Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Sahîfe
· Salih
· Fasık
· Ashâb-ı Suffe

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Rudde Hadîsuhû
· İlmu Dirâyeti'l-Hadîs
· Lâ Yu'lemu Men Ahrecehu Ve La İsnaduhu
· Rivâyetu'l-Ebnâ Ani'l-Âbâ
· Sikatun
· Ta'lîku'l-İcâze
· Haddesenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u
· Hafîtyu'l-İrsâl
· İlle Gâmıda
· Merâtibu'l-Cerh
· Merdûd Âhad
· Subâ'î

Son Okunanlar
· Vehim
· Merfû'an
· Sevk
· Refe'ahû
· Şekkun Mine'r-Râvî
· Kara’tu Bi-Hatti Fulân
· Nebbe'enâ Fulan Kıra'aten Aleyh
· İdâl
· İbdâl
· Mubtedî
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Raviler » Ebû Hüreyre

Ebû Hüreyre

Ebû Hüreyre ravisine ait 40 sayfada 395 kayitli rivayet hadis var

« geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40    ileri »

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-İSTİ`ZÂN
Konu : Güzel söz;Kötü söz
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : KİM Kİ DİLİNİ, TENÂSÜL UZVUNU ŞERDEN MUHÂFAZA ETMEYİ TE`MÎN EDERSE, BEN DE ONA CENNET-İ TE`MÎN EDERİM, MEÂLİNDEKİ SEHL İBN-İ SA`D HADÎSİ
Hadis : Rivâyete göre, Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir kul Allah`ın hoşnûd olduğu (mübârek kelimeler) den bir kelimeyi (o kelimeye hiç ehemmiyet vermiyerek) mübâlatsız söyleyiverir. Halbuki Allahu Teâlâ o kelime sebebiyle o kimsenin derecesini yüceltir. Şu bir kul da vardır ki, Allahu Teâlâ`nın gazâbını mûcib bir kelimeyi (ona ehemmiyet vermiyerek) mübâlatsız söyleyiverir. Halbuki Allahu Teâlâ o kötü söz sebebiyle o kimseyi Cehennem`in dibine indirir.
HadisNo : 2033

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-İSTİ`ZÂN
Konu : İbâdet meşakkati;Şehvetin kötülüğü
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : ASHÂB`IM! CENNET SİZE NALINLARINIZIN TASMASINDAN YAKINDIR. CEHENNEM DE BÖYLEDİR, MEÂLİNDE İBN-İ MES`ÛD RADİYA`LLÂHU ANH HADÎSİ
Hadis : Rivâyete göre, Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cehennem şehvet perdesiyle örtülmüştür. (Oraya) şehvetler (irtikâbiy)le (girilir). Cennet de nefsin hoşlanmadığı ibâdetlerle korunmuştur, (buraya da ibâdet meşakkatleriyle girilir).
HadisNo : 2035

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-İSTİ`ZÂN
Konu : Kendinden aşağı hallilere bakmak
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : EHL-İ SÜNNETLE MU`TEZİLENİN HÜSÜN, KUBUH HAKKINDAKİ EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Rivâyete göre, Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: (Ashâb`ım!) Sizden biriniz hilkat, mal, evlâd ve ahfâd husûsunda kendisinden artık olan kimselere baktığı zaman (me`yûs olmasın!) hemen kendisinden aşağı (halli) lere baksın.
HadisNo : 2037

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-İSTİ`ZÂN
Konu : Allâh`a sığınmak;İbâdet edenlere düşmanlık etmemek
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : NÂFİLE İBÂDETLE ALLÂHU TEÂLÂ`YA YAKINLIK HAKKINDA EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Rivâyete göre, Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem Allah Tebâreke ve Teâlâ şöyle buyurdu, demiştir: Her kim beni tanıyan ve ihlâs ile bana ibâdet eden bir kuluma düşmanlık ederse, ben de ona harb i`lân ederim. Bana kulum hiç bir şey ile yaklaşamaz, ancak kendisine farz kıldığım şeyleri sevmesiyle yaklaşır. Her zaman kulum bana nâfile ibâdetleriyle de yaklaşmak ister. Nihâyet ben ona muhabbet ederim. Artık ben kulumu sevince onun işidir. Kulağı, görür gözü, tutar eli, yürür ayağı mesâbesinde olurum (ve bu â`zâlariyle husûlünü arzu ettiği bütün dileklerini veririm). Diliyle de her ne isterse muhakkak onları da ihsân ederim. Bana sığınmak isteyince de muhakkak kulumu sıyânet ederim. Ben yapmasını dilediğim hiç bir şey hakkında -mü`minin ölümü karşısındaki tereddüdüm gibi- tereddüt etmedim. (Fakat bunda) kulum ölümü hoşlanmıyordu. Ben de kuluma acı gelen şeyi sevmiyordum.
HadisNo : 2042

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-İSTİ`ZÂN
Konu : Haşr
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : HAŞR VE MAHŞER HAKKINDA EBÛ HÜREYRE RADİYA`LLÂHU ANH HADÎSİ
Hadis : Rivâyete göre, Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlar (dünyânın son deminde) üç fırka olarak haşrolunurlar. Birinci fırka müstakbel hayâtı özliyen, (geride kalan dünyâ hayâtından) nefret eden zümredir, (bunlar zâd ve râhileleri bol olanlardır). İkinci fırka ikisi bir deve, üçü bir deve, dördü bir deve, onu bir deve üzerinde sevk olunurlar. Bunların bakıyesini (ki, üçüncü fırkadır) bir ateş haşredip toplar. Onlar nerede istirahat ederlerse o ateş de berâber istirahat eder, onların geceledikleri yerde onlarla berâber geceler, onların sabahladıkları yerde birlik sabahlar ve onlarla berâber yürüyüp onların akşamladıkları yerde berâber akşamlar.
HadisNo : 2047

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-İSTİ`ZÂN
Konu : Haşr
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : MAHŞERDE HILKAT-İ ASLİYE ÜZERE ÇIPLAK HAŞROLUNACAĞI HADÎSİ HAZRET-İ ÂİŞE`DEN RİVAYET
Hadis : Rivâyete göre, Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyâmet günü halk mahşer yerinde (izdihamdan, şiddetten, güneşin yaklaşmasından) terliyecektir. Bir derecede ki, dökülen ter tâ yetmiş zirâ` derinliğinde yere geçecek ve onların ağızlarına yükselib gemliyecek hattâ kulaklarına yükselecektir.
HadisNo : 2049

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-İSTİ`ZÂN
Konu :
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : CEHENNEM HALKININ SÎMÂLARI HAKKINDA EBÛ HÜREYRE RADİYA`LLÂHU ANH ENES HADÎSİ
Hadis : Rivâyete göre, Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem: "(Kıyâmet gününde) kâfirin iki omuzu arası sür`atli bir süvâri yürüyüşü ile üç günlük mesâfedir" buyurmuştur.
HadisNo : 2053

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-İSTİ`ZÂN
Konu :
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : EHL-İ CENNET VE CEHENNEM`E MAKAMLARININ GÖSTERİLMESİ HAKKINDA EBÛ HÜREYRE RADİYA`LLÂHU ANH`DEN RİVAYET
Hadis : Rivâyete göre, Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Hiç bir kişi Cennet`e giremiyecektir, ancak o, dünyâda günâh işlediyse muhakkak Cehennemdeki makkarını görecektir. Tâ ki Cennet`e girdiği zaman bu ni`mete ziyâde şükür ede. Hiç bir kişi de Cehennem`e giremiyecektir. Ancak o, dünyâda sevâb işlediyse Cehennem`e girmezden önce muhakkak Cennetteki ebedî makamını görecektir. Tâ ki (Cehennem`de bulunduğu müddetce) Cennet`teki makamına mütehassir olsun (Cehennem âzâbını iyice tatsın).
HadisNo : 2056

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-İSTİ`ZÂN
Konu : Havz-ı kevser
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : PEYGAMBER`İN HAVZI HAKKINDA ABDULLÂH İBN-İ ÖMER, ENES İBN-İ MÂLİK, EBÛ HÜREYRE, HÂRİSE İBN-İ VEHB GİBİ ASHÂB-I KİRÂM`IN MÜTEADDİT RİVÂYETLERİ
Hadis : Rivâyete göre, Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir ara (ben havuzumun başında) duruyordum. Bir de orada bir cemâat gördüm. Hattâ onları tanıdım. Benimle onlar arasında (ve onlar üzerinede me`mûr) bir melek belirdi. Bu cemâate geliniz! Dedi. Ben de bu meleğe: (Bunlarla) nereye gidiyorsun? Diye sordum. Melek: Vallahi Cehennem`e, diye cevab verdi. Bunların günâhı nedir ki? Dedim. Melek: Yâ Resûla`llah! Sen (in vefâtın) dan sonra bunlar kıçlariyle dönüp (dinlerine) arkalarını çevirerek irtidâd ettiler, dedi. Sonra (havuz başında) bir cemâat daha gördüm. Hattâ onları da tanıdım. Benimle bunlar arasında (bunların üzerine me`mûr) bir melek çıktı da bunlara: Haydi geliniz! Dedi. Ben bu meleğe: Bunlarla nereye gidiyorsun, diye sordum: Vallahi Cehennem`e diye cevab verdi. Bunların günâhı nedir ki? Dedim. Melek: Sen(in vefâtın) dan sonra bunlar kıçlariyle dönüp arkalarını çevirerek irtidâd ettiler, dedi. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem: Sanmam ki bu (havuza yaklaşıb da geri çevrilenler) den Cehennem`den kurtulanlar olsun. Ancak çobansız, yolunu şaşıran deve sürüsünden yolunu bulanlar misâli bunlardan da (tek tük) Cehennem`den kurtulanlar olsun, buyurdu.
HadisNo : 2060

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-KADER
Konu : Adak (nezir);Kazâ-Kader;Nezir
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : NEZRİN MUKADDER BİR ŞEYİ MEN` ETMEDİĞİNE DÂİR RİVÂYETLER
Hadis : Rivâyete göre, Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Âdem-oğluna nezir, tahmîn etmediğim bir şey getirmez. Lâkin Allah`ın takdîridir ki, Âdem-oğlunu (nezir etmeğe) sürükler. (Nasıl ki) Ben bir şeyin (bir malın verilmesini) oranlarım. Bu takdîrimle o şeyi (o malı) bahîlden çıkarmak isterim.
HadisNo : 2064

« geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Verede · Esnâ'u's-Sened · İnfirad · İbhâm · Akâ'id · İttihâm Bi'l-Kizb · Garîbi'l-Meşhûr · Leyse Bi-Sika · Zekera Lenâ Fulân · Kibâr-ı Tâbi'în · Şehâdet · Murû’et · Haddesenî Ba'du Ashâbinâ · Sünen Ebî Dâvud · Mustahrec · Sunâ'iyyât · Subâ'iyyât · İsnad Tedlisi · Zabt-ı Kitab · Kara'tu Alâ Fulân An Fulân · Âfet · Semâ'ul-Muzakere · Kitâbu'l-Ğarîbeyn · Vasiyye Bi'l-Kitâb · Sünnet · Mumlî · La Tehillu'r-Rivâye Anhu · İcâzetu’l-Mucâz · Câmiu't-Tirmizî · Fîhi Ednâ Mekal · Uhtulife Fîhi · Ma'kûs · Ta'rifu Ve Tunkiru · Esbetu'l-Esânîd · Muhalefet · Ta'lîl · Tarih · Cehâlet · Lafzen Rivayet · Akıl · İ'lâmu'ş-Şeyh · Kavlu Abâdile · İdâl · Evlâdu's-Sahâbe · Mahfuz · Arz-ı Kırâ'at · Musannif · Muşebbeh · Zâhibu'l-Hadîs · Kuna
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Kalb-i Mürekkeb · İttihâmu'r-Râvî Bil-Kizb · Lem Erahu Bı-Haze'l-Lafz · İcâze Li'l-Mechûl · Buhârî · Ruvînâ · Mukâtebe Mücerrede Ani'l-İcâze · Mubhemât · Garîbi'l- Mutlak · Ka-Senî · Cehaletu't-Ta'yîn · Haber-i Mütevâtir · Zekera Lenâ Fulân Bi-Kırâ'atî · Müselsel Bi'l-Evveliyye · Semi'tu Fulânen · Es-Sunnetu'n-Nebeviyye · İcaze Li'l-Mu'ayyen Fî Gayrı Mu'ayyen · Esahhu’l-Ahâdîs · Tahammulu'l-İlm · Bâtılun · Dirâyetu'l-Hadîs İlmi · İlmu Dirâyeti'l-Hadîs · Nakale-i Hadîs · Yurvâ · Esbetu'l-Esânîd · Sikatun · Emânet · Fulân Lâ Yus'elu Anhu · Ahfaz · Fukahâ-Yı Seb'a · Gayru Sâbit · Dabt · Semi'tu Fulânen Bi-Kırâ'atî Aleyh · Alâmâtu’l-Vaz · Lafzı Tevatür · Rumiye Bi'l-Ahaveyn · İstinbâtu'l-Ahkâm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber