Hadis | Kütüb-ü Sitte | Buhari | Hadis Sözlüğü

A B C D E F G H I İ K L M N R S Ş T U V Y Z

HADİSLERİNDE ARAMA YAP

Fasil Ravi Konu Hadis

HACC VE UMRE BÖLÜMÜ

Kütüb-ü Sitte eserindeki HACC VE UMRE BÖLÜMÜ fasılı ile ilgili konular ve hadisler

Ravi :
Hadis :
Hz.Cabir (ra)`e; kurbanlığa binme hususunda sorulmuştu, şu cevabı verdi: "Resulullah (sav)`ı işittim şöyle demişti: "Kurbanlığa, mecbur kaldıysan ma`ruf üzere bin. Bir başka sırt (binek) bulunca da in."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (A) Medine`de iken Kabe`ye kurban sunar, ben de kurbanının boynuna takılacak nişanlarını hazırlardım. Bu sırada Resulullah (sav) ihramlıların sakındığı yasaklardan sakınmazdı.
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Hz. Cabir (ra)`in anlattığına göre: "Ashabdan Medine`de Hz. Peygamber (sav) ile kalanlardan bir kısmı Kabe`ye kurbanlıklar göndermiş, bunlardan dileyen ihrama girmiş, dileyen de girmemiştir."
Sıra :
 
Hadis :
Ravi, Irak`ta elbiseden soyunmuş bir adam görür ve sebebini sorar. Kendisine, bu adamın Kabe`ye kurbanlık gönderdiği, bu sebeple elbiseleri attığı belirtilir. Rebia der ki: "Sonra ben Abdullah İbnu Zübeyr`le karşılaştım ve bu durumu ona anlattım. Bana: "Kabe`nin Rabbine kasem olsun bu bid`attır" dedi."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Bedene (yolda) doğuracak olursa, yavrusu da götürülüp annesiyle birlikte kesilir. Yavruyu taşıyacak bir mahmel (taşıyıcı) bulunmazsa annesine yükletilir.
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Babam Hz.Ömer, necib (denen çok muteber cinsten bir deveyi) Kabe`ye kurban olarak bağışlamıştı. (O ara necibe) üç yüz dinar verdiler. Resulullah (sav)`a gidip sordu: "Ben necibi Kabe`ye bağışlamıştım. Bu ara bazıları gelip üç yüz dinar verip satın almak istediler. Bunu satıp yerine bir başka deve alayım mı?" "Hayır," dedi. "Başkasını değil, onu keseceksin."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) Hudeybiye senesinde, Kabe`de kesilmek üzere birçok deveyi kurban kıldı. Bunlar arasında (vaktiyle) Ebu Cehl`e ait olan, başında gümüşten -bazı raviler altından der- mamul bir büre bulunan deve de vardı. Bununla, müşrikleri öfkelendiriyordu.
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
İbnu Ömer (ra), kurbanlık devesine kabati ketenden, yünden mamul renkli kilimlerden, iki parçalı takımlardan çul sarar, sonra bunu Kabe`ye yollardı. Bunlarla orada Kabe`ye örgü yapılırdı.
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav), (beni göndererek), kurbanlık develeriyle ilgilenmemi, onların etlerini, derilerini, çullarını tasadduk etmemi, bunlardan kasaba bir (ücret) vermememi tenbih etti." Hz. Ali (ra) der ki: "Kasaba ücretini kendimizden öderdik."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) kurbanlığını (Mekke ile Medine arasında bir mevki olan) Kudeyd`de satın almıştı. İbnu Ömer (ra) de aynen öyle yaptı.
Sıra :