Hadis | Kütüb-ü Sitte | Buhari | Hadis Sözlüğü

A B C D E F G H I İ K L M N R S Ş T U V Y Z

HADİSLERİNDE ARAMA YAP

Fasil Ravi Konu Hadis

Ümmü Seleme

Ümmü Seleme - Kütüb-ü Sitte kitabındaki rivayet ettiği hadisi şerifler listesi

Konu :
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Gümüş kaptan su içen, karnına cehennem ateşi dolduruyor demektir." Müslim`in bir diğer rivayetinde şöyle denir: "Kim altın veya gümüş bir kaptan içerse..."
Sıra :
 
Konu :
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav): "Kadınlarınız (çocuk yetiştirdiğiniz) tarlalarınızdır, tarlanıza dilediğiniz gibi gelin" ayetiyle ilgili olarak şöyle buyurdu: "Tek yoldan (ki o da çocuk yoludur) olmak kaydıyla dilediğiniz şekilde temas kurun"
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
"Ey Allah`ın Resulü, Allahu Teala`nın kadınları hicretle ilgili olarak zikrettiğini hiç işitmiyorum, niçin?" diye sordum. Bu sorum üzerine şu ayet indi: "Rableri dualarını kabul etti: Birbirinizden meydana gelen sizlerden, erkek olsun, kadın olsun iş yapanın işini boşa çıkarmam. Hicret edenlerin, memleketlerinden çıkanların, yolumda ezaya uğratılanların, savaşan ve öldürülenlerin günahlarını elbette örteceğim. And olsun ki, Allah katında bir nimet olarak, onları içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Nimetin güzeli Allah katındadır." (Al-i İmran, 195).
Sıra :
 
Konu :
Ravi :
Hadis :
"Ey Allah`ın Resulü", dedim, "erkekler cihada çıkıyorlar, kadınlar cihad yapmıyor, biz kadınlara mirasdan da yarım veriliyor." Bunun üzerine Rabb Teala şu ayeti inzal buyurdu: "Allah`ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri özlemeyin. Erkeklere kazandıklarından bir pay, kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah`tan bol nimet isteyin. Doğrusu Allah herşeyi bilir" (Nisa 32). Mücahid der ki: "Cenab-ı Hakk şu ayeti de Ümmü Seleme hakkında inzal buyurdu: "Doğrusu erkek ve kadın Müslümanlar, erkek ve kadın mü`minler, boyun eğen erkekler ve kadınlar; doğru sözlü erkekler ve kadınlar, sadaka veren erkekler ve kadınlar, oruç tutan erkekler ve kadınlar, iffetlerini koruyan erkekler ve kadınlar, Allah`ı çok anan erkekler ve kadınlar, işte Allah bunların hepsine mağfiret ve büyük ecir hazırlamıştır" (Ahzab 35). (Ümmü Seleme Medine`ye hicretle gelen ilk kadındır)
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Hz. Peygamber (sav)`in kıraatini açık bir şekilde harf harf tavsif ettiği rivayet edilmiştir.
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim, hacc veya umre için Mescid-i Aksa`dan Mescid`i Haram`a (kadar) ihrama girerse, geçmiş ve gelecek bütün günahları affedilir veya cennet kendisine vacib olur." -Ravi, Resulullah`ın hangisini dediği hususunda şekke düştü-
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav)`a hasta olduğumu söyledim. Bana: "Öyleyse, insanların gerisinden, bir hayvan üzerinde tavaf et!" dedi. Ben, Resulullah (sav) Beytullah`ın yan tarafında namaz kılarken tavaf ettim. O namazda "Ve`t-Tür ve Kitabi`n-Mestur" süresini okuyordu."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
(Veda haccında) yevm-i nahnn gecesinde Resulullah (sav)`la beraber olma nöbeti bende idi. O akşam, Vehb İbnu Zem`a ve beraberinde Ebu Ümeyye ailesinden bir adam olduğu halde, kamislerini giymiş olarak yanımıza geldiler. Resulullah (sav), Vehb (ra)`e: "Sen ifaza tavafını yaptın mı Ey Ebu Abdillah?" diye sordu. Vehb: "Hayır! Vallahi ey Allah`ın Resulü, yapmadım!" deyince, Resulullah (sav): "Öyleyse şu kamisi çıkar!" dedi. Vehb, onu başından çıkardı. Arkadaşı da kamisini basından çıkardı. Sonra Vehb sordu: "Niçin (çıkarıyoruz) Ey Allah`ın Resulü?" "Çünkü bugün, cemreye taş attığınız takdirde ihramdan çıkmanıza, yani size haram edilen her şeyin -kadın hariç- helal olmasına ruhsat tanındı. Eğer siz, Beytullah`ı tavaf etmeden akşama girerseniz, cemretü`l-Akabe`ye taş atmazdan önceki gibi haram olursunuz, bu hal Beytullah`ı tavaf edinceye kadar devam eder" diye cevap verdi.
Sıra :
 
Fasil :
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) evinden çıktığı zaman şu duayı okurdu: "Allah`ın adıyla Allah`a tevekkül ettim. Allahım! Zillete düşmekten, dalalete düşmekten, zulme uğramaktan, cahillikten, hakkımızda cehalete düşülmüş olmasından sana sığınırız"
Sıra :
 
Fasil :
Ravi :
Hadis :
Öğleyi tacilde Resulullah (sav) sizden daha titizdi. Siz de ikindiyi tacilde ondan daha titizsiniz.
Sıra :