Hadis | Kütüb-ü Sitte | Buhari | Hadis Sözlüğü

A B C D E F G H I İ K L M N R S Ş T U V Y Z

HADİSLERİNDE ARAMA YAP

Fasil Ravi Konu Hadis

HACC VE UMRE BÖLÜMÜ

Kütüb-ü Sitte eserindeki HACC VE UMRE BÖLÜMÜ fasılı ile ilgili konular ve hadisler

Ravi :
Hadis :
İbnu Ömer (ra) öğleyi, ikindiyi, akşamı, yatsıyı ve sabahı Mina`da kılar, sonra güneş doğunca Arafat`a hareket ederdi.
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah, terviye günü, Mina`da bize öğleyi, ikindiyi, akşamı, yatsıyı ve ertesi günü (Zilhicce`nin dokuzu) sabahı kıldırır, sonra Arafafa hareket ederdi.
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) terviye günü öğleyi, arefe günü de sabahı Mina`da kıldırdı.
Sıra :
 
Hadis :
Resulullah (sav)`a, Müzdelife`de namazı kıldığı zaman geldim. "Ey Allah`ın Resulü, dedim, "ben Tayy dağlarından geliyorum. Hayvanım da kendim de yorgunum ve bitkin düştük. Allah`a kasem olsun, ey Allah`ın Resulü, gelirken geçtiğim her dağın başında mutlaka durdum. Benim için hacc imkanı var mı?" Resulullah (sav) şu cevabı verdi: "Bizimle birlikte şu namazı burada kılıp bizimle kalan, bundan önce de Arafat`da geceleyin veya gündüzleyin kalmış olan, artık haccini tamamlamış, haramlardan kurtulmuş olur."
Sıra :
 
Hadis :
Resulullah (sav) Arafat`da iken, münadisine (dellalına) şöyle nida edip duyurmasını emretti: "Hacc Arafat`tır, kim Cem (Müzdelife) gecesi fecrin doğmasından önce (vakfeye) yetişirse, haccı idrak etmiş demektir. Eyyam-ı Mina üç gündür. Kim ilk iki günde acele davranırsa, herhangi bir günah terettüp etmediği gibi, te`hir edene de bir günah terettüp etmez."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) Kuzah`ta vakfe yaptı ve: "Burası Kuzah`tır, vakfe mahallidir, Cem`in (Müzdelife`nin) tamamı vakfe mahallidir. Ben burada kurbanı kestim. Mina`nın her yanı kesim yeridir. Kurbanlarınızı evlerinizde kesin" buyurdu.
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
İmam Malik (ra)`e ulaştığına göre, Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Arafat`ın tamamı vakfe yeridir. Urene vadisinden çıkın (vakfe yeri değildir). Müzdelife`nin tamamı vakfe yeridir, Mubassır vadisinden çıkın (vakfe yeri değildir)."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) Arafat`tan yola çıkmıştı, arkasından birisinin (koşturmak için) devesine şiddetle bağırıp, vurduğunu işitti. Bunun üzerine kamçısıyla (etrafındakilere kulak verin diye) işaret edip, şöyle buyurdu: "Sakin olun, (Allah`ı razı edecek iyi davranış ve) birr acelede değildir."
Sıra :
 
Hadis :
Resulullah (sav) güneş battığı zaman Arafat`tan (ifaza yaparak) yola çıktı. Dağ geçidine geldiği zaman deveden inip bevletti. Sonra abdest aldı. Abdesti bol su kullanarak değil, hafifçe aldı. Ben: "Namaz mı kılacağız ey Allah`ın Resulü?" diye sordum. "Hayır, namaz önümüzde!" dedi ve devesine bindi. Müzdelife`ye gelince hayvandan indi ve yeniden abdest aldı. Bu sefer bol su kullandı. Sonra namaz başladı. Akşam namazını kıldı. Sonra herkes devesini ihdı. Yine namaza başlandı. Bu sefer de yatsıyı kıldı, ikisi arasında başka bir namaz kılmadı."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Hz. Üsame (ra)`ye: "Resulullah (sav) Veda haccından, ifazadan (Arafat`tan ayrıldıktan) sonra yolculuğu nasıl yaptı?" diye sorulmuştu. Şu cevabı verdi: "Hızlı yürürdü. Ancak yolda bir düzlüğe rastlarsa daha hızlı yürürdü."
Sıra :