Hadis | Kütüb-ü Sitte | Buhari | Hadis Sözlüğü

A B C D E F G H I İ K L M N R S Ş T U V Y Z

HADİSLERİNDE ARAMA YAP

Fasil Ravi Konu Hadis

HACC VE UMRE BÖLÜMÜ

Kütüb-ü Sitte eserindeki HACC VE UMRE BÖLÜMÜ fasılı ile ilgili konular ve hadisler

Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) efendimiz buyurdular ki: "(Taharet maksadıyla) taş kullanmak tektir. Şeytana atılan taş tektir. Safa ile Merve arasında sa`y tektir, tavaf da tektir. Öyle ise sizden biri (taharet için) taş kullanacaksa bunu da tek kılsın."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) şöyle demiştir: "Atılan taşlardan kabul edilenler kaldırılmasaydı, Sebir dağından daha büyük bir yığın ortaya çıkardı." [Rezin`in ilavesidir. Hadis Münziri`nin et-Tergib ve`t-Terhib`inde kaydedilmiştir (2, 131)]
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) cemretu`l-Akabe`ye geldi, taşlarını attı, sonra Mina`daki menziline (konakladığı yere) geldi ve kurbanını kesti. Sonra berbere: "Al!" dedi ve sağ yanını işaret etti. Sonra sol tarafını işaret etti, sonra (kesilen saçları) halka vermeye başladı. (Bir rivayette şöyle denir: "Sağ yandan kesileni sağındakilere, sol yandan kesileni de Ümmü Süleym`e verdi." Bir rivayette de şöyle denmiştir: "Sol taraftan kesilenleri Ebu Talha`ya verdi ve ona: "Bunu halka dağıt" diye emretti.")
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) kadının saçını traş etmesini yasakladı. [Rezin`in ilavesinde: "...Haccda da, umrede de" ziyadesi vardır. Bu ziyadeden sonra (Rezin ilaveten şunu) der: "Onlara sadece teksir (kısaltma) gereklidir."]
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav): "Ey Allahım, traş olanlara rahmet et" diye dua etmişti. Yanındakiler: "Kısaltanlara da ey Allah`ın Resulü!" dediler. Resulullah (sav) efendimiz: "Ey Allahım traş olanlara rahmet et!" diye duasını tekrar etti. Yanındakiler tekrar: "Kısaltanlara da Ey Allah`ın Resulü!" dediler, bu sefer: "Kısaltanlara da!" buyurdu."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav): "Ey Allahım, traş olanlara mağfiret et!" demişti, yanındakiler: "Ey Allah`ın Resulü! Kısaltanlar için de (dua ediver!)" dediler. Resulullah (sav) yine: "Ey Allahım, traş olanlara mağfiret et!" buyurdu. Yanındakiler: "Ey Allah`ın Resulü! Kısaltanlar için de (dua ediver!)" dediler. Resulullah (sav): "Ey Allahım, traş olanlara mağfiret et!" dedi.Yanındakiler: "Ey Allah`ın Resulü! Kısaltanlara da (dua ediver)" dediler. Resulullah (sav) (bu üçüncü talebte): "Kısaltanlara da!" dedi.
Sıra :
 
Hadis :
Veda haccında Resulullah (sav)`ın, traş olanlara üç kere, kısaltanlara bir kere dua ettiğini işittim.
Sıra :
 
Hadis :
Resulullah (sav) Veda haccında Mina`da, halkın meselelerini kendisine sorması için durmuştu. Bir adam gelip: "(Ben kurbanın traştan önce olacağını) bilemedim ve kurbandan önce traş oldum?" dedi. Resulullah (sav): "(Şimdi de kurbanını) kes, burada bir beis yok" cevabını verdi. Bir başkası daha gelip: "(Taşı kurbandan önce atmak gerektiğini) bilemedim ve taşlamayı yapmadan kurban kestim" dedi. Buna da: "Şimdi taşını at, bunda bir mahzur yok!" diye cevap verdi. O gün Resulullah (sav)`a "Şunu önce, yaptık"; "Bunu sonra yaptık" şeklinde takdim te`hirle ilgili her ne soruldu ise hepsine: "Yap, bunda bir mahzur yoktur!" diye cevap verdi.
Sıra :
 
Hadis :
Resulullah (sav)`la birlikte ben de hacca çıktım. Halk kendisine müracaat ediyordu. Gelenlerden bazısı: "Ey Allah`n Resulü, tavaftan önce sa`y yaptım, bazı şeyleri vaktinden sonraya bıraktım veya vaktinden önce aldım (ne buyurursunuz, hükmü nedir?)" şeklinde soruyordu. Resulullah (sav) da: "Bunda bir günah yok. Ancak bir kimse bir Müslümanın ırzını makaslarsa (gıybetini ederse) o zalimdir, işte günah işleyen ve kendini helake atan odur." buyurdu.
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
İbnu Ömer (ra), ifaza tavafını yapmış, fakat cehaletle henüz traş olmamış, kısaltma da yaptırmamış bir adama rastladı. Adama, dönüp traş olmasını veya saçını kısaltmasını, sonra da Beytullah`a yeniden ifaza tavafında bulunmasını emretti.
Sıra :