Hadis | Kütüb-ü Sitte | Buhari | Hadis Sözlüğü

A B C D E F G H I İ K L M N R S Ş T U V Y Z

HADİSLERİNDE ARAMA YAP

Fasil Ravi Konu Hadis

İbnu`l-Müseyyeb

İbnu`l-Müseyyeb - Kütüb-ü Sitte kitabındaki rivayet ettiği hadisi şerifler listesi

Hadis :
Ma`mer İbnu Ebi Ma`mer - ki İbnu Abdillah da denir ve Benu Adiyy İbnu Ka`b`dan biridir - dedi ki: "Resulullah (sav) şöyle buyurdular: "İhtikar yapan hatakar olmuştur." Said İbnu`l-Müseyyeb`e: "Ama sen de ihtikar yapıyorsun" dendi de: "Bu hadisi rivayet eden Ma`mer de ihtikar yapıyordu" diye cevap verdi."
Sıra :
 
Hadis :
Hz. Ömer (ra), pazara uğramıştı. Orada Hatib İbnu Ebi Belte`a`ya uğradı. Hatib`in (ucuz fiyatla) kuru üzüm sattığını görünce: "Ya fiyatı (diğerlerinin seviyesine yükseltirsin yahut pazarımızdan çeker gidersin" diye ihtar etti."
Sıra :
 
Konu :
Hadis :
Tabiin`den İbnu`l-Müseyyeb anlatıyor: "el-Bahira, cahiliye Araplarınca, sütü putlara bağışlanan, bu sebeple hiç kimse tarafından sağılmayan deveye denirdi. Es-Saibe; ilahları için salıverilen, üzerine hiçbir yük vurulmayan deveye denir. El-Vasile; ilk doğumunu dişi yapıp sonra ikinci doğumunu da dişi yapan ve araya erkek doğum girmeyen devedir, bu da putlar için salıverilir, hiçbir şekilde istifade edilmezdi. El-Ham; dölünden muayyen batın yavruya ulaşılan erkek devedir, bu da putlara adanır, yükte kullanılmazdı." İbnu`l-müseyyib, Ebu Hüreyre`den şu sözü nakleder: Resulullah (sav) buyurdu ki: "Amr İbnu Amir el-Huza`i`yi, cehennemde barsaklarını sürürken gördüm. Bu adam, hayvanları putlara adak olsun diye ilk salıveren (şaibe bırakan) kimse idi."
Sıra :
 
Konu :
Hadis :
Resulullah (sav) Hayber Yahudilerine şunu söyledi: "Mahsulat, sizinle bizim aramızda olmak şartıyla sizi Allah`ın bıraktığı müddetçe yerinizde bırakıyorum." Resulullah (sav) Hayber`e (tahminci olarak) Abdullah İbnu Revaha (ra)`yı gönderdi. Resulullah (sav)`la Yahudiler arasında, mahsulün miktarını tahmin ve takdir işini o yapmış, neticede, onlara: "İsterseniz siz alın, isterseniz bana kalsın" demişti. Yahudiler mahsulün kendilerine kalmasını tercih ettiler.
Sıra :
 
Konu :
Hadis :
Resulullah (sav) ashabının (ra) arasında otururken, bir adam Hz. Ebu Bekir`e hakaretamiz sözler sarfederek cefa verdi. Ancak Hz. Ebu Bekir (ra) adama karşı sükut etti. Adam ikinci sefer aynı şekilde hakaret ederek eziyet verdi. O yine sükut etti. Adam üçüncü sefer de eziyet verince Hz. Ebu Bekir (adama hak ettiği cevabı vererek) intikamını aldı. Bunun üzerine Hz. Peygamber (sav) hemen kalktı. Hz. Ebu Bekir: "Ey Allah`ın Resulü, yoksa bana darıldınız mı?" diye sordu. "Hayır" dedi. "Ancak semadan bir melek inmiş, sana söylediklerini tekzib ediyordu. Sen intikamını alınca melek gitti, şeytan oturdu. Bir yere şeytan oturdu mu ben orada duramam."
Sıra :
 
Hadis :
Ömer İbnu Ebi Seleme, Hz. Ömer (ra)`den Şevval ayında umre yapmak için izin istedi. O da izin verdi, İbnu Ebi Seleme umre yapıp ailesine döndü, haccetmedi."
Sıra :
 
Hadis :
Resulullah (sav)`ın ashabından bir adam, Hz. Ömer (ra)`e gelerek, huzurunda, Resulullah (sav)`ın ölmüş bulunduğu hastalığı sırasında, haccdan önce yapılan umreyi yasaklarken Resulullah`ı işittiğine dair şehadette bulundu.
Sıra :
 
Hadis :
Nafile olarak sevkedilen bir deve yolda helak olsa ve hemen kesilerek halka terkedilse, halk da bunu yese, bu nafile kurbanın sahibine bir şey gerekmez. Kendisi yese veya ondan yiyene emretse borçlanır.
Sıra :
 
Fasil :
Hadis :
Eşlem kabilesinden Hezzal denen bir adam, bir başkasını Resulullah (sav)`a zina isnad ederek şikayet etti. Bu hadise: "Namuslu ve hür kadınlara (zina isnadıyla) iftira atan, sonra (bu babda) dört şahit getirmeyen kimselerin her birine de seksen deynek vurun." (Nur 4) ayetinin nüzülündan önce idi. Resulullah (sav) adama: "Ey Hezzal, onu ridan ile örtseydin, senin için daha hayırlı idi" dedi."
Sıra :
 
Hadis :
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Rehin kapanmaz."
Sıra :