Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Tevâtür
· Kudsi Hadis
· Cüz
· Sahîfe
· Zındık
· Salih
· Fasık
· Nesh

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Hafî İnkıta
· Mensûh
· Şâfehenî Bi'l-İcâze
· Tahammulu'l-İlm
· Telfîku'l-Hadîs
· Te'nîn
· Yervi'l-Menâkîr
· Zekera Lenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u
· Bâtılun
· Buldâniyye
· Da'îfu’l-Metn
· Garîbi'l-Meşhûr

Son Okunanlar
· Uluvv Bi-Kıdemi'l-Vefât
· Tevâtür
· İ'lâl
· İlm-i Nazarî
· Kurıe Ala Fulan Ve Ene Esme'u
· Meşayih
· Sû'u’l-Hıfz
· Ha
· Eceztuke Kitâbe's-Sunen
· Fî Hadîsihî Da'fun
KÜTÜBÜ SİTTE HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Kütübü Sitte » Fasillar » HACC VE UMRE BÖLÜMÜ

HACC VE UMRE BÖLÜMÜ


HACC VE UMRE BÖLÜMÜ faslinda 43 sayfada 421 kayitli hadis var

« geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43    ileri »

 
Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Haccla İlgili Müteferrik Hadisler
Ravi : Ebu Hüreyre
Hadis : Bir adam: "Ey Allah`ın Resulü! Bana hacc farz oldu. Borcum da var (önce hangisini ödeyeyim?" diye sordu. Resulullah (sav): "Önce borcunu öde" dedi. (Rezin`in ilavesidir)
HadisNo : 1574

 
Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Haccla İlgili Müteferrik Hadisler
Ravi : Sümame
Hadis : Hz.Enes (ra), cimri olmadığı halde havıdlı bir devenin üzerinde haccını yaptı." [Hz. Enes (ra): "Resulullah (sav) da yol eşyasını yüklediği havıdlı bir deve üzerinde hacc yaptı" demiştir.]
HadisNo : 1575

 
Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Haccla İlgili Müteferrik Hadisler
Ravi : Ubeyd İbnu Cüreyc
Hadis : İbnu Ömer (ra)`e "Seni dört şey yaparken görüyorum. Bunları arkadaşlarından bir başkasının yaptığını görmedim" dedim. Bana: "Ey İbnu Cüreyc, onlar nedir?" diye sordu. Ben de saydım: "Sen Kabe`nin rükünlerinden sadece iki Yemani rükne (rükn-i Yemani ve rükn-i Hacer) temasta bulunuyor, diğerlerine temas etmiyorsun. Keza senin tüysüz deriden ma`mul nalın giydiğini görüyorum. Keza senin (saç ve sakalını) sarıya boyadığını görüyorum. Keza seni Mekke`de gördüm, herkes (Zilhicce) hilalini görünce ihrama girdikleri halde sen terviye günü (8 Zilhicce) ihrama girdin!" Bana şu açıklamayı yaptı: "Rükünlere temasa gelince; ben Resulullah (sav)`ın, sadece iki rükne temas ettiğini gördüm. Tüyü yolunmuş nalına gelince; ben Resulullah (sav)`ın nalınlarında hiç tüy görmedim. Ayakları onların içinde iken abdest alırdı. Ben onu giymeyi seviyorum. Sarıya gelince; ben Resulullah (sav)`ın onunla boyandığını gördüm. Ben onunla boyanmayı seviyorum, ihrama girmeye gelince, ben Resulullah (sav)`ın devesi, onu yola koyuncaya kadar telbiye çektiğini görmedim."
HadisNo : 1576

 
Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Resulullah (sav)`ın Hacc Ve Umresi
Ravi : Cabir
Hadis : Resulullah (sav), (üç kere hacc yaptı. Şöyle ki): Hicret etmezden önce iki, hicretten sonra da bir hacc ve bununla birlikte bir umre yaptı. Bu hacc sırasında (Medine`den) altmış üç deve sevketti. O sırada Hz. Ali (ra) Yemeniden geldi, [beraberinde, Resulullah (sav)`ın kestiği kurbanların] geri kısmı da vardı. Bunlar arasında (Ebu Cehl`e ait olup Bedir Savaşanda ganimet olarak alınan) burnunda gümüş halka bulunan deve de vardı. Resulullah (sav) hepsini kesti. Resulullah (sav) her deveden bir parça alınmasını emretti. Bunlar (bir kapta) pişirildi. Efendimiz suyundan içti.
HadisNo : 1577

 
Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Resulullah (sav)`ın Hacc Ve Umresi
Ravi : Urve İbnu Zübeyr
Hadis : Ben ve İbnu Ömer (ra), Hz. Aişe`nin hücresine dayanmıştık, (o içerde dişlerini misvaklıyordu. Bu esnada) misvaktan çıkan sesleri işitiyordum. Ben, İbnu Ömer`e: "Ey Ebu Abdirrahman! Resulullah (sav) Receb ayında umre yaptı mı?" diye sordum. "Evet!" dedi. Ben de, Hz. Aişe (ra)`ye seslendim: "Ey anneciğim, Ebu Abdirrahman`ı dinliyor musun ne söylüyor?" "Ne söylüyor?" dedi. "Resulullah (sav) Receb`te umre yaptı diyor" dedim. Hz. Aişe (ra): "Ebu Abdirrahman`a Allah mağfiret etsin. Ömrüm hakkı için, Receb`de umre yapmadı. [Hem O, nasıl olur da yanılır, Resulullah (sav)`ın] yaptığı her umrede o da hazır bulunmuştu" dedi. İbnu Ömer, Hz. Aişe (ra)`nin bu sözlerini işittiği halde ne "evet!" ne de "hayır!" demedi, sükut etti.
HadisNo : 1578

 
Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Resulullah (sav)`ın Hacc Ve Umresi
Ravi : İbnu Abbas
Hadis : Resulullah (sav) dört umre yaptı: 1- Hudeybiye umresi, 2- Müteakip sene Zilkade ayında yaptığı umretü`l-kada, 3- Ciırrane`den yaptığı umre, 4- (Veda haccı sırasında) hacc ederken yaptığı umre.
HadisNo : 1579

 
Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Resulullah (sav)`ın Hacc Ve Umresi
Ravi : Urve
Hadis : Resulullah (sav) üç umre yaptı: Biri Şevval ayında, ikisi de Zilkade ayındadır.
HadisNo : 1580

 
Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Resulullah (sav)`ın Hacc Ve Umresi
Ravi :
Hadis : İmam Malik`e ulaştığına göre: "Hz. Peygamber (sav) üç sefer umre yapmıştır: 1- Hudeybiye senesinde, 2- (Hudeybiye yılını takip eden) kaza senesinde, 3- Ciırrüne senesinde"
HadisNo : 1581

 
Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Resulullah (sav)`ın Hacc Ve Umresi
Ravi : İbnu Ömer
Hadis : Resulullah (sav) aramızda olduğu halde biz Veda Haccından bahsederdik ve Veda Haccının ne olduğunu bilmezdik. (Veda Haccında Resulullah (sav) Allah`a hamd ve sena edip sonra da Mesih Deccal`ı mevzubahis etmişti, sözü onun hakkında epeyce uzatıp şunları da söylemişti: "Allah`ın gönderdiği her peygamber, ümmetini onunla korkuttu. Hz. Nuh (a.s) ve ondan sonra gelen bütün peygamberler onunla korkuttular. Bilesiniz o, aranızdan çıkacaktır. Onun şe`ninden (yapacağı icraatler) hiç bir şey size gizli kalmayacak. Çünkü sizlere gizlemez. Rabbinizin gözü kör değildir. Halbuki onun sağ gözü kördür. Onun gözü pertlek bir üzüm gibidir. Haberiniz olsun! Allah sizlere birbirinizin kanını, malını haram kıldı, bunlar şu günlerinizin, şu beldenizdeki haramlığı gibi haramdır. Acaba tebliğ ettim mi?" (Resulullah (sav)`ın bu sorusuna cemaat hep bir ağızdan: "Evet" diye cevap verdi. Bunun üzerine üç sefer: "Ya Rab şahid ol! Ya Rab şahid ol! Ya Rab şahid ol!" dedi ve tekrar cemaate yönelerek: "Vah size!" veya "Eyvah size! Benden sonra dönüp birbirlerinizin boyunlarını vuran kafirler olmayın!" dedi.
HadisNo : 1582

 
Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Resulullah (sav)`ın Hacc Ve Umresi
Ravi : İbnu Abbas
Hadis : Resulullah (sav), saçlarını tarayıp yağladıktan, rida ve izarını giydikten sonra Medine`den ashabıyla birlikte ayrıldı. Rida ve izar çeşitlerinden, vücudun cildine boyası geçen za`feranla boyanmış olanlar dışında hiç bir şeyi yasaklamadı. Böylece Zülhuleyfe`ye geldi. Orada devesine bindi. Devesi onu Beyda sırtına çıkarınca O (sav) da, Ashab`ı (ra) da telbiye getirdiler. Resulullah (sav) kurbanlığına takısını takıp nişanladı. Bu iş, Zilkade ayının sondan beşinci gününde cereyan etmişti. Mekke`ye Zilhicce`nin dördünde indi. (İlk iş) Beytullah`ı tavaf etti, Safa ve Merve arasında sa`yde bulundu. Kurbanlığı sebebiyle ihramdan çıkmadı. Çünkü ona (kurbanlık alameti olan takıyı) takmıştı. Sonra Mekke`nin Hacun yanındaki en yüksek yerine indi. Artık hacc için telbiye getiriyordu. Kabe`ye, onu tavaf ettikten sonra, Arafat`tan dönünceye kadar hiç yaklaşmadı. Ashabına ise, Kabe`yi tavaf etmelerini, Safa ile Merve arasında sa`yetmelerini emretti, sonra saçlarını kısaltarak ihramdan çıkmalarını emretti. Bütün bu emirler, beraberinde kurbanlık olarak takılanmış devesi olmayanlar içindi. Beraberinde hanımı bulunanlara, hanımları da helaldi. Keza koku ve elbise de helaldi.
HadisNo : 1583

« geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43    ileri »


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber