Hadis | Kütüb-ü Sitte | Buhari | Hadis Sözlüğü

A B C D E F G H I İ K L M N R S Ş T U V Y Z

KÜTÜBÜ SİTTE HADİSLERİNDE ARAMA YAP

Fasil Ravi Konu Hadis

Lâ Yutâbâ' Alâ Hadîsihî

Hadisinin mutâbi'i yoktur demek olup bir ravinin rivayet ettiği herhangi bir hadisin başka raviler tarafından rivayet edilmemiş olduğunu gösteren tabirlerdendir. Lem yutâba' aleyhi de aynı yer ve manada kullanılmıştır.

---
Lâ Yutâbâ' Alâ Hadîsihî ile ilgili benzer maddeler

Hadis Sözlüğü sıradaki maddeler