Hadis | Kütüb-ü Sitte | Buhari | Hadis Sözlüğü

A B C D E F G H I İ K L M N R S Ş T U V Y Z

HADİSLERİNDE ARAMA YAP

Fasil Ravi Konu Hadis

Katade

Katade - Kütüb-ü Sitte kitabındaki rivayet ettiği hadisi şerifler listesi

Ravi :
Hadis :
"Onu yüce bir yere yükselttik" (Meryem 57). Hz. Enes (ra) Resulullah (sav)`tan şu rivayeti yaptığını belirtir: "Ben Mirac`da iken dödüncü kat semada Hz. İdris (a.s.)`i gördüm."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Hz. Enes (ra)`e Hz. Peygamber (sav)`ın kıraatından sordum. Şu cevabı verdi: "Resulullah (sav) medleri (uzun heceleri) uzatırdı." Sonra örnek olarak Bismillahirrahmanirrahim`i okudu ve uzatılacak yerleri belirgin şekilde uzattı: Bismillaahi`yi uzattı, er-rahmaan`ı uzattı, er rahiim`i uzattı."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) gazveye bizzat iştirak edince, onun sehm-i safiyy denen riyaset hissesi olurdu. Bu hisseyi, taksimden önce köle, cariye, at gibi ganimete dahil mallardan dilediğinden alırdı. Safiyye validemiz de işte bu hissedendi. Gazveye bizzat iştirak etmediği takdirde bu hisse gıyabında ayrılırdı, ancak bu durumda seçme hakkı yoktu (ne ayrılmışsa onu kabul ederdi.)
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Bu yıldızlar üç maksatla yaratıldı: 1- Allah onları semaya zinet (ve süs) kıldı. 2- Şeytanlara atılacak taş kıldı. 3- Geceleri istikamet tayin etmede işaretler kıldı. Kim yıldızlar hakkında bunlar dışmda bir te`vil ileri sürerse (kendi ilave ettiği) hissesinde hataya düşer, nasibini kaybeder, manasız bir yükün altına girer ve hakkında bilgisi olmayan, peygamberler ve meleklerin bile bilmekte aciz kaldıkları bir şeye burnunu sokmuş olur. Allah`a yeminle söylüyorum: Allah hiç kimsenin ne hayatını, ne rızkını, ne de ölümünü herhangi bir yıldızla irtibatlı kılmamıştır. (Aksini iddia edenler) Allah hakkında yalan söyleyerek iftira ediyorlar..." [Rezin ilavesidir. Ancak, ("hakkında bilgisi olmayan") ibaresine kadar olan kısmı, Buhari, Bed`ül-Halk`da (3. bab) senetsiz olarak kaydetmiştir.]
Sıra :
 
Fasil :
Ravi :
Hadis :
Katade (ra)`ye ulaştığına göre, Resulullah (sav) hilali görünce şu duayı okurmuş: "Hayırlı ve istikametli bir ihtilal (devresi diliyorum,)" Bunu üç kere söyledikten sonra, "Seni yaratan Allah`a inandım." Bunu da üç kere tekrar ettikten sonra: "... Ayını çıkarıp ... Ayını getiren Allah`a hamdolsun" dermiş." (Ebu Davud`un yine Katade`den kaydrettiği bir diğer rivayetinde: "Resulullah (sav), hilali görünce yüzünü ondan çevirirdi" denmektedir.)
Sıra :
 
Fasil :
Konu :
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Aşura orucunun önceki yılın günahlarına kefaret olacağını Allah(ın rahmetin)`den umarım."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Hz. Enes (ra)`a sordum: "Resulullah (sav)`in Ashabı arasında müsafaha var mıydı?" Bana: "Evet!" diye cevap verdi.
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Hz. Enes (ra)`in bize anlattığına göre, Resulullah (sav)`ın tek bir gusülle bütün hanımlarını dolaştığı olmuştur.
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
İbrahim en-Nehai`ye yazarak emme (rada`) hakkında sordum. Bana: "Şureyh bize Hz. Ali ve İbnu Mes`ud (ra)`un, "Emmenin azı da çoğu da haramı sabit kılar" dediklerini yazdı." Ebu`ş-Şa`şa el-Muharibi ise: "Hz. Aişe (ra)`den: "Resulullah`ın: "Bir iki emme harama sebep olmaz" dediğini rivayet etmiştir" dedi."
Sıra :