Hadis | Kütüb-ü Sitte | Buhari | Hadis Sözlüğü

A B C D E F G H I İ K L M N R S Ş T U V Y Z

HADİSLERİNDE ARAMA YAP

Fasil Ravi Konu Hadis

Ebu Musa

Ebu Musa - Kütüb-ü Sitte kitabındaki rivayet ettiği hadisi şerifler listesi

Ravi :
Hadis :
Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "Emin bir Müslüman mal muhafızı olsa ve vazifesini dürüstlükle yapsa, şöyle ki, kendisine (sadaka vs. nevinden) emredileni gönül hoşluğuyla eksiksiz ve tam olarak yerine verse, sadakayı veren iki kişiden biri olur." (Nesai, hadisin başında şu ziyadeyi kaydetti: "Mü`min kişi, diğer mü`mine karşı duvar gibidir, birbirlerini takviye ederler")
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Bir oğlum doğmuştu. Hemen Resulullah (sav)`a getirdim, İbrahim ismini verip bir hurma ile tahnikde bulundu. Sonra da "Mübarek olsun" diye dua buyurdu ve çocuğu bana geri verdi. Bu çocuk, Ebu Musa`nın en büyük evladı idi.
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) "Her Müslümanın sadaka vermesi gerekir" buyurdu. Kendisine: "Ya bulamayan olursa?" diye soruldu. "Eliyle, çalışır, hem şahsı için harcar hem de tasadduk eder" cevabını verdi. "Ya çalışacak gücü yoksa?" diye soruldu "Bu durumda, sıkışmış bir ihtiyaç sahibine yardım eder" dedi. "Buna da gücü yetmezse?" dendi. "Ma`rufu veya hayrı emreder" dedi. "Bunu da yapmazsa?" diye tekrar sorulunca: "Kendini başkasına kötülük yapmaktan alıkor. Zira bu da bir sadakadır" buyurdu.
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kur`an okuyan mü`minin misali portakal gibidir. Kokusu güzel tadı hoştur. Kur`an okumayan mü`minin misali hurma gibidir. Tadı hoştur fakat kokusu yoktur. Kur`an`ı okuyan facir misali reyhan otu gibidir. Kokusu güzeldir, tadı acıdır. Kur`an okumayan facirin misali Ebu Cehil karpuzu gibidir, tadı acıdır, kokusu da yoktur."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Şu Kur`an`ı muhafazaya itina gösterin. Muhammed`in nefsini kudret elinde tutan Zat-ı Zülcelal`e kasem olsun Kur`an-ı Kerimin (hafızalardan) kaçması, develerin bağlarından boşanıp kaçmasından daha kolaydır."
Sıra :
 
Konu :
Ravi :
Hadis :
Hz. Peygamber (s)a buyurdular ki: "Aziz ve Celil olan Allah, gündüz günah işleyenlerin tevbesini kabul etmek için geceleyin elini açar. Gece günah işleyenlerin tevbesini kabul etmek için de gündüz elini açar, bu hal, güneş batıdan doğuncaya kadar devam edecektir" Burada "el", Allah`ın ihsan ve fazlından kinayedir.
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Rüyamda kendimi Mekke`den, hurma ağaçları bulunan bir beldeye hicret ediyorum gördüm. Ben bunu, hicretimin Yemame`ye veya Hacer`e olacağı şeklinde tahmin etmiştim, meğer Yesrib şehrine imiş. Bu rüyamda kendimi bir kılıncı sallıyor gördüm, kılıncın başı kopmuştu. Bu, Uhud Savaşında mü`minlerin maruz kaldıkları musibete delalet ediyormuş. Sonra kılıncımı tekrar salladım. Bu sefer, eskisinden daha iyi bir hal aldı. Bu da, Cenab-ı Hakk`ın fetih ve Müslümanların biraraya gelmeleri nevinden lütfettiği nimetlerine delalet etti. O aynı rüyamda sığırlar ve Allah`ın (verdiği başka) hayrını gördüm. Sığırlar Uhud gününde mü`minlerden bir cemaate çıktı, (gördüğüm başka) hayır da Allah`ın Bedir`den sonra (nasib ettiği fetihlerin) hayrı ve bize Rabbimizin lütfettiği (Bedru`l-Mev`id) sıdkının sevabı olarak çıktı."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Hz. Peygamber (sav)`e, şecaat olsun diye veya hamiyyet (kavmi, ailesi, dostu) için veya gösteriş için mukatele eden kimseler hakkında sorularak bunlardan hangisi "Allah yolundadır?" dendi. Resulullah: "Kim, Allah`ın kelamı yücelsin diye mukatele ederse, o Allah yolundadır" diye cevap verdi."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) ashabından birini herhangi bir iş için gönderince şu tenbihte bulunurdu: "Müjdeleyin. nefret ettirmeyin; kolaylaştırın, zorlaştırmayın."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Hayber`in fethinden sona bir grup Eş`ari ile Resulullah (sav)`ın yanına geldik. Ganimetten bize de pay vardı. Halbuki (Habeşistan`dan dönmüş olan) gemi arkadaşlarımız Ca`fer (ra) ve arkadaşları hariç, Hayber Gazvesi`ne fiilen iştirak etmeyen kimseye pay ayırmamıştır.
Sıra :