Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Kuran ve Hadis
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Tevâtür
· Kudsi Hadis
· Cüz
· Sahîfe
· Zındık
· Salih
· Fasık
· Nesh

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Tashîhu'l-Kutub
· Fî Hadîsihî Da'fun
· Mensûh
· Mukâtebe Makrûne Bi'l-İcâze
· Sikatun-Hâfizun
· Enbe'enâ Fulân Bi-Kırâ'atî Aleyhi
· Haddesenî's-Sika
· İcâze Mu'allaka
· Kale Fulân
· Kara'tu Alâ Fulân
· Meratibu's-Sahîh
· Mesânîd

Son Okunanlar
· Mu’addil
· Hükmen Merfû
· Belâğ
· Haddesenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u
· Se-Nâ
· Lâ Asle Lehu
· Dâbıt
· Gayr-ı Meşhur Âhad
· Arz-ı Kırâ'at
· VasıyyeTüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
KÜTÜBÜ SİTTE HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Mu’addil

Sözlükte hakimin hak üzerine doğruca hükmetmesi, şahidi tezkiye etmek, terazi kefelerini aynı düzeyde tutmak, eğri bir nesneyi doğrultmak manalarına ta'dilin ismi failidir ve doğruluğuna hükmeden, adaletli olduğunu haber veren kimse demektir.

Umumi manada şahısları tezkiye eden kimse manasına kullanılan mu'adil, Hadis Usulünde ravinin adaletli olduğuna hükmeden âlime denir.

Muhtelif vesilelerle söz konusu edildiği gibi gerek az hadis rivayet ettiği, gerek kendisinden bir veya iki kişiden fazla hadis rivayet eden olmadığı, gerekse kimliği, dolayısıyla güvenilir olup olmadığı bilinmeyen ravilerin rivayetlerine itimat edilebilmesi için onların adalet durumunun ortaya konulması gerekir. Ta ki rivayet ettiği hadise güvenilebilsin; herhangi bir dini meselede o hadisle amel edilebilsin. Şu hale göre ravinin hadisine makbul gözüyle bakılabilmesi her şeyden önce onun adaletli oluşuna bağlıdır. İşte ravinin adalet sahibi olduğuna hükmeden alime mu'addil denilmiştir.

Mu'addilin sözüne güvenilir olması şarttır. Ayrıca duygularına kapılarak hareket eden bir kimse olmaması aranır. Aksi halde ravinin adaletli olduğunu söylemesi bir kıymet ifade etmez.

Bir ravinin adalet vasfına sahip olduğunu kabul edebilmek için o ravinin adaletine hükmeden muaddillerin sayısı hakkında çeşitli görüşler ileri sürmüştür. Bazı Fıkıh alimleri, hadis rivayet eden muhaddis ile kullann hukuku ile ilgili meselelerde şahitlik eden şahit arasında hiç bir fark olmadığını ileri sürerek, gerek muhaddisin, gerekse şahidin en az iki mu'addil tarafından ta'dil edilmesini şart koşmuşlardır. Bunlara göre ikiden az mu'addilin ta'dil etmesiyle adalet sabit olmaz. Bununla beraber alimlerin çoğu şahidin en az iki mu'addil tarafından ta'dil edilmesini kabul etmişlerse de ravi için bir mu'addili yeterli görmüşlerdir. Bazılarına göre ise muhaddis ve şahidin her ikisinin de ta'dilinde tezkiyesi makbul bir mu'addil yeterlidir. 719

Mu'addilin kadın veya köle olması halinde de durum aynıdır. Adaletli bir kadının veya kölenin haberi makbul sayıldığına göre, hadis rivayet eden muhaddisin bir kadın veya köle tarafından ta'dil edilmesinin de makbul olması gerekir- Bununla birlikte Medine fakihlerinin çoğu kadını mu'addil olarak kabul etmedikleri gibi ikiden az erkeğin ta'dilinin de yeterli görmemişlerdir. 720Alimler, mu'addilin bir muhaddisin adaletine hükmederken kullandığı lafızlar ve bu lafızlarla adaletinin hasıl olup olmaması konusunda ihtilafa düşmüşlerdir, el-Hatîb'in müstakil bir bölüm halinde verdiği bilgilere bakılırsa bazı âlimlere göre bu konuda mu'addilin “Bu kimsenin benim lehime ve aleyhime şahitliği makbuldür” demesi geçerlidir. Diğer bazı âlimler ta'dil için mu’addilin “Adildir, razı olunur” bazıları ise “adaletlidir, makbuldür” demesinin makbul olduğu görüşündedirler. Bazı âlimler ise kişinin adaletine hükmedilebilmesi için hakkında mu'addilin “adaletlidir, makbuldür” demesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Bu konuda mu'addilin “şehadeti makbuldür” demesinin ta'dil için yeterli olacağı görüşünde olanlar da vardır. Bazı Irak âlimleri ise muaddilin “Onu yalnız hayırlı olarak biliyorum” demesinin ta'dil manasına geldiği görüşündedirler. 721

Hadis alimlerine gelince onlar bir şahsın adaletine hükmetmek için mu'addilin “bu adaletlidir” demesini kafi görmüşler; aynı zamanda şahitliğinin kabul edilmesine mani bir hali bulunmadığını ortaya koyacak bir tabirin eklenmesini ileri sürmüşlerdir; zira olur ki bir kimse adil ve fısktan uzak olsa bile gaflet, zayıflık, çok yanılma, şahitlik ettiği konu hakkında bilgisinin az olması yüzünden şahitliği makbul eddedilmez. Bu halleri emanetine gölge düşürmese de şahitliğini kabule mani olur. Nitekim rivayete göre Hz. Ömer şahabı Abdurrahman b. Avfa böyle demiştir. “Sen bize göre adil bir kimsesin. Hz. Peygamberden (bu konuya dair) ne işittin? 722

Hz. Peygamber (s.a.s) Abdurrahman b. Avf ile Hz. Ömer'e ikta yoluyla bir arsa vermiş. ez-Zubeyr b. Avvâm Hz. Ömer'in çocuklarına giderek onun hissesini satın almış; so a da Hz. Osman'a giderek söz konusu araziyi Hz. Ömer'in evlatlarından satın aldığını, oysa Abdurrahman b. Avfın bu arazinin Hz. Peygamber (s.a.s) tarafından kendisine verildiğini iddia ettiğini söylemiştir. Bunun üzerine Hz. Osman Abdurrahman b. Avfı tezkiye ederek onun Hz. Ömer lehine ve aleyhine şehadetinin caiz olduğunu ifade etmiştir.723

Her iki misal de göstermiştir ki iki Raşid halife bir şahsın adaletli olmasını rivayetinin kabulü için yeterli görmemişlerdir. Şu hale göre rivayet ilminin inceliklerine göre mu'addilin bir ravinin ta'diline dair söyledikleri yeterli görülemez. Rivayete mani halleri olup olmadığının ayrıca araştırılması gerekir.


13.02.2009 tarihinden beri 5188 defa okundu. Son takip: 22.02.2024 - 12:08


Kuran Kerim ve Hadis şerifler üzerinde bilgi ve yazılarınızı paylaşmak için yeni projemiz olan KuranveHadis.COM sitemize üye olunuz. Piyasadaki yerden bitme hadis düşmanlarına karşı siz de bu yeni sitemizin gelişiminde destek olunuz.· Ahberanâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u · İ'lâl · Kurie Aleyhi Ve Huve Yesme'u · Muttehem · Metin · Hazâ Semâ'î Fe'rvihî Annî · Lehû Evham · Tahdis Ücreti · Gayru Me'huz Bih · Muşkilu'l-Hadis · Evha'l-Esânîd · Ruvînâ · İcâze Li'l-Mechûl · Enbe'enâ İcâzeten · İbn Mâce · Şeyhun · Sıhhat · Eceztu Ehle Zemânî · İksar-ı Hadis · Mervî · Es-Sunne · Ke'ennehû Mushafun · Ahberanî Racul · Ashâbu'l-Bıd'a · İttefekâ Aleyhi'ş-Şeyhân · İcâze Li'l Mu'ayyen Fi'l-Mu'ayyen · Ta'lîku'l-İcâze · İstidrak · Mudrec · Esahhu Mâ Câ'e Fi'l-Bâb · Murselu's-Sahâbî · Vecedtu Bi-Hatti Fulân Ve Ecâze Lî · Mu'allil · Ziyâdâtu's-Sikât · Şart · Adlun · Leyse Bi Me’mûn · Menba'ul-Kizb · Rabbani Hadis · Tashîh · Leyse Bi-Sahîh · Atıf Tedlisi · Sikatun · Mubhemu't-Ta'dîl · Garîbu'l-İsnâd · Men'ferede Bihi'l-Buhârî · Âhâd · İztırab · Merfû'an · Cerh Mertebeleri
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Enbe'enâ İcâzeten · Zekera Lenâ Fulân · Tesmiyetu'r-Ruvât · Eceztuke Kitâbe's-Sunen · İlmu'l-Hadîs Rivâyeten · Kitâbetu’l-Hadîs · Merfû'an · Eşeddu'n-Nâsi Kizben · Semâ'ul-Muzakere · Sahibu'l-Bid'a · Mukâtebe Mücerrede Ani'l-İcâze · Muttehem Bi'l-Kezib · İttefekâ Aleyhi'ş-Şeyhân · Ta'lîk Bi-Sîgati't-Temrîz · El-Etbâ · Lâ Yutâbâ' Alâ Hadîsihî · Da'îfun · Gayruhû Evsak Minhu · Mubhemu't-Ta'dîl · Müslim · Lâ Yuktebu Hadîsuhû · Yeda'u'l-Hadîse · Sahih Li-Aynihî · Fısk Bi'l-Ma'siye · Reka'ik · Hazâ Semâ'î · İcâze Âmme Mukayyede · Eceztu Li-Men Yeşâ'u'l-İcâze · el-Kutubu's-Selâse · Haddesenâ Fulân Kıra'aten Aleyhi · Sahâbiye · Ta'lîku'l-İcâze · Umirnâ Bi-Kezâ · Da'îf · Es-Sunnetu’l-Kavliyye · Tahammulu'l-İlm · Cehâletu'l-Vasf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber