Hadis | Kütüb-ü Sitte | Buhari | Hadis Sözlüğü

A B C D E F G H I İ K L M N R S Ş T U V Y Z

HADİSLERİNDE ARAMA YAP

Fasil Ravi Konu Hadis

Mat'unun Fîhi

?Ta'anû fîhi tabiri ile birlikte aynı manaya gelir. İkisi de ?hakkında ta'n edenler var? demektir ve cerh lafızlarındandır. Cerhin en hafifi olan birinci mertebe lafızlara el-Irâkî'nin eklediği lafızlar arasında yer alır.

Cerhin ilk mertebesi ta'dil sınırına oldukça yakındır. Hatta bazı âlimler ta'dilin altıncı mertebesindeki lafızları cerhin ilk mertebesinde sayarlar. Bu itibarla ?ma'unun fihi? raviyi adaletten düşürmeyen hafif bir cerh lafzı kabul edilir.

---
Mat'unun Fîhi ile ilgili benzer maddeler

Hadis Sözlüğü sıradaki maddeler