Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Sahîfe
· Salih
· Fasık
· Nesh

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Yuhkâ
· Merdûd Âhad
· Sahâbiye
· Sâhîb
· Tesmiyetu'r-Ruvât
· Ye'ti Bi'l-Acâ'ib
· Kalîlu't-Tahdîs
· Sadûkun Yehimu
· Şurûtu’r-Rivâye
· Ve'l-Lafzu Li-Fulân Kale
· Eceztu Leke Cemî'a Merviyyâtî
· Esahhu Mâ Câ'e Fi'l-Bâb

Son Okunanlar
· Ehlu'l-Eser
· Meşhur Âhad
· Taktî'u'l-Hadîs
· Mâ Akrabe Hadîsehu
· Leyyinu'l-Hadîs
· Nesh
· Şeyhun Vasatun
· İbtidâ-yı Sened
· Eceztu Li-Men Yûledu Lı-Fulân
· Talebul-İlm
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Fasillar » TEHECCÜD BAHSİ

TEHECCÜD BAHSİ


TEHECCÜD BAHSİ faslinda 2 sayfada 12 kayitli hadis var

« geri 1 2    ileri »

 
Fasil : TEHECCÜD BAHSİ
Konu : Gece namazı (teheccüt);Hz. Peygamber`in duâları;Teheccüd
Ravi : Abdullâh b. Abbâs
Baslik : RESÛLULLÂH SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM`İN TEHECCÜDE KALKTIKLARINDA OKUDUKLARI DUÂ HAKKINDA İBN-İ ABBÂS HADÎSİ
Hadis : (İsnâd-ı sahîh) ile şöyle rivâyet edilmiştir: Abdullâh İbn-i Abbâs demiştir ki: Resûlullâh sallallâhü aleyhi ve sellem, gecenin bir kısmında teheccüd için kalkdıklarında (şöyle) duâ buyururdu: Yâ Rab! Her hamd Sen`in içindir. Sen, göklerin ve her yerin ve bunlardaki her şeyin dâimî müdebbirisin. Yine her hamd Sen`in içindir. Sen, göklerin ve her yerin ve bunlardaki her şeyih nûrusun, (bunları aydınlatırsın). Yine her hamd Sen`in içindir. Sen göklerin ve her yerin ve bunlarda bulunan her şeyin sâhibisin. Yine her hamd Sen`in içindir. Sen haksın, Sen`in va`din de haktır. (Âhirette) Sen`i görmek de haktır. Sözün haktır. Cennet`in de haktır. Cehennem`in de haktır. Peygamberlerin de haktır. Muhammed (sallâllâhü aleyhi ve sellem) de haktır. Kıyâmet günü de haktır. Yâ Râb! Ancak Sana itâat ettim, Sana inandım, Sana güvendim, Sana yöneldim, yalnız Sen`in (bürhanların)a dayanarak (düşmanlarla) mücâdele ettim. Aramızda yalnız Sen`i hakem kıldım. Yâ Râb! Önce işlediğim ve sonra işlerim sandığım, gizli yaptığım ve âşikâre işlediğim (bütün) günahlarımı bağışla!.. (Âhiret hayâtında beni) takdîm eden, (Dünyâ târihinde nübüvvetimi) te`hîr eden ancak Sen`sin. (Allâhım!) İbâdete lâyık tanrı yoktur, yalnız Sen varsın, yâhud Sen`den başka ibâdete lâyık tanrı yoktur. Hakîmâne tasarruf da, tam kuvvet de Allah ile kâimdir.
HadisNo : 575

 
Fasil : TEHECCÜD BAHSİ
Konu : Gece namazı (teheccüt);Rüyâ;Teheccüd
Ravi : Abdullâh b. Ömer
Baslik : TEHECCÜD NAMAZININ FAZÎLETİ HAKKINDA ABDULLÂH İBN-İ ÖMER HADÎSİ
Hadis : İbn-i Ömer demiştir ki: "Nebî salla`llâhu aleyhi ve sellem`in sağlığında (Ashâb`dan) birisi bir düş gördüğü zaman onu Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`e hikâye ederdi. Ben de bir düş görmek ve onu Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`e arzetmek isterdim. (O sırada) ben, (erken) tâze bir gençdim. Ve Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem zamânının âdeti üzere mescidde uyurdum. Bir kere ben de rü`yamda gördüm ki: Gûyâ beni iki melek yakalayıp benimle Cehennem`e gittiler. Cehennem, kuyu duvarı gibi (taşla) örülmüş olarak göründü. Onun iki boynuz (gibi iki cenâh)ı vardı. Burada (Kureyş`ten) kendilerini iyice tanıdığım kimseler bulunuyordu. Şimdi ben: Cehennem`den Allâh`a sığınırım, demeğe başladım. (Bundan sonra) İbn-i Ömer demiştir ki: (Bu sırada) bize, başka bir melek mülâkî oldu. Ve bana korkma, dedi. Bu rü`yâmı (hemşîrem Ümmü`l-mü`minîn Hafsa`ya anlattım. Hafsa da Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`e arzetti. Resûl-i Ekrem: Abdullâh ne iyi adamdır. Fakat gecenin bir kısmında (kalkıp da) namaz kılmağı âdet edinseydi, buyurmuş. Bundan sonra ben gecenin az bir kısmı müstesnâ olmak üzere geceleri uyumadım.
HadisNo : 576

 
Fasil : TEHECCÜD BAHSİ
Konu : Gece namazı (teheccüt);Teheccüd
Ravi : Cündüb b. Abdullâh
Baslik : RESÛL-İ EKREM`İN HASTALIK SEBEBİYLE BİR VEYÂHUD İKİ GECE TEHECCÜDE KALKMADIKLARINA DÂİR CÜNDEB İBN-İ ABDULLÂH HADÎSİ
Hadis : "Nebi salla`llâhu aleyhi ve sellem bir ara keyifsizlendi de bir gece, yâhut iki gece (namaza) kalkmadı" dediği rivâyet edilmiştir.
HadisNo : 577

 
Fasil : TEHECCÜD BAHSİ
Konu :
Ravi : Alî b. Ebî Tâlib
Baslik : GECE NAMAZINA TEŞVÎK VE TERGÎBİ İHTİVÂ EDEN ALÎ İBN-İ EBÎ TÂLİB RADİYA`LLÂHU ANH HADÎSİ
Hadis : "Bir gece Nebî salla`llâhu aleyhi ve sellem`in kendisine ve Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in kızı Fâtıma`ya (Ziyâret için) geldiği ve siz namaz kılmaz mısınız? (diyerek teheccüd namazına teşvik) buyurduğu" rivâyet edilmiştir. (Aliyy-i Murtazâ rivâyetine devâmla demiştir ki:) Ben, yâ Resûla`llâh! Hayâtımız Allâhın yed-i kudretindedir, bizi uyandırmak dilerse uyandırır, dedim. Biz böyle cevab verince Resûlullâh geri döndü. Ve bana hiç cevab vermedi. Yalnız yüzünü bizden çevirirken Resûlullâh`ın (mübârek elini) dizine vurarak: (Umûmiyetle insanlar, ne de çok cidalci oluyor) buyurduğunu işittim.
HadisNo : 578

 
Fasil : TEHECCÜD BAHSİ
Konu : Duha namazı (kuşluk namazı);Kuşluk namazı
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : FARZ KILINIR DÜŞÜNCESİYLE RESÛL-İ EKREM`İN BÂZI NEVÂFİLİ TERKETTİKLERİNE DÂİR HAZRET-İ ÂİŞE HADÎSİ
Hadis : Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in, halk, onunla amel eder de üzerlerine farz kılınır korkusu ile işlemesini sevdiği bir kısım hayırlı işi (işlemeyip) bırakmak mûtâdı idi. Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem aslâ duhâ namazı da kılmamıştı. Duhâ namazını ancak ben kılardım.
HadisNo : 579

 
Fasil : TEHECCÜD BAHSİ
Konu : Allâh`a kulluk vazifesi;Gece namazı (teheccüt);Teheccüd
Ravi : Muğîre b. Şu`be
Baslik : TEHECCÜDDE KADEM-İ SAÂDET-İ ŞİŞTİĞİ HAKKINDA MUGÎRE İBN-İ ŞU`BE HADÎSİ
Hadis : Mugîre demiştir ki: Nebî salla`llâhu aleyhi ve sellem (gece) namaz kılmak için iki ayağı, yâhut iki baldırı şişene kadar ayakta dururdu. Kendisine (Hazret-i Âişe tarafından: Yâ Resûla`llâh! Allah, senin işlenmiş ve işlenmesi farzedilmiş günahlarını mağfiret etmiştir. İbâdet husûsunda niçin bu kadar meşakkat ihtiyar ediyorsunuz?) denilirdi de, Resûl-i Ekrem: (Ben, bu gufrân-ı ilâhîye karşı gece namazı ile) şükreder bir kul olmıyayım mı? diye cevâb verir idi.
HadisNo : 580

 
Fasil : TEHECCÜD BAHSİ
Konu : Savm-ı Dâvud
Ravi : Abdullâh b. Amr b. Âs
Baslik : DÂVUD ALEYHİ`S-SELÂM`IN TEHECCÜD NAMAZINA DÂİR ABDULLÂH İBN-İ AMR İBN-İ ÂS RİVÂYETİ
Hadis : Abdullâh İbn-i Amr`e, Nebî salla`llâhu aleyhi ve sellem demiştir ki: Allâhu Teâlâ`ya en sevimli olan namaz, Dâvud (aleyhi`s-selâm)`ın namazıdır. Yine Allâhu Teâlâ`ya en sevimli olan oruç, Dâvud (Peygamberin) orucudur. Dâvud, gecenin yarısında uyurdu. Ve gecenin üçte birisinde namaz kılardı. Gecenin südüsünde yine uyurdu. Dâvud, bir gün oruc tutardı, bir gün de iftar ederdi.
HadisNo : 581

 
Fasil : TEHECCÜD BAHSİ
Konu : Gece namazı (teheccüt);Hz. Peygamber`in gece ibâdeti;Teheccüd
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : RESÛL-İ EKREM`İN TEHECCÜD ZAMÂNI HAKKINDA HAZRET-İ ÂİŞE HADÎSİ
Hadis : Resûl-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`in en ziyâde hoşlandığı ibâdet, devamlı olandı. Âişe`ye: Resûlullâh gece namazına ne zaman kalkardı? diye sorulmuş, o da: Horoz sesini işitince kalkardı, diye cevab vermiştir. Bir rivayette de Âişe: Resûl-i Ekrem, horoz sesi işitince kalktı, müteâkıben namaz kıldı, demiştir.
HadisNo : 582

 
Fasil : TEHECCÜD BAHSİ
Konu : Hz. Peygamber`in gece ibâdeti
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : TEHECCÜDDEN SONRA RESÛL-İ EKREM`İN UYUDUKLARINA DÂİR HAZRET-İ ÂİŞE`NİN DİĞER BİR HADÎSİ
Hadis : Sehar vakti onu, benim yanımda muhakkak uyur bulunurdu. Hazret-i Âişe (onu zamîr-i gâibiyle), Nebî salla`llâhu aleyhi ve sellem`i kasdetmiştir.
HadisNo : 583

 
Fasil : TEHECCÜD BAHSİ
Konu : Hz. Peygamber`in gece ibâdeti
Ravi : Abdullâh b. Mes`ûd
Baslik : RESÛ-İ EKREM`İN GECE NAMAZINDA TATVİL-İ KIRÂAT BUYURDUĞUNA DAİR ABDULLAH İBN-İ MES`ÛD HADÎSİ
Hadis : İbn-i Mes`ûd demiştir ki: Bir gece ben, Nebî salla`llâhu aleyhi ve sellem ile berâber namaz kıldım. Resûl-i Ekrem mütemâdiyen kâim idi. (Bir derecede ki) en sonu ben, fenâ bir iş işlemeyi kurdum. Ne düşündüm? diye İbn-i Mes`ûd`a soruldu. İbn-i Mes`ûd: İstedim ki, ben oturayım da, Nebî salla`llâhu aleyhi ve sellem`i (ayakta yalnız) bırakayım.
HadisNo : 584

« geri 1 2    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Leyse Bi-Merdiyy · Leyse Bi-Sâbit · Hadîs-i Rabbanî · Kâle'llâhu Te'âlâ · Leyse Bi-Sahîh · Kunâ Mufrede · Nebbe'enâ Fulân Bi-Kırâ'atî Aleyh · Hâl-i Ruvât · An'ane · Cerh Ve Ta'dil Kaideleri · Vad · Belâğ · Fevâ'id · Sâlih Li'l-İ'tibâr · Muhaddis · Leyse Bi-Sika · Sebebu Vurûdi'l-Hadîs · Uhdira · Eceztuke İn Şi'te · Mahfuz · Vasıyye · Beyân · Belağanî · Er-Rıhle Fî Talebi'l-Hadîs · Hadîs Usulü · Me’mûn · Tedlîsu'l-Kat’ · Âfetuhû Keza · Sahîhun Înşa'allah · İrsâl-i Hafî · De-Se-Nî · Ahâdîs · Lem Ekıf Aleyhi · Mukillîn-i Sahabe · Kale Resûlullah · İcaze Li'l-Mu'ayyen Fî Gayrı Mu'ayyen · Ve Bihi · Belağanâ · Yehimu Fî Hadîsihî · Lem Yesbut · Uşâriyyât · Humâsî · Ahberanâ İcâzeten · Mubtedi'a · Mahv · İtibâr · Metrûkun · Cerh Ve Tadil Lafızları · İrsâl-i Celi · Şeyhun
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Lâ Be’se Bihî · Elfâzu't-Ta'dil · 3. Dipnotlar · İstimla · Rumiye · Mütevâtir · Eceztu Li-Men Edreke Zemânî · Es-Sunne · Silsiletu’z-Zeheb · el-Kutubu's-Selâse · Şuyuh Tedlîsi · Mudelles · Tusâ’î · 0. Sözlük Hakkinda · Vasalehu · Ashâb-ı Suffe · Müselsel Bi'l-Kavl · Garîbul-Metn · Âdâbu'l-Muhaddis · Ta'dil Lafızları · Semi'tu Fulânen Yekûlu · Sıhâh · Mudellis · Mu'telif Ve Muhtelif · Esbetu'n-Nâs · Ahsenu Şey'in Fi'l-Bâb · Gayru Sâbit · Musâ Leh · Kaviyyu'l-Hadîs · Zevâ’id · İlmu Dirâyeti'l-Hadîs · Sıfatu Rivâyeti'l-Hadîs · Sumâniyyât · Zabıt · Se-Nâ · Kâle'llâhu Te'âlâ · Râfi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber