Hadis | Kütüb-ü Sitte | Buhari | Hadis Sözlüğü

A B C D E F G H I İ K L M N R S Ş T U V Y Z

HADİSLERİNDE ARAMA YAP

Fasil Ravi Konu Hadis

NAMAZ BÖLÜMÜ

Kütüb-ü Sitte eserindeki NAMAZ BÖLÜMÜ fasılı ile ilgili konular ve hadisler

Akşam Namazı
Akşam Namazının Nafilesi
Amin Demenin Fazileti
Bayram Namazları
Beş Vakit Namaza Bağlı (Ratib) Nafileler
Camiye Girme Ve Oturma Adabı
Cehri Okuma
Cemaate Devam Vacibtir
Cemaatin Fazileti
Cemmati Özrü Olan Terkeder
Cenaze Namazı
Cuma Namazının Fazileti Vücubu Ve Ahkamı
Cuma Namazının Nafilesi
Cuma Ve Bayramın Aynı Güne Rastlaması
Cumanın Vakti Ve Ezanı
Ezan Ve İkametle İlgili Hükümler
Ezanın Başlangıcı
Ezanın Fazileti
Gece Namazı
Hacet Namazı
Havf ( Korku) Namazı
Hutbe Ve Hutbe İle İlgili Hususlar
İkindi Namazının Nafilesi
İmamın Vasfı
İstihare Namazı
İstikbalu`l Kıble
İstiska (Yağmur) Namazı
Ka`de (Oturma)
Kıraat
Kunut
Kuşluk Vakti
Küsuf Namazı
Me`mum (İmama Uyan) İle İlgili Hükümler
Mekruh Vakitler
Müteferrik Namazlar (Tahiyyetü`l-Mescid)
Namaz Ve Hutbede Kıraat
Namaza Müteallik Muhtelif Hadisler
Namazda Okunan Sure
Namazın Eda Ve Kazasının Vücubu Hakkında
Namazın Evsafını Bildiren Bazı Hadisler
Namazın Fazileti
Namazın Kasrı (Kısaltılması)
Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri
Namazın Sekiz Şartı - Başka Meşguliyeti Terk
Namazın Sekiz Şartı - Hadesten Teharet
Namazın Sekiz Şartı - Kıble
Namazın Sekiz Şartı - Namaz Kılınan Yerler
Namazın Sekiz Şartı - Namazda Konuşmamak
Namazın Sekiz Şartı - Setr`ül Avret
Namazın Şartları Üzerine Muhtelif Hadisler
Namazın Uzunluğu Ve Kısalığı Hakkında
Namazın Vakitleri
Öğle Namazının Nafilesi
Öğle Ve İkindi Namazları
Ramazanda Gece Kalkışı Ve Teravih Namazı
Rüku Ve Secdelerin Miktarı
Rüku Ve Sücudun Şekli
Secde Azaları
Secdeler Üzerine Fasıl - Sehv Secdesi
Secdeler Üzerine Fasıl - Şükür Secdesi
Secdeler Üzerine Fasıl - Tilavet Secdesi
Seferde İki Namazın Cemedilmesi
Selam
Ta`dil-i Erkan
Tesbih Namazı
Teşehhüd
Vitir Namazı
Yatsı Namazı
Yatsı Namazının Nafilesi
Yolculukta Nafile Namazlar
Fasil :
Ravi :
Hadis :
Hz. Peygamber (sav)`in şöyle söylediğini işittim: "Sizden birinizin kapısının önünden bir nehir aksa ve bu nehirde hergün beş kere yıkansa, acaba üzerinde hiç kir kalır mi, ne dersiniz?" "Bu hal," dediler, "onun kirlerinden hiçbir şey bırakmaz!" Aleyhissalatu vesselam: "İşte bu, beş vakit namazın misalidir. Allah onlar sayesinde bütün hataları siler" buyurdu.
Sıra :
 
Fasil :
Hadis :
İki erkek kardeş vardı. Bunlardan biri öbür kardeşinden kırk gün kadar önce vefat etti. Resulullah (sav)`ın yanında bunlardan birincisinin faziletleri zikredildi. Bunun üzerine Efendimiz (sav): "Diğeri müslüman değil miydi?" diye sordu. "Evet, müslümandı ve fena da değildi!" dediler. Aleyhissalatu vesselam: "Öldükten sonra, namazının ona ne kazandırdığını biliyor musunuz? Namazın misali, sizden birinin kapısının önünde akan ve her gün için beş kere girip yıkandığı suyu bol ve tatlı bir nehir gibidir. Bu (nehrin) onun üzerinde kir bıraktığını göremezsiniz, öyleyse, siz ona namazının neler ulaştırdığını bilemezsiniz."
Sıra :
 
Fasil :
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) ile beraber mescidde idik. O esnada bir adam geldi ve: "Ey Allah`ın Resulü, ben bir hadd işledim, bana cezasını ver!" dedi. Resulullah adama cevap vermedi. Adam talebini tekrar etti. Aleyhisalatu vesselam yine sükut buyurdu. Derken (namaz vakti girdi ve) namaz kılındı. Resulullah (sav) namazdan çıkınca adam yine peşine düştü, ben de adamı takip ettim. Ona ne cevap vereceğini işitmek istiyordum. Efendimiz adama: "Evinden çıkınca abdest almış, abdestini de güzel yapmış mıydın?" buyurdu. O: "Evet ey Allah`ın Resulü!" dedi. Efendimiz: "Sonra da bizimle namaz kıldın mı?" diye sordu. Adam: "Evet ey Allah`ın Resulü!" deyince, Efendimiz: "Öyleyse Allah Teala hazretleri haddini -veya günahını demişti- affetti" buyurdu.
Sıra :
 
Fasil :
Ravi :
Hadis :
Ben Resulullah (sav)`ın yanında idim. Bir adam huzuruna gelerek: "Ey Allah`ın Resulü," dedi, "ben bir hadd (suçu) işledim, cezasını tatbik et!" Resulullah (sav) adama (birşey) sormadı. Derken namaz vakti girdi. Resulullah`la birlikte o da namaz kıldı. Aleyhissalatu vesselam namazını tamamlayınca, adam yanına geldi ve: "Ey Allah`ın Resulü!" dedi, "ben hadd (çeşidine giren bir suç) işledim. Bana Allah`ın Kitabını tatbik et!" Efendimiz: "Sen bizimle birlikte namazını eda etmedin mi?" diye sordu. Adam: "Evet!" dedi. Efendimiz: "Öyleyse git. Zira Allah, senin günahını affetti" veya -hadd`ini affetti-" dedi.
Sıra :
 
Fasil :
Hadis :
Anlattığına göre, bunlar Selasil gazvesine gitmişler. Fakat fiilen gazveye iştirak edememişlerdi. Bunun üzerine kendilerini Allah yoluna verdiler. Sonra Hz. Muaviye (ra)`nin yanına döndüler. Hz. Muaviye`nin yanında Ebu Eyyüb el-Ensari ve Ukbe İbnu Amir vardı. Asım: "Ey Ebu Eyyüb!" dedi. "Bu sene gazveyi kaçırdık. Bize, (bunun telafisi için bir çare) haber verildi. Buna göre, kim dört mescitte namaz kılarsa, günahları affedilirmiş." Ebu Eyyüb: "Ey kardeşimin oğlu!" dedi, "Ben sana bundan daha kolayını haber vereyim. Ben Resulullah (sav)`ın şu sözünü işittim: "kim emredildiği şekilde (mükemmel olarak) abdestini alır, emredildiği şekilde namazını kılarsa, önceden yapmış olduğu (kusurlu) ameli sebebiyle affolunur. Ey Ukbe! (Resulullah`ın tebşiri) böyleydi değil mi?" Ukbe: "Evet!" dedi.
Sıra :
 
Fasil :
Hadis :
Resulullah (sav)`ın şöyle söylediğini işittim: "Rabbin, koyun güden bir çobanın, bir dağın zirvesine çıkıp namaz için ezan okuyup sonra da namaz kılmasından hoşlanır ve Allah Teala hazretleri şöyle der: "Benim şu kuluma bakın! Ezan okuyor, namaz kılıyor, yani benden korkuyor. Kasem olsun, kulumu affettim ve onu cennetime dahil ettim."
Sıra :
 
Fasil :
Ravi :
Hadis :
İmam Malik (ra)`e ulaştığına göre, Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "İstikamet üzere olun. (Bunun sevabını) siz sayamazsınız. Şunu bilin ki, en hayırlı ameliniz namazdır. (Zahiri ve batıni temizliği koruyarak) abdestli olmaya ancak mü`min riayet eder."
Sıra :
 
Fasil :
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav)`ı herhangi bir şey üzecek olursa namaz kılardı.
Sıra :
 
Fasil :
Hadis :
Abdullah İbnu Selman, Resulullah (sav)`ın ashabından birisinden naklediyor: Hayberin fethedildiği gün bir adam Hz. Peygamber`e gelerek: "Ey Allah`ın Resulü, bugün ben öyle bir kar ettim ki böyle bir karı şu vadi ahalisinden hiçbiri yapmamıştır" dedi. Efendimiz: "Bak hele! Neler de kazandın?" diye sordu. Adam: "Ben alıp satmaya ara vermeden devam ettim, öyle ki üçyüz okiyye kar ettim" dedi. Aleyhissalatu vesselam efendimiz: "Sana karların en hayırlısını haber vereyim mi?" diye sordu. Adam: "O nedir, ey Allah`ın Resulü?" dedi. Efendimiz açıkladı: "(Farz) namazdan sonra, kılacağın iki rekattir."
Sıra :
 
Fasil :
Ravi :
Hadis :
Bana kadın ve güzel koku sevdirildi, gözümün nuru namazda kılındı.
Sıra :