Hadis | Kütüb-ü Sitte | Buhari | Hadis Sözlüğü

A B C D E F G H I İ K L M N R S Ş T U V Y Z

HADİSLERİNDE ARAMA YAP

Fasil Ravi Konu Hadis

Verede Ani'n-Nebî

Kısaca verede (geldi) lafzı ile temrîz sigalarındandır ve ?Hz. Peygamber'den rivayet olunduğuna göre? manasına gelir.

İbnu's-Salâh'a göre bir muhaddis herhangi bir zayıf Hadîsi isnadsız olarak naklederken cezm sigaları değil, temriz sigaları kullanmalıdır. Sahih veya zayıf olduğundan şüphelendiği hadîseri rivayet ederken de aynı şekilde hareket etmelidir. 1205

---
Verede Ani'n-Nebî ile ilgili benzer maddeler

Hadis Sözlüğü sıradaki maddeler