Hadis | Kütüb-ü Sitte | Buhari | Hadis Sözlüğü

A B C D E F G H I İ K L M N R S Ş T U V Y Z

HADİSLERİNDE ARAMA YAP

Fasil Ravi Konu Hadis

Beytullah`a Giriş

Kütüb-ü Sitte eserindeki Beytullah`a Giriş konusu ile ilgili hadisler

Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) mesrur bir halde yanımdan çıkmıştı, sonra üzüntülü olarak geri döndü. Dedi ki: "Kabe`ye girdim. Ancak pişman oldum, yaptığım bu işi geri getirebilseydim, girmezdim. Ümmetime meşakkat vermiş olmaktan korkuyorum."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Tirmizi`de şöyle denir: "...Yapmamış olmayı temenni ettim. Zira, kendimden sonra ümmetimi yormuş olmaktan korkuyorum."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav), beraberinde Usame İbnu Zeyd, Bilal, Osman İbnu Talha (ra) olduğu halde hep beraber girip kapıyı kapadılar. Açtıkları zaman içeri ilk giren ben oldum. Bilal`le karşılaştım ve hemen Resulullah (sav)`ın Kabe`nin içerisinde namaz kılıp kılmadığım sordum. "Evet" dedi, "iki Yemani direk arasında." Kaç rek`at kıldığını sormayı unuttum."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Bir rivayette geldiğine göre İbnu Ömer şöyle demiştir: "Çıktığı zaman Bilal (ra)`e sordum: "Resulullah (sav) içerde ne yaptı?" Cevaben: "İki direği sağına, birini de soluna aldı, üç direği de arkasına aldı. O zaman Beytullah`ta altı direk vardı- sonra namaz kıldı."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Bir rivayette şöyle gelmiştir: "Beytullah`a girdiği zaman soluna gelen iki direk arasında iki rek`at namaz kıldı. Sonra çıktı ve Kabe`nin önünde iki rek`at namaz kıldı."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Müslim`in bir diğer rivayetinde şöyle gelmiştir: "Resulullah (sav) Fetih senesi, devesi Kasva`nın üzerinde olduğu halde ilerledi, terkisinde de Üsame (ra) vardı."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Bir diğer rivayette şöyle denmiştir: "...Üsame`ye ait bir devenin üzerinde (gelip) Kabe`nin avlusunda deveyi ıhdı. Sonra, Osman İbnu Talha (ra)`ı çağırdı ve: "Kabe`nin anahtarını bana ver!" dedi. Osman annesine koştu. Ancak kadın vermekten imtina etti. Osman (ra): "Allah`a kasem olsun ya derhal verirsin veya şu kılıncım belimden hemen çıkacaktır!"diye kükredi. Bunun üzerine kadın anahtarı Osman`a hemen verdi, o da Resulullah (sav)`a getirip teslim etti. Resulullah (sav) Kabe`yi açtı..." Devamını önceki rivayetteki gibi zikretti.
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Yine Müslim`de kaydedilen bir rivayette, İbnu Abbas (ra) şunu söyler: "Sizler Kabe`yi tavafla emrolundunuz. İçine girmekle değil." Ve der ki: "Üsame (ra) bana, Resulullah (sav)`ın, Beytullah`a girdiği zaman her tarafında dua ettiğini, dışarı çıkıncaya kadar namaz kılmadığını, çıkınca Beytullah`ın önünde (kapısına yakın yerde) iki rek`at kılıp: "Bu (Beyt), kıbledir" dediğini haber verdi."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Buhari`nin bir diğer rivayetinde şöyle denmiştir. "Resulullah (sav) Kabe`ye girdi, içeride altı direk vardı. Her bir direğin yanında bir miktar durdu, dua etti, ama namaz kılmadı."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Nesai`de şöyle denmiştir: "Kabe`ye girdi ve her tarafında tesbihde bulundu. Namaz kılmadan çıktı. Makam`ın gerisinde iki rek`at namaz kıldı."
Sıra :