Hadis | Kütüb-ü Sitte | Buhari | Hadis Sözlüğü

A B C D E F G H I İ K L M N R S Ş T U V Y Z

HADİSLERİNDE ARAMA YAP

Fasil Ravi Konu Hadis

KUR`AN`IN TİLAVETİ VE KIRAATI BÖLÜMÜ

Kütüb-ü Sitte eserindeki KUR`AN`IN TİLAVETİ VE KIRAATI BÖLÜMÜ fasılı ile ilgili konular ve hadisler

Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Şu Kur`an`ı muhafazaya itina gösterin. Muhammed`in nefsini kudret elinde tutan Zat-ı Zülcelal`e kasem olsun Kur`an-ı Kerimin (hafızalardan) kaçması, develerin bağlarından boşanıp kaçmasından daha kolaydır."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah`ın şöyle söylediğini rivayet etmiştir: "Kur`an-ı Kerim`i ezberlemiş olan kimse, bağlı devesi olan kimse gibidir, bu adam devesine itina gösterirse onu elinde tutar, salıverirse deve çeker gider."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Aramızda bedevi ve gayr-ı Arapların da bulunduğu bir cemaatte Kur`an okuyorduk. Resulullah (sav) yanımıza geldi. "Okuyun," dedi. "Her okuyuş güzeldir. Öyle kimseler gelecek ki, onlar, Kur`an`ın kelime ve lafızlarını, ok yapılacak çubuğun düzlenmesi gibi düzleyecekler. Ondan elde edilecek ücreti ahirete bırakmayıp dünyada alacaklar."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Kur`an-ı Kerim`i sesinizle güzelleştirin."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) mescidde i`tikaf`a girmişti. Cemaatin Kur`an`ı cehri olarak okuduklarını işitti. Perdeyi aralayıp şöyle seslendi: "Bilin ki, herkes Rabbine hususi şekilde münacaatta bulunuyor, birbirinizi (seslerinizle) rahatsız etmeyin. Biriniz okurken (veya namazda iken) diğerinin kıraatini bastırmasın."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Bir gece bir adam kalkıp yüksek sesle Kur`an okudu. Sabah olunca, Resulullah (sav): "(Şu kimseye Allah rahmet buyursun) iskat etmiş olduğum bir ayeti bana hatırlatmış oldu" dedi.
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Ben evimin damında otururken Resulullah (sav)`ın kıraatini işitirdim."
Sıra :
 
Hadis :
Hz. Aişe`ye, "Resulullah`ın geceleyin kıraati nasıldı? Gizli mi okurdu, sesli mi okurdu?" diye sordum. Bana: "Her iki şekilde de okurdu: Bazan gizli, bazan sesli" diye cevap verdi. Ben: "Bu işte genişlik yapan Allah`a hamdolsun" dedim. (Tirmizi hadise: "Hasen-sahih" demiştir)
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Hz. Enes (ra)`e Hz. Peygamber (sav)`ın kıraatından sordum. Şu cevabı verdi: "Resulullah (sav) medleri (uzun heceleri) uzatırdı." Sonra örnek olarak Bismillahirrahmanirrahim`i okudu ve uzatılacak yerleri belirgin şekilde uzattı: Bismillaahi`yi uzattı, er-rahmaan`ı uzattı, er rahiim`i uzattı."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Hz. Peygamber (sav)`in kıraatini açık bir şekilde harf harf tavsif ettiği rivayet edilmiştir.
Sıra :