakta iken ... derdi. "Sonra (secdeye) inerken tekbîr alır; sonra secdeden başını kaldırırken tekbîr alır; sonra (ikinci) secdeye varırken tekbîr alır; sonra (bir daha) başını kaldırırken tekbîr alır; sonra tamâm edinceye kadar bütün namazda böyle yapardı. İkinci rek`atı bitirip oturduktan sonra ayağa kalkarken de tekbîr alırdı"
HadisNo : 439

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : İmâma uymak
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : RESÛL-İ EKREM (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN RÜKÛ` VE SÜCÛDUNDA YAPTIĞI DUÂYA ÂİT ÂİŞE (RADİYA`LLÂHU ANHÂ) VE EBÛ HÜREYRE (RADİYA`LLÂHU ANH) HADÎSLERİ
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İmam: ... dedimi siz: ... deyiniz. Zîrâ her kimin (böyle) demesi melâikenin (böyle) demesine muvâfık düşerse, geçmiş günahları mağfûr olur.
HadisNo : 444

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu :
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : KUNUT HAKKINDA EBÛ HÜREYRE VE ENES (RADİYA`LLÂHU ANHÜMÂ) HADÎSLERİ
Hadis : Rivâyet olunuyor ki, müşârün-ileyh: "(Size) Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem (Efendimiz`in) namazına yakın namaz kıldıracağım" de(yip namaz kıldır)dı. -(Ebû Hüreyre radiya`llâhu anh) öğlen, yatsı ve sabah namazlarının son rek`atlarında ... dedikten sonra kunût okur, (bu kunutunda) mü`minlere duâ ve küffâra lâ`net ederdi.
HadisNo : 445

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : İmâma uymak;Namaz tekbirleri
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : NEBİYY-İ EKREM (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN NAMAZDA TESMÎ`, TAHMÎD VE TEKBİRLERİNE; RÜKÛ`DAN DOĞRULDUĞUNDA DA MÜ`MİN VE MÜŞRİKLER İÇİN YAPTIĞI DUÂSINA DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : (Sened-i muttasıl ile) rivâyet olunuyor ki, Ebû Hüreyre radiya`llâhu anh farz olsun, olmasın; (kezâ) Ramazan`da olsun olmasın, her namazda tekbîr alırdı. (Şöyle ki, namaza başlayıp) durduğu vakit tekbîr alırdı. Sonra rükûa varırken tekbîr alırdı. Sonra ... der, daha sonra secdeye varmazdan evvel ... derdi. Sonra secdeye indiği vakit ... der, daha sonra başını secdeden kaldırırken tekbîr alırdı. Sonra (ikinci) secde(yi) ederken tekbîr alırdı. Sonra secdeden başını kaldırırken tekbîr alırdı. Sonra ikinci rek`attaki cülûsdan (yâni ka`de-i ûlâdan) ayağa kalktığı zaman tekbîr alırdı. Namazı bitirinceye kadar her rek`atta da bunu yapardı. Sonra namazdan kalktığı zaman: "Nefsim yed(-i kudret)inde olan (Allâhu zü`l-Celâl)`e kasem olsun ki, içinizde Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in namazına en çok benzeyen namazı kıldıran benim: (Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in) dünyâdan müfârekat buyuruncaya kadar namazı vallâhi işte böyle idi" derdi. -Yine (râvî Ebû Bekr b. Abdü`r-Rahmân ile Ebû Seleme b. Abdü`r-Rahmân) Ebû Hüreyre radiya`llâhu anh`den rivâyeten derlerdi ki: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem (mübârek) başını rükû`dan kaldırırken ... der, isimlerini söyliyerek bir takım kimseler için duâ buyurur ve: "İlâhî Velîd b. el-Velîd`i, Seleme b. Hişâm`ı, Ayyâş b. Ebî Rebîa`yı (küffâr elinde bunalıp) zaîf (ve âciz) görülen (diğer) mü`minleri kurtar. İlâhî, Mudar`ı daha bedter çiğne. (İlâhî, içinde bulundukları) bu yılları Yûsuf (aleyhi`s-selâm) ın (o şiddetli) yıllarına benzet" derdi. -(Ebû Hüreyre radiya`llâhu anh) der ki: O sıralarda Mudar`ın ehl-i maşrık olanları Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`e henüz muhâlif idiler.
HadisNo : 449

« geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Ziyâdâtu's-Sikât · Lâ A'rifu Lehu Nazîrun Fid-Dünyâ · Mahrec · Mislehû Sevâ'en · Ahz · Kale Resûlullah · Tahammulu'l-İlm · Mebde · Tesmiyetu'r-Ruvât · Terceme · Kibâr-ı Tâbi'în · Leyse Bi-Zâke · Usûlu'l-Hadîs · Cerh Ve Ta'dil · Leyyinun · Emâlî · Mubtedî · Muda'af · İhtisâru'l-Hadîs · Nebevî Hadis · Mudrecu'l-İsnad · İttihâm Bi'l-Kizb · Kizbu'r-Râvî · Ve'l-Lafzu Li-Fulân Kale · Tardiye · Haddesenî Men Lâ Ettehimu · Munâvele Makrûne Bi'l-İcâze · Uhdira · Ferd-i Nisbî · Şuzûz · Merâsîlu's-Sahâbe · Uluvv-u İsnad · Kurıe Ala Fulan Ve Ene Esme'u · Ke'ennehû Mushafun · Lâ A'rifuhu · Er-Rıhle Fî Talebi'l-Hadîs · Meğâzî · Haddesenâ Sâhibun Lenâ · Hasenu'l-Hadîs · Garâbet · Şartu’l-Buhârî · Zekera Lî Fulân · Tashîh · Sunâ’î · Sahabe · Alâmâtu’l-Vaz · Hâl-i Ruvât · Leyse Bi-Hucce · Ashâb · Dâbıt
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Kalb-i Mürekkeb · İttihâmu'r-Râvî Bil-Kizb · Lem Erahu Bı-Haze'l-Lafz · İcâze Li'l-Mechûl · Buhârî · Ruvînâ · Mukâtebe Mücerrede Ani'l-İcâze · Mubhemât · Garîbi'l- Mutlak · Ka-Senî · Haber-i Mütevâtir · Zekera Lenâ Fulân Bi-Kırâ'atî · Müselsel Bi'l-Evveliyye · Semi'tu Fulânen · Es-Sunnetu'n-Nebeviyye · İcaze Li'l-Mu'ayyen Fî Gayrı Mu'ayyen · Esahhu’l-Ahâdîs · Tahammulu'l-İlm · Bâtılun · Dirâyetu'l-Hadîs İlmi · Nakale-i Hadîs · Yurvâ · Esbetu'l-Esânîd · Fukahâ-Yı Seb'a · Gayru Sâbit · Dabt · Semi'tu Fulânen Bi-Kırâ'atî Aleyh · Lafzı Tevatür · İstinbâtu'l-Ahkâm · Kale Fulân · Lâ Yus'elu Anhu · Leyse Bi'l-Metîn · Mucâzât · Mudevvenât · Makbul Âhad · Sahabe · İcâze Li'l Mu'ayyen Fi'l-Mu'ayyen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber