Hadis | Kütüb-ü Sitte | Buhari | Hadis Sözlüğü

A B C D E F G H I İ K L M N R S Ş T U V Y Z

HADİSLERİNDE ARAMA YAP

Fasil Ravi Konu Hadis

PEYGAMBERLİK BÖLÜMÜ

Kütüb-ü Sitte eserindeki PEYGAMBERLİK BÖLÜMÜ fasılı ile ilgili konular ve hadisler

Ravi :
Hadis :
Buhari merhum, Aleyhissalatu vesselamın bi`setine (peygamber olarak gönderilişine) tahsis ettiği babta der ki: "O, Allah`ın elçisi Muhammed İbnu Abdillah İbni Abdilmuttalib İbnu Haşim İbni Abdi Menafibnu Kusayy, İbni Kilab İbni Mürre İbni Ka`b İbni Lüeyy İbni Galib İbni Fihr İbni Malik İbni`n-Nadr İbni Kinane İbni Huzeyme İbni Müdrike İbni İlyas İbni Mudar İbni Nizar İbni Maadd İbni Adnan`dır."
Sıra :
 
Hadis :
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah Teala hazretleri, İsmail`in evlatları arasından Kinane`yi seçti, Kinane`den Kureyş`i seçti, Kureyş`ten Beni Haşim`i seçti. Beni Haşim`den de beni seçti."
Sıra :
 
Hadis :
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Benim beş ismim var: Ben Muhammed`im, ben Ahmed`im, ben Allah`a benimle küfrü mahvedeceği el-Mahi (mahvedici)yim. Ben Haşir (toplayıcıyım, insanlar benim arkamda haşredilecektir. Ben Akıb (sondan gelen)im, benden sonra peygamber gelmeyecektir."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah Teala hazretleri, Kureyşlilerin şetmlerini (hakaretamiz sözlerini) ve lanetlerini benden nasıl çevirdiğine hayret etmiyor musunuz? Onlar zemmedilen birine şetmediyorlar, zemmedilen birine lanet okuyorlar, ben ise (Muhammed`im) övülmüşüm."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Muttalib İbnu Abdillah İbni Kays İbnu Mahreme babası vasıtasıyla ceddinden anlattığına göre ceddi şöyle demiştir: "Ben ve Resulullah (sav) Fil yılında doğduk."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) altmış üç yaşında vefat etmiştir.
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) Mekke`de, kendisine vahiy geldiği durumda on üç yıl ikamet etti. Altmış üç yaşında da vefat etti.
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Bir başka rivayette de şöyle demiştir: "Mekke`de ses işitir ve ışık görür olduğu halde on beş yıl ikamet etti. Bunun yedi yılında ışıktan başka bir şey görmedi, sekiz senesinde vahiy aldı. Medine`de on yıl ikamet etti. Altmış beş yaşında olduğu halde vefat etti.
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Sahiheyn`de gelen bir diğer rivayette şöyle demiştir: "Vahiy Aleyhissalatu vesselam`a kırk yaşında iken indirildi. Bundan sonra on üç yıl kaldı. Sonra hicretle emir olundu. O da Medine`ye hicret etti. Orada on yıl kaldı. Sonra vefat etti Aleyhissalatu vesselam."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) altmış üç yaşında vefat etti. Hz. Ebu Bekir de altmış üç yaşında vefat etti. Hz. Ömer de altmış üç yaşında vefat etti (ra).
Sıra :