Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Salih
· Fasık
· Sahîfe
· Ashâb-ı Suffe

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Sevveğa Lî
· Ta'lîkât
· Telfîku'r-Rivâyâ
· Uluvv-u Ma'nevî
· Yervîhi
· Zahirî İnkıta’
· Eceztu Talebete'l-İlmi Bi-Beledî Keza
· Esbâbu'l-Cerh
· Fîhi Halfun
· Garîbu'l-İsnâd
· Haber-i Aziz
· Huddistu An Fulân

Son Okunanlar
· Min...İlâ
· Sünen İbni Mace
· Te'nîn
· Mu'cem
· Âhâd
· La Yesbut
· Beyân
· İcâze Li'l Mu'ayyen Fi'l-Mu'ayyen
· El-Muvatta’
· Sünen Tirmizî
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Raviler » Berâ` b. Âzib

Berâ` b. Âzib

Berâ` b. Âzib ravisine ait 4 sayfada 31 kayitli rivayet hadis var

« geri 1 2 3 4    ileri »

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-ÎMÂN
Konu : Ehl-i kitap;Kıble
Ravi : Berâ` b. Âzib
Baslik : KIBLENİN TAHVÎLİ HAKKINDA BERÂ` HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Mükerrem salla`llâhu aleyhi ve sellem Medîne`ye ilk teşrîfinde Ensâr`dan olan ecdâd (ı, yâhud diğer lâfza göre dayıları yurd) ına misâfir oldu ve on altı, on yedi ay Beytü`l-Makdi`se doğru namaz kıldı. Halbuki kıblesinin Beytü`l-Harâm`a doğru olmasını arzu ederdi. (Kâ`be`ye müteveccihen) ilk kıldığı namaz İkindi namazı olmuştu. Bir cemâat de onunla birlikte kıldılar. Ondan sonra birlikde namaz kılanlardan biri (namazdan) çıktı. Mescidin birinde bulunan bir cemâate namazdalar iken yolu uğradı. (onlara): "Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem ile birlikte Mekke`ye doğru namaz kıldığıma Allah için şahâdet ederim." deyince (namazlarını bozmadan) oldukları gibi Beyt-i Şerîf`e döndüler. Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem Beyt-i Makdis`e doğru namaz kıldıkları sırada Yahûdîlerle (diğer) Ehl-i Kitâb ondan hoşlanırlardı. Beyt-i Şerîfe doğru yüzünü döndürünce bu fi`lini beğenmediler. -Berâ` b. Âzib radiya`llâhu anh bu hadîsinde diyor ki: Kıble tahvîl edilmeden evvel (ilk) kıbleye doğru (namaz kılarak) vefât etmiş, katlolunmuş kimseler de vardı. Bunlar hakkında nasıl bir hüküm vereceğimizi bilemedik.
HadisNo : 38

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-VUDÛ`
Konu : Uykudan önce duâ etmek;Yatarken temizlenmek
Ravi : Berâ` b. Âzib
Baslik : PEYGAMBER (S.A. VE S.)İN BERÂ` İBN-İ ÂZİB (R.A.)E YATMA ÂDÂBINI ÖĞRETMESİ
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem bana buyurdu ki, yatağına vardığında (ibtidâ) namaz abdesti gibi (bir) abdest al. Sonra sağ tarafına uzanıp ... de. Şâyed o gece ölecek olursan fıtrat, yâni dîn-i İslâm üzere ölürsün. Bu sözler, söyliyecek (in dünyâ kelâm) lerinin en sonu olsun. -Berâ` radiya`llâhu anh der ki, bunu Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`in huzûrunda tekrâr ettim. ... ye varınca ... dedim. Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem: "Hayır, ... buyurdu.
HadisNo : 183

 
Fasil : KİTÂBU`S-SALÂT
Konu : Mescid-i Aksâ`ya dönerek namaz
Ravi : Berâ` b. Âzib
Baslik : RESÛL-İ EKREM (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN MEDÎNE`DE BİR MÜDDET BEYT-İ MAKDİS`E DOĞRU NAMAZ KILMASI
Hadis : Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in (Medîne`de) on altı, yâhud on yedi ay Beytü`l-Makdis`e doğru namaz kıldıklarını rivâyet eder ki, bu (hadîs) evvelce geçmişti. (Rivâyetlerin) ikisi beyninde lâfzan tehâlüf vardır.
HadisNo : 258

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : İmâma uymak
Ravi : Berâ` b. Âzib
Baslik : NAMAZDA İMAMA MÜTÂBEAT HAKKINDA BERÂ` İBN-İ ÂZİB HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem (Semia`llâhu limen hamideh) dediğinde Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem secdeye varmadıkça hiçbirimiz (secdeye varmak için) belimizi bükmezdik. Biz Ondan sonra (ve Ona tebean) sücûda varırdık.
HadisNo : 399

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Namazda istiâne (başka şeyle meşgul olmak)
Ravi : Berâ` b. Âzib
Baslik : RESÛLULLÂH (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN YATSI NAMAZINDA OKUDUĞU SÛRELERE DÂİR EBÛ HÜREYRE VE BERÂ` (RADİYA`LLÂHU ANHÜMÂ) HADÎSLERİ
Hadis : Şöyle demiştir: (Bir def`a) Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem seferde idi. Yatsı namazında iki rek`atın birinde ... (sûresini) okudu. Diğer rivâyette de (Berâ` radiya`llâhu anh): "Ondan güzel sesli, yâhud kırâetli hiçbir kimseyi dinlemiş, değilim." diyor.
HadisNo : 429

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu :
Ravi : Berâ` b. Âzib
Baslik : RESÛLULLÂH (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) EFENDİMİZ`İN RÜKÛU, SÜCÛDU, İKİ SECDE ARASINDAKİ CÜLÛSU, RÜKÛ`DAN BAŞ KALDIRIP DURMASI, TAKRÎBEN BİRBİRİNE MÜSÂVÎ OLDUĞUNA DÂİR BERÂ` İBN-İ ÂZİB HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlullâl salla`llâhu aleyhi ve sellem`in -(Kırâet için olan) kıyâm ile ka`de müstesnâ olmak üzere- rükûu, sücûdu, iki secde ara(sındaki cülû)su, rükû`dan baş kaldır(ıp dur)ması biribirine takrîben müsâvî idi.
HadisNo : 441

 
Fasil : İYDEYN BAHSİ
Konu : Bayram namazı hutbesi;Kurban
Ravi : Berâ` b. Âzib
Baslik : İBTİDÂ BAYRAM NAMAZI KILMAK, SONRA KURBAN KESMEK, SÜNNET OLDUĞUNA DÂİR BERÂ` İBN-İ ÂZİB HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem RS`den (Kurban bayramı) hutbe (sini) söylerken işittim: "Bu günümüzde bizim için ilk yapılacak şey, namaz kılmaktır. Ondan sonra (evlerimize) dönüp kurban kesmek olacaktır. Her kim (böyle) yaparsa sünnetimize muvâfık iş görmüş olur."
HadisNo : 515

 
Fasil : İYDEYN BAHSİ
Konu : Kurban kesme vakti
Ravi : Berâ` b. Âzib
Baslik : BERÂ` RADİYA`LLÂHU ANH`İN BAYRAM NAMAZINDAN EVVEL KESİLEN HAYVANIN KURBAN OLMAYACAĞINA DÂİR HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem RS Kurban bayramı günü bize hutbe îrâd buyurup: "Her kim bizim (bu) namazımızı kılıp (ondan sonra) keseceğimiz kurbanı keserse kurban (sünnetin)`e muvâfık iş yapmış olur. Her kim de namazdan evvel kurbanını keserse, namazdan evvel (kesilmiş olup kurban olmıya gayr-ı sâlih) olmuş olur ve onun kurban`dan ecri olmaz" buyurdu. Bunun üzerine Berâ` (İbn-i Âzib`in) dayısı Ebû Bürde İbn-i Niyâr (ayağa kalkıp) dedi ki: Yâ Resûla`llâh, ben davarımı namazdan evvel kurban etmiş bulundum. Bu günün yeme içme günü olduğunu bildim de davarımın evimde boğazlanan ilk davar olmasını arzu ettim. (Bu maksatla) davarımı boğazlayıp namaza gelmeden evvel sabah taâmımı ettim. (Resûlullâh RS:) "Senin (bu) davarın (kurban davarı değil) yalnız (yenecek) et davarıdır" buyurdu. Bunun üzerine (Ebû Bürde): "(Öyle ise) yâ Resûla`llâh, bizim henüz yaşına basmamış dişi bir çepişimiz vardır ki, bence iki davardan daha iyidir (onu kesecek olursam) benim için bu (kadarı) yeter mi?" diye sorunca (RS): "Evet, (lâkin) senden sonra hiçbir kimse için yetmiyecektir" buyurdu.
HadisNo : 516

 
Fasil : CENÂZE BAHSİ
Konu : Aksırana duâ etmek;Altın ve gümüş kap kullanmak;Altın yüzük takmak;Cenâzeye gitmek;Dâvete katılmak (icâbet);Hasta ziyâreti;İpekli elbise giymek;Mazlûma yardım;Selâmlaşmak;Yemini kabûl etmek
Ravi : Berâ` b. Âzib
Baslik : YEDİ ŞEY İLE EMİR, YEDİ ŞEYDEN NEHY BUYURULDUĞUNA DÂİR BERÂ` HADÎSİ
Hadis : Berâ` demiştir ki: Nebî salla`llâhu aleyhi ve sellem bize yedi şey`i işlememizi emretti. Yedi şeyden de bizi nehyeyledi. Resûl-i Ekrem bize, cenâze arkasında gitmeyi, hastayı ziyâret etmeyi, dâvete icâbet eylemeyi, mazlûme yardımı, yemîni kabûl etmeyi, selâmı karşılamayı, aksırana duâ etmeyi emreyledi. Yine Nebî salla`llâhu aleyhi ve sellem bizi: gümüş kap (kullanmak) dan, altın yüzük (takmak) tan, harîr, dîbâ, kasıy, istebrak (denilen ipekli kumaş isti`mâlin) den de nehyetti.
HadisNo : 619

 
Fasil : CENÂZE BAHSİ
Konu : Kabir suali;Münker-Nekir
Ravi : Berâ` b. Âzib
Baslik : KABİR AZÂBI HAKTIR
Hadis : Nebî salla`llâhu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: (Münker, Nekîr adlı) melekler gelerek mü`min kabrinde oturtuldukta (bunların suallerine cevâben:) mü`minin "Lâ ilâhe illâ`llâh, Muhammedün Resûlullah" diyerek şehâdet getirmesi: "Allah mü`minleri, gönüllerinde yerleşen şehâdet kelimesiyle dünyâda ve kabirde böyle sâbit kılar" meâlindeki kavl-i şerîfi (n canlı bir ifadesi) dir.
HadisNo : 672

« geri 1 2 3 4    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Leyse Bi-Ba'îd Mine's-Savâb · Seketû Anhu · Menşe'u's-Sened · Bedel-i Âlî · Ahrece Anhu · Munkatı’ · İlle Gâmıda · İtkan · İttisal · Silsiletu’z-Zeheb · Elfâz-ı Câzime · Kale Resûlullah (s.a.s) Fîmâ Yervîhi An Rabbihi · Ravâ Lehu · Muhaddis · Sunâ’î · Mâ Akrabe Hadîsehu · Semi'tu Fulânen Bi-Kırâ'atî Aleyh · Vasalehu · Fartu'l-Gafle · Ta'lîkan · Fîhi Mekalun · Hıfz · Ma’mûl Bih · Ahberanâ Fulan Bi-Teblîği Fulân · Dabtu'l-Kitâb · Muselsel · Buldâniyye · Kalb-i Mürekkeb · Rivâyetu'l-Âbâ Anil-Ebnâ · Ecvedu'l-Esânîd · Mukâtebe Mücerrede Ani'l-İcâze · An · Nuzûl · Belâğ · Sahih-i Buhârî · İşkâl · İlm-i Zarurî · Meşkûk · Leyse Bi'l-Metîn · Haddesenâ Fulân Kırâ'aten · Mahv · Ahberanâ Racul · Mudelles Anh · Yervi'l-Menâkîr · Subâ'î · Akıl · Muhtelefun Fîhi · Enâ · Sahîh-Garib-Hasen · An'ane Mursele
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Leyyinu'l-Hadîs · Sâlih Li'l-İ'tibâr · Edeb · Eceztu Li-Kulli Vahidin (Ahadin) · El-Aşera · İleyhi'l-Munteha Fi'l-Kizb · Lehû Ahâdîs Menâkîr · Bid'at · Mislehû Sevâ'en · Garîbun Min Haze'l-Vechi · Adâletu's-Sahâbe · Gayr-ı Meşhur Âhad · Verede Ani'n-Nebî · Muvâfakati Mukayyede · Muda'af · Fevâ'id · Yerfau'l-Hadîse · İndenâ · Bedel · Semi'tu Fulânen Bi-Kırâ'atî Aleyh · Du'afâ · Fî Hadîsihî Da'fun · Nâvelenî · Mevdû'u'l-İsnâd · Kale Lenâ Fulân Bi-Kırâ'atî · Cezm Lafızları · Ma'nen Mütevâtir · Emîru'l-Mu’ınınîn · Ravav Anhu · Esahhu'l-Kutub · An'ane Mursele · Tedvînu'l-Hadîs · Leyse Bihî Be'sun · Gayru Mensûb · Merâsîlu's-Sahâbe · Esahhu Mâ Câ'e Fi'l-Bâb · Evâ'il

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber