Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Sahîfe
· Salih
· Fasık
· Ashâb-ı Suffe

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Rudde Hadîsuhû
· İlmu Dirâyeti'l-Hadîs
· Lâ Yu'lemu Men Ahrecehu Ve La İsnaduhu
· Rivâyetu'l-Ebnâ Ani'l-Âbâ
· Sikatun
· Ta'lîku'l-İcâze
· Haddesenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u
· Hafîtyu'l-İrsâl
· İlle Gâmıda
· Merâtibu'l-Cerh
· Merdûd Âhad
· Subâ'î

Son Okunanlar
· Da'îfu’l-Hadis
· Sadûkun Yuhti'u
· Uluvv Bi-Kıdemi'l-Vefât
· Kat’ Tedlisi
· Tahvîl
· Sâdıka
· Esmâ'u'l-Muhaddisîn
· Kesîru'l-Rıhle
· Da'îf
· Mutkin
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Raviler » Ümmü`l-mü`minîn Âişe

Ümmü`l-mü`minîn Âişe

Ümmü`l-mü`minîn Âişe ravisine ait 24 sayfada 234 kayitli rivayet hadis var

« geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    ileri »

 
Fasil : TAKSÎR-İ SALÂT BAHSİ
Konu : Hasta namazı
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : RESÛL-İ EKREM`İN TEHECCÜDÜNE DÂİR HAZRET-İ ÂİŞE`NİN DİĞER RİVÂYETİ
Hadis : Şöyle de demiştir: "Sonra ikinci rek`atta da evvelkisi gibi yapardı. Namazını bitirince bakardı: eğer ben uyanık olursam benimle görüşürdü. Şâyet uyur bulunursam (istirahat için) yan üstü uzanırdı"
HadisNo : 574

 
Fasil : TEHECCÜD BAHSİ
Konu : Duha namazı (kuşluk namazı);Kuşluk namazı
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : FARZ KILINIR DÜŞÜNCESİYLE RESÛL-İ EKREM`İN BÂZI NEVÂFİLİ TERKETTİKLERİNE DÂİR HAZRET-İ ÂİŞE HADÎSİ
Hadis : Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in, halk, onunla amel eder de üzerlerine farz kılınır korkusu ile işlemesini sevdiği bir kısım hayırlı işi (işlemeyip) bırakmak mûtâdı idi. Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem aslâ duhâ namazı da kılmamıştı. Duhâ namazını ancak ben kılardım.
HadisNo : 579

 
Fasil : TEHECCÜD BAHSİ
Konu : Gece namazı (teheccüt);Hz. Peygamber`in gece ibâdeti;Teheccüd
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : RESÛL-İ EKREM`İN TEHECCÜD ZAMÂNI HAKKINDA HAZRET-İ ÂİŞE HADÎSİ
Hadis : Resûl-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`in en ziyâde hoşlandığı ibâdet, devamlı olandı. Âişe`ye: Resûlullâh gece namazına ne zaman kalkardı? diye sorulmuş, o da: Horoz sesini işitince kalkardı, diye cevab vermiştir. Bir rivayette de Âişe: Resûl-i Ekrem, horoz sesi işitince kalktı, müteâkıben namaz kıldı, demiştir.
HadisNo : 582

 
Fasil : TEHECCÜD BAHSİ
Konu : Hz. Peygamber`in gece ibâdeti
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : TEHECCÜDDEN SONRA RESÛL-İ EKREM`İN UYUDUKLARINA DÂİR HAZRET-İ ÂİŞE`NİN DİĞER BİR HADÎSİ
Hadis : Sehar vakti onu, benim yanımda muhakkak uyur bulunurdu. Hazret-i Âişe (onu zamîr-i gâibiyle), Nebî salla`llâhu aleyhi ve sellem`i kasdetmiştir.
HadisNo : 583

 
Fasil : TEHECCÜD BAHSİ
Konu : Gece namazı (teheccüt);Teheccüd;Vitir namazı
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : RESÛL-İ EKREM`İN GECE NAMAZINI VİTİR NAMAZİYLE SABAH NAMAZININ SÜNNETİ DE DÂHİL OLDUĞU HALDE ONÜÇ REK`AT NAMAZ KILDIĞINA DÂİR HAZRET-İ ÂİŞE HADÎSİ
Hadis : Hazret-i Âişe demiştir ki: Nebî salla`llâhu aleyhi ve sellem gecenin (Bir kısmında) on üç rek`at namaz kılardı. Vitir namazı ile sabah namazının iki rek`at (Sünnet) i de bu sayıdan ma`dûd idi.
HadisNo : 586

 
Fasil : TERÂVİH NAMAZI
Konu : Gece namazı (teheccüt);Teheccüd
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : RESÛL-İ EKREM`İN GECE NAMAZININ KEMMİYET VE KEYFİYETİ HAKKINDA ÂİŞE-İ SIDDÎKA RADİYA`LLÂHU ANHÂ`NIN İKİ HADÎSİ
Hadis : Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in gece namaz (ının keyfiyyet) inden sorulduğu, onun da (şöyle) cevâb verdiği rivâyet edilmiştir: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem gecenin önünde uyurdu. Sonunda da kalkıp namaz kılardı. (Namazdan) sonra da yatağına döner, (girer) di. Ve müezzin ezân okumağa başlayınca (neş`e ile yerinden) sıçrardı. Şâyed kendisince bir ihtiyâç olursa gusül ederdi. Yoksa abdest alır ve (Mescid`e) çıkardı.
HadisNo : 591

 
Fasil : TERÂVİH NAMAZI
Konu : Gece namazı (teheccüt);Teheccüd;Vitir namazı
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : RESÛL-İ EKREM`İN KALB-İ ŞERÎFİ UYKUNUN BİZDEKİ GAFLETENGİZ TE`SÎRİNDEN TAMÂMEN MASÛN İDİ
Hadis : Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in Ramazan`daki (gece) namaz(ının kemmiyet ve keyfiyyet) inden sorulduğu, onun da (şöyle) cevâb verdiği rivâyet edilmiştir: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem ne Ramazan`da, ne de Ramazan`ın gayri (geceler) de on bir rek`at üzerine ziyâde etmiş değildir. Resûl-i Ekrem (ibtidâ) dört (rek`at) kılardı. (Artık) o rek`atlerin güzelliğinden ve uzunluğundan sorma! (O, suâlden ve cevâbdan müstağnîdir). Sonra Resûl-i Ekrem dört (rek`at daha) kılardı. Bunların da güzelliğinden ve uzunluğundan sorma. Sonra üç (rek`at) kılardı. Hazret-i Âişe demiştir ki: Yâ Resûla`llâh! Vitir kılmazdan önce uyur musun? diye sordum. Resûl-i Ekrem: Yâ Âişe! Benim iki gözüm uyur, halbuki kalbim uyumaz, diye cevâb verdi.
HadisNo : 592

 
Fasil : İSTİHÂRE HADÎSİ VE DUÂSI
Konu : Sabah namazının sünneti
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : RESÛL-İ EKREM EFENDİMİZ`İN NÂFİLE NAMAZLAR ARASINDA SABAH NAMAZININ İKİ REK`AT SÜNNETİNE ŞİDDETLE MUHÂFAZAKÂR OLDUKLARINA DÂİR HAZRET-İ ÂİŞE HADÎSİ
Hadis : "Nebî salla`llâhu aleyhi ve sellem, nevâfilden hiç bir namâz hakkında sabah namâzının iki rek`at sünneti derecesinde şiddetle muhâfazakâr değildi" dediği rivâyet edilmiştir.
HadisNo : 599

 
Fasil : İSTİHÂRE HADÎSİ VE DUÂSI
Konu : Sabah namazının sünneti
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : RESÛL-İ EKREM`İN SABAH NAMAZININ SÜNNETİNİ EDÂ EDERKEAN KIRÂAT VE EF`ÂL-İ SALÂT CİHETİYLE TAHFİF BUYURDUKLARINA DÂİR HAZRET-İ ÂİŞE HADÎSİ
Hadis : Hazret-i Âişe demiştir ki: Nebî salla`llâhu aleyhi ve sellem sabah namâz (ının farz)ından evvelki o iki rek`at (sünnet)i, (kırâet ve ef`âl-i salât cihetiyle o kadar) hafifletirdi (ki) hattâ ben (gönlümde) kat`î olarak: acabâ Resûlullâh Fâtiha`yı okudu mu? der idim.
HadisNo : 600

 
Fasil : İSTİHÂRE HADÎSİ VE DUÂSI
Konu : Nâfile namaz
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : RESÛL-İ EKREM`İN ÖĞLENİN FARZINDAN EVVEL DÖRT VE SABAH NAMAZININ FARZINDAN EVVEL İKİ REK`AT NÂFİLE KILMAĞI TERKETMEDİKLERİ HAKKINDA HAZRET-İ ÂİŞE HADÎSİ
Hadis : Nebî salla`llâhu aleyhi ve sellem`in öğle (namâzının farzı) ndan evvel dört (rek`at), sabah (namâzının farzın) dan evvel iki rek`at (tetavvu` kılmayı) terketmediği rivâyet edilmiştir.
HadisNo : 602

« geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Vecedtu An Fulân · Rical · Merviyy Anh · Eczâ'u'l-Hadîs · Efrâdu'l-Buldân · Adûl · Enbe'enâ İcâzeten · İ'lâmu'ş-Şeyh · Hadis Tarihi · Evsaku'n-Nâs · Lâ A'rifuhu Bi-Hâze'l-Lafz · Yukalu · Es-Sunnetu'n-Nebeviyye · Şakk · Ale'r-Ricâl · Rivâyetu'l-Ebnâ Ani'l-Âbâ · Arzı Münâvele · Uluvv-u Nisbî · Cerh Ve Ta'dil · Mebde'u's-Sened · Musnid · Tabâkutu's-Sahâbe · Asar · Cehâlet · Mahrecuhu Ma'rûf · Mûdih · Mervî · Li'd-Da'fi Ma Huve · Zekera Lenâ Fulân Bi-Kırâ'atî · Ashâbu's-Suffe · Bedel · Se-Nî · Nakale-i Hadîs · Müfredat · Ziyâdâtu's-Sikât · Kutub-i Mevdu’at · Bid'atu'r-Râvî · Vasl · Ecâze Lî · İttihâmu'r-Râvî Bil-Kizb · Lâ Be’se Bihî · Akvâl · Mudrecu’l-Metn · el-Kutubu's-Selâse · Lem Yesıhh · Garîbu'l-Hadîs · Hayrun · Telkîb · Sulâsî · Teferrud
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Kalb-i Mürekkeb · İttihâmu'r-Râvî Bil-Kizb · Lem Erahu Bı-Haze'l-Lafz · İcâze Li'l-Mechûl · Buhârî · Ruvînâ · Mukâtebe Mücerrede Ani'l-İcâze · Mubhemât · Garîbi'l- Mutlak · Ka-Senî · Cehaletu't-Ta'yîn · Haber-i Mütevâtir · Zekera Lenâ Fulân Bi-Kırâ'atî · Müselsel Bi'l-Evveliyye · Semi'tu Fulânen · Es-Sunnetu'n-Nebeviyye · İcaze Li'l-Mu'ayyen Fî Gayrı Mu'ayyen · Esahhu’l-Ahâdîs · Tahammulu'l-İlm · Bâtılun · Dirâyetu'l-Hadîs İlmi · İlmu Dirâyeti'l-Hadîs · Nakale-i Hadîs · Yurvâ · Esbetu'l-Esânîd · Sikatun · Emânet · Fulân Lâ Yus'elu Anhu · Ahfaz · Fukahâ-Yı Seb'a · Gayru Sâbit · Dabt · Semi'tu Fulânen Bi-Kırâ'atî Aleyh · Alâmâtu’l-Vaz · Lafzı Tevatür · Rumiye Bi'l-Ahaveyn · İstinbâtu'l-Ahkâm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber