Hadis | Kütüb-ü Sitte | Buhari | Hadis Sözlüğü

A B C D E F G H I İ K L M N R S Ş T U V Y Z

HADİSLERİNDE ARAMA YAP

Fasil Ravi Konu Hadis

HACC VE UMRE BÖLÜMÜ

Kütüb-ü Sitte eserindeki HACC VE UMRE BÖLÜMÜ fasılı ile ilgili konular ve hadisler

Konu :
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav), (tavafın) her şavtında rükn-i Yemani ve Haceru`l-Esved`i istilam etmeyi terketmezdi.
Sıra :
 
Konu :
Ravi :
Hadis :
Bir adam İbnu Ömer (ra)`e Haceru`l-Esved`i istilam etme hususunda sormuştu. Şu cevabı aldı: "Ben, Resulullah (sav)`ın onu hem istilam eder, hem de öper gördüm." Adam tekrar sordu: "Pekala, sıkışacak olsam, bana galebe çalacak olsalar, (ne yapayım)?" İbnu Ömer (ra) kızgın bir eda ile: "Soruşu Yemenide batasıca, Resulullah (sav)`ı onu hem istilam eder, hem öper gördüm."
Sıra :
 
Konu :
Hadis :
Amr İbnu Şuayb babası tarikiyle bildiriyor: "Abdullah`la -ki babasıdır- tavafta bulundum. Kabe`nin arka kısmına gelince: "istiazede (sığınmada) bulunmuyor musun?" dedim. "Ateşten, Allah`a sığınırım!" dedi ve yürüdü. Haceru`l-Esved`e kadar gelip istilamda bulundu. Rükn ile kapı arasında (Mültezem`de) durarak göğsünü, yüzünü, kollarını ve avuçlarını şöyle yamadı -onları iyice açarak gösterdi- ve sonra: "İşte Resulullah`ı aynen böyle yaparken gördüm!" dedi."
Sıra :
 
Konu :
Ravi :
Hadis :
Ben Hz. İbnu Abbas ve Hz. Muaviye (ra) ile birlikte idim. Muaviye (ra) hazretleri her rükne uğradıkça istilamda bulunuyordu, İbnu Abbas (ra) kendisine: "Resulullah (sav) sadece Haceru`l-Esved ve Rüknu`l-Yemani`den başka yeri istilam etmezdi" dedi. Hz. Muaviye şu cevabı verdi: "Beytullah`tan hiçbir şey ihmal edilmez." İbnu`z-Zübeyr bütün rükünlere (köşelere) istilamda bulunurdu.
Sıra :
 
Konu :
Hadis :
Tavus merhumu (tavaf yaparken) gördüm. Rükne gelince (Haceru`l-Esved) üzerinde izdiham bulursa sıkışıklık yapmaz, geçer giderdi; boş ve müsait bulursa üç sefer öperdi. Sonra şunu söyledi: "Ben İbnu Abbas (ra)`ı aynen böyle yaparken gördüm." İbnu Abbas da: "Hz. Ömer (ra)`i aynen böyle yaparken gördüm" dedi. Hz. Ömer (ra) de: "Ben Resulullah (sav)`ı böyle yaparken gördüm" dedi.
Sıra :
 
Konu :
Hadis :
Resulullah (sav) İbnu Avf (ra)`a: "Ey Ebu Muhammed! Rüknü`l-Esved`i nasıl istilam ettin?" diye sordu. İstilam ettim ve bıraktım!" deyince, Resulullah (sav): "Doğru yapmışsın" dedi.
Sıra :
 
Konu :
Ravi :
Hadis :
Kendisine Hz. Aişe (ra)`nin: "Hicr`ın bir kısmı Beytullah`tan değildir" dediği haber verilince şunu söyledi: "Allah`a kasem olsun, şayet Aişe bunu Resulullah (sav)`tan işitmiş ise, kanaatim o ki, Resulullah (sav) şu iki rüknün istilamını, bunlar Beyt`in temelleri üzerinde olmadıkları için terketmiş olmalıdır. Keza halk da bu sebeple tavafı Hıcr`ın gerisinden yapmaktadır."
Sıra :
 
Konu :
Hadis :
İbnu Ömer (ra) iki rükne geldiği zaman (öpmek için) bunlar üzerine abanır, sıkışıklık yapardı. Kendisine: "Ey Ebu Abdirrahman," dedim, "sen Resulullah`ın diğer ashabının hiçbirinde görmediğim şekilde bu rükünlere abanıp sıkışıklık yapıyorsun (sebebi nedir)?" Bana şu cevabı verdi: "Ben böyle yapıyorsam, Resulullah (sav)`dan şunu işittiğim içindir: "Bu iki rüknü meshetmek günahlara kefarettir." Keza Resulullah (sav)`dan şunu da işittim: "Kim şu Beytullah`ı bir hafta boyu tavaf eder ve sayarsa bir köle azad etmek gibidir." Keza şunu da söylediğini işittim: "Kişi tavaf için bir ayağını koyup diğerini kaldırdıkça her adımı sebebiyle Allah onun bir hatasını siler ve bir sevap yazar."
Sıra :
 
Konu :
Hadis :
Mültezem, rükn ile kapı arasıdır.
Sıra :
 
Konu :
Hadis :
Bir adamın şöyle söylediğini işittim: "Resulullah (sav) Ömer İbnu`l-Hattab (ra)`a: "Ey Ebu Hafs, sende fazla kuvvet var. (Haceru`l`Esved`i öpeceğim diye) zayifa eziyet vermeyesin. Rüknü boş görürsen yanaşarak istilam et, değilse tekbir getirip geç" dedi. Sonra adam şunu söyledi: "Hz. Ömer (ra)`in bir adama şunu söylediğini işittim: "İnsanlara fazla kuvvetinle eziyet verme." [Rezin`in ilavesidir. Bu rivayeti Şafii hazretleri Müsned`inde (2, 43) kaydetmiştir. Ahmed İbnu Hanbel`in Müsned`inde, hadisi bizzat Hz. Ömer rivayet eder (1, 23)]
Sıra :