Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Sahîfe
· Salih
· Fasık
· Ashâb-ı Suffe

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Rudde Hadîsuhû
· İlmu Dirâyeti'l-Hadîs
· Lâ Yu'lemu Men Ahrecehu Ve La İsnaduhu
· Rivâyetu'l-Ebnâ Ani'l-Âbâ
· Sikatun
· Ta'lîku'l-İcâze
· Haddesenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u
· Hafîtyu'l-İrsâl
· İlle Gâmıda
· Merâtibu'l-Cerh
· Merdûd Âhad
· Subâ'î

Son Okunanlar
· Kesîru'l-Rıhle
· Da'îf
· Mutkin
· Şurûtu’r-Rivâye
· Rubâ'iyyât
· Sadûkun Lehû Evhâm
· Cerh Mertebeleri
· Kara'tu Alâ Fulân An Fulân
· Mâ Alâ Şarti Muslim
· Muksirîn-i Sahabe
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Raviler » Ebû Hüreyre

Ebû Hüreyre

Ebû Hüreyre ravisine ait 40 sayfada 395 kayitli rivayet hadis var

« geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40    ileri »

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Güneş ve ay;Kıyâmet günü güneş ve ayın dürülmesi
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : GÜNEŞLE AY`IN MEDARLARINDAKİ HAREKETLERİ
Hadis : Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`in: Güneşle ay Kıyâmet gününde (zıyâları sönüp biribiri içine) dürülürler, buyurduğu rivâyet olunmuştur.
HadisNo : 1322

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Allâh`ın sevdiği kul
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : BİR KİŞİ HAKKINDA DUYULAN MUHABBET VE NEFRETİN İLÂHÎ BİR İLHÂMIN ESERİ OLDUĞU
Hadis : Gelen bir rivâyete göre, Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah, bir kulu sevdiğinde Cibrîl`e: - Allah filân kulu sever; sen de onu sev! diye emreder. Cibrîl de o kulu sever. Sonra Cibrîl gök halkına: - Allah filânı seviyor; onu siz de seviniz! diye seslenir. Göktekiler de o kimseyi sever. Sonra yerdeki insanlar (dan bir sevgi) konulur (da müslümanlar arasında da sevilir ve iyi kişi olarak anılır).
HadisNo : 1325

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Cuma hutbesini dinlemek;Cumanın fazîleti
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : CUMA NAMAZIYLA İLGİLİ EBÛ HÜREYRE HADİSİ
Hadis : Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: Cum`a günü olunca mescidin kapılarından her kapıda melekler bulunur. Onlar mescide ilk gelenleri birinci, (ikinci, üçüncü gelenleri sırasına göre) yazarlar. Hatip minbere oturunca sahîfeleri dürerler ve saflar arasına gelerek hutbeyi dinlerler.
HadisNo : 1327

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Erkeğin karısını yatağına dâveti;Kadının kocası yatağa çağırdığında imtina etmesi
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : CENNET VE CEHENNEM`İN EL`ÂN MAHLÛK VE MEVCUT OLDUKLARI
Hadis : Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: Kişi kadınını (cinsî mukarenet için) yatağına da`vet eder de kadın imtinâ ederek zevc asabî bir halde gecelerse, Melekler o kadına sabaha kadar lâ`net ederler.
HadisNo : 1337

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Hz. Ömer`in fazîleti
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : CENNET HALKININ ÇOĞUNUN FAKİRLER, CEHENNEMLİKLERİN DE KADINLAR OLDUĞU RİVÂYETİNİN TEVCÎHİ
Hadis : Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`in huzûrunda bulunduğumuz sırada o, bize şöyle buyurdu: - Ben bir kere uyurken kendimi Cennet`te gördüm. O sırada bir kadın (Ümm-i Süleym) bir köşkün yanında abdest almakta idi. (Yanımdaki Meleklere:) bu köşk kimin için (hazırlanmış) tır? diye sordum. Onlar: Ömer İbn-i Hattâb için! dediler. (Buraya girmek itedim. Fakat) Ömer`in gayretini (kıskançlığını) hatırladım da hemen yüzümü arkama çevirdim. (Resûlullah`ın bu lâtîfeli müjdesi üzerine) Ömer (sevincinden) ağladı da: yâ Resûla`llah! Sana karşı mı kıskançlık edeceğim? dedi.
HadisNo : 1341

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Cennet ehli;Cennete ilk girenler
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : CENNET HÛRÎLERİ
Hadis : Rivâyete göre Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennet`e ilk giren bir cemâat vardır ki, onların yüzleri, ayın on dördüncü gecesindeki nurlu sûretine benzer. Onlar ağızlarından, burunlarından ve bedenin sâir yerlerinden bir şey çıkarmazlar. Onların Cennet`teki kapları ve tarakları altın (ve gümüş) tendir. (Buhurdanlıklarının) udları, Ûd-i Hindîdir. Onların teri misktir. Ehl-i Cennet`ten her birinni iki kadını vardır ki, vücûdünün letâfetinden iki baldırı (kemiği) nin iliği etinin üstünden görünür. Ehl-i Cennet`in arasında ne ihtilâf vardır, ne de düşmanlık. Gönülleri (sanki) bir gönül. Onlar sabah, akşam Allah`ı tesbîh eder (ek zevk-yâb olur) lar.
HadisNo : 1342

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Cennet ehli;Cennete ilk girenler
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : CENNET HÛRÎLERİ
Hadis : Rivâyete göre Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: (Cennet`e ilk giren bir cemâatin yüzleri, ayın on dördüncü gecesindeki sûreti gibi berraktır.) Bunların peşi sıra dâhil olanlar da en keskin zıyâ neşreden yıldızlar gibidir. Ehl-i Cennet`in gönülleri, bir kişinin gönlü (ndeki yekpâre irâdeye benzer bir fıtrat) üzerine (yaradılmış) tır. Onların aralarında ne ihtilâf vardır, ne husûmet. Ehl-i Cennet`ten her kişi için iki zevce vardır. Bunlardan her birinin baldırı (ndaki kemiği) nin iliği letâfetinden dolayı etinin ötesinden görünür. Onlar sabah, akşam Allah`ı tesbîh ederler. Ne hasta olurlar, ne de (aksırıp) sümkürürler, (râvî Ebû Hüreyre) hadîsin gerisini de zikretmiştir (ki, bundan önceki tercümede geçti).
HadisNo : 1343

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Cennetteki Tûbâ ağacı
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : CENNET`TE ENBİYÂ MENZİLLER
Hadis : Bir rivâyette de Enes İbn-i Mâlik hadîsi gibi vârid olmuştur. (Ziyâde olarak) Ebû Hüreyre: [İsterseniz (bu haberi te`yîd için) "Ashâb-ı yemîn = defterleri sağ taraflarından verilenler, bu gölgede sâyebân olurlar" (meâlindeki âyet) i okuyunuz!] demiştir.
HadisNo : 1347

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Cehennem ateşi
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : CEHENNEM`İN VASFI HAKKINDA EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Rivâyete göre, Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem: - Sizin (şu dünyâ) ateşiniz, Cehennem ateşinin yetmiş cüz`ünden bir parçadır, buyurmuş. Ashâb tarafından: -Yâ Resûla`llah! Dünyâ ateşi (kâfirleri, fâcirleri azâb için) her halde kâfîdir, denildi. Resûlullah: - Cehennem ateşi (mikdarca ve sayıca) dünyâ ateşleri (nin umûmu) üzerine altmış dokuz derece fazla kılındı: Bunlardan her birinin harâreti bütün dünyâ ateşinin harâreti gibidir.
HadisNo : 1350

 
Fasil : BED`ÜL-HALK BAHSİ
Konu : Şeytanın insana tasallutu;Şeytanın şerrinden Allâh`a sığınmak
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : ŞEYTANIN MÂHİYETİ VE BİR İĞFÂL YOLU
Hadis : Rivâyete göre, Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Sizden her hangi birinize şeytan gelir de: (Şunu) böyle kim yarattı?, (Şunu) böyle kim yarattı?, En sonu: Rabb`ini kim yarattı? d(iye vesvese ver)ir. İmdi şeytanın vesvesesi Rabb`ınıza kadar erişince o vesveseli kişi hemen "Eûzü bi`llâhi mine`ş-şeytâni`r-racîm" di (yerek Allah`a sığın)sın! Ve vesveseye son versin!.
HadisNo : 1353

« geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Ma'kûs · Haddesenâ Fulân Bi-Kırâ'atı Aleyhi · Leyse Bi-Kaviyy · Sunâ'iyyât · Adûl · Sünen · Uluvv-u Ma'nevî · Ulûm-u Hadîs · Teşdîd · Ashâbu'l-Elf · Rikak · Haber · Muttehem · Esnâ'u's-Sened · Ahberanâ Münâveleten · Tevhid Ve Sıfat · Metrûkun · Cemâ'at · Merfû' Hükmen · Hafız · Tâlîb · Cehaletu't-Ta'yîn · Efrâd · Muşeddid · Tâbi · Sebt · Mudevven · İrsâl-i Zahir · Garîb · Merâsîlu's-Sahâbe · Sıhâh-ı Selâse · Vicâde · Sahihi Müslim · Mudrecu'l-İsnad · Kalb · Mesânîd · Esahhu'l-Kutub · Fıkhu'l-Hadîs · Leyyinun · Ahsenu Şey'in Fi'l-Bâb · Menferede Bihî Müslim · Esbâbu'l-Hadîs · Hadîs-i Nebevî · İklâl-i Hadîs · Tarahû Hadîsehû · Mechûl · Da'îf · Cezm Lafızları · Vasatun · Lâ Yu’rafu Lehu Aslun
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Kalb-i Mürekkeb · İttihâmu'r-Râvî Bil-Kizb · Lem Erahu Bı-Haze'l-Lafz · İcâze Li'l-Mechûl · Buhârî · Ruvînâ · Mukâtebe Mücerrede Ani'l-İcâze · Mubhemât · Garîbi'l- Mutlak · Ka-Senî · Cehaletu't-Ta'yîn · Haber-i Mütevâtir · Zekera Lenâ Fulân Bi-Kırâ'atî · Müselsel Bi'l-Evveliyye · Semi'tu Fulânen · Es-Sunnetu'n-Nebeviyye · İcaze Li'l-Mu'ayyen Fî Gayrı Mu'ayyen · Esahhu’l-Ahâdîs · Tahammulu'l-İlm · Bâtılun · Dirâyetu'l-Hadîs İlmi · İlmu Dirâyeti'l-Hadîs · Nakale-i Hadîs · Yurvâ · Esbetu'l-Esânîd · Sikatun · Emânet · Fulân Lâ Yus'elu Anhu · Ahfaz · Fukahâ-Yı Seb'a · Gayru Sâbit · Dabt · Semi'tu Fulânen Bi-Kırâ'atî Aleyh · Alâmâtu’l-Vaz · Lafzı Tevatür · Rumiye Bi'l-Ahaveyn · İstinbâtu'l-Ahkâm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber