Hadis | Kütüb-ü Sitte | Buhari | Hadis Sözlüğü

A B C D E F G H I İ K L M N R S Ş T U V Y Z

HADİSLERİNDE ARAMA YAP

Fasil Ravi Konu Hadis

HACC VE UMRE BÖLÜMÜ

Kütüb-ü Sitte eserindeki HACC VE UMRE BÖLÜMÜ fasılı ile ilgili konular ve hadisler

Ravi :
Hadis :
Bir rivayette: "Resulullah (sav) Mekke`ye girmek için gusletti" denmiştir.
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Mina gecelerinde, hiçbir hacı, Mina Akabesi`nin gerisinde geceyi geçirmemelidir.
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Bir diğer rivayet şöyle: "Hz. Ömer (ra), (eyyam-ı Mina`da hususi) adamlar göndererek, halkın Akabe`nin gerisine (Mina cihetine) girmelerini sağlardı."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Hz. Abbas, Kabe ile ilgili sikaye vazifesi kendi sorumluluğunda olduğu için, eyyam-ı Mina`yı Mekke`de geçirmek için izin istedi. Resulullah (sav) da ona izin verdi.
Sıra :
 
Hadis :
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Muhacir olanlar, mensiklerini tamamladıktan sonra Mekke`de üç gün kalırlar."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Anlatıldığına göre, kendisine: "Kişi Beytullah`ı görünce ellerini kaldırır mı." diye sorulunca şu cevabı vermiştir: "Resulullah (sav)`la haccettik. O zaman biz bunu yapardık." (Bu metin Tirmizi`ye aittir. Mevzu üzerine, Ebu Davud ve Nesai`den gelen metin müteakip rivayettedir)
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Ebu Davud ve Nesai`de bu rivayet şu şekildedir: "Bu hususta soruldu, şu cevabı verdi: "Yahudilerden başka birisinin yaptığını görmedim. Resulullah (sav)`la birlikte haccettik, bunu yapmadık."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) ilerledi, Mekke`ye girdi. (Doğru Beytullah`a giderek) Hacerul-Esved`e geldi, (ilk iş) onu istilam buyurdu. Sonra Beytullah`ı (yedi şavtta) tavaf etti. (Tavaf tamamlanınca) Safa tepesine geldi, oradan Beytullah`a baktı. Ellerini kaldırıp Allah`ı (tekbir, tehlil, tahmid ve tevhidlerle) zikretmeye başladı ve Allah`ın zikretmesini dilediğince zikretti, dua etti. Bu sırada Ensar (ra) da onun aşağısında (aynı şekilde zikir ve duada bulunuyordu).
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
İbnu Ömer (ra) Mekke`den (ayrılıp Medine`ye) yönelmişti. Kudeyd`e gelmişti ki, kendisine Medine`den bir haber ulaştı. Bunun üzerine, ihramsız olarak Mekke`ye döndü.
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Fadl İbnu Abbas (ra), Resulullah (sav)`ın terkisinde idi. Has`ame`den bir kadın birşeyler sormak istiyordu. Fadl, kadına, kadın da Fadl`a bakmaya başladı. Resulullah (sav) eliyle Fadl`ın başını öbür istikamete çevirdi. Kadın: "Ey Allah`ın Resulü, Allah`ın kullarına yazdığı hacc farızası yaşlı ve ihtiyar babama ulaştı. Ancak o, bineğin üzerinde durabilecek halde bile değil. Ben ona bedel hacc yapabilir miyim?" dedi. Resulullah (sav): "Evet." dedi. Bu hadise, Veda Haccında cereyan etti.
Sıra :