Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Sahîfe
· Salih
· Fasık
· Nesh

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Yuhkâ
· Merdûd Âhad
· Mâ Akrabe Hadîsehu
· Sahâbiye
· Sâhîb
· Tesmiyetu'r-Ruvât
· Ye'ti Bi'l-Acâ'ib
· Kalîlu't-Tahdîs
· Sadûkun Yehimu
· Şurûtu’r-Rivâye
· Ve'l-Lafzu Li-Fulân Kale
· Eceztu Leke Cemî'a Merviyyâtî

Son Okunanlar
· Hazâ Semâ'î Fe'rvihî Annî
· Hâkim
· Leyse Bi-Hucce
· Sakîm
· Sahibu'l-Bid'a
· Mevdu’u’l-Metn
· Enbe'enâ
· Zabt
· Eceztuke İn Şi'te
· Leyse Bi-Zâke'l-Kavî
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Fasillar » RÜ`YÂ TA`BÎRİ BAHSİ

RÜ`YÂ TA`BÎRİ BAHSİ


RÜ`YÂ TA`BÎRİ BAHSİ faslinda 2 sayfada 11 kayitli hadis var

« geri 1 2    ileri »

 
Fasil : RÜ`YÂ TA`BÎRİ BAHSİ
Konu : Rüyâ
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : GÜZEL RÜ`YÂ NÜBÜVVETİN KIRK ALTI CÜZ`ÜNDEN BİR PARÇASIDIR, MEÂLİNDEKİ ENES HADÎSİ
Hadis : Rivâyete göre, Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem: "Sâlih bir kişi (veyâ sâliha bir kadın) tarafından görülen güzel rü`yâ, nübüvvetin kırk altı cüz`ünden bir cüz`üdür" buyurmuştur.
HadisNo : 2101

 
Fasil : RÜ`YÂ TA`BÎRİ BAHSİ
Konu : Rüyâ
Ravi : Ebû Saîd-i Hudrî
Baslik : (SEVDİĞİNİZ BİR RÜ`YÂ GÖRÜRSENİZ O, ALLAH TARAFINDAN BİR TELKİNDİR, ALLÂH`A HAMD EDİNİZ...) MEÂLİNDEKİ EBÛ SA`ÎD-İ HUDRÎ HADÎSİ
Hadis : Rivâyete göre, Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğunu işittim, demiştir: Sizden biriniz sevdiği bir rü`yâyı görürse bilsin ki, o, Allah tarafından (telkin) dir. Rü`yâ sâhibi bu rü`yâsı üzerine Allah`a hamdetsin ve başkasına da söylesin. Buna aykırı hoşlanmadığı bir rü`yâ gördüğünde de muhakkak ki, bu rü`yâ da Şeytandandır. Bu halde de rü`yâ sâhibi rü`yâsının şerrinden Allah`a sığınsın ve rü`yâsını kimseye söylemesin. Bu sûrette o rü`yâ sâhibine, zarar vermez.
HadisNo : 2102

 
Fasil : RÜ`YÂ TA`BÎRİ BAHSİ
Konu : Rüyâ
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : MÜBEŞŞİRÂT RÜ`YÂ-YI SÂLİHADIR, MEÂLİNDEKİ EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğunu işittim, dediği rivâyet olunmuştur: - Mübeşşirâttan başka nübüvvetten (ilhâm alacak) bir şey kalmadı, buyurdu. Ashâb: - Mübeşşirât nedir? Diye sorduklarında Resûl-i Ekrem: - Rü`yâ-yı sâlihadır, buyurdu.
HadisNo : 2103

 
Fasil : RÜ`YÂ TA`BÎRİ BAHSİ
Konu : Hz. Peygamber`i rüyâda görmek
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : HER KİM BENİ RÜ`YÂSINDA GÖRÜRSE, UYANIK HALDE DE GÖRÜR. ÇÜNKÜ ŞEYTAN BANA BENZER BİR SÛRETE GİREMEZ, HADÎSİ
Hadis : Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem`in: "Her kim beni rü`yâsında görürse muhakkak o, uyanık bir halde de beni görecektir. Çünkü şeytan bana benzer bir sûrete giremez" buyurduğunu işittim, dediği rivâyet olunmuştur.
HadisNo : 2104

 
Fasil : RÜ`YÂ TA`BÎRİ BAHSİ
Konu : Hz. Peygamber`i rüyâda görmek
Ravi : Ebû Saîd-i Hudrî
Baslik : BU HUSUSTA EBÛ SA`ÎD-İ HUDRÎ RADİYA`LLÂHU ANH`İN BİR RİVÂYETİ
Hadis : Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem`in: "Her kim rü`yâsında beni görürse, muhakkak o, hak ve gerçek olarak beni görmüştür. Çünkü şeytan benim şekil ve hilkatime giremez" buyurduğu rivâyet olunmuştur.
HadisNo : 2105

 
Fasil : RÜ`YÂ TA`BÎRİ BAHSİ
Konu : Kıbrıs gâzileri;Rüyâ
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : İLK DENİZ SEFERİ HAKKINDA HAZRET-İ PEYGAMBER`İN RÜ`YÂSI İSTANBUL`UN FETHİNE İŞÂRET OLUNMASI
Hadis : Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem (süt teyzesi olan) Milhan kızı Ümm-i Harâm`ın ziyâretine gelirdi. Ümm-i Harâm, Ubâde İbn-i Sâmit radiya`llahu anh`in nikâhında idi. Bir gün Resûl-i Ekrem yine ziyâretine geldi. (Süt teyzesi) Resûl-i Ekrem`e yemek yedirdi, ve başını taradı. Sonra Resûlu`llah bir müddet uyudu. Sonra gülümseyerek uyandı. Ümm-i Harâm dedi ki: - Yâ Resûla`llah! Seni ne güldürüyor, diye sordum. - Rü`yâmda bana ümmetimden bir kısım mücâhidlerin şu (gök) deniz ortasında -pâdişahların tahtlarına kuruldukları gibi- gemilere (kemâl-i ihtişamla) binerek Allah yolunda deniz harbine gittikleri gösterildi de ona gülüyorum, buyurdu. Ümm-i Harâm der ki: - Yâ Resûla`llah! Beni de o (deniz) gazîlerinden kılması için Allah`a du`â buyursanız, diye ricâ ettim. Resûlu`llah da du`â buyurdu. Sonra Resûlu`llah başını yastığa koy(ub bir müddet daha uyu)du. Sonra yine gülümseyerek uyandı. Bunun üzerine yine ben: - Yâ Resûla`llah! Seni ne güldürüyor? Diye sordum. Resûlu`llah: - (Bu def`a da) önce dediği gibi (Ümmetimden bir kısım mücâhidlerin, pâdişahların tahtlarına kuruldukları gibi kara nakliyelerine kurulup debdebeli bir kuvve-i külliye) Allah uğrunda (Kayser`in şehri Kostantiniyye`ye) gazâya gittikleri gösterildi, buyurdu. Ümm-i Harâm der ki: - Yâ Resûla`llah! Bebi o (Kostantiniyye) gazîlerinden kılması için Allah`a du`â buyursanız, diye ricâ ettim. Resûlu`llah: - Hayır, sen önceki (deniz gazîlerinden) sin, buyurdu. (Enes İbn-i Mâlik der ki): Ümm-i Harâm, Mu`âviye İbn-i Ebî Süfyân (ın Şam vâliliği) zamânında deniz (gazâsında gemiy)e binmişti (ve Mu`âviye`nin kumandasındaki gazâya iştirâk etmişti). Fakat (Kıbrıs adasına) denizden çıkıldığı sırada Ümm-i Haram, bindirildiği katırdan düşerek gazâ yolunda şehîd olmuştur.
HadisNo : 2106

 
Fasil : RÜ`YÂ TA`BÎRİ BAHSİ
Konu : Açları doyurmak;Rüyâ
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : TEKÂRÜB-İ ZAMAN HADÎSİ VE MÜ`MİNLERİN DOĞRU RÜ`YÂLARI VE BU VAK`A HAKKINDA`Kİ HADİS
Hadis : Rivâyete göre, Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zaman yaklaşınca (ve kâinat son günlerini yaşamağa başlayınca) mü`minin rü`yâsı yalan çıkmaz; çünkü mü`minin rü`yâsı nübüvvetin kırk altı cüz`ünden bir cüz`üdür. Nübüvvetten cüz`ü olan şey ise yalan olamaz.
HadisNo : 2107

 
Fasil : RÜ`YÂ TA`BÎRİ BAHSİ
Konu : Rüyâ
Ravi : Abdullâh b. Ömer
Baslik : RESÛL-İ EKREM`İN GÖRDÜĞÜ BİR RÜ`YÂSINI MEDÎNE VEBÂSININ CÜHFE`YE NAKLOLUNMASI İLE TE`VÎL BUYURULMASI VE AYNİYLE VUKÛU BULMASI
Hadis : Rivâyete göre, Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rü`yâmda gördüm ki, gûyâ (Sûdan`lı) siyah ve başı (nın saçı) dağınık bir kadın Medîne`den çıkarak tâ Mehyea`ya -ki, Cuhfe`dir- varıb karar kıldı. Ben bu rü`yâmı (Müstevlî olan) Medîne vebâsının Mehyea`ya naklolunmasiyle ta`bîr ettim.
HadisNo : 2108

 
Fasil : RÜ`YÂ TA`BÎRİ BAHSİ
Konu : Duyulması hoş olmayan haberleri dinlemek (kulak hırsızlığı);Kulak hırsızlığı;Resim yapmak;Rüyâ
Ravi : Abdullâh b. Abbâs
Baslik : UYDURMA RÜ`YÂ VE UHREVÎ CEZÂSI HAKKINDA`Kİ RİVAYET
Hadis : Rivâyete göre, Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her kim görmediği bir rü`yâyı gördüm diye iddiâ ve isrâr ederse (kıyâmet gününde) ona iki şaîr (arpa) dânesinin biri birine düğümle(nip bağla)nması teklîf ve hiç bir zaman yapamıyacağı bu işle azâb olunur. Her kim de bir cemiyetin duyulmasını hoşlanmadıkları bir haberini işitmeye çalışırsa, onun iki kulağına kıyâmet gününde kurşun dökülür. Her kim de (zî-hayât) bir sûret resmederse, ona da: Haydi buna ruh üfle (can ver) diye teklîf olunarak azâb olunur. Hâlbuki o, hayat vermek kudretini hâiz değildir.
HadisNo : 2109

 
Fasil : RÜ`YÂ TA`BÎRİ BAHSİ
Konu : Rüyâ
Ravi : Abdullâh b. Ömer
Baslik : GÖRMEDİĞİ RÜ`YÂYI GÖRDÜM İDDİA ETMEK EN BÜYÜK YALAN OLDUĞU
Hadis : Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem`in: "Yalanlardan en büyük yalan rü`yâsında görmediği şeyi iki göziyle görmek iddi`âsıdır" buyurduğu rivâyet olunmuştur.
HadisNo : 2110

« geri 1 2    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Mahrecuhu Ma'rûf · Leyse Bi-Sâbit · Vav · Esahhu'l-Kutub · Dayyiku'l-Mahrec · Cehâlet · Zenadıka · Huddistu An Fulân · Elkâb · El-fiten Ve Eşrâtu's-Sâ'a · Lâ Yus'elu An Mislihî · İstidrak · Muvâfakat · Haber · İlle Gâmıda · Garîbu'l-Hadîs · Nakl-i Hadîs · Hadara · Sahâbî · Mesmû'ât · Müttefik Ve Mufterik · Me'hûz Bih · Mu’allak · Lem Ecidhu · Rubâ'iyyât · Âlî · Haber-i Hâssa · Cemâ'a · Cem · Muztarıbu'l-Hadîs · İcâze Mu'allaka · Şurûtu’r-Rivâye · Tercih · Sahih · Es-Sunnetu't-Takririyye · Sikât · Kesret-i Galat · El-Fiten Ve'l-Melâhim · Tedlîsu's-Şuyûh · Sıhhat · Vecih · Cehaletu't-Ta'yîn · Eceztuke İn Eredte · Mevzu · Alâmâtu’l-Vaz · Zekera Lenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u · 1. Önsöz · İcâze Li’l-Mechûl Bı'l-Mu'ayyen · Fihrist · Ta'lîk Bi-Sîgati't-Tashîh
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · İbtidâ-yı Sened · Lâ Be’se Bihî · Elfâzu't-Ta'dil · 3. Dipnotlar · İstimla · Rumiye · Mütevâtir · Eceztu Li-Men Edreke Zemânî · Es-Sunne · Silsiletu’z-Zeheb · el-Kutubu's-Selâse · Şuyuh Tedlîsi · Mudelles · Tusâ’î · 0. Sözlük Hakkinda · Vasalehu · Ashâb-ı Suffe · Müselsel Bi'l-Kavl · Meratibu's-Sahîh · Garîbul-Metn · Âdâbu'l-Muhaddis · Ta'dil Lafızları · Semi'tu Fulânen Yekûlu · Sıhâh · Mudellis · Mu'telif Ve Muhtelif · Esbetu'n-Nâs · Ahsenu Şey'in Fi'l-Bâb · Gayru Sâbit · Musâ Leh · Kaviyyu'l-Hadîs · Zevâ’id · İlmu Dirâyeti'l-Hadîs · Sıfatu Rivâyeti'l-Hadîs · Sumâniyyât · Zabıt · Se-Nâ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber