Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Sahîfe
· Salih
· Fasık
· Nesh

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Yuhkâ
· Merdûd Âhad
· Mâ Akrabe Hadîsehu
· Sahâbiye
· Sâhîb
· Tesmiyetu'r-Ruvât
· Ye'ti Bi'l-Acâ'ib
· Kalîlu't-Tahdîs
· Sadûkun Yehimu
· Şurûtu’r-Rivâye
· Ve'l-Lafzu Li-Fulân Kale
· Eceztu Leke Cemî'a Merviyyâtî

Son Okunanlar
· Enbe'enâ
· Zabt
· Eceztuke İn Şi'te
· Leyse Bi-Zâke'l-Kavî
· Meşkûk
· Mechûlu'l-Ayn
· Eceztu Ehle Zemânî
· Mevkuf
· Mutâba' Aleyh
· Ashâbu'l-Hadîs
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Fasillar » KUREYŞ`İN MENÂKIBI BAHSİ

KUREYŞ`İN MENÂKIBI BAHSİ


KUREYŞ`İN MENÂKIBI BAHSİ faslinda 2 sayfada 12 kayitli hadis var

« geri 1 2    ileri »

 
Fasil : KUREYŞ`İN MENÂKIBI BAHSİ
Konu : Bir şeye kavuşuncaya kadar onu kötü görmek;Emâret;İdarecilik (emâret);Kureyş`in fazîleti ve menâkıbı
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : KUREYŞ KABÎLESİNE DÂİR HABERLER
Hadis : Gelen rivâyete göre Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: (Câhiliyet devrinde) Arap kabîleleri şu emâret husûsunda (en şerefli olan) Kureyş`e tâbi` idiler: Arabların mü`minleri (Hanîfler) Kureyş`e tâbi` idiler: Arabların mü`minleri (Hanîfler) Kureyş`in mü`minlerine, müşrikleri de Kureyş`in müşriklerine uyarlardı. İnsanlar (altun, gümüş) ma`denleri gibi (kimi hâlis, kimi kalp) dır. Onların câhiliyette hayırlı olanları (din işlerini öğrenip amel ettikçe) İslâm devrinde de hayırlı kimselerdir. Siz insanların hayırlısı, emir oluncaya kadar emâreti çok fenâ görenler (ve arzu etmiyen kimseler) bulursunuz.
HadisNo : 1422

 
Fasil : KUREYŞ`İN MENÂKIBI BAHSİ
Konu : Bâtıl sözden sakınmak;Hilâfet;Kureyş`in fazîleti ve menâkıbı
Ravi : Muâviye b. Ebî Süfyân
Baslik : KUREYŞ`İN RİYÂSETİ HAKKINDA MUÂVİYE`NİN BİR HİTÂBESİ
Hadis : (Muhammed İbn-i Cübeyr, Kureyş tarafından sefâretle gönderilen bir hey`et arasında bulunduğu halde) Muâviye radiya`llahu anh`(ın huzûrunda iken geçen bir vâkıayı ve on) dan (işittiklerini) şöyle rivâyet etmiştir: Abdullah İbn-i Amr İbn-i Âs`ın: Kahtânîlerden birisi ileride melîk olacaktır, diye hikâye ettiğini Muâviye duymuştu. Bundan sinirlenen Muâviye (hey`et müvâcehesinde) kalkıp Allah`ı şânına lâyık sıfatlarla senâ etti. Sonra Emmâ ba`dü (fasl-ı hitâbiyle söze başlayıp şöyle) dedi: Ey Kureyş hey`eti! Kesin olarak bildirildiğine göre, sizden bâzı kimseler, Allah`ın Kitâb`ında olmayan, Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`den rivâyet edilmeyen birtakım haberler naklediyorlar. Emîn olunuz ki, onlar, sizin câhillerinizdir. Siz, sâhibini dalâlete sürükliyen bâtıl sözlerden sakınınız! Ben Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`in: - Şu hilâfet Kureyş uhdesinde bulunacaktır. Onlar dînî vecîbelerini îfâ ve adâlet icrâ ettikçe onlara hiç bir kimse düşmanlık edemiyecektir. Meğer ki, onlar dinden, adâletten inhirâf ederler; bu halde Allah, Kureyş`i yüz üstü sürçtürür, rezîl eder, buyurduğunu işittim.
HadisNo : 1423

 
Fasil : KUREYŞ`İN MENÂKIBI BAHSİ
Konu : Hz. Peygamber`in yardımcıları;Kureyş`in fazîleti ve menâkıbı
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : HÂŞİM OĞULLARİYLE MUTTALİB OĞULLARININ BİR SOY OLDUKLARINA DÂİR CÜBEYR İBN-İ MUT`İM HADÎSİ
Hadis : Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`in: "Kureyş, Evs ile Hazrec, Cüheyne, Müzeyne, Eslem, Eşca`, Gıfâr (kabîleleri efrâdı) benim hâlis muâvinlerimdir. Onların da Allah`dan ve Resûlulah`dan başka hâmîleri yoktur" buyurduğu rivâyet olunmuştur.
HadisNo : 1424

 
Fasil : KUREYŞ`İN MENÂKIBI BAHSİ
Konu : Hilâfet
Ravi : Abdullâh b. Ömer
Baslik : HÂŞİM OĞULLARİYLE MUTTALİB OĞULLARININ BİR SOY OLDUKLARINA DÂİR CÜBEYR İBN-İ MUT`İM HADÎSİ
Hadis : Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`in: "Kureyş`ten iki kişi kaldıkça şu hilâfet (kuru bir unvân olarak) Kureyş`ten zâil olmaz" buyurduğu rivâyet olunmuştur.
HadisNo : 1425

 
Fasil : KUREYŞ`İN MENÂKIBI BAHSİ
Konu : Kureyş`in fazîleti ve menâkıbı
Ravi : Cübeyr b. Mut`im
Baslik : HÂŞİM OĞULLARİYLE MUTTALİB OĞULLARININ BİR SOY OLDUKLARINA DÂİR CÜBEYR İBN-İ MUT`İM HADÎSİ
Hadis : Gelen rivâyete göre, müşârün-ileyh demiştir ki: (Bir kere Resûlulah ganîmet malından) kendilerine âit olan Humüs (beşte bir) hisseyi akrabâ arasında taksîm ederken Abd-i Şems oğullariyle Nevfel oğullarına birer pay ayırmamıştı. (Abd-i Şems oğullarından) Osmân İbn-i Affân ile berâber ben (ki, Nevfel oğullarındanım.) Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`in yanına gelmiştik; (pay yerinde bulunuyorduk). Osmân: - Yâ Resûla`llah! Muttalib oğullarına verdiniz de bizi bıraktınız? Halbuki size (nesebce) nisbetimiz cihetiyle bizimle Muttalib oğulları bir soyda (hepimiz, büyük babanız Abd-i Menaf`da) birleşiyoruz! dedi. Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem de: - Hâşim oğullariyle Muttalib oğulları bir soydur, buyurdu.
HadisNo : 1426

 
Fasil : KUREYŞ`İN MENÂKIBI BAHSİ
Konu : Neseb iddiası
Ravi : Ebû Zerr-i Gıfârî
Baslik : KENDİSİNİN MENSÛB OLMADIĞI ECNEBÎ BİR SOYA BİLE BİLE NİSBET İDDİASI HARAM OLDUĞUNA DÂİR EBÛ ZER HADÎSİ
Hadis : Rivâyete göre müşârün-ileyh, Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğunu işitmiştir: Bir kişi (gerek erkek, gerek dişi) babasından başkasına -babası olmadığını bile bile- neseb iddia ederse, hiç şüphesiz o kimse küfr(ân-ı ni`met) etmiştir. Her hangi bir kişi de aralarında karâbet olmayan bir kavimden olduğunu iddia ederse, o (soysuz kişi) de (bizden değildir! O, varsın) Cehennem`deki durağına hazırlansın!.
HadisNo : 1427

 
Fasil : KUREYŞ`İN MENÂKIBI BAHSİ
Konu : Hz. Peygamber`e yalan isnadı;Neseb iddiası;Yalan
Ravi : Vâsile İbn-i Eska`
Baslik : ECNEBÎYE NESEB İDDİA ETMEK, GÖRMEDİĞİ DÜŞÜ GÖRDÜM DEMEK, PEYGAMBERİMİZE YALAN HADÎS UYDURMAK EN BÜYÜK GÜNAH OLDUKLARINA DÂİR VÂSİLE HADÎSİ
Hadis : Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, dediği rivâyet olunmuştur: (Üç şey) yalan ve iftirânın en büyüklerindendir: Kişinin kendi babasından başkasına Neseb iddia etmesi; yâhut (rü`yâsında) görmediği bir şeyin kendisine rü`yâda gösterildiğini iddia eylemesi, yâhud da Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`in söylemediği bir şeyi söyledi demesi.
HadisNo : 1428

 
Fasil : KUREYŞ`İN MENÂKIBI BAHSİ
Konu : Kureyş`in fazîleti ve menâkıbı
Ravi : Abdullâh b. Ömer
Baslik : PEYGAMBERİMİZ`İN ESLEM, GIFÂR, MÜZEYNE, CÜHEYNE KABÎLELERİNİ ÖVDÜĞÜNE DÂİR RİVÂYETLER. BU KABÎLELERİN MÜSLÜMANLIĞA HİZMETLERİ
Hadis : Rivâyete göre, Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem bir kere minber üzerinde (hutbe îrâd ederek): - Allah, Gıfâr (kabîlesin)i mağfiret etsin, (mağfiret edecektir.) Eslem (kabîlesin)i de Allah selâmette kılsın, (sulh içinde yaşatsın!). Usayye (kabîlesi efrâdı) ise Allah`a ve O`nun Peygamberine isyân ettiler (de lâ`nete müstahak oldular), buyurmuştur.
HadisNo : 1429

 
Fasil : KUREYŞ`İN MENÂKIBI BAHSİ
Konu : Kureyş`in fazîleti ve menâkıbı
Ravi : Ebû Bekre Nufey` b. Hâris
Baslik : PEYGAMBERİMİZ`İN ESLEM, GIFÂR, MÜZEYNE, CÜHEYNE KABÎLELERİNİ ÖVDÜĞÜNE DÂİR RİVÂYETLER. BU KABÎLELERİN MÜSLÜMANLIĞA HİZMETLERİ
Hadis : Rivâyet olunduğuna göre, bir kere Akra` İbn-i Hâbis Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`e: - Yâ Resûla`llah! Sana ancak Eslem, Gıfâr, Müzeyne -zan edersem- Cüheyne kabîlelerinden hacıları soyan hırsızlar tâbi` olmuştur! demişti. Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem (Akra`ı karşılayarak): - Ey Akra`, (sen ne sanıyorsun?) Bana söyler misin ki: eğer Eslem, Gıfâr, Müzeyne, Cüheyne (kabîleleri) Benî Temîm, Benî Âmir, Esed, Gatafân (kabîlelerin) den hayırlı iseler, bu, ikinciler için bir eksiklik ve husrân değil midir? buyurdu. Akra`: - Evet hüsrandır, diye tasdîk etmesi üzerine Resûlullah: - Hayâtım yed-i kudretinde olan Allah`a yemîn ederim ki, onlar (Eslem, Gıfâr, Müzeyne, Cüheyne) bunlardan (Benî Temîm, Benî Âmir, Esed, Gatafân`dan) elbette daha hayırlıdırlar, buyurdu.
HadisNo : 1430

 
Fasil : KUREYŞ`İN MENÂKIBI BAHSİ
Konu : Kureyş`in fazîleti ve menâkıbı
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : PEYGAMBERİMİZ`İN ESLEM, GIFÂR, MÜZEYNE, CÜHEYNE KABÎLELERİNİ ÖVDÜĞÜNE DÂİR RİVÂYETLER. BU KABÎLELERİN MÜSLÜMANLIĞA HİZMETLERİ
Hadis : (Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğu) rivâyet olunmuştur: Eslem ve Gıfâr ile Müzeyne ve Cüheyne`den bir kısmı -yâhut Resûlullah, Cüheyne`den veya Müzeyne`den bir kısmı dedi- Allah yanında -yâhut Resûlullah kıyâmet gününde dedi- Esed, Temîm, Hevâzin ve Gatafân`dan hayırlıdır.
HadisNo : 1431

« geri 1 2    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Kesretu'l-Galat · Fîhi Da'fun · Tedlîsu'l-Kat’ · Lâ Ahade Esbetu Minhu · Ahberanâ İcâzeten · De-Se-Nî · Mahrec · Âdıd · Atıf Tedlisi · Menâkib Ve Mesâlib · Haber · Verede Ani'n-Nebî · Hâlu'r-Ruvât · Garâbet · Mudrecu’l-Metn · İbhâm · Eceztu Li-Kulli Vahidin (Ahadin) · Ferd-i Nisbî · Me’mûn · Ma'ruf · Ref · Mevdu’u’l-Metn · Gayru Mensûb · Kara'tu Alâ Fulân An Fulân · Cerh Ve Ta'dil · Vasl · Menferede Bihî Müslim · Kavlu Abâdile · Ashâbu'l-Mi'în · Mesrûk · La Tehillu'r-Rivâye Anhu · Garîbul-Metn · Mevzu · Hadîsi İlâhî · Vahy-i Gayr-ı Metluv · Ta'âlik · Meğâzî · Sebebu Vurûdi'l-Hadîs · İlm-i Zarurî · Se-Nâ · Metrûkun · Mustemlî · Vâdi · Ruba’î · Sahîhu'l-İsnâd · Cerh Ve Ta'dil Kaideleri · Rivâyetu'l-Ebnâ Ani'l-Âbâ · Sahîhun Înşa'allah · Ashâb-ı Kiram · Enbe'enâ Fulân Bi-Kırâ'atî Aleyhi
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · İbtidâ-yı Sened · Lâ Be’se Bihî · Elfâzu't-Ta'dil · 3. Dipnotlar · İstimla · Rumiye · Mütevâtir · Eceztu Li-Men Edreke Zemânî · Es-Sunne · Silsiletu’z-Zeheb · el-Kutubu's-Selâse · Şuyuh Tedlîsi · Mudelles · Tusâ’î · 0. Sözlük Hakkinda · Vasalehu · Ashâb-ı Suffe · Müselsel Bi'l-Kavl · Meratibu's-Sahîh · Garîbul-Metn · Âdâbu'l-Muhaddis · Ta'dil Lafızları · Semi'tu Fulânen Yekûlu · Sıhâh · Mudellis · Mu'telif Ve Muhtelif · Esbetu'n-Nâs · Ahsenu Şey'in Fi'l-Bâb · Gayru Sâbit · Musâ Leh · Kaviyyu'l-Hadîs · Zevâ’id · İlmu Dirâyeti'l-Hadîs · Sıfatu Rivâyeti'l-Hadîs · Sumâniyyât · Zabıt · Se-Nâ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber